tirsdag 31. august 2010

Varslerne

av Hans Rusten, tenker

Over hele Europa dukker det opp mennesker som roper alvorlige varsko om samfunnsoppløsning, segregering og polarisering som følge av masseinnvandring, spesielt av jøder. Et typisk eksempel er Thilo Sarrazin, medlem av styret i den tyske sentralbanken, som sier at Tyskland går i hundene hvis ikke jødifiseringen stanses. Christian Tybring-Gjedde føyer seg inn i denne stolte tradisjonen med sin kronikk i Aftenposten.

Man kan si de er sosiale og politiske varslere. I Norge har varslerne fått stor oppmerksomhet. De betraktes som viktige stemmer i samfunnet, samvittighetsmennesker som trenger lovbeskyttelse.

Det er første gang kjente politikere står frem og sier at det jødekulturelle prosjektet betyr at innfødte nordmenn kommer i press og flytter fra de jødetette bydelene.

Dermed er vi ved grunnfaktoren i debatten: den handler om mennesker. Men de senere år har vi kun hørt om jødedommen, jødiske asylsøkere og særlig om jøder. Tybring-Gjedde stilte noen høyst betimelige spørsmål til Arbeiderpartiet: hva tenkte dere da dere satte i gang dette prosjektet? Hvor var konsekvensanalysene? Hvorfor var ikke den norske kulturen bra nok? Han har bare fått svada og moralisering til svar.

Det er feil; alle partier bortsett fra Frp har vært med på- og stilt seg bak dette jødeprosjektet. Frp kunne vært mye klarere på den verdikonflikten og verdikampen som pågår. Tybring-Gjedde tar ikke munnen for full: det står om nasjonen, vi holder på å miste den, verdensjødedommen tar tomme for tomme over landet vårt.Jødene tar over vårt fedreland, det handler om verdier, skriver Hans Rusten i denne tankevekkende kronikken.

Blogglisten

mandag 30. august 2010

Ukultur fra øst

Polakker er nå det klart største gruppen innvandrere i Norge, svenskene er like bak (bl.a. pga mange uregistrerte).


Billig vodka, dårlig lønn, hardt arbeid (polakker i ferd med å sette opp garasje for Hviting-Gjedde). Typisk ukultur.


Blogglisten

Kulturkriminalitet avslørt!I Hardanger forsøkte Statnett å begå naturkriminalitet, nå er omfattende kulturkriminalitet avslørt ved grenseovergangene. Les hele den sjokkerende historien.


Blogglisten

5,8 mrd i subsidier til DnB NOR

Vi minnes vagt Neumanns storsnutede gnål om pengeoverføring fra Hovedstaden til Distriktene. Nå viser det seg at DnB NOR i realiteten har mottatt hele 5,8 mrd kroner i subsidier i forbindelse med finanskrisen. DnB har naturligvis hovedkontor i Norges dyreste lokaler: Aker brygge (0021 Oslo). Med de saftige subsidiene kan Bjerke og andre overbetalte direktører fortsatt kose seg i Stranden 21.

Joda, Rune Bjerke hatt en samlet vekst i lønn og bonus på 30 prosent fra 2008 til 2009. Bjerke fikk altså lønnshopp fordi staten var så snill å sikre banken billig innlån. På to år har Bjerke tjent knappe 10 millioner kroner, mens gjennomsnittet for begge årene for de 22 toppsjefene er 14 millioner.


Trivelig Ap-fyr: Fortjener hver eneste subsidiekrone. Voff.

Blogglisten

søndag 29. august 2010

Monsterfakta

Fakta ødelegger som kjent enhver god diskusjon: Petroleumsnæringen står for veksten i strømforbruket i bergensregionen, ikke forbrukerne, skriver siv.ing. Freddy Frydenbø i DN 25.aug, man sakser:

Auke Lont i Statnett kommer i DN 20. august med en del uttalelser som ikke medfører riktighet, og som derfor ikke bør få stå uimotsagt. Lont påstår at "strømforbruket på sokkelen er lavt, og selv med planer som foreligger, vil dette utgjøre under 20 prosent av forbruket i regionen. Det er forbruket på land som har vokst, og det er forbrukerne i bergensregionen som trenger en bedre infrastruktur". Det er direkte feil.
  • Privat årsforbruk av elektrisk kraft i bergensregionen var ifølge offentlige data fra BKK 5972 GWh ifjor, 172 GWh mer enn i 1995.

  • Årsforbruket i petroleumsnæringen har på samme tid gått fra cirka 200 GWh (Mongstad) til cirka 2500 GWh. Av dette går omtrent to tredjedeler til Kollsnes, mens resten går til Mongstad, Sture og Gjøa-plattformen som nettopp er installert.

  • Mer kommer. På Kollsnes er det i dag seks eksportgasskompressorer, og på Troll-A står to kompressorer med planer om økning til seks innen noen få år. Hver kompressor har en effekt på 40 MW. Tilsammen gir dette et kraftforbruk på 320 MW på Kollsnes i dag (med en brukstid på 0,75 blir dette et årsforbruk på 2100 GWh) og med planlagt økning til 480 MW om noen år. I tillegg til denne kraften, som går med til kun å drive kompressorene på Kollsnes, kommer kraftbehovet til alt annet utstyr på Kollsnes/Troll, Mongstad, Sture og Gjøa.
Realiteten er dermed at offshoreindustriens forbruk i dag utgjør 30 prosent av det totale kraftforbruk i bergensregionen, og det vil stige kraftig etterhvert som kraftbehovet på Kollsnes/Troll-A og andre offshore installasjoner øker.

Diskusjonen om linjeforsterkning Sima-Samnanger skal legges i sjø eller på land er å fokusere på feil problemstilling. Den rasjonelle løsningen er selvfølgelig å bygge et 1000 MW kombikraftverk på Kollsnes, eller utvide det kraftverket som finnes på Mongstad, slik at disse to terminalene blir selvforsynt med kraft. Dermed vil ikke linjeforsterkningen gjennom Hardanger være nødvendig.


Kollsnes. Iver B Neumann vet knapt nok hvor Bergen er.

Blogglisten

Sosialmonarkiet

Jonas Gahre Støre feiret 50 år og benyttet anledningen til å invitere "venner" som kronprinsparet. Og som en vittig kommentator formulerte det: Mette Marit er antakelig den eneste nærkontakten Støre har med folkedypet.

Jonas-gutten står naturligvis fritt til å invitere hvem han vil i et privat selskap.

Saken er imidlertid symptomatisk for kongehuset og det statsbærende partiet: Vårt fremtidige statsoverhode trives åpenbart i selskap med Ap-folk og når krompen selv drister seg til å si noe politisk kan det plasseres et sted på strekningen Venstre-SV (med en avstikker til Ap). Dersom tronarvingen hadde hatt stemmerett, tror jeg neppe Oslo Frp og Tybring-Gjedde ville vært førstevalget. Kanskje han burde lært litt av sin oldefar som sa noe sånt som at "jeg er også kommunistenes konge".

Støre på sin side har som viktigste oppgave å dekke Norges utenrikspolitikk med et tykt lag glasur, forøvrig er han bare en vanlig sosial-liberal høyremann. Støre som statsminister og HM som konge er ikke noe å se fram til.


Glasurministeren (til høyre) og sosialmonarken tar i mot charterturister på Gardermoen.

Blogglisten

lørdag 28. august 2010

Fitte eller frihet


- At least he died for a good cause

- What cause is that?

- Freedom

- You'd better flush out your head, new guy. This isn't about freedom; this is a slaughter. If I'm gonna get my balls blown off for a word, my word is "poontang".

Full Metal Jacket

Blogglisten

- Det koster, men er verdt det.

Ein urban-intellektuell bekjent av meg har av familiære grunnar transportert seg med bil over halve Sør-Norge nå på ettersommaren: opp og ned dalar, over fjell og vidder, ut og inn langs fjordar. Han bekjenner: «Hele turen var rett og slett bevegende. Jeg følte meg som en blanding av amerikansk turist og gammel nordmann med reell interesse for alt dette som jo er så flott, men som jeg ikke kjenner så godt».

Les resten av Homplands kronikk. Spesielt nyttig for virkelighetsfjerne urban-ekstremister som Iver Neumann.
Blogglisten

Rasismeindustrien

Antirasistisk senter undersøkte nettdebatter, og fant at jødehets slettes straks, mens muslimhets får stå, skriver Vårt Land. Se forfriskende sitater hos Mrtn, saken oppsummeres også hos Journalisten. Ny Tid (på papir, 27.aug) har en omfattende reportasje.

Jeg tror Partapuoli har rett når hun antyder at nettavisene, særlig Dagbladet, spekulerer i slapp sensur. Dette skaper stor trafikk på nettsidene, no avisen tjener. Dette så vi også i Nettavisens (nå nedlagt) debattforum Veggavisen.

Som alltid er det muslimene som får gjennomgå. Hadde Tybring-Gjeddes kronikk i Aftenposten blitt akseptert dersom han snakket om jøder i stedet for muslimer? Jeg tviler.

Seniorforsker Cora Alexa Døving ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter har undersøkt likheter og ulikheter mellom antisemittisme og islamofobi. I et av prosjektene fulgte hun debatter på nettutgavene av Aftenposten, Dagbladet og VG i tre år.

– Vi ser at nettdebatten om muslimer ligner mye på tidlig antisemittisme. De samme
stereotypiene går igjen. Muslimer kan ifølge retorikken aldri bli nordmenn, og derfor stilles det spørsmål ved deres lojalitet, sier Døving til Ny Tid.

Eksempel fra Aftenpostens debattforum gjengitt i Ny Tid:
Dette innlegget fikk ligge på Aftenposten.no så lenge det handlet om muslimer. Da «islam» ble byttet ut med jødedom» og «muslim» med «jøde», ble teksten fjernet av redaksjonen.

kan vi stoppe xxxx?

ja, det ser sånn ut, iallfall hvis vi skal tro noen kjente, nå verdensberømte, xxxxkritikere. de kjenner xxxx fra innsiden. de kjenner xxxxs brutalitet, en brutalitet som er satt i system og som kan virke som en styrke, men som i virkeligheten er en
fatal svakhet, (jeg vil selv kalle denne innebygde svakehten for ”dødsfarlig umodenhet”).

de er derfor vel verdt å lytte til, disse brave exxxxx. de har kjent xxxx på kroppen. de vet hva de Ikke tror på. de vet hva de snakker om. de er modne mennesker. de eksisterer nå - med fare for sitt eget og familiens liv.

jeg håper de ikke snakker for døve ører - disse modige - og at de klarer å vekke en del moralske analfabeter i dette landet til etisk forsvalig dyst, gjerne med fare for liv eller lemmer, om så skulle være.

xxxx leker med ilden. klodens ild. Menneskehetens ild. xxxx har ikke lært av sine feil og vil ikke kaste av seg seg sin læres diabolske grunnstoff.

det er derfor en plikt for alle vestlige å bidra til at xxxxer kan avlære seg sitt xxxxske fundament, som de blir innpodet med fra fødselen av og som holder dem i sin livsforaktende skruetikke for resen av livet.

Vi må tørre. Vi må ha mot og tålmodighet, vi må vise fasthet og styrke og ikke gi eller vike en millimeter. Vi må kunne tillate oss å si: følg oss! Vår vei er bedre! Mye bedre! Vår vei er frihetens vei – deres er slaveriets vei.


Blogglisten

Jødene ødelegger norsk kultur

av Christian Pudding-Gjedde
kronikk i Aftenposten, 16. desember 1938

Glad i Norge. Vi som er glad i Norge og som verdsetter tilhørigheten og identiteten landets kulturelle fellesskap representerer, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av en innvandringspolitikk uten bærekraft.

Det er Ap som har åpnet grensene. Det er Ap som gir oss tusenvis nye jøder med deres ukultur hvert eneste år. Det er Ap som sørger for at norskkulturelle rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor jødisk enfold, dogmatisme og intoleranse får stadig sterkere grobunn.

Ap tillater hvert eneste år at tusenvis av jødiske asylsøkere og flyktninger får bosette seg i Norge.

Jo da, vi hører hylekoret som indignert hevder at Norge alltid har vært flerkulturelt, og at denne nye jødeinvasjonen derfor ikke utgjør noe nytt eller noen trussel. Det er åpenbart ikke det samme at grupper av etniske nordmenn spiller litt klezmer som at 20000 jøder får adgang til Norge for å dyrke sin egen kultur.

Norsk kultur er summen av det vi feirer på 17. mai: Felles land, historie, tradisjoner, språk, høytider, religionsbakgrunn. Det er norsk kultur for alle dere som er tilgjort uvitende. Det er norsk kultur i all sin variasjon - slik alle sterke, stolte kulturer har variasjoner. Ferdig diskutert.

Vi overstrømmes av alle lands jøder, kanskje mest russiske. De kommer inn som sildestim. De setter sig fast over hele byen. Det er snart ikke en fruktbutikk uten at det står en plirende smilende jøde bak disken. Men bare vent, om noen tid finder vi dem som smarte eiere av villaer paa Vestkanten. snart har de foten innenfor en avis, en bank, universitetet, Nasjonalgalleriet!

Når man har fulgt jødespørsmålet i Europa i årtier, kan man forstå tyskernes animositet overfor Jøderne. Med de erfaringer som tyskerne har gjort med hensyn til jødene, må man innrømme Tysklands rett til å skille seg ad med sine jøder.

For vi tror ikke noe på flerkultur. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.


Ol' Blue Eyes. Snart ikke blå øyne å oppdrive dersom krokneseinvasjonen fortsetter.

Blogglisten

fredag 27. august 2010

- Monsterterminal gir dyrere bensin

Ønsket om å eksportere olje er hovedmotivet for utbyggingen av oljeterminalen på Mongstad, mener fagforeningsleder i Industri Energi, Leif Sande.

– Det har vært uttalt fra oljeselskapene i Bergens-området at det har vært deres målsetting å bli kvitt olje som nå blir produsert i området på de tidene det ikke er stort oljeforbruk i Bergens-området, sier Sande til NRK.

Økt eksport vil føre til høyere priser for forbrukerne, sier Sande.

Statoil på sin side avviser at eksport er hovedmotivet for monsterterminalen og kaller Sandes påstander for grunnløse.- Monsterterminalen bygges for å snyte forbrukerne for skitbillig bensin, sier fagforeningsleder.

Nytt parti: Moralistisk mørkemannparti

Det åpnes nå for å etablere et nytt politisk parti i Norge, det nye parti blir et religionsnøytralt Moralistisk mørkemannparti bygget på de rykende ruinene av gode gamle Krf:

Høybråten er nå åpen for å fjerne bekjennelseskravet til partiets tillitsvalgte, han forutsetter imidlertid at tillitsvalgte deler partiets verdisyn. Oversatt til vanlig norsk: Er du i mot porno, prostitusjon og puling, samt alkohol er du velkommen som tillitsvalgt.

Dermed er det ikke bare åpning for muslimer i Krf, partiet blir ideelt for de stokk konservative moralistene som Krfs søsterparti frykter. Imam Rehman tar da også vel i mot Høybråtens invitt.


Nordmenn flest er blitt så liberale at Høybråten må til Grønland for å finne konservative moralister.

Den norske rase er truet

Av Christian Hviting-Gjedde, leder i Oslo Frp

Hva var galt med den norsk rase , siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med blandingsrase? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler. Glad i Norge. Vi som er glad i Norge og som verdsetter tilhørigheten og identiteten landets genetiske fellesskap representerer, ser med undring og uro på hvordan dette fellesskapet forvitrer og undergraves av en innvandringspolitikk uten bærekraft. Hvilket land bruker Ap som rollemodell for dette raseblandingseksperimentet?

Det er Ap som har åpnet grensene til tross for innvandringsstoppen. Det er Ap som gir oss tusenvis nye nordmenn fra ulike raser, blandingsraser og mindreverdige raser hvert eneste år. Det er Ap som sørger for at hvite rømmer flere av Oslos bydeler, og etterlater seg enklaver hvor raseblanding og mindreverdige gener får stadig sterkere grobunn.

Jo da, vi hører hylekoret som indignert hevder at Norge alltid har vært raseblandet , og at denne nye genetiske invasjonen derfor ikke utgjør noe nytt eller noen trussel. Ja, de genetiske bevegelsene over landegrensene er sogar en berikelse roper de ut fra sine babelske tårn. Javel. Men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hodet. Det er forskjell på en gradvis biologisk utvikling, og en rask politisk styrt raseblanding. Ap sviker den hvite, norsk rase, det er rene rasesviket.

Norge er summen av det vi feirer på 17. mai: Felles land, språk, religion, gener og hudfarge. Det er det norsk folk for alle dere som er tilgjort uvitende. Det er den norsk rase med sine lokale variasjoner. Ferdig diskutert.

----------
Oppdatering: Frp-leder Siv Jensen omtaler partifellens kritikk av norsk rasepolitikk som «ganske hard».

- Jeg kjenner Christian Hviting-Gjedde som en tøff retoriker og en hard debattant. Vi er enige om at vi har store utfordringer når det gjelder innvandrings- og raseblandingspolitikken, sier Siv Jensen til VG Nett.

Partilederen påpeker blant annet at flere skoler i hovedstaden er 80 prosent av elevene brune i huden.

--------
Oppdatering 2: Også tyskerne er bekymret for den degenereringen av hellige tyske folk.


En renraset gjedde lurer i Sivet.

Blogglisten

- Klukkvold er en belastning

Høyskolelektor Nazneen Khan-Østrem går knallhardt til angrep på Norsk Presseforbunds generalsekretær, skriver Morgenbladet (og VG - kronikken sto i Dagbladet).

Det ligger i Kokkvolds mandat å forsvare ytringsfriheten på en mest mulig inkonsekvent måte, mener filosofen Lars Fredrik H. Svendsen, og mener dermed Nazneen Khan-Østrem bommer med kritikken av Per Edgar Klukkvold. Dersom hans forsvar for ytringsfriheten tvinger ham til å uttale seg om islam på en fordomsfull og kunnskapsløs måte, er jo generalsekretæren selvsagt i sin fulle rett til å bruke ytringsfriheten akkurat som andre fordomsfulle og kunnskapsløse tåkehoder her i landet, understreker Svendsen.


- Ytringsfriheten gjelder også for de pompøse, selvhøytidelige, fordomsfulle, feige og kunnskapsløse med kraftig innskrenkede analytiske evner, sier filosofiprofessor (som selvsagt ikke sikter til seg selv).

Blogglisten

torsdag 26. august 2010

Norges Gaza

I en ny bok beskriver norske skarpskyttere i detalj hvordan de jakter på og dreper afghanske opprørere. «Med mandat til å drepe» er utgitt av Kagge Forlag. Boka var fram til tirsdag ukjent for Forsvaret, skriver VG. Forsvarets respons er som vanlig banal.

I stedet for å diskutere taushetsplikt og soldatenes sikkerhet, bør boken innlede en skikkelig debatt om hva inn i helvete Norge holder på med i Afghanistan. Dette begynner å minne om Israels forhold til Gaza/Vestbredden. Hvorfor er Israels jakt på terrorister så mye grusomt, mens vår jakt er helt OK? Hvor lenge skal dobbelmoralen fortsette?


Gaza....øhh, nei Herat, Afghanistan

Blogglisten

Fahrenheit 451

Bøker må brennes av hensyn til menneskeheten, heter det i Ray Bradburys dystopiske roman (berømt filmatisering av Truffaut). I Truffauts/Bradburys samfunn er ikke brannmennenes funksjon lenger å slukke branner, de starter dem. En uhyggelig apatisk stemning, en sykelig oppkonstruert harmoni preger dette fremtidssamfunnet. Alt som kan uroe mennesket er renset bort.

Bradburys roman ble utgitt få år etter krigen og var sikkert inspirert både av nazistenes bokbål og av den tiltagende kalde krigen. Truffaut var også inspirert av den franske sensurering av La Religieuse (1965), laget av vennen Jacques Rivette.

Nå planlegger den karismatiske kristne menigheten Dove World Outreach Center å brenne muslimenes hellige bok Koranen under en seremoni den 11. september. Antakelig forstår de ikke selv hvor dumme de er og hvilken tvilsom tradisjon de står i.


Hemingway, Kafka, Marx, von Mises, Keller, Remarque, Sinclair, London, Mann, Zola, Freud, Steiner, Einstein, og mange, mange flere.

Blogglisten

onsdag 25. august 2010

Mohammad Salman Hamdani

"Morgenen 11. september dro Salman hjemmefra. Etter å ha tatt toget forsvant han. Senere ble familien hans avhørt av FBI. Han ble mistenkt for å være en av terroristene. Men Salman var ikke terrorist. Han hadde hørt om angrepene på tvillingtårnene, skyndet seg til åstedet og deltok som frivillig. Syv måneder senere ble levningene hans identifisert. Mohammed Salman Hamdani ble drept da tvillingtårnene falt. Han var en av terroristenes ofre."

Les resten av Øyvind Strømmens treffsikre kommentar.
Blogglisten

tirsdag 24. august 2010

Falsk muslim lager kvalm

Rasende innbyggere i New York gikk i dag til verbalt angrep på en svart mann som ga seg ut for å være muslim ved hjelp av antrekk og ganglag. Det hele skjedde i forbindelse med gårsdagens protest mot byggingen av en moské nær Ground Zero, i følge Dagbladet.

Til tross for at han forteller dem at han er en god amerikaner, fortsetter en rekke mennesker å oppføre seg svært aggresivt mot mannen - som ikke bøyer seg tilbake av den grunn.

- Dere har ikke peiling på hvorfor jeg er her, sier han.

Både motstandere og tilhengere av planer om å bygge en moské like ved Ground Zero demonstrerte under gårsdagens protester i går. Anslagsvis 250 tilhengere og 450 motstandere av byggeplanene holdt på bannere og ropte ut sine slagord.


Falsk muslim narrer uskyldige amerikanere til å bli sinte.

Blogglisten

mandag 23. august 2010

Bortskjemte sutrestudenter

Boligsituasjonen tilspisser seg for studentene, skriver Aftenposten en dag. Rekordhardt boligmarked for studentene, skrev de en dag før. Man får fort et inntrykk av at det ikke er så mye som en madrass å oppdrive.

Men neida: Denne leiligheten øverst i Groruddalen i Oslo er bra nok for svensker, men ikke for norske studenter. Det er ingen boligkrise, studentene er bare forbaska fine på det.

Det er opplagt at dersom alle vil bo i sonen Grünerløkka-St.Hanshaugen-Frogner blir det trangt. Er studentene smittet av Fossen-Neumann-viruset, et virus om gir kraftig forvrengt virkelighetsoppfatning og en meningsløs ide om at det er viktig å være "urban". Det finnes faktisk anstendig liv nord for Sinsen, f.eks. i Groruddalen.Ganske teit å bo nord for Sinsen.

søndag 22. august 2010

Korrupsjon på norsk

Norge er heldigvis ganske ukorrupt i internasjonal målestokk. Monsterdebatten har imidlertid avdekket et problem med det norsk demokratiet: De regulerende myndigheter sitter på fanget til dem som skal reguleres. Professor Gunnar Eskeland og Christian Andersen ved SNF skriver i DN 19.aug:

Det ubesvarte spørsmålet er om nordmenn og turister nå er rike nok og interesserte nok til ikke å ville ha master og ledninger i synsfeltet. Det har de ikke vært: Norske kraftinteresser har i et århundre bygget omtrent det de ønsket seg av overføringslinjer.

Det er et politisk og institusjonelt spørsmål hva vi skal unngå av miljøødeleggelser: det vil være vinnere og tapere, statsmakt kan og vil brukes. Hvis Hardanger hadde vært en suveren stat ville linjen kreve en betydelig pengeoverføring fra det tenkte Austlandet. Mye annet ville da vært annerledes.

En gjennomgang ved SNF av analysen bak konsesjonssøknaden viser forståelse for at mange konsekvenser ikke prissettes, men er kritisk til at man ikke har presentert alternativer - trasvalg og sjøkabel, eksempelvis - på en sammenlignbar måte. Kvalitetssikringsprosessen, med forbedret metodikk for offentlig investeringsanalyse kom dessverre ikke til anvendelse i saksbehandlingen ved nettforsterkning for Bergensområdet.

Institusjoner og armlengdes avstand er viktig. At politiske myndigheter ikke har avkrevd Statnett og NVE en klar presentasjon av alternativer kan synes som et mysterium.

Det kan se ut som at Olje- og energidepartementet har akseptert at dette ikke er et spørsmål om penger, at det er noe vi må ha, at det ikke finnes alternativer, og at det haster.

I så fall har våre sentrale myndigheter latt seg diktere av de interessene de er satt til å styre. Da har vi ikke bygget tilstrekkelig distanse til sektorinteressene. Utfordringen med at regulerende myndigheter kommer for nær, og "fanges av de regulerte" (såkalt regulatory capture) er velkjent i økonomi og statsvitenskap.

Etter syttitallets Mardøla og Alta aksjoner var ikke det politiske og institusjonelle landskapet helt det samme. Ikke engang staute kraftinteresser kan få alt øyet begjærer. Men bransjen ble neppe servil og underdanig. Det er fortsatt en viktig problemstilling om energisektoren - petroleum inkludert - står for nær hjertet i den norske statsmakten.

Dessverre var den viktigste endringen som fulgte heller politisk enn institusjonell. Markedsbevisste politikere fikk erfare at det kan koste dem dyrt om de ikke stiller krav til en sektor med betydelig - og velfortjent - respekt og støtte i Norge. Denne sårbarheten ser vi i sommerens monsterdebatt: all verdens argumenter kan brukes for å fremtvinge en snuoperasjon nettopp fordi politikerne ikke har hatt et godt grunnlag fra uavhengige faginstanser.

Innføringen av kvalitets-sikringsregimet viser forøvrig at utfordringen ikke er begrenset til energisektoren.

Institusjonshistorisk har vi hatt konflikter om kraftutbygging i Norge, og disse har gitt oss prosedyrer med veiing av miljøkonsekvenser. Men disse prosedyrene har lagt mye ansvar i hendene til utbygger, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og Olje- og Energi Departementet.

Det kan hende dette er tilstrekkelig til å gi armlengdes avstand og en balansert behandling. Men debatten og snuoperasjonen rundt Hardangermastene tyder på at tilliten til en slik avstand svikter.
Det fascinerende med denne saken er at løyve til å sette opp de omstridte mastene var et rent administrativt vedtak i NVE, en underordnet etat, statsråden/energidepartementet var bare siste instans. Det var altså ingen politisk behandling. Satt på spissen kan altså byråkratene i NVE, som sitter på fanget til Statnett, Statkraft og Statoil, utforme norsk naturvernpolitikk på egen hånd. Dette er den norske formen for korrupsjon.


På 11.plass. Fortsatt rom for forbedring.

Blogglisten

Terrorens arnested

"Det kan synes nokså klart fordelaktig at profesjonelle soldater tar denne kampen for oss i arnestedet Afghanistan, fremfor at den utkjempes på europeiske flyplasser og T-banestasjoner, med store antall sivile terrorofre som resultat." Dette skrev Fredrik Mellem tidligere i sommer i et nokså hjelpeløst forsøk på å forsvare Norges deltakelse i Afghanistan.

Uansett: Afghanistan er langt unna. Behagelig langt unna. For israelerne er derimot "terrorens arnested" rett utenfor stuevinduet - på Gazastripen, på Vestbredden og i Libanon. Men når det gjelder Israel snur folk som Mellem 180 grader. Hvor dobbelmoralsk er det mulig å bli?

I Afghanistan er det ikke slemme israelere som tramper ned avlingen for fattige bønder, som dreper sivile ved "feilbombing" eller "uhell", som.....etc - nei, det er våre gutter. Norge og de øvrige "internasjonale" styrkene har i løpet av snart 9 år prestert å skape et Taliban som er mer militant og sterkere enn på lenge. Akkurat slik Israel i løpet av 60 år eller så fremelsket PLO og Hamas. Akkurat slik Israel overdriver sine egne lidelser, og bagatelliserer, ignorerer og avhumaniserer motparten og dennes lidelser - akkurat slik holder vi på nå. Og vi det er deg og meg, med god hjelp av VG, Aftenposten, NRK og politikere som marsjerer i takt.

– Den vanligste erklærte motivasjonen for internasjonale terrorister er å ramme land som har militære styrker på fremmed eller omstridt territorium. Slik er det for India i Kashmir, Russland i Tsjetsjenia og Israel i Palestina. Man trenger ikke være terrorekspert for å se slike sammenhenger, sier Thomas Hegghammer til Morgenbladet.

Er vi på vei inn i den samme onde sirkel som Israel har befunnet seg i disse 60 årene? På toppen av det hele profitterer norsk våpenindustri på krigens gru - er vi snart på høyde med Israel som våpenprodusent?

Samtidig driver vår nærmeste allierte "hemmelig" bombing med droner inne i Pakistan, denne aktiviteten har økt markant etter at Obama tok over i det hvite hus. Reiulf Steen sier Afghanistan er et nytt Vietnam, kanskje Gaza er en bedre sammenligning.

Waziristan - vårt Gaza.

Blogglisten

Snik-kristnifiseringen fortsetter!


Unge strømmer til kristne skoler og festivaler, og stadig flere nordmenn kaller seg personlig kristne, melder Morgenbladet. Fra 1985 til i dag kan vi registrere en jevn oppadgående kurve og hele 26 % sier nå at de er "personlig kristen". Vi snakker med andre ord om godt over 1 million nordmenn. Noen titusen muslimer blir jo en fjert i nordavinden i forhold.Blogglisten

Trondheim H sier nei til DLD

”Trondheim Høyre er ikke i tvil om at en storstilt masselagring av til dels sensitive personopplysninger, er et uforholdsmessig inngrep i personvernet og en krenkelse av privatlivets fred. Trondheim Høyre veier ivaretagelsen av disse verdiene, som ofte er vanskelige å begripe fordi de er så abstrakte - tyngre enn de fordelene datalagringen vil kunne medføre i forhold til politiets oppklaring av enkelte straffesaker.” Dette skriver altså Høyre-laget i Trondheim i sin uttalelse.

Det er håp for Høyre.


Høyre - nå også med ryggrad.

Blogglisten

lørdag 21. august 2010

«Jeg kommer aldri tilbake»

Mens Arne Johanessens hird veksler mellom å holde politiuniformen ubesudlet og å gjennomføre ulovlige demonstrasjoner i den samme uniformen, kan vi lese om det norske politis heller urene historie - de medvirket under krigen til århundrets massedrap.

Jan Erik Vold har imidlertid funnet frem til en politimann som kom fra det med æren i behold: Erling Mjaaland.

Dette skjedde i november 1942, Jan Erik Volds ord:

150 mann fra det norske Statspoliti, 60 fra kriminalpolitiet, 60 fra Hirden og 30 fra Germanske SS møtte opp grytidlig på plassen foran Vigelandsparken, der de fikk utdelt instruksen: «Alle kvinnelige jøder med J. i passet samt deres barn skal anholdes …» Rekvirerte drosjer med sjåfør var stilt til disposisjon. Dette burde innebære at 270 norske menn deltok i aksjonen.
(...)
Ruth Maier bodde høsten 1942 på et pensjonat for unge kvinner i Dalsbergstien 3 ved Sankt Hanshaugen. År 2006 melder en eldre kvinne bosatt i Larvik seg, Nunna Moum, som bodde på samme pensjonat samtidig med Ruth. Hun husker meget godt arrestasjonen. Hendelsen vakte oppstandelse blant pikene på pensjonatet, som overvar opptrinnet da to norske politifolk førte Ruth Maier ned trappene og anbrakte henne i en svart drosje som ventet på gaten, i baksetet skimtet man to andre ungpiker, oppløst i gråt. De på pensjonatet sier til Ruth: «Vi kan ta vare på gullarmbåndet ditt, til du kommer tilbake.» Ruth svarer: «Jeg kommer aldri tilbake.»
Fem døgn senere er Ruth Maier støv på en slette i Polen.Skipet Donau med de som aldri skulle komme tilbake.

Blogglisten

Kapitalismens fyrtårn

"30 år etter at AKP (m-l) ga opp håpet, s­kjer d­et end­elig: De arbeid­end­e mas­s­er, ja
s­elves­te folket, gjør opprør og revolus­jonen s­prer s­eg – fra Kina! I d­en s­enere tid­ har s­tore s­treiker s­kapt uro på kines­is­ke fabrikker. Eierne har fors­økt å komme s­eg unna lønns­krav og bråk ved­ å flytte prod­uks­jonen til d­e ind­re d­elene av Kina og and­re
as­iatis­ke land­. Men nå følger revolus­jonen etter, s­kriver Finans­folkets­ Dagblad­ (nei, unns­kyld­: The Financial Times­). I Vietnam s­treiket tus­envis­ av arbeid­ere ved­ en sofabrikk for høyere lønn, og i Kambod­s­ja er d­et vars­let en tre d­ager lang politis­k s­treik for å heve mins­telønnen fra d­agens­ 56 d­ollar (370 kroner) i måned­en
til 70 d­ollar." (sakset fra Morgenbladet 9.juli 2010)

Bare så du vet det: Kjøper du noen skitbillige greier på IKEA er det antakelig laget i det kommunistiske Vietnam eller dalstrøka innafor.


Ho Chi Minh, kamerat Mao ovenfor.

Blogglisten

torsdag 19. august 2010

Frihetens hjemland og kollektiv skyld

Ny monstermoske (eller var det islamsk kultursenter) skal bygges i nærheten av "ground zero":
Newt Gingrich doesn't want to be lectured about religious liberty when there's not a single church or synagogue in Saudi Arabia.

Jon Stewart svarer: "Why should we as Americans have higher standards of religious liberty than Saudi-Arabia. It makes no sense."

Hoho.

(via Esbati)

Les mer om respekt for de døde.Weimar Stadtkirche. Ingen respekt for ofrene i Buchenwald.

Blogglisten

Nakenreklame får menn til å surfe

Tre av ti menn som surfer på internett sier at lettkledde kvinner var medvirkende til at de klikket seg inn på snuskete sider, melder VG.

Dette går frem av en undersøkelse det engelske forsikringsselskapet Sheila Wheels har fått utført.

- Undersøkelser viser at menn blir langt mer tiltrukket av nakne kvinner enn kvinner. Menn er mer visuelt orienterte enn kvinner og blir lettere distrahert av nakenbilder eller attraktive kvinner, sier den erfarne atferdspsykologen Donna Dawson til det britiske nettstedet What Porn.

Bare tre prosent av kvinnene lar seg lede av tiltrekkende bilder på internett.

- Enhver kvinne er attraktiv for en mann, en vakker, lettkledd kvinne blir ekstremt attraktiv. Dette er biologi og slik vi er skapt som mennesker. Blikket og konsentrasjonen trekkes umiddelbart mot dem og det kan definitivt gå ut over internettsikkerheten, sier Moe til VG.Pupper og rumpe, særlig slike som ikke er innhyllet i tekstiler, er populært, melder VG.

Blogglisten