onsdag 7. mars 2012

Sjokkregning: 645 kroner

- Det er en griskhet over alle støvelskaft, sier hytteier Jahn Ragnar Skaug til Hamar Arbeiderblad i følge E24.

Saken gjelder eiendomsskatt på fritidseiendom i Ringsaker kommune. For Skaugs hytte har eiendomsskatten gått opp med ca 100 kroner per måned, eller "80 %" som E24 kaller det.

Skaug er ikke folkeregistrert i Ringsaker. Det betyr at han ikke har stemmerett i kommunen, men det betyr også at han ikke betaler noen andre skatter til kommunen og er dermed gratispassasjer. Skaug er 70 år gammel og dersom den aldrende mannen blir syk på hytta si er det legevakten i Ringsaker som trår til (helt gratis). Tar hytta fyr er det Ringsaker som sørger for brannvesen, gratis det også. Men Skaug skal altså ha seg frabedt å betale en bagatellmessig sum, eller "griskhet" som han kaller det.

Har man betalt et par mill for en hytte
trenger man ikke slokke om det skulle ta fyr.


Ingen kommentarer: