tirsdag 6. september 2011

Marerittskatten

Motstanden mot eiendomsskatt er utbredt både til høyre og venstre i politikken, denne motstanden er egentlig ytterst merkelig når vi vet hvilke fordeler den har. Professor Ulltveit-Moe skriver i DN 5.sept:

Økonomer synes at eiendomsskatt er en ideell skatt, og begrunner det slik: Hensikten med ethvert skattesystem er å sørge for at stat og kommuner får inntekter som kan finansiere de offentlige utgiftene (hensikten er ikke å maksimere skatteinngangen!). Og skatteinnkrevningen bør skje slik at den volder minst mulig skade på verdiskapingen i samfunnet.
(...)
Eiendomsskatt gir også mer lokaldemokrati. Kommunene kan forvalte sitt eget skattegrunnlag, og sørge for tett sammenheng mellom skatteinntekter og kommunal tjenesteyting. Noen kommuner kan velge høy eiendomsskatt og eneværelse for alle på syke- og aldershjem. Andre kommuner kan velge enklere løsninger og minimal eiendomsskatt. Og befolkningen kan stemme med føttene, og flytte til kommuner med tjenestetilbud og skattetrykk så nært opp til egne preferanser som mulig.
Ifølge Ulltveit-Moe anbefalte Skauge-utvalget (hvor den nåværende professoren var medlem) at eiendomsskatt skulle gjøres obligatorisk og suppleres med en frivillig kommunal del. Dette kunne gi et skattesystem som er mer robust overfor internasjonal konkurranse, det ville gi mulighet for å fjerne formuesskatten og muligens senke skatten på lønn.

At Høyre er "garantist" mot eiendomsskatt viser bare hvor prinsippløst dette (forøvrig anstendige) partiet er. Høyres motstand skyldes kun at deres egne medlemmer da må betale bittelitt skatt av sine feite formue. Det samme gjelder den tøvete motstanden mot veiprising (rushtidsavgift). Selv den ellers prinsippfaste Liberaleren klarer ikke skille skitt og kanel, men skriver igjen og igjen det reneste tøv om skatt.

Eiendomsskatt og veiprising er god, ansvarlig høyrepolitikk, men Høyre (og Frp) er mot okkesom. Pussig. Eller kanskje ikke.

Sosialt urettferdig dersom Høyres kjernvelgere får kåken skattlagt?

Ingen kommentarer: