tirsdag 3. mars 2009

Radikal islam - hmmmm, hva er det, egentlig?

- Gjennom historien har vi klart å bekjempe totalitære ideer som nazismen og senere kommunismen. Som liberalist vil jeg alltid kjempe mot slike ideer og bevegelser. Radikal islam er en mørk og skummel ideologi, og bekjempelsen av den er vår tids viktigste kamp, sier Siv Jensen i et intervju med Klassekampen i følge Dagbladet.

Her omtaler Siv Jensen radikal islam konsekvent som en ideologi. Har hun gått seg helt vill i begrepene eller mener hun virkelig religionen? Mener hun religionen islam eller sikter hun egentlig til såkalt politisk islam, altså islamisme som mener samfunnet skal styres i henhold til religionen? Mener hun fundamentalistisk islam, altså den formen for islam som tar religionen særlig alvorlig i dagliglivet og legger til grunn en bokstavtro/streng tolkning? Mener hun militante islamister som mener vold og terror er OK? Mener hun nasjonalistiske muslimer som vil kaste vestlige styrker og vantro ut av islamske land for å "frigjøre" disse?

Mener hun egentlig noe eller er det bare lettvint retorikk? Radikale anti-muslimer i Norge omtaler konsekvent islam som en ideologi, en ond og pervert sådann, og nekter for at islam har noe med religion å gjøre. Har Siv Jensen sørfet på nettet og kjøpt argumentasjonen fra disse halvbrune tåkehodene?

Har Siv Jensen drevet copy-paste, f.eks. fra Veggavisens nedlagte "liberale" debattforum? Eller kanskje fra de organiserte gruppene som sogner til Frps ytre høyre? SIAN (stopp islamiseringen) har f.eks. følgende program:

  • Vi ønsker demokrati i samsvar med norsk lov.
  • Vi ønsker å bevare den vestlige kultur og sivilisasjon.
  • Vi vil ikke underkues av en fascistisk og barbarisk ideologi som islam.

Målmannen anser også islam for en ideologi. Jarle Synnevåg, de radikale islamofobes ledestjerne, sparer heller ikke på kruttet: "den mest bestialske, djevelske og ondsinnede politiske ideologi som noen gang har eksistert", "ekstremt voldelig og undertrykkende ideologi", "en ideologi som ikke bare er ekstremt rasistisk, men er ren djevelskap på alle tenkelige og diverse utenkelige, områder", "ideologi som er ren djevelskap fra A til Å", etcetc (nei, jeg linker ikke til anti-jihad eller SIAN).

Signaturen Andreas på Kristenblogg er heller ikke nådig: "hvorfor Islam kan betegnes som den mest farlige og morderiske religion i verden, og hvorfor Islam kan betegnes som endetidens antikristelige verdensreligion." Andre radikale kristne er ikke stort bedre.

Den antatt seriøse lillabrunbloggeren Onar Åm elsker også å lage en saus av islam, nazisme, sosialisme og kommunisme - alt han selv påstår å ikke være.

Det eneste Siv Jensen har gjort for å moderere budskapet frå disse ekstremistene er å sette ordet "radikal" foran "islam". Har Siv Jensen tenkt å ansette Målmannen, Onar Åm og Jarle Synnevåg som sjefsideologer? Grøss, helt seriøst.

12 kommentarer:

Admin sa...

At brune tåkehoder har lett vei inn, opp og fram i det partiet der er ikke noe nytt.

Jeg har til gode å se ett eneste eksempel på det jeg tolker som radikal Islam i dette landet. Men så var det dette med hva Siv mener når hun bruker disse ordene?

Men hun har kanskje sluttet å komme med eksempler etter at hun ble tatt i løgn etter løgn etter løgn i forrige uke?

Jeg må si jeg blir imponert over henne om hun har ork nok til å slippe slike brune bønner annenhver dag fram mot valget. Personlig ble jeg trøtt av temaet ganske tidlig i forrige uke.

De brune tåkehoder holder naturligvis ut, men resten av nasjonen? Jeg tviler.

Anonym sa...

Verken jeg eller Siv Jensen vet vel egentlig hva radikal islam er, muligens et misfoster av et ord.

Ja, jeg er egentlig ganske leie av hele bullshiten. Problemet er selvsagt at det hele er veldig kalkulert fra Frps side, Jensen sikrer nå at debatten og dagsorden er på Frps premisser.

Admiral_Gringo sa...

Sheriff Harry er på full vei mot vasstrauet i Durango nå.
Folk i Norge får alltid nok av fyllerauting til slutt.

Anonym sa...

øøøhh, nå var du uvanlig kryptisk kommandør Durango

Anonym sa...

Naziislam og Islamomarxister gjør felles front - mohammed mohammed

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/article2608436.ece

Taliban force a China switch

Gulbudin Hekatyar ,Trond Ali Lindstad og Naziislam

Sjefsteoretiker for den nordiske maoismen var Jan Myrdal som på et tidlige tidspunkt omfavnet de nazistiske khomeinistiske mullahene i Iran og så i disse den eneste kraft mot imperialismen. Myrdal gikk så langt at han lot seg intervjue av Radio Islam i Sverige ,et organ for naziislam.
Alle burde vite nå så er militant islam fiender av parlamentarisk demokrati basert på menneskeskapt ytringsfrihet.
Det er blasfemi mot den guddommelige samfunnsorden skapt av Allahas Sharia som skal styre samfunnet. Innen dette systemet er individuell vestlig ytringsfrihet en del av barbarsamfunnet. Se Qutb.

I Norge er det ulike varianter av maoister som har stått i bresjen for oppbyggingen av Marx-Muhammed-alliansen. I en slik kontekst er en “attfødd kommunist” en person som er villig til å nivillere og redusere ytringsfrihetens plass såfremt dette kan bygge opp Marx-Muhammed-alliansen.
En attfødd kommunist idag er ingen kjemper for at den internasjonale arbeiderklassen skal opptre som en selvstendig frigjørende kraft på verdensarenaen, men for den seierrike alliansen mellom maostalinisme og islam - mot Vesten.

Jeg tar et eksempel fra Braanens leder i Al-Klassekampen idag 27 mai 08.
“Det er for eksempel åpenbart ,i hvert fall for denne avis,at det er en helt avgjørende utfordring å hindre at vi i vestlige land får en
tilsvarende brun og rasistisk offentlighet ,som den Tyskland opplevde på 1920-og 30-tallet.”

Forskjellen og misforståelsen består i dette:
maoister ser på militant islam som et frigjøringsverk.
i deres øyne er kritikere av militant islam brune nazister
kritikere av militant islam ser på denne bevegelsen som en ny totalitær, brun bevegelse. dette er forklaringen på at Dag Solstad får sine vanlige spasmer/rykk når det på videoen som vises her, framgår at organisasjonen Human Rights er ute etter å filme ham.
For gjenfødte maoistiske “kommunister” er Human Rights å betrakte som nazistenes Völkische Beobachter.
Det Dag Solstad gjør er ikke noe annet enn at han utvikler Jan Myrdals innledet politikk til nye høyder.
Braanen er selvsagt som vanlig klakkør og bakspiller og i Dagbladet vokter Marte Michelet på at ytringsfriheten i Norge skal minimaliseres i Solstads muslimske ånd.
Det er overhodet ikke noe ensomt,øy-aktig ved Solstads utspill,som John Olav Egeland skrev 26 mai. Solstad nevner ikke Theo van Gogh,ei heller de danske tegnerne,ei heller Gregorius Nekschot.
Om dette minner om noe, Braanen,så er det Hamsun under Ossietzky-saken i 1936.
Solstad er en ekte nyfødt maoislamist og derfor skal Per Edgar Kokkvold (i rollen som Nordahl Grieg 1936) taes ut. Så enkelt og så komplisert er det.

I denne forbindelse kan et bikk i Asia Times være nyttig for å forstå den nye antijødiske allianse.
Shijamusimen Tron Ali Lindstad og Gulbudin Hekmtyar er overlykkelig over historiens gang.?

As a result, despite his status as a declared terrorist with a $25 million price on his head, Hekmatyar has been wooed by the President Hamid Karzai government in Kabul, the Saudis, the Pakistanis, the ISI, the North Atlantic Treaty Organization, the United Kingdom, the US and, perhaps now, through its JI link, by China.

By appearing to take sides in the Pakistan and Afghanistan mess, China is taking a considerable risk, not just to its reputation as the universal friend of all factions, but to its interests and the lives of its citizens inside Pakistan and Afghanistan.

If China persists in tilting away from the Zardari administration and from the Taliban to a nascent third force in regional security, it will be an indication of how dangerous it believes the current crisis to be.

http://www.atimes.com/atimes/China/KC06Ad02.html

Taliban force a China switch

Anonym sa...

Hvem i aller huleste verden vil anta at Onar Åm er noe i nærheten av seriøs? Hvertfall ikke folk som har lest mer enn 3 linjer av innleggene hans. Makan til narsissistisk person har jeg aldri opplevd.

Anonym sa...

Onar-gutten anser seg selv som seriøs, og er blant de moderate i DLF. Jeg vet ikke hva det sier mest om.

Anonym sa...

Eg trudde det var konservativ (og ikkje minst fundamentalistisk) islam som er problemet, ikkje radikal islam.

Radikale er jo folk som vil gå til rota og endre på som er gale i samfunnet og i kulturen. Det er etter mitt syn noko positivt. Radikale muslimar er derfor dei som er tilhengjarar av kvinnefrigjering, homofile sine rettar osv, ikkje reaksjonære konservative fundamentalistar. I Den norske kyrkja til dømes blir jo dei som er mot kvinneprestar, homoseksualitet og slikt kalla konservative. Og dei som er for kvinnelege og homofile prestar blir jo kalla radikale eller liberale. Ser ingen grunn til at det ikkje skal vere sånn i andre religionar òg.

Å bruke radikal som et negativ omgrep tyder vel på at er konservative folk som gjer det (mange av dei i FrP sjølvsagt, sjølv om store delar av den økonomiske politikken deira ikkje kan kallast anna enn radikalt liberalistisk). Men sjølv om radikalitet vel kan overdrivast, så vil eg seie at her til lands har radikale kjempa fram religionsfridom, parlamentarisme, allmenn røysterett, unionsoppløysing, velferdsstat og mykje anna. Og møtt sterk motstand ifrå konservative.

Så sjølv om eg er ateist og helst hadde sett at alle hadde droppa religion og slikt tull straks, så vil eg heller ha radikal islam enn konservativ islam, på same måte som eg føretrekkjer radikal kristendom framføre konservativ.

Konrad sa...

Godt poeng.

skoger sa...

Islam er den mest antikristlige religion som finnes,Siv Jensen har helt rett, vi må bekjempe den med alle lovlige midler,vi som kristne må be for landet vårt.

Konrad sa...

Skoger:
Fin ironi der.

Mohamed sa...

Du er inne på noe, Konrad! Hva er det?