lørdag 23. mai 2015

Gratis parkering er ikke gratis

Det liberale tidsskriftet The Economist viser de tullete konsekvensene av gratis parkering i amerikanske byer. Gratis parkering fører blant annet til folk kjører i stedet for å spasere eller ta metroen.

Parkering er naturligvis ikke gratis i den store sammenheng, there is no free lunch. En parkeringsplass i en storby tar opp verdifulle kvadratmeter og kommunen må anlegge og vedlikeholde kvadratmetrene. Bilister på jakt etter parkering fyller gatene (opptil hver tredje bil er rett og slett noen på jakt etter parkering). Dette fører også til andre former for kostnader som støy, trengsel og forurensing.

I Oslo er parkering stort sett gratis, det betyr at de direkte utleggene til å holde parkeringsplasser i offentlige gater må tas fra kommunekassa, det vil si mine skattepenger. Men i denne byen er det Duste-Høyre som styrer og da er det umulig å få gjennomført restriksjoner på parkering f.eks. ved at beboere betaler de reelle kostnadene for en gateparkering. Ei heller rushtidsavgift som kan regulere trafikk til byen. Eiendomsskatt er en utmerket form for skattlegging av huseiere blant annet slik at kommunen kan opprettholde parkeringsplasser, parker og belysning. Duste-Høyre motsetter seg naturligvis alt slikt, i motsetning til The Economist.

La oss si at Oslo by har 100.000 parkeringsplasser i kommunale gater og veier. Per i dag er disse til fri bruk (bare en brøkdel har parkometer). En garasjeplass sentralt i Oslo koster 1500 til 2500 kroner per måned. En biloppstillingsplass utendørs koster 500 til 1500 kroner. Oslo kommune går i såfall glipp av ca 500 millioner kroner. Dette er både gode inntekter i byens kasse og kan bidra til å regulere trafikken i byen.

Ingen kommentarer: