tirsdag 16. oktober 2007

"Krigen om historien" - vår selektive hukommelse

Dagsavisen har en interessant artikkel på bakgrunn av boka «Vi sloss for Norge», av den tidligere Dagbladet-redakøren Arvid Bryne.

«Historikerne gjorde en ting etter krigen som ingen kunne gjøre etter dem: De forandret fortiden», sier krigshelten Svein Blindheim i Brynes bok. Dagsavisen illustrerer historikernes interesse for krigen med Albert Speers besøk hos Karl-Anders Hovden i 1971: «Speer anslo at innsatsen fra norsk næringsliv tilsvarte én million soldater på tysk side. Det er klart ingen ville høre den slags», fortalte Hovden da Dagsavisen intervjuet ham.

Det faktum at følgende episoder fra april 1940 er lite kjent i allmennheten illustrerer slagsiden ganske godt:

Værnes

I april 1940 hadde tyske styrker i Nordland prekært behov for flystøtte fra Trøndelag. Trondheim kommune sendte derfor 24. april 1940 ut en offentlig kunngjøring etter anleggsarbeidere til flyplassutbygging. Mens man i Oslo opprettet Administrasjonsrådet i aprildagene 1940, ble det i Trondheim dannet en Centralkomite for Trøndelag. I ledelsen satt Johan Cappelen og ordfører Ivar Skjaanes (A). Hans nære medarbeider var rådmann O. C. Gundersen, også A. Dessuten var Andr. Clausen (V) medlem av komiteen.

Både gjennom pressen og kringkastingen sender Centralkomiteen ut oppfordringer om at arbeidere "straks i dag" må melde seg til flyplassarbeid. Over 2000 arbeidsfolk meldte seg frivillig til innsats. Byråd i Trondheim, O.C. Gundersen, var en hovedmann i arbeidsutskrivingen til utbyggingen på Værnes. Nordmenn kom i flokk og følge, lokket med god betaling, tobakk og brennevin. Etter tre dager var arbeidsstyrken øket til nesten 3000 mann. Under norsk ledelse ble arbeidet fremskyndet, og trass i britiske flyangrep, ble flyplassen nesten omgående operativ for større langtrekkende fly.

Oberstløytnant R. Roscher-Nielsen trodde knapt sine egne øyne da han kom til Trondheim den 10. juni 1940 til kapitulasjonsforhandlinger med tyskerne, og fikk se busser og lastebiler full av arbeidsfolk som ankom Værnes flystasjon for å fortsette utbedringen av flyplassen for "die Luftwaffe". O. C. Gundersen ble etter krigen justisminister i Gerhardsens regjering, som justisministeren hadde han særlig ansvar for landsviksakene. Norsk bidrag til utbygging av Værnes mens norske styrker fortsatt kjempet ved Narvik ble ikke etterforsket.


Fornebu

På anmodning fra Wehrmacht satte Oslo formannskap 15. april i gang reparasjonsarbeid med 200 mann på Fornebu flyplass, mens kampene ennå raste i Sør-Norge. Dertil kom det store antall arbeidere som entreprenørene skaffet på anmodning fra Oslo formannskapet. De store tyske transportflyene fikk da mulighet til å fly fra Tyskland om Fornebu for opptanking og til Narvik med krigsmateriell.

2 kommentarer:

Henrik Nielsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Konrad sa...

Henrik Nielsens kommentar var irrelevant og ble derfor fjernet.