lørdag 3. september 2011

En riktig god form for skatt

Eiendomsskatten er "riktig god form for skatt", sier professor Karen H. Ulltveit-Moe til DN 31.aug., hun oppfordrer da også til en mer edruelig debatt om saken. Tiltredes.

Noen viktige fordeler med eiendomsskatt:


  1. Det er en sosialt rettferdig skatt. Den beregnes etter bruttoverdien på eiendommen slik at det ikke er mulig å skjule store formuer bak store lån. Den fordeler seg dessuten på eier og leier fordi utleiere kan sende deler av regningen videre til leietaker.

  2. Den fører ikke til vridninger. Den beregnes etter bruttoverdien på fast eiendom og det er ikke mulig å gjøre skattemotiverte tilpasninger.

  3. Den er enkel å administrere. Når eiendommen er taksert, kan kommunen kreve inn eiendomsskatt uten noe dilldall.

  4. Den er "politisk" rettferdig. Den vanlige skatten godskrives kommunen der man er registrert, men mange kommuner er vertskap for hytter og industri der inntekter og verdier godskrives i annen kommune. Eiendomsskatt på hytter og industri gjenoppretter denne skjevheten.
Når man ser på skattesystemet som helhet er det verdt å merke seg at dagens opplegg for beskatning av boligformue skårer svært lavt på punktene 1 og 2 (og dels pkt 3 og 4). Dagens regler for skatt på egen bolig innebærer en subsidiering av folk som har lån og det innebærer en subsidiering av huseiere på bekostning av leietakere. Frps og Hs motstand mot eiendomsskatt er ren egoisme. Punkt nr 1 og 4 ovenfor betyr at rikfolks snylting blir noe mindre enn før.

Ingen kommentarer: