lørdag 31. oktober 2015

Voldshøyre

På Kaspar Birkelands facebookside sirkulerer oppfordring til å skyte Vepsens redaktør Tor Bach, fordi han elsker muslimer og visstnok trener innvandrere i våpenbruk.

Samtidig, like i nærheten, dyrkes myten om den voldelige venstresiden i Norge. At Hans Rustads Document og Hege Storhaugs HRS dyrker denne teorien burde ikke overraske. Verre er det at Minerva ved Lars Akerhaug er nyttige idioter for den innvandringsfiendtlige høyresiden som forsøker å trekke oppmerksomheten bort fra volden i deres eget ideologiske omland. Bård Larsens evige kommunistjakt er i så måte like nyttig for høyreradikalerne som Akerhaugs tåpelige mytedyrking.

Man trenger ikke nevne 22. juli eller Anton Lundin-Petterson for å forstå voldspotensialet i  den konspiranoien som Rustad og Storhaug dyrker. Nevnte Birkelands babbel tipper stadig over grensen for oppfordring til politisk vold.: «Det hadde faktisk vært en glede å knele ham, bøyd hodet fremover, lagt Glocken i nakkegropen og trukket av».

torsdag 29. oktober 2015

Bilfritt sentrum - fornuftens seier over dumskapen

Hva sier forskningen om bymiljø og biltrafikk? TØI har svaret:

  • Parkeringsrestriksjoner og andre traikkreduserende tiltak ser ikke ut til å påvirke handelsaktiviteten negativt i store byer.
  • I Oslo sentrum står gående for 39 prosent av omsetningen, syklende for 6 prosent, kollektivtraikanter for 46 prosent og bilister for bare 7 prosent.
  • Butikkinnehavere overvurderer ifølge flere undersøkelser hvor mange av kundene som kommer med bil.
  • En gjennomgang av 22 studier fant at forbedringer i gåmiljøet bidro til å øke omsetningen med 10-25 prosent.
  • Jo høyere biltrafikk det er i gaten, jo flere butikklokaler står ledig. 
(Morgenbladet 23. oktober)

Fotnote: Dumskapen i denne saken er Høyre/Frp i allianse med handelsstanden.

lørdag 17. oktober 2015

Hans Rustad - på "modernitetens" side

Shabana tar feil: Hun anvender dikotomien «dem» og «oss» som våpen. En slik inndeling er en dødssynd i den politisk korrekte menigheten og bør sporenstreks utløse bot og anger.

Sorry. Det går et skille mellom et «dem» og «oss»: De som aksepterer moderniteten og de som nekter. Det er muslimers bosetting i Vesten som har synliggjort konflikten og bevisstgjort hva modernitet betyr. 11. september 2001 var ingen vanlig forbrytelse.

Skillet «dem» og «oss» er selvvalgt, å gå til krig mot moderniteten er ikke noe man må. Men Shabana tildekker hva kampen står om. Hun forsvarer indirekte retten til å være mot moderniteten, for «muslim» er bare noe man «er» og det er en krenkelse å si noe annet. I neste omgang forsøker hun å legge skylden på de av oss som forsøker å si fra om hva kampen handler om.
Det er Hans Rustad som skriver dette i Aftenposten, 8.10. Det er ikke godt å si hva han egentlig mener, men det er helt tydelig at han liker å bruk anførselstegn.

Man kan få inntrykk av at Rustad selv står på modernitetens side. Det er jo mildt sagt underlig, Rustad er jo først og fremst en konservativ nasjonalist, han er en gretten gubbe som gremmer seg over at ikke alt er som før. Rustad er en tradisjonalist akkurat som imamer og andre konservative muslimer han anser som sin motpart.

fredag 16. oktober 2015

Bønder - noen grådige beist

"Bøndene er noen grådige beist" skriver Hegnar på lederplass i Finansavisen.

Dette er vel årets mest absurde utsagn fra en av Norges rikeste menn. Han figurerer ifølge skattelistene på 146. plass med en formue på over 400 millioner kroner, inntekt på 1,3 millioner kroner og 4,5 millioner kr i skatt.

En norsk gjennomsnittsbonde har 150.000 kr i netto på gårdsdriften.

Tidligere stilte Knut Olav Åmås spørsmål ved Norges rikeste, landets anonyme overklasse. Da ble folk som tjener 5, 10, 25 millioner kroner skikkelig snurte.

Noen tjener 10 millioner på å valse rundt i pen dress og megle boliger (en temmelig banal jobb), andre tjener 150.000 med lange dager og møkkete arbeid. Men det er altså de sistnevnte Hegnar utroper til "grådige".

Aksjemeglere, eiendomsmeglere, Hegnar selv og lignende skummer fløten av Norges rikdom.