lørdag 5. mars 2016

Norge er truet

Norge er truet. Tilhengere av en fremmed religion har slått seg ned her - blant et naivt og troskyldig folk. Disse fremmede er ikke villige til å bli integrert.

Istedet driver de et undergravende, ja, rett ut forrædersk arbeid. Der de kommer fra, er religionsfrihet et forhatt begrep, men her oppe i nord tar de til stadighet religionsfriheten i bruk for å kunne fortsette sitt arbeid for å underminere norsk åndskultur.

Disse fremmede driver skjult, konspiratorisk virksomhet og har en seksuell umoral. Den fremmedartede religionens gifttenner må trekkes ut. Om ikke risikerer man at det snart er for sent.

Dette står i Marta Steinsviks Sankt Peters himmelnøkler fra 1928. Og religionen det advares mot, er selvsagt katolisismen.

 Ren ondskap?