søndag 23. oktober 2011

Kjos anbefaler villa og hytte

- Du er dum hvis du satser på industri, man bør heller kjøpe villa og stor hytte, sier BjørnKjos til DN 22.okt.

Bakgrunnen er skattelistene og hvordan formuesskatten slår ut. Kjos er en av taperne fordi børsnoterte aksjer blir beskattet til markedspris, mens ikke-børsnoterte aksjer (Thon og Reitan) blir beskattet etter bokført verdi av bedriftenes eiendeler. Privat bolig og fritidsbolig har ligningsverdi på mindre enn 30 % av markedspris.

Knut Røed ved Frischsenteret sier at formuesskatten tjener en omfordelende funksjon, men understreker at eiendomsskatt er bedre fordi den er effektiv og gir bedre omfordeling.

Ingen kommentarer: