onsdag 29. oktober 2014

Sutrehøyre og kokohøyre

Hans Rustad later til å være en varm forsvarer av ytringsfriheten, så sant den ikke rammer ham selv og hans venner naturligvis. Rustad dyrker den uskjønne kunst kalt dobbeltmoral, men når paranoiaen tar overhånd er det ikke komisk, egentlig bare trist:

I alle de tre nordiske land finnes nå et nettverk dominert av ytterste venstre fløy som mener de har mandat til å bestemme hvem som får ytre seg, hvem som får møtes og hvem som får demonstrere.  Vi befinner oss historisk på et sted der voldsvenstre og islamistene møtes.
I Rustads forvirrede verden deltar altså Ervin Kohn  i en konspirasjon med kommunister og islamister mot ytrinsfriheten? Hans Rustad må snart beskyttes mot seg selv.

Særlig trist blir det når Kristian Tonning Riise gjør et hjelpeløst forsøk på å forsvare den søppelfyllinga Rustad bestyrer. Det overrasker forsåvidt ikke når vi har sett Riises lefling med autoritære og anti-demokratiske aktører, men mannen er altså leder for Unge Høyre.

Riise har meldt seg inn i kokohøyre.

tirsdag 28. oktober 2014

Horne: - Frpere har middelaldersk kvinnesyn

- For mange Frp-menn har ikke lagt bort sitt middelalderske kvinnesyn, sier likestillingsminister Horne og varsler opprydning i eget parti. Horne sier Frp-menn kan lære norske innvandrere, og peker blant annet på Abid Raja som et forbilde.

Frp-politikeren Per Bjørnar Rødde (38) går ut mot den selvopptatte norske karrierekvinnen og sier mange norske menn velger asiatiske koner, fordi de er reserverte og ansvarsfulle.

Norsk er bortkastet

Mens engelsk, arabisk og kinesisk åpner dører utenfor Norge, åpner norsk døren til en steinete, forblåst utkant helt ytterst mot nord.


Se for deg at du, din sønn eller din datter har fullført videregående, og er klar for universitet eller høyskole. Det har vært tre lange år med sene kvelder og utallige prøver. Nå er søknadene sendt, og resultatene kommer. Hen kom ikke inn på førstevalget. Når skuffelsen har lagt seg regnes det på gjennomsnittet og hvor det gikk galt. Det viser seg at et vitnemål fullt av femmere og seksere ikke var nok; hen fikk tre i norsk.

Derfor undres jeg om det er riktig bruk av tid og ressurser i den norske skole. For som Sanna Sarromaa helt riktig påpekte i VG 8. september, mange nordmenn kan ikke skrive. Det er fristende å spekulere i om norsktimer er bortkastet, om det ikke hadde vært bedre å bruke ressursene på å lære ungdommen språk som faktiske brukes ute i verden, språk som forstås av milliarder av mennesker. Ja selv her til lands er det 10 % av befolkningen som ikke behersker norsk fordi de har innvandret fra Sverige, Polen eller Irak.

Hvorfor ikke gå over til kinesisk først som sist? Kina dominerer snart verden slik USA gjorde på 1900-tallet.

søndag 26. oktober 2014

Jaglands metode

Nobels fredspris
 av Fredrik S. Heffermehl (Klassekampen 9.10.14)

Thorbjørn Jagland fikk plass for en kronikk i Aftenposten lørdag 4. oktober. Under tittelen «Nobels metode» byr han på lite metode og enda mindre Nobel. Aftenposten fulgte sin faste praksis og nektet meg spalteplass for å imøtegå Jaglands fremstilling. 

Nobel – og verden – hadde fortjent en komité som med kraft og begeistring fremmet hans alternative sikkerhetspolitikk. En idé som komiteen bør ta frem igjen før vi vikler oss enda dypere inn i en ny kald krig og en global krig mot terrorisme. Men Jaglands kronikk forholder seg overhodet ikke til den spesifikke fredsplan Nobel ville støtte, og komiteens juridiske ansvar for å følge testators vilje, ikke bruke pengene etter eget forgodtbefinnende. 

Jagland fastslår at «Komiteens medlemmer står ansvarlig bare overfor Alfred Nobels testament.»

Det lyder lovende. Nobel var en visjonær og nyskapende mann som også på fredens område hadde banebrytende ideer om hva som ville være de største handlinger til «menneskehetens beste.» Man måtte bli av med våpnene og krigerne, da kunne det også være mulig å bli av med krigene. Begrepet «fredsforkjempere,» som var Nobels betegnelse for mottakerne, levner ingen tvil. De han ønsket å støtte med prisen var personer som arbeidet for at folkerett måtte tre i stedet for våpenmakt i internasjonal politikk. Her kan det ikke være tvil om at Nobels «nasjonenes forbrødring» ikke var et løst og åpent begrep, men presist siktet til ideen om en grunnleggende reform, et globalt samarbeid om sikkerhet, hvor en rettferdig rettsorden skulle erstatte militære maktspill.

Verken Jagland eller noen annen har tilbakevist det jeg har påvist om prisens formål i mine bøker. Denne ideen er den bindende juridiske ramme for komiteens tildelinger – og skulle også styre Stortingets oppnevninger til komiteen. Dessverre har komiteene siden Arbeiderpartiets endring av valgopplegget i 1948 (mot Høyres advarsler) bestått av tilhengere av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Hvis Stortinget i 2014 fortsetter sin praksis med å la partiene forvalte plassene uten det minste hensyn til prisens formål, vil spørsmålet om å finne andre til å overta ansvaret bli aktuelt. 

----
(gjengitt uten tillatelse)

søndag 19. oktober 2014

1 poeng til Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Solvik-Olsen har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen beskjed om at tempoet skal opp i planleggingen av den kombinerte vei og jernbaneløsningen mellom Hønefoss og Sandvika. Han er ikke fornøyd med byråkratenes anslag om anleggsstart i 2021 eller 2024, ut fra hvilken løsning man velger, melder BT.

Dette er godt nytt i et land der politikere og byråkrater konkurrerer om å være mest mulig trege i jernbaneutbygging. Bortsett fra Gardermobanen har det knapt vært bygget nye linjer i Norge siden krigen. Ringeriksbanen er et overmodent prosjekt, det er den siste hovedaksen ut av Oslo som ikke er betjent med jernbane.

Andre overmodne prosjekt:

  • Ny jernbanetunnel under Oslo fordi dagens tunnel ikke har mer kapasitet
  • Sammenknytting av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mellom Eidanger/Brevik og Neslandsvatn (Sørlandsbanen gjør nå en omvei via Kongsberg, det heller ingen direkteforbindelse mellom byene i Vestfold og Sørlandsbyene), en strekning på ca 40 km
Andre prosjekt for å gjøre jernbanenettet fullstendig:
  • Forlenge Gjøvikbanen til Lillehammer
  • Forlenge Raumabanen til Ålesund

Muslimer og antisemittisme

Ervin Kohn svarer Hege Storhaug i Vårt Land (15/10):

Ungarn har en av Europas største jødiske­ ­befolkninger, og Polen har nesten ingen igjen. I disse to landene bor det meget få muslimer. Etter Hellas har Ungarn og Polen høyest antisemittisme-indeks i Europa. Poenget var å vise at en stor muslimsk minoritet ikke er en forutsetning for at befolkningsgrupper og samfunn skal lide av antisemittiske forestillinger. I denne artikkelen har jeg sett spesielt på Frankrike­ som har Europas største jødiske­ ­befolkning og den største muslimske befolkning. Det er ingen korrelasjon mellom graden av antisemittisme i et samfunn og antall jøder eller antall muslimer.

"Rettssikkerhet"

Navn er ikke til å stole på. Et land med "demokratisk" i navnet er nesten garantert udemokratisk (som DDR), land med "folk" i tittelen er trolig styrt av eliten og ikke av folket (Kina), mens land med "konge" i navnet er blant de eldste og mest stabile demokratiene (Norge, UK).

Ulf Leirstein (Frp) opprettet sin egen "rettsikkerhetsgruppe", medlemmene viste seg å representere det motsatte: Advokater som mister lisensen, spinnville konspirasjonsteorier, ekstremister og alle slags outrerte standpunkt.

Tjomlids kommentar

søndag 12. oktober 2014

Skal vi krige?

Høstens TV-sesong er i gang, Carsten Jensen i Morgenbladet 3. oktober:

Det er enkelt nok å identifisere dansepartnere i den storpolitiske fredagsunderholdningen som kunne gått under navnet Skal vi krige. Her er en hær som trenger oppgradering av trening og materiell fra foreldet kald krig til væpnede intervensjoner i den tredje verdens nye kruttønner. Her er en politikerstand som under byrden av en overveiende pasifistisk dansk historie har behov for igjen å føle seg som aktører på verdensscenen og derfor opp gjennom 2000-tallet omtrent hver sesong melder seg til en ny tango på slagmarken.

lørdag 11. oktober 2014

Dagens klipp: Sinoistplakat


Propagandaplakater har samme stil enten det er kommunister, nazister, sosialdemokrater eller sionister.

søndag 5. oktober 2014

Gi oss religionskrig, og litt etnisk rensing - nå!

Pave Frans er en godmodig type, den kan neppe sies om noen av medlemmene i hans kirke (Morgenbladet 12. sept):

Er det ikke på tide å si det som er - at det som skjer i Irak er en religionskrig, som krever et voldelig, kristent svar? 
Det mener Giuliano Ferrara, redaktør avisen Il Foglio, medforfatter av den nevnte paveboken og hyppig og godt synlig gjest i italienske talkshows. Kirken er blitt lurt, mener redaktøren, en idé om at det store flertallet av muslimer ikke er ekstremister, «men venner, som ikke vil vite av noen kalif, men foretrekker en eller annen interreligiøs dialog». Dét tror de politisk korrekte kommentatorene fra venstresiden, men slik er det ikke, det vet vi, skrev Ferrara i en lederartikkel i forrige før han tråkket ordentlig til: «På denne måten har islam allerede vunnet, religionen som har kneblet paven i Roma.»
Biskop Tommaso Ghirellis istemmer og krever at alle muslimene i Italia må ta offentlig avstand fra forfølgelsen og grusomhetene som begås mot kristne. «Ellers må de fjerne seg fra landområder, for ingen vil ha fienden boende hos seg selv».

Ganske sjarmerende at en katolsk biskop tar til orde for fordriving av andre religioner, det er jo allerede 500 år siden Reyes Católicos kastet jøder og muslimer ut av Spania
.

lørdag 4. oktober 2014

Mer vei gir mer kø

Regjeringen vil ventelig foreslå økte bevilgninger til veibygging, for noen strekninger kan dette være fornuftig, men det er naivt å tro at man kan løse køproblemer i og rundt Oslo med bredere og flere veier.

For eksempel er det planer om å legge E18 mellom Skøyen og Asker i tunnel under Sandvika (til en pris av 1-2 OL). Aud Tennøy ved TØI påpeker at utbedring av motorveien bare vil invitere til mer bilkjøring og mer kø i fremtiden (Teknisk Ukeblad 2.oktober). 80 % av trafikken på E18 i Asker og Bærum er lokaltrafikk, økt fart og kapasitet på motorveien vil dermed skape mer biltrafikk på andre veier i området.

Det er naivt å tro at man kan investere seg ut av køproblemene i Oslo-området. Det som trengs er å legge en avgift på alle som bidrar til kødannelse, altså en solid pris for å kjøre i området, særlig i rushtiden. En rushtidsavgift må kombineres med bedre kapasitet, fart og regularitet i kollektivtrafikken, primært jernbane og metro, men også busser. Dessuten må boligbyggingen konsentreres rundt kollektivtrafikkens knutepunkter.

onsdag 1. oktober 2014

Høyres troverdighet

Høyres stortingsgruppe har gjort det rette, mens Høyre-guttene Stian Berger Røsland og Fabian Stang sitter med skjegget i postkassa. OL prosessen i Oslo har gått fra den ene pinlige episoden til den neste, og det hele har kostet 100-vis millioner kroner. Rett ut av vinduet. Pengene har gått til å betale for Eli Grimsbys svada. Samtidig måtte naturligvis bystyret spare på skole og eldreomsorg.

På tide å skifte ut byrådet i Oslo.