mandag 17. desember 2012

Frøland oppdager islam

Professor Stig Frøland (VG og NRK) har hørt om en muslim som er mot homofili. Ja det finnes endog muslimer som mener homofili bør være straffbart. På bakgrunn av dette mener Frøland man ikke kan tillate hijab til sykepleierantrekket ved norske sykehus. Argumentet er at hijab gjør at pasienten forstår hvilken religion sykepleieren/legen bekjenner seg til, dette kan være ubehagelig for pasienten.

Dette må være Norgesrekord i logisk harakiri: Man trenger ikke være professor for å forstå at en person med Muhammed til fornavn eller etternavn er muslim. Så dersom jeg møter en sykepleier som heter Muhammed vet jeg ikke hvilken religion vedkommende bekjenner seg til? Og hvorfor skal det være verre å bli behandlet av en muslim enn av en katolikk? Vi vet jo alle hva Paven mener om homofili og kondomer.

I tillegg er Frøland påfallende historieløs: Sykepleie var historisk sett kirkens domene, derfor ble de også kalt sykesøstre nettopp fordi de var "søstre", eller nonner som vi også sier. Ja, og nonnene brukte hijab og derfor er katolsk hijab en tradisjonell del av sykesøstrenes uniform, her italienske søstre i 1918 og 2007:


lørdag 15. desember 2012

Jehovas vitner = geitepulere

De siste tre årene har Jehovas vitner fått rundt 30 millioner i offentlige tilskudd. Norsk lov går over religionsfriheten, sier politikerne – men det skal mye til før pengene ryker, melder NRK.

Disse og andre kritiske reportasjer om Jehovas vitner tyder på at de er minste like ille som muslimene, eller "geitepulerne" som Theo van Gogh foretrakk å kalle dem. Så da er det vel på tide å dra til med noe skikkelig mobbing slik at Jehovas til slutt blir ferdigkrenket.

Neste gang dere får Jehovas på døren roper dere bare: GEITEPULERE!!!! Bæææh!!

Oppdatering: Islam er djevelens verk, viser det seg, og det er jo langt verre en disse geitepulerne.


Snylteordfører

Høyre-ordfører Tømmerdal i Ålesund truer med å saksøke egen kommune etter lønnskutt, melder VG. Bakgrunnen er at Ålesund kommunestyre vil spare penger, et av tiltakene er å kutte ordførerens lønn på 1.026.527 kr med 150.000. Etter dette kuttet (som er fullt lovlig) må altså ordføreren finne seg i en bruttlønn på under 900.000. Det er naturligvis helt latterlig lav lønn for en Høyre-mann, kommunen må gjerne spare men ikke ved å kutte i lønn blant de som har det trangt fra før. Pføy!

- Norwegian Defence Leauge er ikke rasister

Ja, det understreket lederen på NRK radio i dag. Vi får tro ham når han sier det, men jeg tviler mer på deres venner EDL:


Og som kjent er kulturmarxister om mulig enda verre enn svartmuskede musulmaner.

torsdag 13. desember 2012

Ja, disse innvandrerne!

Flest med lang utdanning blant innvandrerne

10 prosent av innvandrerne har studert i mer enn 4 år, mot 8 prosent i den øvrige befolkningen. Nesten 7 200 innvandrere i alderen 30-66 år har fullført en doktorgrad. Dette utgjør en andel på over 2 prosent av innvandrerne i denne aldersgruppen. Blant den øvrige befolkningen i samme aldersgruppe er andelen med doktorgrad under 1 prosent.

(fra SSB)

Professor-Ali eller Taxi-Ali?
 

onsdag 12. desember 2012

Finnes al-Khaïda?

The Obama administration's efforts to counter the threat posed by al Qaeda and the wider jihadist movement have been a contentious topic in the U.S. presidential race. Political rhetoric abounds on both sides; administration officials claim that al Qaeda has been seriously crippled, while some critics of the administration allege that the group is stronger than ever. As with most political rhetoric, both claims bear elements of truth, but the truth depends largely on how al Qaeda and jihadism are defined. Unfortunately, politicians and the media tend to define al Qaeda loosely and incorrectly.

by Scott Stewart, Stratfor

 

mandag 10. desember 2012

Harde fakta: Usosialt skattesystem?

Jon Hustad skriver om "Den uærlege skattedebatten" i Dag og Tid (7/12). Hustad synes å mene at skattesystemet ikke er så sosialt utjevnende som man det gis inntrykk av. Hustads hovedargument er at den norsk stat tar inn relativt lite i skatt fra personer (og svært lite gjennom toppskatt og formuesskatt), mesteparten kommer inn gjennom avgiftssystemet. Beskrivelsen er riktig, men konklusjonen er for enkel:

 • Moms på nesten alle varer og tjenester: De rikeste forbruker mer og betaler tilsvarende i moms, men de rike forbruker mindre andel av inntekt (sparer mer). Det er også moms på byggematerialer og håndtverkertjenester (som de rike forbruker mer av).
 • Særavgifter på motorvogn (særlig knyttet til motor): De rikeste kjøper store biler med stor motor, de fattigste tar bussen.
 • Særavgifter på alkohol og tobakk: Rike og fattige omtrent det samme.
 • Boligskatt: Ulempe for de aller fattigste som ikke er eier egen bolig.
 • Formuesskatt: Lave takster på bolig og stort bunnfradrag gjør at bare de rike betaler noe særlig, litt progressiv skatt.
 • Trygdeavgift: Alle betaler samme %, men de rikeste får mindre uttelling i alderspensjon (tak) og de fattigste får minstepensjon (gulv). Alle får helsetjenester uansett innbetaling til Folketrygden.
 • Dokumentavgift: Beregnes i % av kjøpesummen, de rike kjøper større hus.
 • Skatt av personinntekt: Litt bunnfradrag og toppskatt gjør den noe progressiv.

Hustad forveksler altså spørsmålet om hvem som betaler skatt/avgift med i hvilken grad noen betaler relativt mer (altså om det er progressivt). Momsen er lik i % for alle, men matmomsen er lavere noe som kan begunstige fattige med mange barn. De rike sparer mer og kan dermed unngå moms på forbruksvarer, men det er moms på det mest populære spareobjektet (hus og hytte) og det er full formueskatt på sparing i kontanter og aksjer.

Islam - en ufordragelig bølle

Et oversett innlegg fra i fjor sommer:

Islam har ikke blitt satt på plass, men blitt beskyttet. Derfor har ikke islam blitt voksen. I stedet har islam blitt en bortskjemt unge som sutrer, griner og slår rundt seg når noen sier noe ubehagelig. Hvis islam skal bli voksen, snarere enn en ufordragelig bølle, må vi slutte å beskytte og særbehandle.
Forfatteren kaller seg stipendiat i etikk. Etikk er en gren av filosofien og da skulle man vente bittelitt mer presisjon plus litt moral kanskje.

Islam er såvidt jeg vet en religion. Kan en religion "bli satt på plass"? En kompis, et uskikkelig barn, ja sågar en politiker, men en religion? Kan islam oppføre seg som "en bortskjemt unge"? Det finnes 1 milliard eller så muslimer. Kan man si noe generelt om hvordan disse oppfører seg? Dette er naturligvis språklige virkemidler (besjeling og personifikasjon). I denne sammenhengen er virkemiddelet meningsløst som annet et forsøk på å gjøre muslimer til et kollektiv.

På det tidspunktet (1 måned etter Utøya) var det også smakløst: Den virkelige ufordragelige bøllen fra i fjor sommer sitter nå i fengsel for tidenes forbrytelse i Norge. En umoden mann som ble krenket av muslimers nærvær i Norge og det faktum at Ap tillater det.

De sanne europeere

Hvem er mest europeeisk? Drømmeren Jagland? Martin Schultz? Den nøkterne Herman von Rompuy? Morgenbladets konklusjon:

En enstemmig jury uttaler: Valget var enkelt – det mest europeiske av alt europeisk måtte bli romfolket. Ingen nasjonalstater vedkjenner seg dem, men de er likevel overalt i Europa.
Inntil 1945 kunne vi også si: De europeiske jødene.

Fred! Europa!

Retorikkekspert mener de reaksjonære motstanderne av Nobelprisen til EU bør tvangslytte og lære av Thorbjørn Jaglands tale til vinnerne, for å bevise hans påstand har Aftenposten sammenfattet talen i en ordsky:

 • fred
 • Europa
 • europeiske
 • EU
 • union
 • verden
 • sammen
 • krig
Denne såkalte eksperten burde vite at høystemte taler ikke er fakta. Samme hvor mange ganger Jagland sier "fred" eller "Europa" endrer det ikke fakta.

EU (eller mer presist EUs forløpere) er en konsekvens av krigen, ja. Det har ikke vært ordinære krigshandlinger innenfor EU (da ser vi bort fra Nord-Irland og Baskerland). Men er den lange fredelig perioden EUs fortjeneste? Verken en god eller en floskelpreget tale kan bevise det.

søndag 9. desember 2012

Hege Storhaug: Paven er en liberaler

- Den katolske innvandringen er verdimessig et veldig lite problem, fordi de står nært det norske, protestantiske samfunnets frihetsverdier. Det er godt mulig at en del innvandrere fra katolske land for eksempel har et noe annet syn på likestilling enn nordmenn flest. Men den ideologien som formidles i sentrale islamske trossamfunn når det gjelder religionsfrihet, likestilling, likeverd og ytringsfrihet gir derimot stor grunn til bekymring, sier Hege Storhaug til Aftenposten.

Jøjemeg. Vet ikke Hege Storhaug hva Paven og hans kirke står for?

Flere punkter kan sikkert føyes til, men det er åpenbart skivebom å påstå at paven og hans menn (ja det er menn som styrer butikken) er liberalere, de er autoritære motstandere av det Hege Storhaug mener hun står for.

lørdag 8. desember 2012

Lav festeavgift

Firmaet Jettu Horticulture betalte omkring 2 kroner per dekar til den etiopiske staten for å leie flere milllion dekar matjord. Dette er ikke ett års leie, men prisen for de kommende 99 årene avtalen gjelder. Den årlige leieprisen per dekar er med andre ord 2 øre og dermed så liten at vi i Norge ikke engang har så små mynter. Firmaet får også fritak for skatt og avgift i Etiopia.

Firmaet investerer i jordbruk på vegne den saudiarabiske sjeiken Mohammed al-Mahmoudi. 

Det er ikke rart de norsk tomtefesterne sutrer.

Muslimene hører ikke til herMuslimene vil ødelegge Europa fordi det står i vegen for deres kamp for verdensherredømme. Det er mange som sier at muslimen kan jo ikke for at han er muslim, han kan da ikke utvises av den grunn. Etter min mening er ikke noe resonnement mer overladisk enn dette. Er det noe et menneske kan for, så er det da for det det er, slik som det er. Enhver får svare for det han er. Det er fullstendig galt å si at en muslim ikke skal behandles slik fordi han er muslim. Han er ikke norsk, han er ikke europeer, han er orientaler. Muslimene har ikke noe i Europa å gjøre. Det er muslimene selv som skaper islamofobien.

Hvem kan ha skrevet noe slikt, mon tro? ABB? Fjordman? Bruce Bawer? Hege Storhaug? Hans Rustad? Andre forslag?

10 kroner til den som gjetter riktig.

mandag 3. desember 2012

Et bredt sjikt av religiøse og politiske ledere tente søndag faklene i tre norske byer i en markering mot ekstremisme (VG nett).

- Ekstremisme er ikke greit, sa utenriksminister Eide i sin appell.  Det er ikke greit at vi i vårt samfunn har mange ugreie ting, derfor er vi samlet her i dag, sa utenriksministeren.

Ekstremisme er en ugrei greie.

Trailer til begjær

CargoNet legger ned sin daglige rute mellom Oslo og Malmö. Dermed er det ingen faste godstog inn og ut av Norge, melder NRK.

Selv om CargoNets beslutning er resultat av stadig mindre volum og lønnsomhet over lengre tid, er dette en oppsiktsvekkende nyhet. Ikke fordi akkurat denne godsruten er så interessant, men fordi dette er nok et tegn på at traileren seirer over toget. Mens motorveiene bygges ut på begge sider av grensen, er jernbanetraseen den samme som for 100 år siden. Motorveistrekningene på E6 kan alltids svelge noen unna flere trailere, men mer gods på trailer inn i Norge betyr mer gods på trailer langs norsk veier. Når godset først er lastet på trailer går den naturligvis på trailer frem til bestemmelsesstedet i Bergen, Ålesund eller Trondheim. Omkring 25 % av trafikken på disse fjellovergangene er tungtransport, men vogntog er 10-50 ganger vekten av personbils slik at målt i tonn er praktisk tall all trafikken langtransport av gods. Vogntogene fyller altså opp og kjører i stykker de smale norske veiene. Samtidig går jernbanen parallelt med E6 og riksvei 7. Ikke minst ligger sjøen der, gratis i bruk er den også, man trenger bare en kai å legge til..

Ta heller toget.

søndag 2. desember 2012

Landssvikoppgjøret tar aldri slutt

Arvid Bryne er ute med ny bok der blant annet Oliver Langeland er omtalt, fra intervju med Bryne i Klassekampen 13/11:

- Han [Langeland] ble tiltalt for å ha kritisert norske myndigheter i boka «Dømmer ikke» fra 1948. Her langer han ut mot Nygårdsvold-regjeringen som styrte landet i perioden før 1940, for han mente de ikke gjorde nok for å forsvare Norge mot fiendtlige styrker. I tillegg kritiserte Langeland Gerhardsen-regjeringens rettsoppgjør etter krigen, som han mente var en prosess uten prinsippet om likhet for loven, sier Bryne, som ikke legger skjul på at han deler mange av de kritiske synspunktene til sitt biografiske objekt.

- Men hvordan kunne Langeland gå fra å være krigshelt til å bli syndebukk på så kort tid?

- Fordi han var livsfarlig for regjeringen Gerhardsen. Langeland mente at de egentlige landssvikerne gikk fri, og han påpekte blant annet at det var «gode nordmenn» som hadde vært med på å berede grunnen for tyskerne, blant annet gjennom å sørge for infrastruktur til de militære anleggene. 

Les også om Toralv Fanebust.

Statens oljeselskap er misfornøyd med staten

Statoil truer med å flytte virksomhet ut av landet på grunn av nye skatteregler. Regjeringen kan gi oljeselskapet en skattesmell på flere milliarder kroner, meldes det.

Dette er en forbløffende nyhet. Statoil ble altså opprettet for å skape et eget norsk oljemiljø, et alternativ til de utenlandske selskapene som Norge var avhengig av til å begynne med. Statoil har hatt en privilegert posisjon på norsk sokkel og tjent store penger. Denne priviligerte posisjonen er det eieren (staten) og oljemyndighetene (staten det også) som har sørget for. Nå er Helge Lund misfornøyd med norske skatteregler. Ved å flytte utenlands kan Lund altså spare litt skatt (mindre penger til Staten), slik at selskapet kan få større overskudd og eieren mer utbytte (Staten det også).

Kanskje Statoil burde skaffe seg en eier som ikke tar ut utbytte? Kvitte seg med staten?

Formuesskatt for likhet

Norge har i stor grad et velfungerende skattesystem, men systemet har en brist ved at arbeidsinntekt skattes hardere enn kapitalinntekt. Formuesskatten bidrar til å redusere denne skjevheten. Men formuesskatten har en innretning som vrir ressurser bort fra verdiskaping og inn i dyre eiendommer.

Dette skriver professor Karen-Helene Ulltveit-Moe i DN 30/11. Professoren vil altså beholde formuesskatten som prinsipp, men justere den for å øke treffsikkerheten.

Nei, hun er ikke kommunist.

ABBs pris

Kapital (nr 17 i år) har regnet gjennom hva ABB og 22.juli har kostet stat og kommune:

 • Etterforskningen 275 mill
 • Rettssaken 194 mill
 • Fengselsopphold 140 mill kr
 • Erstatningsoppgjør (ofrene) 1200 mill kr
 • Opprydning etter bomben 800 mill kr
 • Nytt regjeringskvartal 8.000 mill kr*
 • Midlertidige lokaler for departementene 4.000 mill kr*
 • Diverse 600 mill kr
 Sum: 15.200 mill kr. (15,2 milliarder)

*Kostnadene ved nye/midlertidige lokaler for departementene er lavt anslått til totalt 12 mrd kr. Sannsynligvis langt mer

lørdag 1. desember 2012

Offiserer og nazister

Historiker Lars Borgersrud er ute med ny bok om "militærfascismen" og norske militæres forhold til nazismen og okkupasjonsmakten. Sakset fra Klassekampen 21.nov:

- I den store gruppa av norske yrkesaktive offiserar av alle kategoriar, på noko over 12.000 mann, var rundt ti prosent NS-medlemmer. Blant dei krigsskuleutdanna, dei som har kapteinsgrad eller over, er prosentandelen dobla til 20 prosent NS-folk, seier Borgersrud
Blant krigsfangene på Grini (mai 1940) slutta nær 500 offiserer seg til et opprop som krevde kongen tilbake til Oslo, fred med Tyskland og en regjering med et fascismelignende program.

I følge Borgersrud ønsket forsvarsminister Jens Chr Hauge å retusjere denne delen av krigshistoria fordi den kunne føre til folkelig mistillit til Forsvaret.  
- Den tyske okkupantstaten hadde ikkje greidd seg utan dei norske offiserane, er Borgersruds klare konklusjon.

Nabintu igjen

Hanne Nabintu Herland er et av de fremste bevisene for at ytringsfriheten er gode kår i Norge. Minerva siterer godbiter fra hennes siste bok:

”På denne tiden var Norge et fredelig land. Det var lenge før etniske spenninger, terror og kriminalitet mørkla skyene over landet. Den gangen kunne man sitte ute hele kvelden uten frykt for å bli overfalt av banditter. Ingen hadde gitter foran vinduene. Det var uproblematisk å bevege seg hvor som helst i byen, man trengte ikke å låse døren straks man satte seg i bilen, unge piker kunne spasere hjem sent på kvelden uten frykt for overfallsvoldtekter (…) Det var heller ikke vanlig å se bevæpnede soldater i gatene, bomber gikk ikke av i regjeringskvartalene.”
Bomber i flertall? Bortsett fra sabotasjeaksjoner under krigen (utført av nasjonalhelter som Sønsteby og Manus) har vi vel bare hatt en bombe i regjeringskvartalet?

onsdag 28. november 2012

Gladmelding: Landbruket legges ned

For alle som klager over norsk landbrukspolitikk: Landbruket i Norge legges ned i stort tempo. Sist ble 900 gårdsbruk nedlagt, det utgjør 2 % av alle norske gårder. 2 % høres ikke mye ut, men med et slikt tempo over flere år summerer det seg opp til store endringer.


tirsdag 27. november 2012

Sykkelmarxisten går av

Nils Rune Langeland lanserte ideen om at Norges håpløse innvandringspolitikk regiseres av et "kulturmarxistisk sykkelnettverk" på Majorstua. Dette og andre utfall fikk Rune Slagstad til å reagere, og til slutt si opp stillingen som professor.

Slik går dagene i strøket Bislett-Majorstua. Da er det iallefall en sykkelmarxist mindre blant våre ledende professorer.

1-0 til Facebook-Høyre?

Vidar Kleppe i UNE - hva faen?

Vidar Kleppe har blitt utnevnt til medlem av Utlendingsnemnda melder NRK. For den som kjenner Kleppes politiske ståsted og karriere fremstår dette som noe underlig.

Asylsøkernes siste håp.

Nasjonalstaten: Gaza = Katalonia?

In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel.

....


Just as interesting is what happens to the Catalonias, the buried nationalisms within existing nation-states, that are now prepared to challenge the legitimacy of a country like Spain and demand liberation from it and the right to its own authentic nationalism. What began in the velvet divorce, peaceful and reasonable, now can become much less friendly under the pressure of severe economic pain. What other hidden nationalisms will emerge to use the shield of national self-determination to deflect economic pain?

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor

Just as interesting is what happens to the Catalonias, the buried nationalisms within existing nation-states, that are now prepared to challenge the legitimacy of a country like Spain and demand liberation from it and the right to its own authentic nationalism. What began in the velvet divorce, peaceful and reasonable, now can become much less friendly under the pressure of severe economic pain. What other hidden nationalisms will emerge to use the shield of national self-determination to deflect economic pain?

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor

In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor
In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor
In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor

søndag 18. november 2012

The rockets, stupid

One of Hamas' main goals in this current round of fighting is to retain enough Fajr-5 rockets to allow it to threaten the Israeli heartland, the Tel Aviv-Jerusalem corridor. If they succeed, Hamas will have gained a significant lever in its relations with the Israelis. The Israeli goal is to deny Hamas these rockets. The problem for the Israelis is that this requires a ground assault in order to have any chance of success. The Israelis may think they know where the rockets are, but they cannot be certain. Airstrikes can target known facilities, at least those where rockets are not stored in hardened underground bunkers. But only by going in on the ground with substantial force will the Israelis have the opportunity to search for and destroy the rockets.

by George Friedman, read more: A Pause for Negotiations in the Israeli-Hamas Conflict | Stratfor

One of Hamas' main goals in this current round of fighting is to retain enough Fajr-5 rockets to allow it to threaten the Israeli heartland, the Tel Aviv-Jerusalem corridor. If they succeed, Hamas will have gained a significant lever in its relations with the Israelis. The Israeli goal is to deny Hamas these rockets. The problem for the Israelis is that this requires a ground assault in order to have any chance of success. The Israelis may think they know where the rockets are, but they cannot be certain. Airstrikes can target known facilities, at least those where rockets are not stored in hardened underground bunkers. But only by going in on the ground with substantial force will the Israelis have the opportunity to search for and destroy the rockets.

Read more: A Pause for Negotiations in the Israeli-Hamas Conflict | Stratfor
One of Hamas' main goals in this current round of fighting is to retain enough Fajr-5 rockets to allow it to threaten the Israeli heartland, the Tel Aviv-Jerusalem corridor. If they succeed, Hamas will have gained a significant lever in its relations with the Israelis. The Israeli goal is to deny Hamas these rockets. The problem for the Israelis is that this requires a ground assault in order to have any chance of success. The Israelis may think they know where the rockets are, but they cannot be certain. Airstrikes can target known facilities, at least those where rockets are not stored in hardened underground bunkers. But only by going in on the ground with substantial force will the Israelis have the opportunity to search for and destroy the rockets.

Read more: A Pause for Negotiations in the Israeli-Hamas Conflict | Stratfor

lørdag 17. november 2012

Egypt, Gaza and the Sinai Peninsula

The conflict in Gaza comes at an interesting time in Egyptian-Israeli relations. Cairo recently saw the Muslim Brotherhood candidate assume the Egyptian presidency, while in the past two years Israel has approved two Egyptian military increases "in the Sinai Peninsula above levels set in the Camp David Accords. The disposition of the forces in Sinai coupled with the presence of the U.N.-mandated Multinational Force and Observers mean at present, Egyptian forces do not pose a significant threat to Israel. How Egypt will respond to the conflict between Israel and Hamas in the Gaza Strip remains to be seen, but should the Morsi government or Egypt's military decide to support Gaza, such support would likely consist of turning a blind eye toward militant activities and smuggling in the Sinai Peninsula.

(Stratfor abstract).

Gratis bakgrunnsstoff om Gaza her.

Flere krigsmyter for fall

I en ny avhandling innenfor økonomisk historie (omtalt i Dag og Tid) fremkommer det at Norge rent økonomisk kom svært godt ut av andre verdenskrig. Gjenreisingen kostet ca 1 mrd kroner (i datidens kroneverdi), men Norges infrastruktur var kraftig utbygget og krigen ga industrien en kraftig vitaminsprøyte. Krigen inngikk ganske enkelt i Norges lange vekstperiode.

Tybring-Gjedde som familierådgiver for sine velgere

Frps Christian Tybring-Gjedde er ute med pekefingeren overfor sine medlemmer og kjernevelgere:

- Slutt å importere ektefeller og la barna deres få gifte seg ut av kjærlighet

TG er særlig bekymret for den kristen-konservative bølgen i Frp:
- Hvorfor ønsker norsk ungdom å i det hele tatt oppsøke kirker og forsamlingshus for å lytte til gamle konservative antiliberale menn. Ungdommer flest i Norge har et motsatt utgangspunkt. Nemlig ungdommelig rastløshet, frihetstrang og opposisjon til foreldregenerasjonen. Hvorfor er ikke dette en naturlig utvikling blant norsk ungdom?, spør Tybring-Gjedde.
- Ikke send barna på bibelskole, søndagsskole eller konfirmasjonsundervisning, la barna heller bruke denne tiden til lekselesing og lek, oppfordrer han. 

Tybring-Gjedde har en spesiell hilsen til sine medlemmer og velgere lengst nord i landet, der samisk og russisk kan høres både hjemme hos folk og i butikken:
- Snakk norsk til barna i hjemmet. La barna se på norsk barne-TV og lytte til norsk radio. Les norske eventyr og barnebøker for barna. 
Gammel konservativ moralist er ute med pekefingeren.

Trond Ali Linstad verre enn sitt rykte?

Det finnes to grupperinger i Norge som har interesse av å sause sammen israelkritikk med antisemittisme. Den ene er Israels mest innbitte venner, den andre er jødehaterne, skriver Vepsen og går grundig gjennom Linstads antisemittiske og antidemokratiske skriblerier.

torsdag 15. november 2012

Antisemittiske prisvinnere, del 2

Dag Øistein Endsjø har lest Nina Karin Monsens bok og finner blant annet følgende koseprat:

Jøder er noe annet enn «normale mennesker». De er «medfødt uføre». Jøders levesett er «kaosskapende» og «inhumant». Ute i et spesielt politisk ærend», har jøder gått i allianse med «utro, pedofile, kriminelle, prostituerte, rusmisbrukere, korrupte, enslige, humanetikere, kommunister, sosialister, sosialdemokrater, samboere» i en universell kamp mot «åndelige verdier, mening, sannhet og god moral». Takket være «demoniske» jødevennlige lover, lever vi nå i et samfunn preget av «løgnen og ondskapen».
Vel, Monsen skrev egentlig ikke om jøder, hun skrev om homofile.  Men er det noe bedre å spy ut forakt for homofile?

onsdag 14. november 2012

Knut Rød - verken nazist eller antisemitt

Trond Ali Linstad får kanskje ikke Kongens sølv likevel, på grunn av forkastelige holdninger til jøder. Men det er som kjent forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, eller politimestre og muslimer bør vi heller si.

Knut Rød, lederen for oppsamlingen av norske jøder for nøyaktig 70 år siden, ble som kjent frikjent for sitt bidrag til folkemordet. Han hadde mektige allierte i Milorg. Rød fikk tilbake stillingen i politiet og ble blant annet en "dugande kommunistjeger" (BT 28.11.2008). På den tiden leverte Det Mosaiske Trussamfunn en anmeldelse om antisemittisme, den ble behandlet og avvist av ingen annen enn Knut Rød (Klassekampen 13.11.2012).

Men Knut Rød var verken antisemitt eller nazist, muslim var han vel heller ikke.

Victor Lind og hans mor unnslapp Knut Rød, 
og Lind laget dette monumentet over Rød.

Formuesskattbløffen

Nok en gang er formuesskatten et tema i offentlig debatt, og helt forutsigbart vil Høyre-siden avskaffe denne skatteformen. Det er ikke utenkelig (helt hypotetisk) at Høyre-folk tenker mest på egen lommebok, uansett forsøker Høyre-siden seg med at formueskatten bare er ideologi og at den rammer hard og skjevt.

Gründeren Silje Vallestad raste over "et par hundre tusen i formuesskatt", mens skattelistene viser at hun bare betalte 12.000,- i formuesskatt. Ja, som formuesskatt er dette faktisk mer enn de fleste.