onsdag 5. august 2015

Sleipt skatteforslag fra Siv Jensen

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å redusere grunnlaget for eiendomsskatt på "bruk og verk". Høyres Svein Flåtten, selv bedriftseier, er naturligvis positiv. En slik endring er en gave til bedriften og et stort tap for kommunene.

Eiendomsskatt er en av få muligheter kommunene har til å skattlegge industrianlegg der overskuddet bokføres i en annen kommune. Dette er sleip Høyre-politikk på sitt verste. Endringen vil innebære at et større overskudd overføres til kommuner som Oslo, Asker og Bærum med mange hovedkontor. Kommunene som faktisk er vertskap for industrianleggene vil tape tilsvarende. Det er typisk kraftkommuner og oljekommuner som vil tape. Taperne blir altså Ap og Sp kommuner, vinnerne blir Høyre-kommuner. Snyltingen på ressursene i utkantene vil altså bli enda verre enn før.

Her overføres utkantens ressursrikdom til en by nær deg.

Ingen kommentarer: