tirsdag 6. mai 2008

Hitler hadde rett til å fjerne jødene

....i følge Jyllands-Posten:

" Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der
betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse.
....
Men alligevel kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Forfølgelser. Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder."

Leder i Jyllands-Posten 15/11-1938, sakset fra Carsten Aggers blogg Modspil. Agger tilføyer: Jyllands-Posten vet vi hvor vi har.


Bildet nedenfor: Jøder adskilt fra Tyskland.

Ingen kommentarer: