torsdag 4. september 2014

Norges dummeste økonom?

Sjeføkonom Petter Eilif de Lange (Sparebank 1 SMN) har lagt inn en solid søknad til å bli utnevnt til Norges dummeste økonom (Finansavisen 2/10). De Lange blir "provosert" av forslag til nasjonal eiendomsskatt. Bolig er et livslangt prosjekt som representerer familiens trygghet, sier han.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea sa for noen dager siden "Fjerning av formuesskatt bør kombineres med innføring av skatt på fordel av egen bolig".

Dette forstår ikke De Lange noe av: "Hvilken fordel ved å bo er det han [Juel] her tenker på? Er det lykkefølelsen ved at familien ikke er prisgitt usikkerheten ved å leie? (etc...)"

I De Langes alternative verden bør altså alt som er viktig, langsiktig og trygt være skattefritt! Jeg har en jobb som er viktig for meg, den representerer familiens trygge inntekt, jobben er langsiktig. Bør inntekten min derfor være skattefri? I det De Langes bakvendtland kanskje.

De Lange forstår heller ikke skattelovens begrep "fordel". Den som eier egen bolig har i realiteten en kapitalinntekt ("fordel") omtrent tilsvarende det man sparer ved å ikke leie, alternativt en kapitalinntekt tilsvarende det man ville fått ved å investere i aksjer eller statsobligasjoner. For alle andre økonomer er dette elementært og åpenbart, men ikke for de Lange.

Dum, dummere, dummest.

Ingen kommentarer: