mandag 20. oktober 2008

Sanner prater tull om boligskatt

Jan Tore Sanner bullshiter at "økonomer og politikere på venstresiden" vil ha omkamp om boligskatten. Disse "økonomene på venstresiden" er sjefen i Norges Bank (Gjedrem) og forskningsdirektør i SSB Ådne Cappelen. Dette er blant landets fremste fagmiljøer på økonomisk politikk og kan ikke bare bli avfeid som "sosialister". Professorene Victor Norman og Agnar Sandmo er heller ikke utpreget venstrevridde.


Blant fagøkonomer har det vært en utbredt enighet om at kapitalinntekt bør beskattes uavhengig av type investeringsobjekt. Dette prinsippielle poenget unngår naturligvis Sanner å komme inn på, istedet snakker han om at "vanlige folk blir flådd". Saken er jo at det per i dag er skattemessig svært gunstig å være boligeier, mens leietakere blir flådd. Leietakere er som kjent like "vanlige folk" som huseiere. Sanner taler vel først og fremst de velfødde Frognerfruenes sak. Sanner mener altså at leietakere skal subsidiere huseiere over skatteseddelen, men han er ikke mann nok til å si det rett ut.

Sanner sauser dessuten sammen boligskatt og kommunal eiendomsskatt. Jeg regner med at Sanner også har omsorg for folk som Egil Stenshagen, Lars Mjøen, Hallvard Flatland, Arne Wilhelmsen og andre som ikke lenger vil "ha råd til" hytte på Tjøme dersom det innføres eiendomsskatt på hytter. Disse hyttefolkene har jo nytt godt av Tjømes offentlige fasiliteter i årevis uten å legge noe igjen i kommunekassa. De har med andre ord snyltet på kommunen som er finansiert av skatt fra fastboende "vanlige folk". Dette er nok et eksempel på den omvendte Robin Hood politikken som Sanners Høyre er så glad i: Vanlige folk subsidierer de velstående.


Jeg blir mindre og mindre Høyre-mann jo mer jeg hører av bullshiten fra den kanten.

Bildet: Ny ladning BS på vei.

6 kommentarer:

Fredrik Mellem sa...

En veldig god bloggpost! Hytteeiere er et godt eksempel. Hvorfor skal disse være 100% fritatt for å være med på å betale for den infrastruktur, den legevakt og det kulturtilbudet som faktisk gir hytta deres en merverdi?

Leietakerne er som du sier stemoderlig behandlet i Norge. Det er dyrt å være fattig sies det, og ja, mange er leietakere fordi banken ikke vurderer dem som gode nok betalere til at de kan få det boliglånet de trenger. Disse er det altså som skal subsidiere de som er så heldig å eie sin egen bolig.

I all den tid du betaler på egen bolig kan du trekke fra rentene på skatten. Uten denne ordningen ville mange slitt med lånene sine. Særlig i perioder med høy rente. Er det ikke da rimelig at vi også betaler ørlite av dette tilbake når lånet er nedbetalt?

Konrad sa...

Enig. Og Mellems parti er med på galskapen.

Hehe.

Fredrik Mellem sa...

Det forandrer ikke at JEG er enig med deg.

Konrad sa...

Bra det finnes noen fornuftige folk i Ap.

Trond sa...

Du har bare blitt emr og mer venstremann.

Konrad sa...

Jeg ser frem til et prinsippielt standpunkt fra Venstre i spørsmålet om boligskatt.

PS: Det er selvsagt ikke lurt å innføre boligskatt akkurat nå når boblen er i ferdig med å sprekke (det gjør vondt verre), men politikerne bør legge opp til en forsiktig opptrapping om noen år når markedet roer seg.