lørdag 6. november 2010

Gjør jobben for journalistene

Gravejournalistikken i USA finansieres i økende grad av veldedige stiftelser, skriver DN 30.oktober. Robert Rosenthal ser med bekymring på at stadig flere områder av amerikansk offentlighet er journalistikkfrie soner:

– Avisene skriver ikke lenger om myndighetene. Makthavernes gjøren og laden dekkes ikke lenger journalistisk, hverken på lokalt, regionalt eller statlig nivå, sier Rosenthal.

– Krisen er faktisk best synlig gjennom all journalistikken som ikke lenger blir produsert. Du har ikke lenger luksusen med ekstra journalister på en sak, eller periodevis skjerming for å gå dypere. ... Jeg prioriterer heller dagsnyheter som kan havne på forsiden i morgen. Det neste som skjer, er at politikere og andre maktmennesker begynner å slappe av, fordi de ser at journalistene ikke lenger er ute etter bråk, sier Stephen Kurkjian.

– Frykten for å bli avslørt av pressen gjør at mange politikere unngår å gjøre gale ting de kanskje ville gjort ellers. Når de begynner å puste lettet ut, er det fare på ferde, sier Kurkjian.

Finnes det saker som ikke blir møtt med entusiasme i amerikanske redaksjoner?

– Det er et vanskelig spørsmål, sier Mike Webb i ProPublica. Interessen var laber i amerikansk presse da stiftelsen avslørte at dommen mot den tidligere Guantánamo -fangen Abdul Rahim Mohammed Uthman ble endret, redigert og omskrevet før den ble lagt ut på nytt med en helt annen konklusjon enn hva dommeren Henry H. Kennedy hadde kommet frem til. Saken endte opp i et juridisk tidsskrift. Da ProPublica avslørte at det er blitt drept flere sivile som jobber for bedrifter i krigssonen for den amerikanske hæren i Afghanistan og Irak enn amerikanske soldater, var interessen overraskende lav hos amerikanske medier, ifølge Webb.

Her hjemme kan vi konstatere at norsk presse holder seg med en talsmann som er mest opptatt av ytringsplikt når det gjelder uvesentlige karikaturer, idrettsfolks ytringsplikt og annet dill. Når presseforbundet selv leder an i fordummingen av media er det klart fare på ferde.


Intellekt og integritet Klukkvold bare kan drømme om.

Blogglisten

1 kommentar:

Canute sa...

Overkill.

Ingen respekterer vel avisene lengre?

Når blir bloggene organisert på en effektiv måte?

(Det må jo skje til slutt)

Først DA snakker vi effektiv motmakt.