mandag 19. oktober 2015

Byrådet: En seier for fornuften

Det nye rød-grønne styret i Oslo er et friskt pust av fornuft etter 18 år med blått styre. Det er særlig to områder som er en seier for fornuften:
* samferdsel
* eiendomsskatt

Høyre har vernet særinteressene til sine kjernevelgere på Frogner og Oslo vest. De rikeste må betale et par tusen mer i skatt! Skrekk og gru! - NOT

Utbygging av E18 vest er stort sett unødvendig. 70 % personbiltrafikken på E18 kan uten store problemer kanaliseres over til kollektivtrafikk eller kjøre utenom rushtiden. Opptrapping av bompenger inn mot Oslo og særlig innføring av rushtidsavgift er overmodne tiltak. Færre parkeringsplasser i Oslo sentrum er også et godt tiltak.

Ingen kommentarer: