mandag 19. oktober 2009

Eiendomsskatten burde vært 8 ganger så høy

- Hvis du ser på land som har stor eiendomsskatt og som ikke har særlig annen beskatning av bolig, som USA, så utgjør det 3 prosent av BNP. For Norge tilsvarer det nesten 50 milliarder, som kan betraktes som eiendomsskattens potensial, sier professor i økonomi Lars-Erik Borge til E24.

Stordrange i skattebetalerforeningen sutrer i vei:
- På boliger der det en usosial ordning. At man eier eiendom betyr ikke at man har den nødvendige skatteevnen, sier Stordrange til E24.

"Usosial"? Stordrange er like langt på jordet som Sanner og hans haleheng av rikfolk. Dagens boligskatt er jo en gigantisk subsidiering av rikfolk, særlig i Bærum og Oslo Vest der Sanner, Stordrange og resten av gutteklubben grei holder hus. Det er overhodet ikke usosialt å trappe forsiktig ned rikfolkenes helt urimelig privilegier.

Apropos: "Stigende boligpriser er usosialt," skriver finansmannen Olav Chen på E24."Usosialt skatteobjekt." Eksempel på bolig for lutfattige småbarnsfamilier.Blogglisten

8 kommentarer:

Pepsi sa...

Konrad: Har du tenkt på at noen må eie boligene som leies ut til fattiglappene som ikke har råd til å eie sin egen bolig ? Dersom disse objektene skattlegges for hardt, vil boligstandarden først og fremst gå ned for de som har lite. Du vil kanskje tilbake til Gerharsen-samfunnet med falleferdige bygårder med utedo og regulerte husleier ?

Konrad sa...

Forfall skyldes først og fremst husleieregulering. Når husleiene holdes kunstig lave har ikke huseier noen interesse av å holde bygget i stand. Da er det bedre å vente til bygget er så falleferdig at det blir full rehabilitering. Dette har vært et stort problem i byer med husleieregulering, bl.a. Madrid.

Situasjonen i dag er at svært gunstige skatteregler for privatboliger (men ikke for profesjonelle utleiere) sammenlignet med andre investeringsobjekt, har ført til en voldsom overinvestering i bolig. Profesjonelle utleiere derimot skattlegges som bedrift.

Pepsi sa...

Ved økt skattlegging av et objekt, blir det mindre interessant å investere (lavere avkastning på kapitalen). For boligmarkedet vil lavere investeringer altså føre til lavere boligstandard. Dette var poenget mitt.

Ved å øke skattetrykket på boliger i pressområdet som Oslo hvor tilflytningen er stor og hvor det trengs tusener av nye boliger i årene som kommer blir resultatet ekstra ille. Resultatet blir fort at personer med anstrengt økonomi som sliter med å komme inn på boligmarkedet må ta til takke med enda dårligere boforhold enn i dag.

Konrad sa...

Her tror jeg ditt økonomiske resonnement kommer til kort. Saken er jo den at skattefritak på egen bolig bidrar til prispress, særlig i Oslo der det er svært lett å omsette bolig annenhånds. Økt skatt på bolig vil dempe prispresset og dermed lettere å komme inn på boligmarkedet.

Pepsi sa...

OK så du mener at økt skatte- og avgiftstrykk på et objekt vil senke prisen

Konrad sa...

Skatt på kapitalinntekt av bolig (løpende og prisgevinst ved salg) vil helt klart dempe prispresset, dette er jo et av Gjedrems hovedpoeng. Nå er det ingen skatt på prisstigning på egen bolig, dermed er folk fristet til å være med å karusellen. Det er heller ingen skatt på løpende kapitalinntekt (i motsetning til på aksjer eller bankinnskudd), dermed kanaliseres uforholdsmessig mye kapital inn i boligmarkedet med påfølgende prispress.

Pepsi sa...

Ved å skattlegge bolig #2 hardere, vil det åpenbart bli mindre attraktivt å investere i disse. Konsekvensen av dette er i neste omgang lavere boligbygging, og i pressområder som Oslo vil dette igjen øke til høyere boligpriser.

På kort sikt kan man få den ønskede effekten med lavere boligpriser, mens effekten i omrpder med sterk tilflytning på lengre sikt kan bli den stikk motsatte.

Den enkle tankerekken er altså at boliger er til for at noen skal bo i dem enten man eier egen bolig eller leier. Ved å gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig (ved høyere skatt), reduseres investeringene og tilførsel av nye boliger. Lavere tilbud gir som kjent høyere pris.

Konrad sa...

Jeg vet ikke hva du mener med bolig #2. Men boliger som leies ut skattlegges allerede fullt ut.

Boligtilbudet endrer seg svært langsomt, i motsetning til tilbudet av flyreiser eller ferskt brød.

Et hovedproblem i dag er at det er gunstigere å investere i bolig enn i f.eks. aksjer.