mandag 31. mars 2008

Lusekofterettsstaten

EDIT: Genserprodusenten Dale er usikre på om alle PR er god PR. Stor moro.

Terrortiltalte Bhatti stilte i lusekofte i retten, kan vi se av bilde i Aftenposten. Noen husker kanskje rettsaken mot NOKAS-hovedmann Toska? Glad i lusekofte han også. Eller hva med Per Orderud? Lusekofte gir åpenbart et koselig og uskyldig inntrykk av den tiltalte. Terrorister, drapsmenn og bankranere går da ikke i lusekofte. Uskyldig!

Parkeringsbot? Skatteundragelse? Familievold? Nasking? Trikkesniking? Skaff deg lusekofte du også!


lørdag 29. mars 2008

Salatvold i rettsstaten

Securitas-vekteren som brutalt pågrep en salattyv slipper straff, saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, melder Dagbladet.

Salattyven var heldig som overlevde, i motsetning til Obiora som ble kvalt til døde i samme mageleie.

Hvilken lærdom kan vi trekke av dette? Er det nå fritt frem for hvem som helst å legge obsternasige guttunger på epleslang i livsfarlig mageleie?

Noen som sniker i køen på en frekk og truende måte?
Lær kyllinggrepet du også! Svært nyttig når du er ute på byen og skal forsvare æren!

Kaster skolebarna snøball på deg? Tilkall 3-4 storvokste kompiser, knus småkrapylet i bakken og hold dem der til de ber om nåde.

Politiet kan ikke være overalt. Dersom det er for dyrt å leie tullepolitiet i Securitas kan man kanskje opprette borgervern: få med deg de 4-5 største karene i nabolaget og gjennomfør utrensking av uønskede elementer i forebyggende nødverge.

tirsdag 11. mars 2008

Downs: farligere enn islam

"Downs syndrom-agendaen ødelegger nasjonen vår, sånn er det bare. En downslivsstil har dødelige konsekvenser." Les hele den glimrende artikkelen hos Ars Ethica.

Fritz Moens minne

Dødsboet etter Fritz Moen har fått erstatning fra Staten for den saken han ble frikjent for før han døde. Han døde før den andre saken var ferdigbehandlet, ergo får ikke dødsboet noen erstatning. Logisk.

Sissel skriver blant annet:
"Jeg vet ikke hva jeg skal si, men kjenner at jeg etterlyser anstendighet. Rettferdighet. Moral. 2 justismord er grovt. Tjenesteforsømmelse i praktisk talt alle ledd i politi og påtalemakt er grovt. Staten må gjøre opp for seg. Hvordan i all verden kan de tro at de skal slippe unna bare fordi mannen er død. "

Prinsippløse LO-kapitalister

Vox Populi (den ordentlige) har gjort oss oppmerksomme på dobbeltmoral i LO, v/Valla og Flåthen. Jeg kan ikke annet enn slutt meg helhjertet til Vox vurdering, kan for egen del tilføye:
Jeg forstår ikke hvorfor de personene som sitter nærmest kassa skal få lov til å forsyne seg. Før kalte man dette kassasvik eller sågar bedrageri, i dag kalles det incentivordninger og corporate governance - og siden vedtak er lovlig fattet og kontrakter signert er underslaget fullt lovlig. At Valla og Flåthen har adoptert disse kapitalistbegrepene sier en god del.

mandag 10. mars 2008

Politivold i rettsstaten Norge

Tilfeller av politivold de siste 15-20 årene har blitt behørig referert etter at Obiora ble kvalt av politiet i Trondheim.

Den norske saken som kanskje minner mest om Obiora er pågripelsen av Thomas Wacko i 2003. Wacko døde av skader etter kvelning. Politimannen Henning Myklebust som tok det dødelig grepet sto senere frem med fullt navn og bilde.

Utførlige og kvalmende detaljer om dødsfallet og rettssaken kan leses på Xiandos.

Det forunderlige er jo at Wacko-saken ble omtalt så sent som våren 2006, bare få måneder før Obiora led samme skjebne. Saken burde med andre ord ha vært godt kjent innad i politiet. Har politiet problemer med korttidshukommelsen? Eller de generelt ute av stand til å lære av sin feil? Eller kanskje de ikke er lesekyndige slik at kan lese sitt eget organ, Politiforum? Kanskje de er så selektive at all informasjon som tilsier kritikk av politiet og tjenestemenn blir silt bort, mens det som sier noe om de fæle kriminelle eller de håpløse journalistene er det eneste som huskes? Kort sagt: Er de helt korka og navlebeskuende?

Uansett: Dersom Killengren og Storberget ikke forstår at politiets hang til å kvele folk er et problem, ja da har vi alle et stort problem.

søndag 9. mars 2008

Sensur i Bloggrevyen

Det ser ut til at Bloggrevyen har utestengt SS-forum fra sin oversikt. SS-forum er jo åpenbart en parodi, jeg kan ikke forstå at noen tar det som står for god fisk. Uansett er vi da i den meget underlige situasjonen at de som parodierer og ironiserer over grumsete holdninger blir sensurert, mens de faktisk har disse holdningene får fritt spillerom.

NRK kan vise en ganske slem parodi, men Bloggrevyen kan ikke engang linke til en slik?

Bloggrevygutter: Skjerp dere.

fredag 7. mars 2008

Det brune cluster

Oddbjørn Jonstad har lagt ned stort arbeid med å katalogisere norske judaser. Jeg er derfor inspirert til å lage en oversikt over nettverket av aktører som fremtrer med nyanser i brunt, her er begynnelsen på listen:

Oddbjør Jonstad
Rögnvaldur Hannesson (professor, ingen idiot)
Jarle Synnevåg
Demokratene, et "parti"
Målmannen
Sigurd Skirbekk (prof.em.)
Enkelte politimenn
Human Rights Services (Hege Storhaug mfl, muligens bare nyttige idioter)
En ulveflokk på Veggavisen
Anitjihad Norge
HonestThinking

Vigrid kan muligens føres på listen, men i motsetning til de andre er de mest opptatt av jøder og ikke av muslimer. Vigrid er altså ikke med i det gode anti-islamske selskap.

Kvinnegruppa Ottar er småfascistiske og burde kanskje også vært ført opp på listen, men heller ikke de hører naturlig hjemme i dette selskapet.

Norske judaser

"Til tross for utallig advarsler er det mange etniske nordmenn som av forskjellige grunner har gått inn for innvandring til vårt land. Årsakene kan være mange, for eksempel a) misforstått humanisme, b) ønske om å skape politisk og religiøst kaos og c) økonomiske motiver. Men uansett årsak, har dette medført en forsøpling og forsimpling av samfunnet på alle plan og alle områder. "

Dette kan vi lese på en nettside som den notoriske Oddbjørn Jonstad og hans Norsk Folkeparti står bak. Nettsiden heter judas1.no, ingen direkte link, det gir Jonstad ufortjent gratisreklame.

Nettsiden har laget en katalog over "judaser", navngitte personer som altså er svikere fordi de har gjort noe innvandrings- eller innvandrerpositivt av et eller annet slag. Ytringsfriheten er bra, også tåkhoder som Jonstad har rett til å si sin mening, men akkurat denne listen over privatpersoner er noe drøy. I følge Wikipedia er Jonstad medlem av Demokratene, det sier mye om Demokratene.

EDIT: Jeg minnes da Jonstad ble portrettert i Dagsrevyen. På gata i Oslo kom han i snakk med en småvokst mørk innvandrer, og Jonstad konkluderte raskt: “Dere muslimer …blabla”, hvorpå den vennlige latineren svarte at: “Men jeg er jo pinsevenn fra Bolivia”. Forbauselsen i Jonstads ansikt var ikke til å ta feil av, men han hentet seg inn igjen og repliserte: “Ja, det er jo en formildende omstendighet.”

Jo lo så jeg holdt på å dette av krakken.

En liberal agenda

Politiets pågripelse og kvelning av Obiora har blitt behørig dokumentert og diskutert det siste året. I forbindelse med denne saken ble flere andre politivoldssaker og dødsfall i politiets varetekt avdekket. Politivold er og bør være en konstant kilde til ubehag for ethvert sivilisert menneske, selv om mange, blant annet politikere langt til høyre, er like konstant ivrige etter å bortforklare og koste under teppet.

En rekke politikere langt til høyre (samt deres tilhengere) lever i den villfarelse at det liberale samfunn handler om billig sprit, fri fart og utkastelse (evt disiplinering) av utlendinger. En liberal agenda handler om noe mye mer prinsippielt enn dette, nemlig å beskytte individet mot overgrep fra flertallet, statsmakten og big business.

Det er egentlig forstemmende å observere at en sentral liberal agenda som illustrert i Obiora-saken, nå blir forvaltet av venstresiden (som tradisjonelt er autoritære). Har Høyre også blitt et autoritetsparti? Er SV og Venstre de eneste pålitelige liberale partiene? Høyrepartiene blir merkelig stille og slappe når det dreier seg om politivold, da er de i beste fall på linje med en tom tønne som Arne Johannesen, i verste fall “den som tier den samtykker”. For Arne Johannesen er det viktigere å holde identiteten til en hardhendt politimann hemmelig enn å beskytte borgerne mot slike politimenn, dette er bakvendtland.

Finnes det faktisk ikke et dannet borgerlig parti som virkelig går på barrikadene for de liberale prinsipper? Erna? Tror ikke det. Det er bare halvtannet år igjen til neste valg. Må jeg nok en gang stemme Høyre mens jeg holder meg for nesen?

”For å være helt sikker må man vite alt”, sa Apenes og siterte Stasi-sjef Erich Mielke. Apenes understreket at direktivet, dersom det blir norsk rett, er et stort skritt i retning av overvåkningssamfunnet, på seminar om Datalagringsdirektivet.

mandag 3. mars 2008

Islam: En trussel mot menneskerettene

Det burde være godt kjent for den opplyste borger at islam ikke har begrep om menneskeretter. Muslimene er derfor den største trusselen mot menneskrettene. Dagbladet bragte i dag flere bilder som dokumenterer islams perverterende effekt på de siviliserte vesten. Bildene nedenfor viser hva som skjer når irakiske fanger forleder amerikanske fangevoktere til å opptre i strid med sivliserte, humanistiske vestlige prinsipper.