lørdag 1. oktober 2011

Tid for boligskatt

Finanstilsynet vil skjerpe kravet om egenkapital for låntakere. Dermed vil bankene måtte avvise flere låntakere eventuelt må disse låntakerne satse på en billigere bolig (eller stanse budgivningen tidligere). Dette er ikke en dag for tidlig: Både gjeld og boligpriser er nå høyere enn de var før krakket på 1980-tallet. Økt krav til egenkapital vil gjøre både bankene og privatfolks økonomi mer robust. Dessuten vil behovet for å bruke renta til å dempe prisveksten i boligmarkedet bli mindre, og renta er som kjent vanskelig å bruke når avstanden til euro-rente blir for stor.

Myndighetene har imidlertid mer enn rente og regler i verktøykassa: Skatter og avgifter. I dag er privatboliger (herunder fritidsbolig til egen bruk) den eneste spareformen og den eneste kapitalinntekt unntatt fra beskatning. Dette fører både til en overinvestering i boliger og grovt urettferdig omfordeling mellom leiere og eiere. En reell skattlegging av boliger vil også redusere prispresset i boligmarkedet fordi realrenta blir høyere. En opptrapping av boligskatten vil dermed kunne erstatte den opptrappingen av bankrenta som Sentralbanksjefen har utsatt.

Og kommunene kan alltids innføre eiendomsskatt, det er da noe.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva er logikken/poenget med å "redusere prispresset i markedet" ved å øke bokostnaden i form av boligskatt ??!

For den som skal bo blir det like dyrt over langen. I tillegg skrumper incitamentet til utbyggerene om prisene går ned.

Da blir det enda færre boliger i et presset marked..

Genialt .. :-(

Konrad sa...

Bokostnadene kan bli omtrent de samme (det er jo poenget), men prispresset blir dempet. Boligmarkedet spiller en svært viktig rolle i økonomien fordi store deler av folks "omsettbare" formue er bolig og fritidsbolig og fordi bankenes utlån til private er gitt med sikkerhet med bolig. Prisene i boligmarkedet er i stor grad styrt av forventninger, av tilgang til kreditt og (som nevnt) av skatteregimet (som i praksis bestemmer realrenten). På kort og mellomlang sikt har "produksjonen" av boliger lite å si fordi det tar veldig lang tid å utvide boligmassen.

Bolig er helt skattefri og derfor vil alle være med på prisfesten (gevinstene er skattefrie), og det er stadig forventinger om videre vekst. Dette er oppskrift på boble som kan sprekke.