tirsdag 13. oktober 2009

Bedre boligskatt - Sanner (snylterpartiet) sutrer

De som i dag eier boliger med en lav ligningsverdi må betale mer i skatt neste år. Det gjelder i første rekke folk som eier bolig uten gjeld og andre som eier mer enn sin såkalte primærbolig. Dermed får boliginvestorer svi i budsjettet, i følge Dagbladet.

Rent teknisk "gjeninnføres" altså skatt på egen bolig via formueskatten. Tidligere var det en svært beskjeden skatt på egen bolig ved at det ble beregnet en sjablongmessig kapitalinntekt. Denne fordelsskatten ble fjernet for noen år siden.

Det er et svært snedig grep Kristin Halvorsen her gjør. I stedet for å gjeninnføre den upopulære (dog fornuftige) fordelsskatten oppnås litt av det samme via "kakseskatten", dermed er vel endringen fullt spiselig for Ap og SV. Lav ligningstakst og saftig bunnfradrag bør vel også skjerme de flese gårdbrukere.

Jan Tore Sanner er slett ikke fornøyd med denne endringen, i følge Dagbladet. Det overrasker vel ingen. Sanner representerer Norges ledende snyltere, også kalt Høyre. Sanners velgere har fått et utmerket skattesystem der skatt på kapital er lav og mye kapital er kamuflert bak lave ligningstakster. Dette systemet er det særlig velstående boligeiere som har tjent på, mens fattige leietakere har tapt.

Halvorsen tar et lite men riktig skritt for å rette opp denne skjevheten. Da får det våge seg at Høyre får noen flere velgere, og Sanners "uavhengige" løpegutter kan sutre så mye de vil.

Eneste problemet er at regjeringen ikke går langt nok i å rette opp den blodig urettferdige boligskatten.

Andre om saken:
Andreas Halse
Frp-koden.


Enhver likhet med Sanner som uttaler seg om boligskatt er verken tilfeldig eller tilsiktet, den er uunngåelig.

Blogglisten

3 kommentarer:

Håkon sa...

Ledende snyltere ?
Fy faen så motbydelig du er!

Forholder ikke rike seg til de skattelovene regjeringen til enhver tid fastsetter ?

Om du mener de skatter for lite, er det de rike som betaler for lite, eller regjeringen som ikke kan lage reglene ?

Du får fyre av der makte sitter.

Sosialistene viser igjen at de ikke har noe mot å kalle andre navn og skjelle dem ut.

For et sosialistisk himmelrike dere lager!

Konrad sa...

Selvsagt forholder de rike seg til skatteloven, problemet er at skatteloven skreddersydd for folk som bygger store formuer i form av privatboliger (og disse er altså nesten helt skattefrie).

Boligskatten slik den er utformet i dag innebærer at leietakere taper til fordel for boligeiere, altså at boligeiere via skattesystemet blir subsidiert av leietakere. Dette er omvendt sosialisme, det er overføring fra de fattige og uformuende til de rike og formuende. Denne ordningen vil selvsagt Høyre og Sanner videreføre slik at rikfolk kan fortsette snyltingen.

KEE sa...

Nå får du gi deg. Å sammenlikne Høiremænd med Herefordokser er da svært så nedverdigende!

Det som kommer ut er faktisk verd en god del avlingsøkning! Vi har vel ikke sett tilsvarende fra den blå fane siden J C Løken...