torsdag 4. februar 2010

Boligboblen må dempes med skatt

Sentralbanksjef Gjedrems dilemma: Renteøkning vil skade eksportindustrien, samtidig gir lav rente mer drivstoff til oppblåsing av boligprisene.

Selv om dette problemet dels henger sammen med den rådende situasjonen internasjonalt, forsvinner det ikke så lenge norsk økonomi og den økonomi er skrudd sammen som den er. Gjedrem sier det samme som han alltid gjør: Det er for lite skatt på bolig.

Professor Grytten ved NHH foreslår en pakke med tiltak:

  1. Ta mer hensyn til eiendomsmarkedet ved rentesetting (i dag teller kun leiemarkedet med når man måler inflasjonen)
  2. Beskatte eiendom høyere
  3. Gjøre det lettere å fremskaffe tomter
  4. Strengere krav til bankene med henblikk på utlånspolitikk/sikkerhet for utlån
  5. Unngå pengemessig oppblåsing - altså at penge- og kredittveksten blir for stor.
  6. Konjunkturutjevningspolitikk
Det viktigste tiltaket, nr 2, vil også innebære en bedre anvendelse av samfunnets ressurser (dagens system innebærer en overinvestering i bolig), men dette er politisk betent. Grytten antyder også at både finansbransjen og folk flest har en inngrodd vrangforestilling om at stadig økende boligpriser er ensbetydende med økonomisk lykke. Boligboblen gjør det f.eks. vanskelig for å unge og nyetablerte å komme seg inn på boligmarkedet. Boligskatten er altså usosial, Høyrefolk og skattebetalerforeningen forsøker å bløffe velgerne, men Norge er altså et boligskatteparadis for de rike.

Professor Roubini er også bekymret for tendensene i norsk økonomi:

- Selv om det ikke er populært må politikerne tørre å ta grep før det er for sent. Vi har nylig vært vitne til de enorme skadene bobler kan forårsake, og det er ikke et pent syn, fastslår professor Roubini.Dejlig å være boligrik i Norge.


Blogglisten

Ingen kommentarer: