søndag 29. mars 2009

Åmås' likestillingskortslutning

Aftenpostens Åmås har gjort en interessant vurdering av kandidatene til ny rektor ved Universitetet i Oslo. Men så presterer han å skrive: "Kjønnsmessig er Ottersens lag best, med tre kvinner og en mann, mot Wyllers to menn og en kvinne. "

3 mot 1 er bedre enn 1 mot 2, i følge Åmås. Altså: Jo flere kvinner i ledende stillinger, desto bedre. Dersom alle (100 %) hadde vært kvinner, ville UiO med andre ord være perfekt likestilt.

Åmås er smart, men dette er for dumt.

fredag 27. mars 2009

Mohammed Ali Chishti plumper uti

Jeg er hverken terrorist, nynazist, fundamentalist eller islamist, skriver Mohammed Ali Chishti.

Vi får vel tro ham når han sier så, men han plumper uansett uti den klassiske fella:
"Jøder er et veldig lite mindretall i verden. Likevel er det ikke å legge skjul på at de er blant de mektigste. Det er ikke galt å være mektig, men å misbruke sin makt, som staten Israel gjør, ty til ulovlige midler, bruke unødvendig militærmakt overfor sivile og oppføre seg på en arrogant og barbarisk måte strider mot Folkeretten og menneskerettighetene."

Skriver han om jødene eller om Israel? Ja Israel er en regional stormakt og Israel misbruker sin makt, men Israel er ingen stormakt i verden. Israel er ikke mektig "i verden". Hvorfor er det så jævla vanskelig å skjelne mellom Israel og jøder? Er det fordi "man" (som Jagland ville sagt det) ikke ønsker å skjelne eller fordi "man" ikke har klarer?

Om Chishti ikke er nynazist, har han som så mange andre stor problemer med å holde tunga rett i munnen. Det hjertet er fullt av rennen munnen over med?

Se også hos Liberaleren.

onsdag 25. mars 2009

Ledelsesteori etter Mor Teresa

Mor Teresa gikk på talerstolen, så ut over forsamlingen, og sa langsomt og
intenst:
"Kjenner dere medarbeidernes deres?"
Hun tok en liten pause, så ut over forsamlingen før neste spørsmål:
"Er dere glad i dem?"
Og så gikk hun ned og satte seg.

Dette, som utvilsomt må regnes som en kort forelesning, ble fremført for flere hundre dresskledde business-ledere i Hongkong. Historien stjålet fra Bore. Bore-blogg er herved anbefalt.


Ledelsesteoretiker, bl.a.

tirsdag 24. mars 2009

Sanner (H) prater piss - som vanlig

"Det er ingen ting som gjør meg mer forbanna enn at mennesker blir trakassert og fengslet fordi de står opp for det de tror på. I Norge tar vi demokratiet for gitt. På Cuba fengsles mennesker som vil benytte seg av den ytringsfrihet vi tar som en selvfølge." Det er vanskelig å være uenig med Jan Tore Sanner i dette.

Dette er en treffende beskrivelse av hvordan Sanners gode venner, Bush-regimet, opprettet en konsentrasjonsleir for politiske fanger på Cuba. På Gitmo ble mennesker fengslet og trakassert bare på grunn av sin religion. På Gitmo var hundrevis vært internert uten lov og dom bare fordi Bush-folkene hadde en fiks ide om at var "evil doers".

Sami Al-Hajj satt fanget på Guantanamo i årevis utelukkende fordi han var journalist i USA-kritisk Al Jazeera, han benyttet seg av ytringsfriheten. Hører du Sanner? Han satt fengslet fordi han var journalist, han var en politisk fange. Han ble fengslet av dine venner som ditt parti ønsket å gå til krig sammen med for å kunne stue vekk enda flere "terrorister".

Sanner siktet naturligvis ikke til Bush-regimet, men til Castro-regimet (som faktisk har fengslet færre enn Bush-regimet på den samme øya). Det er så få kommunistiske regimer igjen i verden at Høyre krampeaktig gjøre det meste ut av den rettmessige kritikken som kan og bør rettes mot Castro. Sanner glemmer behendig (eller kanskje han har selektive hukommelse?) at den største leiren for politiske fanger på Cuba tilhører USA.

Det er lite som gjør meg mer forbanna enn sleipe dobbeltmoralister som Sanner. Han snakker med store bokstaver om ytringsfrihet, menneskeretter og demokrati det ene øyeblikket, samtidig som han og hans parti var ivrige støttespillere for et regime som etter 9/11 gjorde sitt beste for å undergrave det samme. Når skal vi få høre Sanner uttale seg med like stort patos om USA? Cuba er et lite filleland, hvorfor ikke bry seg litt mer med land som faktisk betyr noe?

Sanner og Høyre har ingen troverdighet.

Bare så det er sagt: Jeg har heller ikke til overs for den bullshiten Cubas ambassadør serverer. Denne såkalte ambassadøren prater langt mer piss enn Sanner.

mandag 23. mars 2009

Avsporet feminisme, del 2

«Men hvorfor brente de hijaben, mamma?» Til datteren min som stiller meg spørsmålet om hvorfor de brente hijaben, har jeg intet svar. Det gjør at jeg som ellers alltid har sovet godt, ikke har funnet roen i mitt eget hjem, i mitt eget land siden lørdag 7. mars. Les hele innlegget fra Shakia Ashraf Nabi hos Liberaleren.


8.mars, dagen for tvangsfrigjøring av kvinner

Radikalt nyttige idioter

"Så lenge journalistene retter mikrofonen mot politikerne og stiller dem spørsmålet: «må vi bekjempe radikal islam i Norge?», så kan ikke politikerne late som om spørsmålet ikke er stilt. Det kan virke som om George W. Bushs retorikk, som nå er passé i USA, har fått en oppsving i norsk partipolitisk diskurs. De som ikke er med oss er mot oss. Vi skal bekjempe et diffust begrep og et miljø som få har en klar ide om hvem det er som utgjør i Norge." Les resten av Romarheims kronikk i Dagbladet.

Igjen er altså de "kritiske" journalistene bare nyttig idioter i en meningsløs debatt som egentlig bare er et ekkelt politisk spill. Hvem som er ekklest er vanskelig å si: Jensen som spiller opp eller Kolberg (og Stoltenberg) som hiver seg på.

søndag 22. mars 2009

UiO trenger svake ledere

Det går mot rektorvalg ved Universitetet i Oslo, teologen Wyller utfordrer medisineren Ottersen. Bjørn Hol ved medisinsk fakultet mener at rektor i stedet bør tilsettes.

– En tilsettingsprosess med intervjuer og personlighetstester gir bedre mulighet for å kvalitetssikre rektorkandidatene, sier Hol til Morgenbladet. Hol mener det er kjempeuryddig. Han eller hun er øverste leder på universitetet og skal stå ansvarlig overfor styret. Det burde ha vært et eksternt styre, sier Hol.

Kristian Meisingset i Minerva skriver på samme måte at "UiO trenger en sterk og erfaren leder". På denne måten mener han at UiO vil bli hevet opp fra det middelmådige.

Når folk som Hol og Meisingset uttaler seg på denne måten bygger de øyensynelig på en ide om at Universitetet trenger "gode" og sterke ledere. Hol mener også det bør være et eksternt styre som rektor står ansvarlig overfor. Begge deler er ideer overført fra private bedrifter, begge deler er forfeilet og farlig.

Universitetet er ikke en butikk som drives for å gi best mulig avkastning for eierne. Rektor er derfor ikke en butikksjef ansatt av eierne. Tvertimot, rektor er vitenskapenes fullmektig og rektors lojalitet skal primært være til vitenskapene. Rektor er forskernes og studentenes tillitsvalgte. Rektor og andre ledere skal ikke være offiserer som styrer universitetet etter egne eller andres innfall.

Universitetet blir bra når man ansatter de beste forskerne. Universitetet blir bra når forskerne får ro og tid til å gjøre det de er ansatt for. Universitetet blir bra når de beste forskerne belønnes med mer tid og andre ressurser. Universitetet blir bra når de beste forskerne forfremmes til professor.

Nedkvitne-saken viser hvor galt det går når universitetet får ledere som er sykelig opptatt av å være ledere, av å vise hvem som bestemmer, av å bryske seg med en autoritet som bare finnes på papiret.

Universitetet trenger svake ledere som ikke blander seg bort i alt mulig. Universitetet trenger ledere som leder minst mulig. Universitetet trenger ikke en eller annen lederfjott som tror han kan lede hva som helst bare fordi han har gått et par år på BI. Men bevares, Universitetet trenger ledere som først og fremst er lojale mot vitenskapen og som skjønner hva et universitet er.

Universitetet trenger derfor ledere som ikke ansattes i lukkede fora, men ledere som har legitimitet og tillit hos borgerne i det akademiske samfunn.

Forbud mot bensinbiler? Tja

Ja, forbud mot bensing og diesel står på SV-leder Halvorsens ønskeliste. Det er mye bra på SVs tiltaksliste, men et rent forbud er ikke veien å gå.

Klima er ikke det eneste hensynet, f.eks. er lokal forurensing det problemet som må løses først. Den lokal forurensingen omfatter støy, støv, andre avgasser og visuell forurensing. Regjeringen har ved å legge om avgiftene stimulert til bruk av diesel som gir klart mer lokal forurensing enn bensin. Den lokale forurensingen blir minst ved bruk av bensin eller helst gass.

Men mest effektivt er overgang til strømdreven kollektivtrafikk, det løser alle disse problemene på en gang og gir dessuten et bidrag til redusert global forurensing. Det aller meste av biltrafikken er lokaltrafikk i byområder. Denne trafikken er også den som lettest kan erstattes av kollektive løsninger.

Kristin Halvorsen bør derfor begynne med øke fart, pålitelighet og kapasitet i kollektivsystemet slik at det blir attraktivt å reise kollektivt. Så kan hun begynne å gjøre det ugunstig å bruke privatbil i byområdene ved å gjøre bompenger om til en generell kilometerpris for bruk av veier i pressområdene. Dette samt omlegging av bilavgift fra selve bilen til bruken av bilen (avgift på drivstoff) er de tiltakene jeg uten videre kan slutte meg til.

Dessuten utgjør privatbiler bare en mindre del av CO2 utslippene i Norge (20-25 % såvidt jeg husker). Flytrafikk, industri og båttrafikk står også for store deler. Overføring av langdistansetrafikk fra fly og båt til jernbane er det viktigste tiltaket her.

Det er heller ingen god ide å stimulere til overdreven bruk av bioetanol og biodiesel. Klimagevinsten med dagens teknologi er liten og biodrivstoff kan muligens også fortrenge matproduksjon. Biodrivstoff basert på avfall fra industri, landbruk, skogbruk og fiskeri (avfall som ellers blir dumpet eller brent) er imidlertid klimagunstig.

Ja, så må vi heller ikke glemme at Norge tjener fett på fortsatt stor etterspørsel etter olje og gass.

lørdag 21. mars 2009

Radikal papisme må bekjempes

Den herskesyke imperialisten, den fundamentalistiske og ufeilbarlige biskop av Roma, den eneveldige hersker over verdens miliarder av katolikker, den reaksjonære middelalderske ideolog, med andre ord Paven, har kommet til den konklusjon at kondomer ikke hjelper mot HIV og AIDS. Spredningen av HIV er sånn noenlunde under kontroll i land med god kunnskap om og avslappede holdninger til kondombruk. I det sørlige Afrika derimot er AIDS en folkesykdom og områdets store tragedie (langt verre enn Mugabe og det sier ikke lite).

Radikal papisme er en av de alvorligste truslene vi står overfor i dagens samfunn. Prøver Paven å trumfe Kolbergs og Jensens radikale idioti?

Enhver norsk katolikk som ikke tar avstand fra Pavens kondomtull må antas å være tilhengere av folkemord pr AIDS.

I Norge er det norsk lov som gjelder, vi aksepterer ikke denne undertrykkende, anti-demokratiske ideologien fra Roma. Denne bakstreverske ideologien går mot sentrale vestlige ideer om humanitet, frihet for individet og demokrati.

onsdag 18. mars 2009

Demonutdriver på Youngstorget

Partisekretær i Ap, Martin Kolberg, kjemper mot en skyggeaktig fiende. Verken Kolberg eller Siv Jensen klarer å si klart hva denne radikale islamen er for noe, eller hvilket omfang dette påstått alvorlige problemet har. Men Kolberg og Jensen er øyensynelig enige om at denne demonen drives ut.

Selvsagt finnes politiske ekstremister i Norge. Politiske ekstremister av alle farger finnes i Norge. Ekstremister på venstresiden har Ap bekjempet i lang tid.

Vi skjønner alle hva som er Aps virkelige fiende: Siv Jensen og Frp, og ekstremister på høyresiden. Radikal idioti er et klart større og mer konkret problem enn denne såkalt radikale islam.

Den indre fiende.

mandag 16. mars 2009

Fritzl banker Sri Lanka

Josef Fritzl er omtalt av norsk media hele 173 ganger så langt i mars, mens blodbadet på Sri Lanka bare er omtalt 156 ganger. Og rettssaken mot Fritzl har bare såvidt begynt, jeez, dette kan bare bli verre.

Dagbladet og Aftenposten kan fortelle at Fritzl skjulte ansiktet, han skjulte faktisk ansiktet bak en ringperm, og ikke hvilken som helst ringperm: Den var blå.

En blå ringperm overskygger både Fritzls skrekktryne og den skrekkelige borgerkrigen på Sri Lanka.

Josef Fritzl i retten,
legg merke til fargen på ringpermen.

lørdag 14. mars 2009

Dagens tekst: Sniktrønderifisering

“Æ e klar..”

Har du hørt dette uttrykket? Det stammer fra Barteby, Trondheim. Et kodeord for at man er rede til å kuppe makta i Norge når tiden er inne. For å at kuppet skal lykkes, pågår det en oppkjøring i det skjulte, en snikbartifisering!

Les resten hos Nisselue, som dessuten har mye annet å by på.


Transportplan: Too little, too late?

Den nasjonale transportplan som Navarsete la frem i går har mange lyspunkt, ingen tvil om det. Norge har et etterslep særlig på jernbane, men også på vei. Spørsmålet er om regjeringens plan er nok til å ta igjen det tapte. Innretningen på tiltakene i planen er rett, men taktskiftet Navarsete annonserte er muligens ikke kraftig nok.

322 mrd kr høres mye ut, men vi snakker om 10 år, altså 30 mrd/år. For å få en jernbane av internasjonal standard og et veinett som oppfyller Norges egen standard, burde det dreid seg om 40-45 mrd/år og halvparten av de ekstra 10-15 mrd burde gått til jernbane og annen kollektivtrafikk. Stamveier er en nasjonal oppgave og bør bygges uten bompenger, mens utbygging i byene bør finansieres av bompenger (også for å trafikken i belasted byområder).

30 mrd er som en middels norsk offshoreutbygging. Mens en offshoreinvestering bare har verdi så lenge feltet er i drift, har en solid vei eller jernbanetrase verdi i ubestemt tid.

Roma ble ikke bygget på en dag. Det kan vi heller ikke regne med for ny jernbane Oslo-Ski. Satsingen på skinnegående kollektivtrafikk i Oslo og Oslo-triangelet er helt nødvendig og bør prioriteres høyest av all jernbaneinvestering i Norge. Tiltak for å flytte langdistansegods fra vei til jernbane (og båt) er også riktig og viktig.

Disse riktige og viktige tiltakene bør likevel ikke være til hinder for nye og kortere traseer for Bergensbanen og Sørlandsbanen (traseer som er klargjort for hastigheter på 200 km/t eller helst mer), såvel som helt ny trase over grensen retning Karlstad/Stockholm. Det er altså bare musskritt i retning av høyere hastighet på lengre strekninger. For at tog ikke skal tape mer terreng til fly (og bil og buss), må de mest effektive tiltakene for nedkorting av reisetid på f.eks. Bergensbanen og Sørlandsbanen iverksettes så snart som mulig. Hvorfor vente?

Satsingen på å fjerne flaskehalsene i stamveinettet er også akutt påkrevet, blant annet av hensyn til lokal miljø og sikkerhet. Men også her er jeg redd for at det blir for puslete.

F.eks. når E6 legges utenom tettsteder og gårdstun i Nord-Gudbrandsdalen må det tenkes litt større enn Vegvesenet har for uvane å gjøre. Per idag er det ikke behov for firefelts motorvei i Gudbrandsdalen, men trasevalget må gjøre utvidelse til fire felt enkelt. I dag er det nok mest fornuftig å legge seg på motorvei B-nivå med 2-3 felt, bred midtstripe/fysisk midtskille og bred skulder (etter svensk stil). Lange forbikjøringsfelt i motbakkene vil bedre sikkerhet og flyten langs Norges hovedvei. Traseen må dessuten legges i jomfruelig mark med minst tilknytning for lokaltrafikk. Særlig ved bygging av tunneler bør det legges opp til høyere standard enn vanlig riksvei, fordi tunneler (i motsetning til veier på flat mark) er svært kostbare og vanskelig å utvide etter at de er bygget og tatt i bruk.

I middelalderen var kravet til offentlig ridevei at den skulle være ryddet for skog i en bredde av 8 alen (5 meter). Dersom kravet ikke var oppfylt måtte bonden betale bot. Selv i dag er det flere steder på E39 og E16 som fortsatt ikke oppfyller dette kravet.

Høyre maser naturligvis nok om mer privatisering, dette er den vanlige tomhjernede Høyre-refleksen og er knapt nok egnet til indremedisin for trofaste skatteallergikere. Det er imidlertid en mangel ved planen at Regjeringen ikke legger opp til prosjektfinansiering, dvs at midlene til utbygging av en bestemt strekning bevilges under ett uavhengig av hvor lang tid utbyggingen tar. Dermed slipper fremdriften i prosjektet å være avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Jeg er også redd det politiske presset for flere rådyre fjordkryssinger vil fortsette. Selv om E39 mellom Bergen og Stavanger er sterkt trafikkert, bør nok en vanvittig fjordkryssing som Rogfast sendes langt ut i fremtiden. Rogfast innebærer en 25 km lang tunnel ned til 360 meters dyp under Boknafjorden. Helt vanvittig. Det er langt bedre ressursbruk med hyppigere fergeavganger og raskere ferger. Heldigvis har Regjeringen tatt en del klare forbehold om nærmere vurdering av prosjektet.

Anti-israelsk parodi

Palestinakomiteen Blindern mener Universitetet i Oslo bør styre unna et nytt biblioteksystem på grunn av Israel-tilknytning. Det dreier seg visstnok om systemet Ex Libris som ble opprettet ved det Hebraiske universitetet i Jerusalem i 1986, har israelsk ledelse, og var inntil nylig eid av det israelske investeringsselskapet Walden Israel. Selskapet utviklet seg til å bli teknologisk ledende innen bibliotekautomatisering og informasjonsservice. I august 2008 ble selskapet kjøpt opp av de amerikanske investorene Leeds Equity Partners.

Dette synes altså tåkehodene i Palestinakomiteen er veldig viktig å boikotte.

Professor Nedkvitnes forbrytelse

UiO har som kjent gått til det uvanlige skritt å sparke (ja, avskjedige, ikke si opp) en professor, for første gang på 200 år skjer dette i fredelige Norge.

Bakgrunnen for avskjeden av professor Nedkvitne er at han skrev brev av denne typen:
«En miljøundersøkelse må undersøke om NN (NN var instituttleder, journ. anm.) bruker tildeling av penger til å skape et maktnettverk. […] Jeg foreslo i en mail at det på lærermøter skulle bli anledning til å stille spørsmål blant annet om NNs bruk av penger på seg selv og andre. Vi som skaffer penger til instituttet gjennom forskning og undervisning må få vite hvordan ledelsen bruker dem. Men NN avslo. Jeg snakket med et par av NNs venner om saken, og de var også mot. Det nåværende systemet fungerer bra for dem».

Til dels usaklige brev ble møtt med taushet i debatten, men med intern refs fra instituttbestyrer og dekan. Inntil Nedkvitne unnlot å stille i møter, i følge Universitas. Ordrenekt er avskjedigelsesgrunn.

Ordrenekt? Dette er jo et begrep med en tydelig militær klang. I en krigssituasjon kan man bli stilt for krigsrett og i verste fall skutt for ordrenekt, i en fredssituasjon er straffen kraftig utskjelling, refs eller kakebu.

Men universitetet er da ikke en militær organisasjon der medarbeiderne skal løpe hit og dit etter ledernes forgodtbefinnende.

Med Nedkvitne ute av professorstolen er det ikke eneste professor i middelalderhistorie ved UiO, landets største og eldste universitet. Da har ledelsen øyensynelig nådd målet om å legge ned middelalderen.

Nedkvitne har fått 2 uker på seg til å rydde kontoret. Han får ikke lov til å undervise eller veilede, selv om det ikke finnes noen som er kompetente til å veilede de masterstudentene Nedkvitne har veiledet så langt. Dette høres ut som en historie fra Sovjet, neida, det er fra Blindern.

Ikke mye humanisme ved det humanistiske fakultet. Hvor er det blitt av de Humboldts antiautoritære, kritisk reflekterende universitet? Vil den nye rektoren gjøre noe med ledelses-råten som har satt seg i veggene på Blindern?

fredag 13. mars 2009

490 kr

Dette er beløpet den norske stat brukte på investeringer i jernbane i fjor, regnet per innbygger, dette er endog en dobling siden 2005. Sverige og Spania ligger til sammenligning på rundt 1700,- pr innbygger.

Dette må også sees på bakgrunn av minst 30 års etterslep i investeringer, og mange års etterslep i vedlikehold. Opptrappingen i nasjonal transportplan som ble lagt frem i dag er derfor positiv, den har helt klart rett tendens, men kan likevel være "too little, too late". Selv om tendens er entydig positiv, blir det altså for puslete, langsomt og lite visjonært.

Oslo-området vil få en befolkningsvekst på flere hundre tusen de neste årene, det er derfor helt nødvendig at jernbanen både i pendlerområdet og lenger vekk fra Oslo tar unna størstedel av trafikkveksten.

De viktigste manglene i jernbanedelen av nasjonal transportplan er
- Ringeriksbane - forkorter Bergensbanen med 1 time, kan inngå i et fremtidig høyhastighetstog
- Innkorting av Sørlandsbanen via Larvik og Brevik

Begge deler, særlig en innkorting av Sørlandsbanen, vil gjøre jernbanen til et skikkelig alternativ til både bil og fly. En Ringeriksbane vil dessuten avlaste veien over Sollihøgda og vil bety at jernbanen kan tilby pendlertransport i alle de fire hovedretningene inn/ut av Oslo. Ringeriksbane og merkbar forbedring av Sørlandsbanen er ikke distriktspolitikk, det er samferdselspolitikk for noen av de mest trafikkerte strekningene i Norge.

Nedkvitne til sak mot UiO

Arnved Nedkvitne går til rettssak mot Universitetet i Oslo etter å blitt sparket fra sin stilling som professor i middelalderhistorie. Forskerforbundet støtter Nedkvitne og gjør dermed jobben sin: Forsvare medlemmene mot maktovergrep fra arbeidsgiveren. Etter at administrasjonen og lederne ved UiO lot det gå prestisje i saken har Nedkvitne stått nesten alene mot et massivt maktapparat. Tidligere var professorer beskyttet mot slik behandling ved at de var embetsmenn og dermed nærmest uoppsigelige. Nå er professorene vanlig ansatte som kan presses ut når de tråkker maktkåte ledere på tærne. Dette er en trist utvikling ved landets ledende akademiske institusjon.

Nedkvitne hegnet om faget og vitenskapen, det er hans rett og forbannede plikt som professor. Hans eneste forbrytelse var at han i det interne politiske spillet på UiO gjorde dette med ufine og ubehagelige ord. Nedkvitnes motspillere skjulte sin sleipe metoder bak fine ord og fin juss.

Nedkvitne har oppført seg tåpelig, men det har faen meg lederne ved UiO også.

Gjorde jobben sin altfor godt - sparket.

onsdag 11. mars 2009

Blodbadet fortsetter

Den srilankiske hæren hevder at minst 250 opprørere fra geriljagruppa Tamiltigrene er drept i harde kamper i løpet av helgen. FN mener at det er mulig at så mange som 200.000 sivile tamiler oppholder seg i området på 50 kvadratkilometer som Tamiltigrene fortsatt kontrollerer nordøst på øya, skriver VG. Røde Kors sier flere hundre sivile er blitt drept i kryssild.

200.000 på 50 kvadratkilometer? Det er temmelig nøyaktig like tett som på Gaza-stripen. Flere hundre sivile drept? Det er temmelig likt tallene fra Gaza-krigen.

Hvor er engasjementet og ukvemsordene? Hvor er hitlingen? Hvem snakker om holocaust? Sir Lanka-nyheter når aldri opp på "mest kommentert"/"mest diskuterte nyheter" hos Blogglisten eller Bloggrevyen (der dominerer hijab-brenning og homofile skuespillere og annet vesentlig stoff). Joda, jeg hører noen korte telegrammer bli lest opp på radioen, men jeg har ikke registrert noen usaklige debatter og skittkasting. Ja har det i det hele tatt vært noen debatter?


- Regjeringshæren bombarderer sykehus og såkalte «sikre soner». De slakter de sivile i disse områdene, sier James Ross, juridisk direktør i HRW. Han kaller konflikten en «krig mot sivilbefolkningen», og anklager også Tamiltigrene for å angripe den hovedsakelig tamilske befolkningen i området nordøst på øya der konflikten nå har konsentrert seg.

Slike meldinger ville skapt ramaskrik i Norge, dersom det skjedde på Gaza-stripen.

Hvorfor er Gaza så mye viktigere enn Sri Lanka eller indre Kongo? Hvorfor gir vi faen i Sri Lanka, men hisser oss opp så blodkarene sprenges når noen nevner Israel/Gaza/Palestina (stryk det som ikke passer)?

I Norge bor det i dag kanskje et par tusen norske jøder (som knapt er mulig å skjelne fra etnisk kristne), enda færre palestinere og en del israelere. Men det bor over 10.000 tamiler og andre med bakgrunn fra Sri Lanka.

Merkelig.

mandag 9. mars 2009

Egypts blokade av Gaza

Ingen norske medier greide noen gang å forklare en av Gaza-krigens mest avslørende merkverdigheter, nemlig at den arabiske lederstaten Egypt stoppet innskiping av nødhjelp til broderfolket på det palestinske Gaza.

Avisene omtaler helst bare Israels blokade, f.eks. Dagbladet. "Israels blokade" er hovedoppslag, mens Egypts bidrag til vaktholdet om konsentrasjonsleiren Gaza gjemmes bort og nedtones. Det er pussig at norske media ikke graver dypere i materien, for fakta er de jo godt kjent med, selv det Israels-fiendtlige NRK evner å sette Israels variant av Berlin-muren i perspektiv.

Det er i leserinnlegg og kronikker vi finner informasjon journalist-dilletantene ikke forstår seg på, f.eks. Neubauer og Rabl i Dagbladet:

"For Egypt er et sterkt Hamas under iransk innflytelse spesielt urovekkende, og Egypts kamp mot en slik utvikling i Gaza blir i økende grad oppfattet som en forlengelse av kampen mot Det muslimske brorskapet, hvorfra Hamas har sitt utspring. Det er i lys av dette vi må tolke Egypts blokade av Gaza. Verken Egypt, Saudi-Arabia eller palestinernes president møtte til et ekstraordinært møte i Den arabiske liga nylig, av frykt for at møtet skulle bli brukt til å skape sympati for Hamas."

Ja dette er ytterst merkverdig. Gjorde araberstatene felles sak med Israel i kampen mot Hamas? Hvorfor gjør ikke Egypt mer for å området som de faktisk okkuperte i 20 år? Dersom Egypt hadde annektert området ville jo gazaittene i dag vært egyptiske borgere.

Er det virkelig mulig at norske media ikke forteller den hele og fulle sannheten om hva som foregår i Midtøsten?

Jøss."Palestinere protesterer mot Israels blokade ved det ødelagte gjerdet langs Egypt-grensa," skriver NRK i bildeteksten. Men grensen går da vitterlig mot Egypt og det er Egypt som bygger mur. Merkverdig.
En kalv smugles i tunnel mellom Rafah og Gaza.


Tegning øverst: Latuff, takk til Viddal for tips.

lørdag 7. mars 2009

Frp - forskjellspartiet

Frp har alltid hevdet individets frihet kombinert med likebehandling i det offentlige. Dette prinsippet er det lett å slutte seg til, men tydeligvis vanskelig å etterleve for Frp selv.

Aslak Bonde påpeker at "noen er likere enn andre" (Morgenbladet 27.februar): Frp vil ha likebehandling for unntatt de som Frp definerer som problemgrupper (muslimer naturligvis).

Mens Frp selv menger seg med radikale kristne og fisker stemmer i det dype mørkeblå kristenhav, er ikke vanlige muslimer verdiget å drive egne skoler slik kristne har anledning til. Mens venstrepartiene er mot slik skoler generelt, er Frp mot islamske skoler og dermed ble byrådet i Oslo nedstemt. Vi har dermed kommet i den unektlig pussige situasjon at Krfs Høybråten forsvarer muslimers religionsfrihet på prinsippielt grunnlag, mens Frp altså ønsker å innskrenke religionsfriheten for religioner Frps velgere ikke liker.

SVs likhetsfundamentalistiske program er antaklig like håpløst, slik Bore påpeker. Når SV og Frp er enige i enkeltsaker, taper de nye og fremmedkulturelle religionene mens kristenfundamentalistene vinner.

Stalinisme på Universitetet i Oslo

UiO har avskjediget Arnved Nedkvitne (61 år), professor i middelalderhistorie. Denne oppsiktsvekkende saken har blitt forbigått i stillhet i offentligheten, den blir stort bare omtalt i korte NTB-meldinger eller i universitetsfikserte publikasjoner som Morgenbladet og Dag og Tid.

Nedkvitne er den første professoren på 200 år som har fått denne tvilsomme æren. Inntil for omtrent 20 år siden var professorene embetsmenn og dermed i praksis uoppsigelige. Professorenes sterke stillingsvern var et viktig grunnlag for den akademiske frihet: Professorene kunne forske, undervise og ha meninger uten å bli diktert av rektor eller regjering. Dette var også et viktig grunnlag for at universitetet har vært et sentrum for den frie tanke i samfunnet.

Professor Nedkvitne har etter alt å dømme oppført seg ubehagelig overfor kollegaer i lang tid, han har kort og godt vært et arbeidsmiljøproblem på instituttet. Samtidig springer etter alt å dømme hans oppførsel ut av en reell frustrasjon over forholdene på fakultetet og instituttet. Nedkvitne har kort og godt vært uenig i prioriteringer ved institusjonen og har følt at hans saklig godt begrunnede syn har blitt ignorert og at han blir overkjørt av en autoritær ledelse. Samtidig er det lite tvil om at Nedkvitne har til dels har oppført seg barnslig. Det er likevel vanskelig å forstå at dette kan være grunnlag for et så alvorlig skritt som avskjedd, det endatil i en institusjon som skal ha stor takhøyde.

Det er lett å ha forståelse for Nedkvitnes frustrasjon, akademia har jo blitt proppet med styringskåte byråkrater uten faglig tyngde og universtetsledelsen har blitt mer autoritær. Universitetsstyrene rundt om i landet har blitt fylt med næringslivsfolk som ikke har peiling på hva akademia dreier seg om. Styret i UiO stadfestet avskjeden av Nedkvitne, at den gamle Hydro-mannen Myklebust var med på dette er lett å forstå, men at Paul Chaffey, tidligere politiker i selve akademia-partiet SV, sluttet seg til er knapt til å tro. Nedkvitne er en fremragende fagmann, han er en populær og dyktig lærer og veileder, og er derfor arrogant med en viss berettigelse. Men det er oppsiktsvekkende at UiO ikke har maktet å løse dette på en annen måte.

En akademisk institusjon er ikke en motebutikk som skifter produkter og personale etter forgodtbefinnende. Akademia skal ha takhøyde både for uenighet og for sære vriompeiser, og fagligheten skal være ledestjernen. Professorer skal ha frihet til å mene det de vil, en professor som bare jatter med gjør faen meg ikke jobben sin. En fagperson på universitetet skal være lojal til vitenskapen og til studentene, ikke til ledere og institusjonens tilfeldig sammenraskede strategier - på mange måter burde derfor Nedkvitne være et forbilde. Avskjeden er oppsiktsvekkende fordi grunnlaget for å sparke Nedkvitne ikke er at han gjør jobben sin dårlig, tvertimot: Hans eneste synd er at han vært ubehagelig mot kollegaene og en sten i skoen for ledelsen.

Avskjeden er intet mindre enn en skandale. Det ser dårlig ut for norsk akademia når middelmådige byråkrater og ledere som ikke tåler å bli motsagt får herje som de vil.

tirsdag 3. mars 2009

Radikal islam - hmmmm, hva er det, egentlig?

- Gjennom historien har vi klart å bekjempe totalitære ideer som nazismen og senere kommunismen. Som liberalist vil jeg alltid kjempe mot slike ideer og bevegelser. Radikal islam er en mørk og skummel ideologi, og bekjempelsen av den er vår tids viktigste kamp, sier Siv Jensen i et intervju med Klassekampen i følge Dagbladet.

Her omtaler Siv Jensen radikal islam konsekvent som en ideologi. Har hun gått seg helt vill i begrepene eller mener hun virkelig religionen? Mener hun religionen islam eller sikter hun egentlig til såkalt politisk islam, altså islamisme som mener samfunnet skal styres i henhold til religionen? Mener hun fundamentalistisk islam, altså den formen for islam som tar religionen særlig alvorlig i dagliglivet og legger til grunn en bokstavtro/streng tolkning? Mener hun militante islamister som mener vold og terror er OK? Mener hun nasjonalistiske muslimer som vil kaste vestlige styrker og vantro ut av islamske land for å "frigjøre" disse?

Mener hun egentlig noe eller er det bare lettvint retorikk? Radikale anti-muslimer i Norge omtaler konsekvent islam som en ideologi, en ond og pervert sådann, og nekter for at islam har noe med religion å gjøre. Har Siv Jensen sørfet på nettet og kjøpt argumentasjonen fra disse halvbrune tåkehodene?

Har Siv Jensen drevet copy-paste, f.eks. fra Veggavisens nedlagte "liberale" debattforum? Eller kanskje fra de organiserte gruppene som sogner til Frps ytre høyre? SIAN (stopp islamiseringen) har f.eks. følgende program:

  • Vi ønsker demokrati i samsvar med norsk lov.
  • Vi ønsker å bevare den vestlige kultur og sivilisasjon.
  • Vi vil ikke underkues av en fascistisk og barbarisk ideologi som islam.

Målmannen anser også islam for en ideologi. Jarle Synnevåg, de radikale islamofobes ledestjerne, sparer heller ikke på kruttet: "den mest bestialske, djevelske og ondsinnede politiske ideologi som noen gang har eksistert", "ekstremt voldelig og undertrykkende ideologi", "en ideologi som ikke bare er ekstremt rasistisk, men er ren djevelskap på alle tenkelige og diverse utenkelige, områder", "ideologi som er ren djevelskap fra A til Å", etcetc (nei, jeg linker ikke til anti-jihad eller SIAN).

Signaturen Andreas på Kristenblogg er heller ikke nådig: "hvorfor Islam kan betegnes som den mest farlige og morderiske religion i verden, og hvorfor Islam kan betegnes som endetidens antikristelige verdensreligion." Andre radikale kristne er ikke stort bedre.

Den antatt seriøse lillabrunbloggeren Onar Åm elsker også å lage en saus av islam, nazisme, sosialisme og kommunisme - alt han selv påstår å ikke være.

Det eneste Siv Jensen har gjort for å moderere budskapet frå disse ekstremistene er å sette ordet "radikal" foran "islam". Har Siv Jensen tenkt å ansette Målmannen, Onar Åm og Jarle Synnevåg som sjefsideologer? Grøss, helt seriøst.

mandag 2. mars 2009

Patrioten Siv Jensen

"Patriotism is the last refuge of a scoundrel."
Samuel Johnsen (1709-1784)

- Det må vi sette en stopper for. Hvis Frp får fornye Norge, er det norsk lov og norsk styresett som skal gjelde. Vi vil ikke tillate særkrav for noen enkeltgrupper, slo Siv Jensen fast i tale til landsstyret.


Leder i Jyllands-Posten 15/11-1938, sakset fra Carsten Aggers blogg Modspil:
"Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne, ogsaa hvis man ser bort fra de Raceteorier, der betyder saa meget i den nationalsocialistiske Verdensopfattelse.
....
Men alligevel kan det ikke benægtes, at de Erfaringer, som Tyskerne - som mange andre Fastlands-Folk - har gjort med Hensyn til Jøderne, danner en vis Basis for deres Forfølgelser. Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder."

Tankepoliti

Aftenposten har vært i Malmös Rosengård hvor konservative muslimer opptrer som tankepoliti. Heller det enn feminist-fundamentalistene Hege Storhaug og Karita Bekkemellem.

Kokkvold en oppblåst dust?

Per Edgar Kokkvold, som plutselig har klatret ned fra ytringsfrihetsmuren som han med sverd og rustning har forsvart i årevis, stormer i Dagsavisen 28.februar enda lenger ut i mørkeskogen og virker nå å ikke være i stand til å finne veien hjem i det hele tatt, skriver Brumlebass og avslører prinsippløsheten.

Har Kokkvold meldt seg inn i Frp, spør Konrad.

Les også om Otto Jespersens infame monologer, PFU og Egelands mageplask.

Kokkvold og Egeland er ingen atleter,
men spagat er de gode i. Frp neste?

En demokratisk imam. Grøss!

I nettdebatt hos VG ble til imamen Mehboob-ur-Rehman stilt følgende spørsmål:
"Har du noen som helst anelse om hvor utrulig provoserende det er at vi skal tilpasse vår skole til deres steinalder lover og regler."

Hvorpå imamen svarte:
"Å jobbe for endringer i lover og regler som gjør deres liv lettere er alle borgers rett og er med på styrke demokratiet."

Forbløffende. Her kommer en nesevis imam og påstår at muslimer har demokratiske rettigheter. Hvordan kan Siv Jensen godta slike frekkheter fra en representant for usivilisasjon? Denne orientalske mørkemannen burde da vite at demokratiske rettigheter er forbeholdt folk med korrekte meninger.

Takk til Brumlebass for sitatene.Skræmt æ dæ no?
Grøss fra Grønlandsleiret.

Veipropaganda i Aftenposten

I to uker har Aftenposten beskrevet hvorfor det står så dårlig til med det norske veinettet. Denne serien av artikler i Aftenposten ser ut som rene gavepakken til Frp, selve fest- og fartpartiet, før valgkampen. Det er naturligvis ikke noe faktafeil i Aftenpostens artikler. Problemet er perspektivene fakta blir satt inn i.

Aftenposten sammenligner med veier i andre land. Det ville vært vel så relevant å sammenligne med norsk jernbane på samme strekning. De siste 30-40 årene har farten på stamveiene i Norge økt vesentlig, mens fjerntogene til Stavanger og Bergen (parallelt med stamveiene) er omtrent like langsomme som for flere tiår siden. Dersom Aftenposten hadde sammenliknet norske jernbane med Tyskland, Frankrike eller Spania ville forskjellen vært enda større enn for vei. Det er korrekt at Norge er en sinke i utbygging av vei, men en enda større sinke i utbygging av fremtidsrettet jernbane.

Aftenposten sammenligner Oslo-Stavanger (8 timer) med Porto-Faro (5 timer) i Portugal. Dette er korrekt, men samtidig en tøvete sammenligning: Portugal har 10 mill innbyggere på en fjerdedel så stort areal. Folketettheten er altså 10 ganger så stor som i Norge, dermed er også trafikktettheten tilsvarende større og en 50 mils motorvei fra Porto til Faro knytter hele landet sammen. Sammenligningen med Albania er like misvisende. Albania er på størrelse på Hedmark og har omkring 4 mill innbyggere. Dersom hele Norge var klemt sammen i Hedmark så sier det seg selv at det ville vært en smal sak å binde landet sammen med raske motorveier.

Portugal: Her er det lett å bygge flat og bred vei.

Sammenligning med Sverige er langt mer relevant, bortsett fra at sentrale deler av Sverige har et enkelt terreng med lite behov for tunneler eller dyre broer - der kan man nærmest bare børste bort mosen og rulle ut asfalten. Dessuten har Sverige egen bilindustri, to produsenter av personbiler og to ledende produsenter av lastebiler (Volvo og Scania). Veibygging har derfor vært høyt prioritert og subsidiert.
Sverige. Ikke akkurat Måbødalen.

Aftenposten gjør også et poeng av at veikroner brukes til å vinne velgere. Dette er også korrekt og en del av problemet med norsk veipolitikk. Eksemplene som brukes er imidlertid misvisende. Lærdalstunnelen er både lang og dyr (og var en del av Opseths hestehandel), og den har lite trafikk sammenlignet med veiene i Oslo-området. Men Lærdalstunnelen er del av E16 som er hovedvei mellom Bergen/Hordaland og Østlandet, og dermed en av Norges viktigste stamveier. Lærdalstunnelen gjorde en 3 timer ferge overflødig og dermed ble den eneste vintersikre veiforbindelsen fergefri. Når stamveien nå er lagt om Lærdal er problemet at veien blir bygget med for lav standard (vanlig riksvei i stedet for motorvei B) og fremfor alt at det sløses ressurser på den konkurrerende traseen over Hardangervidda.

Ja, Norge har lav fart. Til gjengjeld er norsk trafikk blant de tryggeste i verden, Frp går naturligvis inn for en dramatisk reduksjon i sikkerheten. (Per Sandberg påstår pussig nok at Trygg Trafikk ikke er kompetente til å uttale seg om trafikksikkerhet, Trygg Trafikk blir altså belært av en råkjører og fyllik om trafikksikkerhet.)

Farten på norske veier kan ikke økes før veistandarden er bedret. I dag er nok litt av problemet at man for å spare noen kroner også på stamveiene, f.eks. E6 Gudbrandsdalen og over Dovrefjell, legger opp til vanlig riksveistandard (med 80 km/t) i stedet for å legge seg nærmere svensk standard med mulighet for 90 eller 100 km/t. En rekke steder med enkelt terreng og minimal bebyggelse, f.eks. over Dovrefjell, vil kostnaden med å lage veien 1 meter bredere og noe rettere være liten. Men en stortstilt utbygging av firefelts motorvei i alle retninger, slik Frp fantaserer om, vil være meningsløst.

God plass for motorvei B.

Frps formynderstat

"Formynderstaten" var i årevis Carl I. Hagens stikkord for mesteparten av det som var galt i Norge. Nå har Fremskrittspartiet blitt formynderstatens fremste forsvarer: Her skal alle gå på geledd, spise den samme grisematen, kle seg i henhold til Hege Storhaugs direktiver, etc.

Alt er selvsagt i den gode saks tjeneste: Forsvare det hellige Norge mot skumle og svartmuskede musulmaner.

Frps ideer om individuell frihet glemmes beleilig når det dreier seg om innvandrere og muslimer.

Slik er Frp-koden.

søndag 1. mars 2009

Religiøs ghetto

Ute ser det ut som en vanlig bydel. Inne bor mennesker som aldri har meldt seg inn i det svenske samfunnet. Aftenposten har vært i Malmös Rosengård, tilsynelatende for å skaffe mer ammunisjon til Siv Jensen. Dette står i Aftenposten s. 7-9, på s. 10 kan vi lese om Kara som døde 11 år gammel fordi foreldrene mener leger praktisk talt arbeider for den Onde selv. Foreldrene tilhører visstnok den fundamentalistiske sekten Unleavened Bread ("ugjæret brød").

Medlemmer av Smiths Venner.

I Norge har vi også religiøse grupper som lever i sin egen boble, f.eks. Smiths Venner er faktisk en sekt med hovedsete og utspring i Vestfold. Da Enevald Flåten, stifter av menigheten Levende Ord, flyttet fra Jæren til Bergen fulgte visstnok et par hundre tilhengere etter til ghettoen på Bønes. Selv moderate Krf rekrutterer fra denne sektene. Det var nettopp hos fundamentalistene i Levende Ord Carl I. Hagen holdt sin famøse tale med utfall mot Islam, et utfall som tatt godt mot av de som slutter helhjertet opp om Israels kriger. Og jada, Frp fortsetter samarbeidet med Levende Ord som omtaler homofile som griser. Logisk spagat er Frps favorittøvelse i politisk turnmesterskap.

Jehovas vitner sier seg selv. Den fundamentalistiske pinsebevegelsen og de strenge Læstadianerne må også regnes til dette brogete selskap. Etc..

Pinsemenighetene alene utgjør omkring 40.000.Frp-politiker ligger i hardtrening før valgkampen.