lørdag 9. januar 2010

McKinsey: Universitetet i Oslo er et universitet

På oppdrag fra rektor har konsulentselskapet McKinsey studert Universitetet i Oslo inngående (Dagens Næringsliv, 9.jan). Etter å fakturert flere tusen kroner i time i månedsvis har McKinsey kommet frem til denne hovedkonklusjonen: UiO er et typisk universitet. Det må man si er vel anvendte penger.


Mer konkret peker konsulentene bl.al på følgende:

 1. UiO er som et organisert anarki

 2. Ledere vet ikke hva som foregår nedover i organisasjonen

 3. Ledere gjennomfører lite

 4. Det finnes ingen UiO-kultur og ingen lojalitet, alle sier det de vil

 5. Ansettelser er tilfeldig og preget av innavl

 6. Professorlønnene er for lave.

Til dette er det å bemerke:


 1. Dette kalles akademisk frihet (og slik skal det være). McKinsey vet kanskje ikke at begrepet "organisert anarki" ble oppfunnet for 40 år siden nettopp for å beskrive et universitet?

 2. Dette kalles også akademisk frihet, dessuten har ikke en rektor fra f.eks. medisin forutsetninger for å forstå hva som skjer på samfunnsøkonomi. Selv Frp har forstått dette.

 3. Dette kalles akademisk frihet. Forskere er selvstyrte.

 4. Og bra er det! Det bør ikke være noen UiO-kultur, det bør være en akademisk kultur uavhengig av UiO. Forøvrig er det en del av det akademiske selvstyre og den akademiske friheten at professorene sier akkurat det de vil.

 5. Det er nok riktig (også dette visste vi fra før).

 6. Helt klart riktig (også dette visste vi fra før).

Det er ganske enkelt oppsiktsvekkende at UiO betaler for dette våset. McKinsey kan sikkert gi gode råd til Schibsted og Orkla, men universitet har de åpenbart ikke peiling på.


McKinsey-konsulent i arbeid på Blindern.

2 kommentarer:

kamikaze sa...

Noen av poengene, spesielt det nestsiste, er jo faktisk gode, som du selv påpeker. Men jeg skal innrømme at jeg vel ikke tror at McKinsey og vi er enige om hva som skaper et godt universitet.

Konrad sa...

Jepp. McKinsey bruker sin standardmodell og da blir svaret deretter. Som man roper i skogen...