mandag 2. april 2012

Islam, islamisme, islamofascisme

Snakkes og skrives det om islam og slikt går det ikke lang tid før de platte karakteristikker og merkelige begreper spretter veggemellom. "Don't confuse me with facts" synes å være premisset for behandling av dette store temaet. Knut Vikør ved UiB er i boken Islam. Ei faktabok (2006) hakket mer presis og faktabasert. Først peker Vikør på at en islamist kan være mange forskjellige ting:

  1. personlig moralist/pietist
  2. reformist - en som mener religionen har blitt utvannet og man må vende tilbake til religions fundament - altså en fundamentalist
  3. politisk islamist - mener samfunnet/staten må bygge på guds lover (sharia)
  4. radikal politisk islamisme - mener statens regime er illegitimt dersom det ikke bygger på sharia
  5. revolusjonær islamist - vil velte det illegitime regimet for å etablere en islamsk stat
Selv om det f.eks. i Egypt eller Tyrkia finnes mange som kan plasseres i kategori (3), er langt færre på det neste nivået (4). En politisk islamist arbeider kan godt arbeide innenfor et demokratisk system som i Tyrkia (der Erdogans islamistiske AKP sitter i regjeringen). Betydelige deler av Krf kan nok regnes som en kristelig variant av (3), de tradisjonalistiske/kristelige segmentene av Frp har også holdninger som kan ligne på (3). Altså: Selv det som kan kalles "islamisme" fortjener ikke den utskjellingen den blir til del, langt mindre den tvilsomme merkelappen "islamofascisme".

Ingen kommentarer: