fredag 9. september 2011

Rasehygiene ved abort?

Legalisering av abort i amerikanske delstater er en viktig årsak til det kraftige fallet i kriminaliteten på 1990-tallet, viser forskning publisert av Donohue og Levitt*:

Crime began to fall roughly eighteen years after abortion legalization. The five states that allowed abortion in 1970 experienced declines earlier than the rest of the nation, which legalized in 1973 with Roe v. Wade. States with high abortion rates in the 1970s and 1980s experienced greater crime reductions in the 1990s. In high abortion states, only arrests of those born after abortion legalization fall relative to low abortion states. Legalized abortion appears to account for as much as 50 percent of the recent drop in crime.
Donohue og Levitt tror det er to hovedgrunner til dette oppsiktsvekkende funnet: Abort hindrer fremtidige kriminelle å bli født fordi ressurssvake oftere velger abort (når det er tillatt), og abort gjør kvinner bedre i stand til å få barn på et gunstig tidspunkt i livet.

*John Donohue and Steven D. Levitt (2001). "The Impact of Legalized Abortion on Crime" Quarterly Journal of Economics.

Ingen kommentarer: