mandag 27. juni 2011

Morderne er blant oss

Vel, ikke helt bokstavelig da. Men Bjørn Stærk har lest Bård Larsens Idealistene og observerer poengtert at SV på sett og vis var mer urovekkende enn m-l-tullingene:

For SV har tross alt alltid vært et parti av hyggelige mennesker. Og det er noe ekstra uhyggelig ved hyggelige mennesker som koseprater med Kim Il Sung og Ceauşescu. De er ikke lenger latterlige, som ml-bevegelsen, eller umenneskelige, som Baader-Meinhof-banden. De er oss.
Larsen (og tilsynelatende Stærk) ønsker ingen ny-maoistiske selvkritikk-øvelser (muligens til forskjell fra professor Hagtvet).


Syndere mot revolusjonen blir fornedret offentlig. Hagtvet var ikke tilstede, såvidt vites.

søndag 26. juni 2011

Norge - en okkupasjonsmakt

Norge ble okkupert 9.april 1940 og kongen nektet å bøye av for tyske krav. Okkupasjonen er derfor en viktig del av vårt kollektive minne og ga oss et visst moralsk overtok på land som snudde kappen etter vinden (Sverige). Men: I over 10 år har Norge nå vært både krigsherre og okkupasjonsmakt. Edvard Vogt skriver i Morgenbladet:

Angrepskrig er også forbudt etter norsk lov. Grunnlovens paragraf 26 gir regjeringen bare rett til å innlede krig når dette er til «Landets Forsvar» og da bare når den norske regjering selv har den «høieste Befaling» over de norske styrker. Disse ufravikelige betingelsene forelå ikke i Kosovo og foreligger ikke i Afghanistan og Libya. Fra å ha vært okkupert er vi blitt okkupanter. Slik våre okkupanter gjorde Quisling til norsk regjeringssjef, slik har USA innsatt Hamid Karzai som afghansk regjeringssjef.
(...)
Når det gjelder Libya, brøt vi fra første stund det påberopte vedtak i Sikkerhetsrådet som krevde forhandlinger med Gaddafi med deltagelse av Den afrikanske union. Den flyforbudssonen som skulle innføres, har intet å gjøre med våre tusener av tonn med bomber mot bakkemål, med påregnelige drap på sivilbefolkningen.
Jeg kan ikke uten videre slutte meg til alt den gamle professoren og voldsforskeren skriver, men du verden, han setter fingeren på et ømt punkt. Vogt har øyensynelig lånte overskriften fra Gunnar Garbos kronikk i Klassekampen 2004, der skriver Garbo bl.a.:
For det første vet vi at USAs og Storbritannias angrep på Irak var hva folkeretten stempler som en forbrytelse mot freden. Angriperne gikk til krig uten FN-mandat, uten at Irak truet verken dem eller andre og uten sannferdig begrunnelse. Et slikt angrep utgjør, for å sitere Nürnberg-dommen fra 1946, ”den egentlige internasjonale hovedforbrytelse, som bare skiller seg fra andre krigsforbrytelser i det at den omfatter alt det onde som er oppsamlet i disse”.
(..)
Med norsk støtte undergraver den amerikanske okkupasjonsmakten nå for full kraft de prinsippene som vi kjempet for under den tyske okkupasjonen i Norge. Det gjelder for eksempel opphevelsen av politiske partier, stengningen av opposisjonell presse, avskjedigelsen av embedsmenn ansatt av landets lovlige regjering, oppnevningen av et regjeringsråd som vedtar de konstitusjonelle endringene okkupanten krever, opphevelsen av nasjonal markedsbeskyttelse og overdragelsen til amerikanske firma av kjempekontrakter som blir betalt med irakisk oljeproduksjon. Overfallsmakten organiserer nettopp en fullstendig omlegging av landets forfatningsmessige institusjoner – og tar seg selv betalt for det.
Vogt var 17 år mens Garbo var 16 år da Norge ble okkupert.


Free at last! Thank God Almighty!

Motstandsshelten Max Manus som livvakt for kronprinshelten.

Grillparty!

Natt til 10.mars 1945 slapp 335 amerikanske B29 bombefly 50.000 brannbomber over Tokyo. Keiserrikets hovedstad var også på den tiden en av verdens tettest befolkede byer. Dessuten besto byen stort sett av hus i tre og bambus. Først brant husene, så tok menneskene fyr. Folk løp for livet uten mulighet til å unnslippe. 280.000 bygninger og 100.000 mennesker gikk med i flammene. "Vi kjente lukten av brennende kjøtt", skrev en av mannskapet i B29 i dagboken - i 8000 meters høyde forsto soldatene hvilket grillparty de hadde stelt i stand. Selv atombomben over Hiroshima krevde ikke så mange menneskeliv på en dag.


Operation Meetinghouse.

lørdag 25. juni 2011

BT på ville vestlandsveier

Desto viktigere blir det å løfte frem de vestlandske prosjektene som ikke bare har lokal og regional verdi, men som vil ha positive konsekvenser for hele det norske samfunnet. Et fergefritt E39 mellom Kristiansand og Trondheim er helt åpenbart et slikt prosjekt. Og det bør gjøre inntrykk på veimyndighetene sentralt at Vestlandet – anført av Vestlandsrådet – nå står så samlet om dette prosjektet. Alle vil tjene på at det blir realisert så snart som mulig, skriver BT på lederplass.

Det er selvsagt hyggelig dersom vestlendingene slipper å vente på fergen og fergefri E39 vil sikkert ha mange positive konsekvenser. Spørsmålet er som alltid til hvilken pris. BT antyder 100 milliarder kroner. Dette er nok for beskjedent. Det viktigste er imidlertid at fjordkryssingene det legges opp til er ekstremt dyre sammenlignet med annen samferdselsinvestering. Også drift og vedlikehold er langt dyrere: Tunneler koster 2-3 ganger så mye som vei i dagen, broer betydelig mer i drift og vedlikehold.

Nordhordlandsbrua kostet over en milliard, Hardangerbrua ca 2 milliarder. Sognefjorden er rett og slett for bred og dyp til at den lar seg krysse med undersjøisk tunnel eller en vanlig bro, samtidig skal det lages åpning for skipstrafikken. Kanskje vil det koste 3-4 ganger Hardangerbrua, kanskje mer. 5 mrd kr kan altså gi en bro på 2 km eller opp mot 100 km ny riksvei. Med kalkulasjonsrente på 4 % vil 5 mrd gi 200 mill kr bare i kapitalkostnad, for en brøkdel av disse 200 mill kr kan fergen over Sognefjorden gå dobbelt så ofte (hvert 10 min) og alle kan få gratis kaffe.

På toppen av dette er dagens E39 i miserabel stand. Den er så smal og svingete i lange parti at selv personbiler ikke kan passere hverandre. Veien går gjennom gårdstun og uttallige tettsteder med fartshumper og 50-sone, til ulempe både for bilister og lokalbefolkning.

Bruk gjerne penger på E39, men ikke til meningsløse fjordkryssinger.


BTs luftslott på Sognefjorden.

tirsdag 14. juni 2011

Negersvartinger er en sikkerhetsrisiko

Erik Schjenken ble tilkjent en million kroner fra Dagbladet etter at han følte seg ærekrenket. I debattfeltet nedenfor har en anonym kommentator forsøkt å overbevise meg om at det var helt naturlig å etterlate Farah i parken fordi Farah utgjorde en sikkerhetsrisiko. Det pussige er at Schjenken og hans kollega var de eneste på stedet som mente Farah var en farlig mann. Ikke politiet, ikke sykepleiere (som tilfeldigvis var vitner), ikke en rekke voksne edru folk som hadde sett opptrinnet.

Nei, det var kun Schjenken som kom til denne underlige konklusjon. Ikke fordi Farah er en negersvarting, neida, for Schjenken er jo ikke en fordomsfull rasist (det har tingretten bestemt). Nei Farah var en sikkerhetsrisiko fordi han sjanglet og pisset ukontrollert. Den erfarne ambulansesjåføren forsto altså ikke at Farahs oppførsel kunne ha sammenheng med hjernerystelsen.

Enten er dette med "sikkerhetsrisiko" bare en syltynn unnskyldning Schjenken kokte i hop for å bortforklare sin ufine oppførsel (som skyldes fordommer, dårlig oppdragelse og/eller inkompetanse), eller så mente han det seriøst (da er en inkompetent som ambulansesjåfør og/eller generelt fordomsfull).

Tingretten har vedtatt at Schjenken ikke er rasist, dermed blir konklusjonen: Han er en inkompetent kødd.


Negersvartinger med hodeskade er jævla skummelt. Her representert ved Cassius Clay.

Janne Kristiansen må be om unnskyldningen

Romavlyttingen, overvåkingen og ransakingene som Polititets sikkerhetstjeneste (POT) gjennomførte i Arne Treholts leilighet, var ulovlig. EOS-utvalget har gransket overvåkningen av Treholts leilighet før pågripelsen i 1984, for å avklare om POT benyttet ulovlige metoder. Dette melder NRK.

Altså Arne Treholt ble dømt og får ikke saken gjenopptatt, men store deler av etterforskningen mot ham var rett og slett ulovlig. Dette får antakelig ingen konsekvenser for de tjenestemennene som brøt loven, sier Aftenpostens Stanghelle.

Noen få dager tidligere, ikke langt unna: PST-sjef er nådeløs i sin kritikk av advokat Harald Stabell, som hun mener har gjort en kardinaltabbe i sin rolle som Arne Treholts forsvarer. Janne Kristiansen krever en unnskyldning for at ansatte i daværende Overvåkningstjenesten (POT) ble beskyldt for bevisfusk.

Kanskje sjefen for Politiets Sutretjeneste bør be Arne Treholts familie om unnskyldning for at de ble utsatt for ulovlig og integritetskrenkende overvåkning? Kanskje til og med be Arne Treholt om unnskyldning? Man skal ikke finne seg i hva som helst selv om man er mistenkt og straffedømt.

Janne Kristiansen bør snarest lære seg ordet "rettsstat". Rettsstat betyr at borgerne beskyttes mot ulovlig og urimelige inngrep fra myndighetene, og særlig den voldsutøvende myndighet (politiet). Rettsstat betyr ikke (slik Janne Kristiansen synes å tro) at politiet skal beskyttes mot relevant kritikk i offentligheten. Når Pol POT drev ulovlig etterforskning er kanskje ikke veien til bevisfusk så lang? Ikke godt å vite, men Kristiansen burde kanskje ikke være fullt så kjepphøy på vegne av lovbryterne i POT.


Frekkhetens nådegave: - Hold kjeft eller be om unnskyldning, troverdigheten er tapt uansett.

fredag 10. juni 2011

Hold kjeft, Kent Andersen

"Greit: Du er en idiot og en jævla rasist, Kent Andersen. Hold kjeft nå og vær glad dødsstraffen for idioti er opphevet". Dette kunne Konrad skrevet på Twitter, men han gjorde det ikke.

Har jeg belegg for mine påstander? Selvsagt! Jeg har lest Kents blogg og forsøkt å diskutere med Kent. Det var en trist affære, utdrag:

Frp-politikeren Kent Andresen skriver på sin blåblogg at "religionskritikk IKKE er rasisme", noe han åpenbart har helt rett i. Han utdyper påstanden med blant annet:

"Et menneske er MYE mer enn hva det tror på. (...) En dypt troende Muslim er ikke på noen måte "bedre" eller ”mer menneske” enn en ateist."
Kjempeflott dette også. Kent Andresen utdyper videre:
"..... og Mohammed er Oslos mest populære guttenavn. Hvis det ikke skremmer noen, vet jeg ikke hva som skal til."
Ooops. Der var det visst en liten glipp i logikken. Dypt troende muslimer er altså ikke noe problem, så sant de ikke gir guttebarn navnet "Mohammed"? Hva med "Omar" eller "Ahmed"? Eller er det antallet muslimer i Oslo som er problemet? Kanskje muslimene bruker "Mohammed" selv om de ikke er spesielt religiøse?

Andresen er også bekymret for "islamisering av innvandrermiljøer", det er en interessant problemstilling bl.a. fordi det er umulig å forstå hva det betyr. Er det polakker som i hopetall konverterer til islam? Eller kanskje buddister og hinduer vil være muslimer som kompisene? De som er muslimer fra før kan vel ikke bli "islamisert"?


Rettssikkerhet er noe jælva mas. Skyt svina så holder de kjeft! Synes Kent A. (bildet) å mene.

Har det klikket for Janne Kristiansen?

Arne Treholt gikk på nok et nederlag i Gjenopptakelseskommisjonen. Dermed krever PST-sjef Janne Kristiansen en unnskyldning fra de som har hevdet det har skjedd bevisfusk.

Dette er ganske absurd og styrker neppe Janne Kristiansens troverdighet. Hun gjorde selv en ganske puslete jobb i gjenopptakelseskommisjonen og har nå gått over til den agressive, stalinistiske siden. Er hun i det hele tatt kompetent? Er hun som jurist ikke kjent med pressens og ytringsfrihetens rolle i Norge? Hun må vite at hensynet til PST sarte følelser ikke kan hindre journalister og andre i å kritisere det arbeidet. Tveritmot er journalistenes jobb å kikke statsmakten i kortene og kritisere det som kritiseres kan.

Malthe-Sørensen har fremsatt en relevant kritikk på grunnlag av den informasjonen han har gransket. Kommisjonen har på sin side lagt mest vekt på polititjenestemennenes utsagn. Dette minner igjen om bumerangsakene i Bergen. Her har faktisk Per Edgar Kokkvold en jobb å gjøre, men den puddelen våger nok ikke å utfordre statsmakten.


Uten troverdighet: Lederen for Politiets Sutretjeneste.

onsdag 1. juni 2011

Mladic saksøker Dagbladet

Ratko Mladic saksøker Dagbladet for ærekrenkelser etter at avisen i en rekke oppslag har omtalt ham som slakter, massemorder og krigsforbryter.

- Mladic har fått post-traumatisk stress på grunn av medias hardkjør på 1990-tallet. Hans dårlige helse skyldes i stor grad den hetskampanjen han ble utsatt for. Denne hetsen av en uskyldig mann tar seg opp igjen nå, sier Mladics advokat.

- Jeg har ikke drept noen uskyldige sivile. Muslimene i Srebrenica var en alvorlig sikkerhetsrisiko for det serbiske folk, derfor kunne vi ikke ha dem der sa jeg til mine soldater. Dessuten hadde flere av dem pisset i buksa, og slike griser kunne vi ikke sende i busser sammen med kvinner og barn - vi serbere er da gentlemen. Uansett vet jeg ikke hva som skjedde etter at hadde jeg hadde gått, de fleste sto tross alt oppreist da jeg gikk for å spise. Jeg gjorde ikke noe annet enn å beskytte det serbiske folk mot blodtørstige muslimer, skriver Mladic i en offisiell redegjørelse.

Mladic har vært gjennom en vanskelig tid, men etter Schjenkens oppløftende seier ser også den gamle general fram til oppreisning. En saftig utbetaling fra Spetalens medieofferfond vil også hjelpe.