onsdag 31. oktober 2012

Et 70-års minne

Som et viktig ledd i gjennomføringen av nyordningen i Europa inngår som kjent spørsmålet om jødenes stilling. Turen er no kommet til vårt land. Ved den lov som nettopp er gitt om inndragning av formue som tilhører jøder, er der tatt et avgjørende skritt. Lovens fremkomst på det nåværende tidspunkt må ikke sees som noen hevnakt fordi to jøder er medskyldige i drapet på politikonstabel Hvam i torsdags, den har en langt dypereliggende årsak, nemlig synet på jødespørsmålet i sin alminnelighet. Jødene har som kjent alltid vært snyltere på samfunnnet og deres innflytelse må derfor elimineres. Bak de krefter som er i mot en sunn utvikling i Europa står i første rekke jødene.
   (fra Morgenbladets leder, 28.oktober 1942)

tirsdag 30. oktober 2012

Urgermanske urnordmenn

Arild Pedersen har lest Emberland og Kotts bok Himmlers Norge (Dag og tid  12/10:

SS var ein kvasireligiøs, losjeliknande pangermansk og rasistisk organisasjon (ikkje ulik Breiviks tempelriddarar) som meinte at den nordiske rasen var den mest høgtståande. Inspirert av sprøyte galne raseteoretikarar som meinte at dei reine urgermanarane kom frå austlandsområdet, særleg Gudbrandsdalen (vestlendingane var for oppblanda med søreuropeiske klippfiskkjøpmenn), og Sør-Sverige, såg Himmler på okkupasjonen av Noreg som eit høve til å framelska på nytt dei rette nordiske raseeigenskapane som det moderne livet hadde øydelagt.
De rene urgermanerne, ubesudlet av svartmuskede sør-europeeres mindreverdige gener, fant man altså på indre Østland, i følge Himmler & cos teori (se også Strømmens anmeldelse). "SS-sjefen Heinrich Himmler kavet seg gjennom snømengdene i Dovre - på jakt etter germanernes vugge. Begeistringen var stor da han kom fram til kongsgården Tofte." (Dagbladet juni 2011):
Flere av Himmlers rådgivere pekte på at bøndene langt oppe i Setesdalen og Gudbrandsdalen hadde greid å bevare sitt «opprinnelige blod». Riktig nok var de blitt degenererte av århundrers mangel på krig. Derimot hadde de ikke vært utsatt for folkevandringer og andre innslag som ville ført med seg raseblanding - selv om det heller ikke i Gudbrandsdalen var fritt for at inntrengere hadde greid å etterlate seg genetiske spor.

Heinrich Himmler og hans tilhengere var begeistret for den norske odelsretten, og mente at begrepet odel var en forløper til adelen som seinere oppsto på kontinentet.   

Det er ikke ofte man hører rasebegreper som "urgermaner" og slikt. Men pussig nok omtrent akkurat samtidig relanserte Hege Storhaug raseteori i norsk innvandringsdebatt: "Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn", skrev Storhaug i Aftenposten.

Storhaug mener tydeligvis at nordmenn med «opprinnelige blod» er overlegne pakkisene både når det gjelder kultur og intelligens. Mener hun også at disse renrasede har odel på Norge? Ikke vet jeg men Storhaug er unektelig i dårlig selskap.

Lensmann Gran i Stokke - et 70 års minne

Herman Sachnowitz mistet hele sin familie i Auschwitz, selv overlevde han og skrev boken Det angår også deg.

Familien hadde blitt arrestert av lensmann Gran i Stokke. Sachnowitz var en mann av forsoning, skriver Bjørn Stendahl i Dag og Tid. Men det var en mann han ikke kunne tilgi: Lensmann Gran i Stokke - fordi lensmannen ikke måtte arrestere familien.

Dette er skammens måned for Norge: Det er nå 70 år siden Norges bidrag til jødeutryddelsen ble satt i verk.

søndag 28. oktober 2012

Bosnia-bullshit fra Jagland?

Sukrija Meholjic, som overlevde Srebrenica men mistet flere familiemedlemmer, er provosert over at Jagland bruker Balkan som argument for årets fredspris (Klassekampen 17/10):

Europa var til stede og kunne hjelpe, men gjorde det ikke. Hvorfor? Svaret vet alle. Det er USA og Nato som fortjener ros for freden i Bosnia, ikke EU.

EUs bidrag til forsoningsprosessen etter krigen i Bosnia har også vært minimalt, noe som har ført til at situasjonen i dag begynner å likne på den i førkrigsårene på 1990-tallet.
Som Herbjørnsrud skriver: Fredsprisen sier mest om oss selv.

Eiendomsrett er menneskerett

Den norske stat fikk avslag på sin anke av tomtefestesaken i Strasbourg, dermed blir dommen stående. Dette er en seier for eiendomsretten, men Aftenposten (den tidligere konservative avisen) slår dette opp som: "300.000 tomtefestere risikerer prisøkning."

Joda, de risikerer prisøkning. Kanskje 300 %, f.eks. fra 1000 kr året til 4000 kr året.

Ich bin ein Wiener!

49 % av voksne og 70 % av barna i Wien har minst en av foreldrene som er innvandrer. Storavisa Heute slår det opp i overskrifter som "annenhver wiener er ikke ekte". Avisa bruker uttrykk som "wieners blod", ja det dreier seg om "oss" og "dem", det dreier seg om "jugos", tyrkere og det som verre er. Dette skjer i Hitlers fødeland må vite, i byen der han ble avvist av kunstakademiet, slikt språk ville ikke vært mulig i Tyskland der man er seg sin tvilsomme historie bevisst.

Men vent! Det skjer også i Norge. Her er det den ideelle organisasjonen for "menneskerettstjenester" (HRS) som fronter ideer om det ekte, helnorske, selve urnordmannen ubesudlet at pakkisenes rasistiske mindset; den samme organisasjonen formidler rasisme med eufemismen "knivskarpe analyser".


Lensmannen i Sør-Fron

I Gudbrandsdalen bodde familien Karpol som hadde flyktet fra forfølgelse i Baltikum på 1890-tallet. Som de fleste andre i Sør-Fron drev de gårdsbruk. For 70 år siden, 26. oktober 1942, kom lensmannen for å arrestere mennene i familien. Deres forbrytelse: De var jøder. Familiens eiendeler ble auksjonert bort, også dette sørget lensmannen for, og han stakk honoraret rett i egen lomme.

Lensmannen ble etter krigen tiltalt og fikk god skussmål, blant annet fra Milorg-folk. I likhet med andre politifolk ble lensmannen ikke dømt for å sendt folk til gasskamrene i Auschwitz, som det står i dommen: «han foretok arrestasjonene av familien Karpol så hensynsfullt som mulig, og at det ikke kan ligge ham til last at Karpols ikke vendte tilbake».

Lensmannen var imidlertid medlem av NS. Det ble han dømt for: 2000 kr i bot og tap av lensmannsjobben.

Fra Terje Carlsens artikkel.

Noen som passer for Siv og Hadia?

Siv Jensen er stadig like sjokkert (rystet?) over at Hadia Tajik ikke tar avstand fra arrangert ekteskap, Jensen skriver:

Hva innebærer så arrangerte ekteskap? Først: det er en uskikk som hører hjemme i umoderne jordbrukssamfunn, og samfunn basert på føydale klan- og stammestrukturer. Uansett hvor sterke lyskastere man setter inn i de minste krokene kan man konstatere kvinneundertrykking. I tillegg skal jentene helst giftes bort i ung alder, for å minske faren for at hun forelsker seg i noen foreldrene ikke liker.
Videre leter kollektivet blant sine egne etter en passende kandidat. Altså går man til egen etnisk gruppe, egen klan eller stamme, egen religion. Andre er utestengt som potensiell kandidat. Dette er et grovt brudd med en annen høyt skattet frihetsverdi vi har kjempet frem i Norge, nemlig likeverd mellom alle mennesker, som også er en grunnpilar i Frp sin programplattform.
Nuvel, her er mange påstander, jeg skal i denne omgangen ikke ta opp påstanden om at Frp arbeider for "likeverd mellom alle mennesker". Jensen gir med vilje en karikert og nedlatende fremstilling av arrangert ekteskap. Hva er prinsippielt galt med at man får bistand av andre til å finne en passende kandidat? Dagbladets kontaktannonser var i årevis en viktig bistand for mange, nå har nettet overtatt mye av dette markedet, andre deltar på fellesturer med Turistforningen (mye kos med rødvin og sovepose). Hva er galt med at man leter etter en person med felles interesser? Hva er galt med at man leter etter person med samme religion? Jeg vil ikke bli overrasket om Hadia slår seg sammen med en muslim, derimot ville jeg stusse om Siv gjorde det. What's the big deal?


Ryk og reis, Tybring-Gjedde?

Christian Tybring-Gjedde har sett Olins film "De andre", og han likte det ikke. TG har sikkert rett i Olins film er full av føleri og uten realistiske alternativer. Men TGs respons er ikke av det mest sympatiske slaget. TG er opprørt over at de unge asylsøkerne klager på de 700 kr de får i uka, men dette er altså 700 kr til mat og livsopphold ("internatet" på Trandum tilbyr sikkert gratis losji). Det er spesielt usympatisk fra en som er født med sølvskje i munnen. Tybring-Gjedde bor i følge skattelistene i Oslo vest, et av landets mest velstående strøk.

Joda, Norge kan ikke ta inn over seg all verdens elendighet. Men på NRK radio i dag klart TG ikke å holde seg: Da kjørte han den vanlige leksen om Norges edle og verneverdige kultur, 1000 år gammel visstnok. Disse unge slaskene kan da ikke bare komme her og undergrave vår overlegne kultur! Ryk og reis!

De medskyldige - déjà vu?

Etter 22.juli var jeg en av de som raskt rettet pekefingeren mot navngitte personer som hadde medvirket til å forme ABBs livsfarlige verdensbilde. Dette fikk jeg tildels kraftig på pukkelen for (med ujevn saklighet og ujevn kvalitet i begrunnelsen). Utover høsten 2011 kom flere fingre som pekte omtrent i samme retning. Siv Jensen (Frp) reagerte da blant slik:

Etter terrorangrepene sto alle partier bak Arbeiderpartiet og AUF. Det gjelder fortsatt. Alle var enige om at ingen andre enn Anders Behring Breivk kan lastes for de forferdelige handlingene han utførte.

Gledelig var det i etterkant av terrorangrepet at også Arbeiderpartipolitikere irettesatte medlemmer som forsøkte å dra paralleller mellom FrP og terroristen.
Frp kan altså ikke lastes moralsk eller politisk for ABB, ikke noen form for ansvar hviler på Frp eller enkeltpolitikere i partiet, var tonen den gangen. Men så plutselig er "terroristen" et skjeggete islamist tåkehode:
- Mye av ansvaret for det Norge nå opplever ligger i naiviteten til Gro Harlem Brundtland, Kaci Kullmann Five, Anne Enger Lahnstein, Kjell Magne Bondevik, Erik Solheim, og dagens ledere som Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Kristin Halvorsen og Dagfinn Høybråten, sier Carl I. Hagen til Dagbladet (Siv Jensen slutter seg til).

Bakgrunnen for utspillet er altså at skjeggebusen Ubaydullah Hussain er pågrepet og satt i varetekt.

Nå nøler ikke Siv Jensen med å snakke nokså konkret om ansvar og peke på partier såvel som enkeltpersoner. 11 måneder er lang tid i politikken.

Dette innlegget er tagget med "dobbeltmoral" (takk til signaturen Doremus for linker).

lørdag 27. oktober 2012

fredag 26. oktober 2012

Masseimport av tilbakestående negertullinger

Massimport av utvecklingsstörda
Invandrare från Mellanöstern, Sydamerika, Syd- och Sydostasien har i snitt IQ 86. Invandrare från Afrika skiljer ut sig från alla andra invandrargrupper. De har en genomsnittlig IQ kring 70. Gränsen för utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp går just där, vid IQ 70. Under IQ 70 betraktas man som utvecklingsstörd.
När Låtsaslandet massimporterar människor från Afrika importerar vi alltså tiotusentals utvecklingsstörda individer från samhällen med en utvecklingsnivå som ligger hundratals år tillbaka ....
Dette kan vi lese i en kronikk av Julia Ceasar på HRS' nettside. Julia Ceasar fronter noe som umiskjennelig ser ut som klassisk rasisme. HRS ved Karlsen og Storhaug anbefaler likevel kronikken. Hogne Øian utfordret dem på dette og HRS svarte da bare at det er "knivskarpe analyser" (men at de selv ikke ville ha uttalt seg slik).

 Out of Africa.

Tullinger i Oslos gater

 • Fakkeltog for Lambda? Bård og Harald kunne ikke ha gjort det bedre (Aftenposten).
 • Ubaydullah Hussain og «Profetens Ummah» (Minerva
 • ....

Renraset løgn

Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn, skrev Hege Storhaug i Aftenposten.

Den setningen alene har et vist komisk preg ved Storhaugs begrep "urnordmannen" i seg selv er raseorientert. Trodde jeg i allefall.

Googling av "urnordmannen" leder meg til en gammel Dagblad-artikkel: "På Aukra utenfor Molde i Møre og Romsdal bodde urnordmannen for 11 000 år siden." Jeg finner også et puppebilde hos Teknisk Ukeblad: "Nordmenn egentlig fra Afrika"

HRS har nå åpnet for kommentarer på sine nettsider og der skriver Storhaug: "Urnordmenn er ifølge SSB’s def: vi som har fire norskfødte besteforeldre. Så kan man kalle det etnisk norsk, norsk eller hva det måtte være, men vi vet vel hvem vi tenker på?"

Det er et bra sprang fra 11.000 år (og mer) til "fire norskfødte besteforeldre". Men så viser det seg at SSB slett ikke definerer "urnordmannen", derimot har de en klassifisering av personer etter innvandrerbakgrunn. SSB presiserer også at de slett ikke bruker begrep som "helnorsk" eller "ekte norsk", ei heller "urnordmann":

SSB bruker ikke begrepet ”helnorsk” selv om en person har to foreldre og fire besteforeldre som er født i Norge. Blant annet har vi ikke informasjon om hvilke land tidligere forfedre kommer fra. Det er heller ikke opplagt hvordan ”helnorsk” skal defineres. 
Påstanden om at SSB definerer "urnordmannen" er en blank løgn fra Storhaug.

torsdag 25. oktober 2012

Romantikkfascisme

Arrangert ekteskap er en uskikk som bryter brutalt med prinsippet om alle menneskers grunnleggende like verdi, skriver Hege Storhaug i Stavanger Aftenblad (24/10).

Hege Storhaug må gjerne være tilhenger av et romantisk ekteskapsideal. Men å kreve at alle andre skal gifte seg i henhold til samme ideal er grunnleggende totalitært. Frihet (et ord Storhaug forsøker å monopolisere) er også friheten til å gifte seg av helt andre grunner. Det virker faktisk som Storhaug ikke forstår dette elementære poenget. Storhaug har jo selv brutt med romantiske idealet ved å leve sammen med en annen kvinne, stikk i strid med det romantiske (heterofile) ekteskapsidealet.

Hvordan skal Storhaugs idealregler håndheves? Vil hun granske hjerter og nyrer hos de forlovede for å kontrollere om de gifter seg med korrekte intensjoner og følelser?

Skimter vi Storhaug blant de totalitære?

Parodi i bibelbeltet

- Det går an å spørre hva regjeringen tenker med å innsette en ung muslimsk kvinne som kulturminister. Hva vet hun om vår kristne kultur? Det kan se ut som om hun har fått jobben Stoltenbergs folk har begynt på: Å utradere vår kristne kultur, og åpne dørene for en annen kultur. Det er et farlig prosjekt, sier Monika Tettli (Krf) ifølge Dagbladet.

Etter utnevnelsen av Tajik har jeg ventet på utspill som dette. Siv Jensens angrep på Tajik var innpakket, dog under beltestedet og omtrent som ventet. Dette utspillet fra Mørekysten tipper imidlertid over i parodien.

Mer pelsføleri

Pelsdyrnæringen er igjen i hardt vær, igjen er føleriet, den moralske panikken og dobbelmoralen påtagelig:

 • Sitter pelsdyr i bur? Ja.
 • Sitter andre husdyr i bur? Ja, f.eks. høns og gris.
 • Sitter kjæledyr i bur? Ja, f.eks. marsvin.
 • Forekommer det vanstell av pelsdyr? Ja, det er derfor vi har tilsyn.
 • Forekommer det vanstell av andre husdyr? Ja.
 • Er mink små søte dyr? Ja.
 • Er gris små søte dyr? Nei, de er feite beist
 • Er høns små søte dyr? Nei, de er dumme fugler.
Det prinsippielle spørsmålet er om vi skal ha husdyr i bur overhode. Mink og rev er som andre husdyr. Ja, husdyrhold er brutalt: Husdyrene blir holdt i fangenskap og deretter drept fordi restene av det døde dyret behager menneskene.
Ribbe - et luskusprodukt.

onsdag 24. oktober 2012

- Jødenes grusomhet og religiøse orgier

...behovet for et historisk oppgjør med det opprinnelige forbudet fra 1930, der dyrevernshensyn ble iblandet jødefiendtlige holdninger til en slik grad at Stortinget knapt kunne vite hvilket grunnlag forbudet ble vedtatt på. Blant annet forekom dette sjarmerende innlegget fra Bondepartiets leder, senere statsminister, Jens Hundseid: «Vi har ingen forpliktelse til å utlevere våre husdyr til jødenes grusomheter, vi har ikke invitert jødene her til landet, og vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til deres religiøse orgier», skriver Kohn og Knutsen i Aftenposten.

De påpeker blant annet at jødedommen forbyr jakt fordi det vanskelig kan gjøres uten at dyr lider.

Ikke koscher.

Omskjæring før og nå

- Paulus vart utdanna som strengt truande farisear, og han reiste til Jerusalem for å studera jødedomen. Han stod for ei tradisjonell jødisk oppfatning med front mot den fortolkinga av jødedomen som Jesus stod for. Men på vegen til Damaskus møtte Paulus den oppstadne Jesus, og der snudde han hundreogåtti grader og vart ein forkjempar for at ikkje-jødar skal kunna verta kristne utan å gå vegen om jødedomen - og utan omskjering. Dermed vart det mykje lettare å få grekarar og romarar til å verta kristne. Det vart lettare å tenkja seg kristendomen som verdsreligion, men kritikarane såg på læra til Paulus som ei sleip tillemping, sier Atle Næss til Dag og Tid (19/10).

Allerede med Paulus ble altså den intakte forhuden skillelinjen mellom kristne og jøder, dog av andre grunner enn dagens anti-omskjærings-agitatorer tror.

En luring.

Islamistisk terror, norsk tragedie

Det oppstår altså en bemerkelsesverdig forandring i språkbruken da det blir kjent hvem terroristen er, det viser en studie av mediedekningen 22.juli - da gjerningsmannen viste seg å være hvit, etnisk kristen nordmenn gikk ordbruke fra "terrorisme" til "tragedie"/"drapsmann" (Svein Burås på Vox Publica):

Nyhetsmediene brukte fra første stund en “terrorramme” for å fortolke det som skjedde 22. juli. Men på et bestemt tidspunkt i løpet av det første døgnet, forsvinner terror-ordbruken i den løpende nyhetsdekningen. Dette skjer rundt klokka 22.45, da gjerningsmannens identitet blir kjent.
....
Det oppstår altså en bemerkelsesverdig forandring i språkbruken da det blir kjent hvem terroristen er. Vi er her vitne til at en tolkningsramme går i oppløsning, og erstattes av en annen. Fra først av var det en “terror-framing” som ble aktivert. For journalistene framstod det som naturlig og selvsagt å knytte anslaget til begreper som “islamister” og “anti-vestlig”. Når det viser seg dette er feil, oppstår det en forvirring. Journalistenes forståelse av terror stemmer ikke med virkeligheten, og slutningen blir da enkel: dette er ikke terrorisme, fordi det ikke oppfyller “terrorismekravene”. I stedet blir en annen fortolkningsramme aktivert. Hendelsen omtales fortsatt som grusom, gjerningsmannen karakteriseres som drapsmann og morder – men altså ikke som terrorist, slik man gjorde tidligere på dagen. Betegnelsen “drapsmann” er selvfølgelig svært negativt ladet, men det er mer knyttet til “alminnelig” kriminalitet enn terror. Det kan med andre ord virke som om mediene går fra å tolke hendelsene inn i en terrorramme til å tolke dem inn i en kriminalitetsramme. 
 Denne vridningen av fortolkning fra "terrorisme" til "kriminalitet" ble til dels også fulgt av en vridning mot ord som antydet utilregnelighet med ord som "vanvittig", "galskap" og "umenneskelig".

.... the less awkward issue of human rights abuses.

"So, what's your opinion on group sex?" asked Evgeny Lebedev, Britain's youngest newspaper proprietor, who had flown to Minsk to interview the Belarusian leader.

...Mr Lukashenko shrugged his shoulders and said matter of factly: "I really don't have an opinion on group sex."

It felt as if the room, full of political advisers and camera operators, sighed with relief as the conversation moved to the apparently less awkward issue of human rights abuses.

(BBC)

tirsdag 23. oktober 2012

Reføydalisering av Norge

Den einaste grunnen til at folk ikkje leitar opp høygaflar, tenner faklar, og gjer opprør mot snikgjeninnføringa av embetsmannsstaten, den reføydaliseringa som blir meir og meir tydeleg, må vere at det nettopp har starta ein ny sesong av Farmen. Skal ein lage revolusjon får ein gjere det medan Skavlan har sendepause. Nei, ein kan ikkje stole på at folket ordnar opp, skriv Hjorthen.

"Reføydalisering" er en fiffig karakteristikk av betenkelige utviklingstrekk i Norge. Kanskje særlig det Hjorthen er inne på: Fete posisjoner tildeles ikke etter fortjeneste eller kvalifikasjoner, men etter lojalitet og gode forbindelser og med tvilsomme prosedyrer.

I den nye TV-serien om normannerne lærer vi om hvordan Vilhelm befestet sitt herredømme over England ved å tiltuske seg anglesaksernes eiendommer og dele eiendommene ut til sine normannere. Med bare 1 % av folketallet fikk han gjennom den nye normanniske adelen full kontroll over sine anglesaksiske undersåtter.

En vassal sverger troskap til Trond av Giske-ætta.

mandag 22. oktober 2012

Blasfemi i Russland

Putin is toughening his legislative clampdown on blasphemy and offensive acts against religion, melder La Stampa.

Dette kan naturligvis tolkes som forsøk på alliansebygging med Russlands 15 millioner muslimer, mer sannsynlig dreier det seg om en allianse med den ortodokse kirke som har fått ny selvtillit etter Sovjets oppløsning.

Putin flørter med den ortodokse paven.

lørdag 20. oktober 2012

Krigspris, fredspris og klasebomber

Nobels fredspris har blitt en demokrati- og menneskerettspris, skriver Bjørn Nistad i Klassekampen (16.okt). For et par år siden ga Jagland prisen til lederen for verdens fremste krigsmakt, utelukkende basert på vakre ord og drømmer. Nistad argumenterer på sin side for at Russland og Kina mer enn andre bidratt til fred og stabilitet.

Så hvorfor ikke gi fredsprisen til Kina eller Russland, i tråd med Nobels testamente? Nei, i Norge gir vi heller fredsprisen til et krigersk regime vi liker, heller en gi prisen til et fredelig regime vi ikke liker. USA kriger som kjent med gode intensjoner og med basis i et demokrati, mens Russland og Kina er fredelige og stabiliserende men autoritære regimer. Kissinger fikk fredsprisen fordi USA sluttet å krige i Vietnam. Fikk Gorbatsjov fredsprisen da de trakk seg ut av Afghanistan? Nei han fikk fredsprisen for demokratisering av Øst-Europa.

Fredsprisen til EU passer utmerket til Thorbjørn Jaglands eget politiske testament, skriver Lafferty i Dagsavisen. Jagland er en "vandrende klasebombe" skriver Egeland i Dagbladet.

«Hysj med dere!»

Justisdepartementet misliker sterkt medienes søkelys på behandlingen av asylsøkere og deres søknader. Derfor inviterte statssekretær Lønseth til et seminar der han ba journalistene roe seg litt ned, skriver Michelet i Dagbladet.

Er det sant så er det selsomt. Det gjør ikke saken bedre at ingen (ja bortsett fra Michelet) gir Lønseth svar på tiltale. Hvor ytringsfrihetsfundamentalistene på Minerva? Jan Arild Snoen, hallo! Hvor er du Kokkvold? Alexandra Irene Larsen, halloooo!

Er det ikke særlig kritikk av myndighetene ytringsfriheten er velegnet for? Nei, de norske ytringsfrihetsfundamentalistene er mest opptatt av det ikke skal legges hindringer i veien for ytringer utformet med det ene formål å provosere en liten minoritet. Når myndightene forsøker å hindre kritikk av myndighetene, endog selveste Politidepartementet, da er de påfallende stille.


Smakløse ytringer

Azhar Ahmed, 20, of Fir Avenue, Ravensthorpe, West Yorkshire, was found guilty in September of sending a grossly offensive communication. Ahmed said he did not think the message, which said "all soldiers should die and go to hell", was offensive. (BBC)

Ahmeds kommentarer ble skrevet på Facebook i forbindelse med at seks britiske soldater ble drept av en hjemmelaget bombe i Afghanistan.

Her hjemme ble som kjent bloggeren Eivind Berge frikjent for noe lignende fordi ytringene ikke var "offentlige".

onsdag 17. oktober 2012

Biskop Kvarme - en islamofascist?

Alexandra Irene Larsen kriver 12. oktober på kronikkplass i VG:

Ordførere, biskoper og andre har støttet muslimers demonstrasjoner mot påstått blasfemi, selv om volden i etterkant er det verden burde være mest bekymret over. 
Larsen avslutter med kronikken med:
Å stå imot ekstremisters forsøk på kontroll og innflytelse i Vesten, betyr langt fra at vi åpner opp for mobbing og hat. Privatlivets fred skal respekteres, og mobbing skal motarbeides, men denne debatten burde aldri bli gjort på vegne av og i samarbeid med salafister, islamister og muslimer som streber etter å bekjempe de samme verdier som hjelper dem til talerstolen.
Larsen får det til å se ut som biskop Kvarme og ordfører Stang "samarbeider med" islamister eller opptrer på disse ekstremistenes vegne. Slik Larsen fremstiller det skulle vi nesten tro Kvarme (uten at han forstår det selv) er en marionett for islamofascister i Egypt eller Pakistan. En ytterst merkverdig fremstilling når faktum er at Kvarme deltok på en temmelig fredelig demonstrasjon med følgende ord:
Med denne fredelige markeringen ønsker vi å verne og styrke vårt fellesskap. Som troende forstår vi hverandre. Vi bruker vår ytringsfrihet i dag til å vise at vi må ha respekt. Lykke til med markeringen, sa biskop Kvarme i en appell.
Kvarme uttrykker fellesskap og forståelse mellom kristne og muslimer (i Norge), han la vekt på fred og respekt, og den demokratiske retten til å bruke ytringsfriheten.  Ekstremisme? Islamisme?
Tre islamofascister av samme stykke?

mandag 15. oktober 2012

Mer sludder fra Alexandra Irene Larsen

Alexandra Irene Larsen er nok en gang ute og sauser sammen graut og bløtkake, denne gangen er det i VG (12.10) hun har hakk i plata:

Ordførere, biskoper og andre har støttet muslimers demonstrasjoner mot påstått blasfemi, selv om volden i etterkant er det verden burde være mest bekymret over. 
Larsen vokter seg vel for å servere blank løgn, men i sitatet ovenfor får hun det til å se ut som "volden i etterkant" skjedde etter en demonstrasjon der Stang og Kvarme var til stede - det er jo selvsagt bare sludder. Demonstrasjonen i Oslo var fredelig, derimot var det voldelige opptøyer i Kairo. Forøvrig sa ikke Stang et ord om blasfemi, Stang snakket om å såre andre.

I neste avsnitt skriver Larsen om "kriminalisering av kritikk", hun får det altså til å se ut som Stang og Kvarme støtter "kriminalisering av kritikk" - bare sludder det også. Larsen driver også med en sleip endring av betoning: det som i første avsnitt var "blasfemi" er i andre avsnitt blitt til "kritikk". Videre skriver Larsen:
Vi må huske at deler av den samme mobben mange støtter som «de krenkede», er grupper som forfølger og dreper kristne, og som systematisk spotter jødedom og kristendom i statlig regi.
Sludder dette også. Kvarme og Stang forholdt seg til muslimer i Oslo. Hvem er de "mange" i Norge som støtter denne "mobben"? Larsen er også dobbelmoralsk i en og samme setning når hun skriver "spotter jødedom og kristendom" (tydeligvis moralsk forkastelig i Larsens perspektiv), mens muslimer bare er "«krenkede»" i anførselstegn (underforstått ikke legitimt). Larsen bruker også nyordet "krenkethet" som også hennes meningsfelle Tybring-Gjedde er glad i, et ord som antyder en ikke-legitim følelse, i motsetning til det å være "såret".

Så drar Larsen frem den klassiske historien fra islamhaterne: Islam er en krigerreligion og seierrik arabisk bevegelse, mens kristendommen var snill og ydmyk. Denne tusen år gamle forhistorien mener Larsen er et slags kollektivt minne hos muslimer og forklarer deres reaksjonsmønster. Muslimer har altså vold i genene - er det det Larsen prøver å få oss til å tro?

Larsen avslutter med å hevde at Kvarme og Stang samarbeider med eller opptrer på vegne av islamister. En ganske oppsiktsvekkende beskyldning.

Skal Larsen med dette "religionssosiologiske" oppkoket kvalifisere til dr.grad på området?

Tvangsekteskap vs. kjærlighetstvang

– Ingen skal komme å fortelle meg at det er kjærligheten som gjør at en ung, norsk jente med pakistansk bakgrunn helt frivillig og av kjærlighet gifter seg med fetteren sin fra Punjab, sa Siv Jensen i følge NRK.

I sin "kamp" mot tvangsekteskap ender altså Siv Jensen opp med kjærlighetstvang: Et uromantisk giftemål er ikke et legitimt ekteskap. Forstår virkelig ikke Siv Jensen at "frihet" også betyr frihet til å gifte seg av andre grunner enn romantikk? Hva så med ekteskap som etter en tid har blitt kjærlighetsløse, der man forblir gift av gammel vane eller av lojalitet eller av praktiske grunner - er heller ikke de legitime?

Da passer det veldig godt å hente frem denne gladhistorien:

Frp-politikeren Per Bjørnar Rødde (38) går ut mot den selvopptatte norske karrierekvinnen og sier mange norske menn velger asiatiske koner, fordi de er reserverte og ansvarsfulle.
- Jeg råder menn som vet hva de går til å finne seg ektefeller i Asia. Samfunnet vårt trenger reserverte og høflige kvinner som ser en verdi i å ta seg av hjemmet og holde familien samlet, sier Rødde.
Ingen skal komme å fortelle meg at det er kjærligheten som gjør at en søt ung thaijente av kjærlighet gifter seg med en småfet, skallet norsk gammelungkar!

lørdag 13. oktober 2012

«...ofte udi indifferente Ting»

Ludvig Holberg harselerte allerede for nesten 300 år siden over dagens ytringsfrihetsfundamentalister og muslimfundamentalister, skriver Trygve Svensson (Klassekampen 10/okt):

Holberg sparket både mot «kietterne», altså gudsbespottere, og de såkalte «kiettermagere»: «En ivrig Kiettermager () haver kun å forestille sig dette: End om jeg ble borger udi et andet Land, hvor min Orthodoxie blev holdet Kietterie.» 
Holberg pekte allerede den gangen på at man hisser seg mest opp over bagateller: «Det forunderligste er, at saadant skeer ofte udi indifferente Ting». Svensson minner også Jyllands-Postens utsøkte dobbelmoral:
Det tjener ikke Jyllands-Posten til ære at de i 2003 takket nei til karikaturer av Jesus under begrunnelsen at det «ikke var noe leserne ville like» - men deretter gjorde en stor sak av å innhente og trykke Mohammed-karikaturene i 2006.

- Raja har misbrukt ytringsfriheten

Abid Raja har misbrukt ytringsfriheten til å fremme standpunkt som Christian Tybring-Gjedde ikke liker, skriver Tybring-Gjedde:

«på veien dit han nå har kommet, har han mobbet, såret og stigmatisert en rekke frihetselskende mennesker»
Raja bør i så måte be om unnskyldning til alle frihetselskerne han har krenket, skriver TG.

Dette er samme Tybring-Gjedde som i september uttalte at det er forkastelig at ordfører Stang deltar i en demonstrasjon som legitimerte "muslimers rett til krenkhet".

I følge TG har altså ikke muslimer noen legitim rett til å føle seg såret, krenket eller stigmatisert når det de anser som hellig blir hånet. Politikere som har fått kraftig kritikk for sine standpunkt har derimot krav på unnskyldning, ja for kritikk av politiske standpunkt er i følge TG "sårende og stigmatiserende".

Dette er bullshit på høyt nivå.

En vandrende dobbelmoral.

Jagland: – Jeg er den mest intelligente personen i hele Europa

At EU får Nobels fredspris aktualiserer spørsmålet om Thorbjørn Jaglands dobbeltrolle, mener jussprofessor Eivind Smith. Jagland mener Smith ikke forstår hva Jalgland er.

At Jagland ikke hadde kunnet gi prisen til Jagland (selv om han antakelig fortjener den), virker kanskje opplagt. Men dermed kommer dilemmaet åpent frem i dagen, ifølge Smith.

Thorbjørn Jagland selv avviser kritikken fra Smith.

– Jeg tror det må skyldes at Eivind Smith ikke vet hva Jagland er, sier Jagland til NRK.

Jagland utelukker ikke at fredsprisen kan gå til Jagland på et senere tidspunkt.

– Det skal i alle fall ikke stå på meg. Jeg ber om at de som kommer med slike uttalelser faktisk undersøker hvilken posisjon jeg har. Men jeg tror dessverre at mange ikke gidder å gjøre det, og at man ikke en gang vet hva Jagland er, sier han.

– Som jeg sier: Det er ikke noe problem for meg i det hele tatt. Jeg tror faktisk at jeg er den mest intelligente personen i hele Europa, og som er forpliktet til å være det, fastslår Jagland.

fredag 12. oktober 2012

Jaglands fredspris går til Jaglands store drøm

Thorbjørn Jagland har tildelt Jaglands fredspris til Jaglands store drøm, EU. Det er mange grunner til å gi fredsprisen til EU, men fra Jaglands side er jo dette åpenbart et rent partsinnlegg. Og i kulissene ruver Lundestad.

Europarådet er ikke det samme som EU, men likevel er det betenkelig at Jagland gir prisen til sine venner rett over gaten.

torsdag 11. oktober 2012

Professor Normans tunnell-tull

Vei- og baneutbygging gir gevinster som er vanskelig å tallfeste, skriver professor Victor Normann i DN (6/10), og avlegger Lærdalstunnelen et besøk:

Et eksempel på å telle vilt er ønsketenkning om hva en ny vei vil bety for et lokalsamfunn. Med fare for å bli beskyldt for mobbing av Indre Sogn, kan jeg ta Lærdalstunnelen som eksempel. Mange håpet den ville gi en ny vår for områdene innerst i Sognefjorden. I ettertid er tallene rimelig klare: Folketallet i de to direkte berørte kommunene, Aurland og Lærdal, har falt med 149 personer, eller 2,2 prosent, siden tunnelen ble åpnet. 
Her er det imidlertid den flinke professoren som teller vilt. Det er mulig at "mange håpet" at tunnelen ville bli en ny giv for indre Sogn, det Norman unnlater å nevne er at Lærdalstunnelen inngår i E16. Betydningen for lokalsamfunnet i Aurland og Lærdal er derfor irrelevant: Europavei 16 er hovedveien mellom Oslo og Bergen, Norges to største byer, hvorav den siste er der Norman selv holder til. E16 over Filefjell er eneste vintersikre vei over fjellet. Før Lærdalstunnelen var man dermed avhengig av 2-3 timers ferge mellom Lærdal og Aurland. Lærdalstunnelen var dermed en revolusjon for vintertrafikken mellom Østlandet og Vestlandet, og det til den lave sum av 1 mrd kroner for 25 km tunnel (altså 40.000 kr/meter). Inne i Oslo får man til sammenligning noen hundre meter tunnell for samme beløp (Bjørvikatunnelen kostet 5 mrd for 1000 meter). Firefelts motorvei i åpent terreng koster omkring 120.000 kr/meter.
Lærdalstunnelen 
- en samferdselsrevolusjon mellom Oslo og Bergen (nest etter Bergensbanen).

Skattelette kommer snart til et parti nær deg

Hvem vil bli skattelettepartiet? Nesten halvparten av velgerne som har tatt stilling til spørsmålet, er positive til kutt i sykelønnen i bytte mot skattelette. De har ingen til å representere seg, skriver Minerva.

Bakgrunnen er en spørreundersøkelse utført for Minerva:

Meningsmåling: Nesten halvparten av de som har bestemt seg er positive til å senke sykelønnen til 75 prosent dersom innsparingen går til skattelette for folk flest.
Problemet er ikke at undersøkelsen er utført for Minerva, men at selve spørsmålsstillingen leder respondentene mot den på forhånd oppsatte konklusjon:
Norge er ett av få land er man får utbetalt full lønn når man er syk. Sykefraværet i Norge er høyt sammenlignet med andre land. Dersom noen foreslo å redusere sykelønnen til 75 prosent og bruke innsparingen til å senke skatten for en vanlig inntekt med 4000 kroner, ville du være positiv eller negativ?
Her legges altså premissene tydelig for respondenten: Det er uvanlig å få full lønn under sykdom og Norge har et høyt sykefravær. Mange fornuftige mennesker vil naturligvis se den underforståtte årsakssammenhengen: Sykelønnen er for høy, den er skyld i det høye sykefraværet. Når det i tillegg lokkes med skattelette burde svaret være enkelt, men likevel er flertallet negative til en endring! Det mindretallet (35%) som svarer "ja" på dette vridde spørsmålet blir hos Minerva til "halvparten." For å si det med Minervas egen Snoen:
Propaganda: Minerva gjør sitt beste for å få folk til å tro at skatten går til å betale unødvendig høyt sykefravær, og får dermed det svaret de ønsker i sin meningsmåling.
Og:
Minerva gjentar suksessen med å stille nordmenn helt urealistiske spørsmål for å få dem til å se ut som Høyrefolke.
 Takk til Doremus og Indregard for poeng.

Parodi mot parodi

Aftenpostens Åmås dyrker verdien av dissens og legger vekt på at skal være høyte under taket på Aftenpostens debattsider. Resultatet er kaudervelske innlegg fra ytterfløyene, tidligere Hege Storhaugs som har nådde et nytt bunnmål med sitt babbel om "urnordmannen", nå sist (10.okt) Halvar D. Pettersen med dette sammensuriet av et resonnement:

Karikaturtegningene og filmen er krigshandlinger; en integrert del av det vestlige korstoget mot islam.
Etter å ha okkupert muslimenes mest hellige steder, sultet ihjel en halv million irakske barn, sønderbombet sivilbefolkning og flyktninger, internert og torturert uskyldige, og innsatt Qusling-regimer i halve araberverdenen, tillater Vesten seg på toppen av det hele å håne de undertrykkede og forfulgtes innerste følelser gjennom å krenke Profeten.
Jøjemej, dersom dette skal være ytringsfrihetens høydepunkt.

(takk til Doremus for tips)

onsdag 10. oktober 2012

Hvor arisk er du?

Hege Storhaug har kommet frem til at den norske rase er spesielt prisverdig fordi den er så lite rasistisk av natur, de hersens pakkisene derimot, de er rasistiske de! Hun skriver:

Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn.
Rasismen jeg møtte i Pakistan var et virkelig kultursjokk. 
Herlig! Jo mer arisk du er, desto mindre rasistisk. Johoo!

Bakgrunnen for Storhaugs hedring av urnordmannen er at hun vil sette individet i sentrum, ikke gruppen, hudfargen eller religionen. Urnordmannen er som kjent et individ, ikke en gruppe, ei heller har urnordmannen en hudfarge. Hvitt er jo som kjent ingen farge!!

Urnordmannen - den staute og rettskaffne.

Paradiset Norge var altså bortimot fritt for rasisme den gangen den rene urnordmanske rase rådde grunnen alene. Da pakkisene, som slangen, kom inn i paradiset fulgte rasismen med på lasset. Det er pakkisene som har skylden!

Typisk rasist, 
i motsetningen til urnordmannen


(tips fra transfines)

"Sigøynere, rotter, søppel og ugress"

Oslo kommune utlyser rammeavtale for opprydning i ovenfor nevnte uhumskheter.

Vel, rotter rett nok ikke nevnt, men det passet veldig godt inn.

Aftenposten pirker borti søppla inne i kommuneadministrasjonen.

tirsdag 9. oktober 2012

"Vanskelig oppvekst"

"Vanskelig oppvekst" var standardsvaret fra de som var soft on crime, det var altså omgivelsenes skyld at man ble kriminell, man kunne ikke noe for det, ergo var det også meningsløst å straffe og holde ansvarlig. En typisk venstresideholdning på de harde 70-80 åra. Høyresiden derimot ville holde individene ansvarlig.

Nå er det en høyrevridd som har begått tidenes ugjerning. Da ville det naturligvis vært bekvemt om han hadde blitt dømt som utilregnelig, men nå viser det seg i det minste at han hadde en vanskelig oppvekst. Det overrasker forsåvidt ikke, men kunne man forutse 22.juli for 30 år siden bare ved å lese ABBs psykiatrijournal? Selvsagt ikke. Kan 22.juli forklares ved ABBs barndom? I beste fall en delforklaring. En realistisk forklaring handler om møtet mellom en forvirret person og en forvirret ideologi og tidsånd.

lørdag 6. oktober 2012

Benghazi attack: The Muhammed-YouTube pretext

Last week, four American diplomats were killed when armed men attacked the U.S. Consulate in Benghazi, Libya. The attackers' apparent motivation was that someone, apparently American but with an uncertain identity, posted a video on YouTube several months ago that deliberately defamed the Prophet Mohammed. The attack in Benghazi was portrayed as retribution for the defamation, with the attackers holding all Americans equally guilty for the video, though it was likely a pretext for deeper grievances.

av George Friedman, Stratfor

torsdag 4. oktober 2012

Drapet på ambassadør Stevens i Benghazi

Oppdatering: se også Walid al-Kubaisis artikkel.

------
Hendingane som førde fram til at ambassadør Christopher Stevens døydde, er ikkje heilt klarlagde. Men mange vitneutsegner frå staden og fråsegner frå det amerikanske utanriksdepartementet støttar mistanken om at åtaket var nøye planlagt føreåt, heller enn ei uheldig utvikling av ein demonstrasjon. Dei som stod bak åtaket, kven dei no var, verka vere meir opptekne av å hemne seg på USA denne emblematiske datoen enn å protestere mot spreiinga på internett av Innocence of Muslims, filmen som har sett den muslimske verda i rørsle frå Tunis til Islamabad. Han er produsert av den mystiske Sam Bacile, som gjev seg ut for å vere israelskamerikansk, og syner profeten Muhammed som ein ihuga skjørtejeger, pedofil og forherda tjuv.

Tysdag kveld var forretningsmannen Mustafa Bosen saman med nokre hundre andre libyarar framfor det amerikanske konsulatet i Benghazi for å syne sinne mot denne brannfakkelen av ein amatørfilm. Ein annan demonstrasjon gjekk føre seg samstundes ved den amerikanske ambassaden i Kairo, der resultatet var avgrensa til nokre mindre skadar på bygningen.

- Vi var vanlege folk, utan våpen, komne for å syne avsky mot makkverket av ein film, fortel Bosen i eit telefonintervju.

- Og nett då vi hadde byrja gå derifrå, kom nokre typar med rakettdrivne granatar i ein pickup. Det var då stemninga snudde heilt. Kanskje kom dei for å feire åtaka 11. september 2001 på sitt vis? Eller kom dei kan hende for å hemne drapet på Abu Yahya Al-Libi? Det er vanskeleg å seie.

Al-Libi, libyar og nummer to i Al-Qaida, vart drepen av ein amerikansk drone i Pakistan i juni, men dette vart ikkje stadfest før måndag 10. september av Ayman al-Zawahiri, leiaren for Al-Qaida.

- Det som har kome fram, tyder på at dei som gjekk til åtak på konsulatet, nytta raseriet over filmen som dekning, seier Abdel Kader Kadoura, professor i statsvitskap i Benghazi.

Dei første skota kunne høyrast då klokka nærma seg 22. Angriparane trengde seg svært snøgt inn i konsulatet, opna eld mot hovudbygningen og sette fyr på han med granatar og molotovcocktailar. Dei kom seg forbi dei amerikanske og libyske vaktene. Ifølgje ei kjelde i utanriksdepartementet vart ambassadør Stevens og ein amerikansk tryggingsagent kjøvde av røyken då dei freista flykte frå eldhavet. Så vart annekset til konsulatet, der ein del av personalet hadde forskansa seg, skote på med mitraljøse «i to timar», stadfestar den amerikanske kjelda. Amerikanske forsterkingar vart sende frå ambassaden i Tripoli med helikopter og hamna i sin tur i eit bakhald.

- Salvane som vart skotne mot oss med bombekastarar, var altfor presise til at dei kunne kome frå vanlege demonstrantar, seier den libyske kapteinen Fathi Al-Obeidi, sitert av Reuters. Han skulle støtte hjelpestyrkane.

- Eg er overtydd om at dette åtaket var nøye planlagt, legg han til. To andre tilsette ved konsulatet vart òg drepne, og to til vart skadde.

(fra Le Monde, gjengitt på norsk i Dag og Tid)

- Ordføreren er til stede for befolkningen

― Christian Tybring-Gjedde syntes markeringen var ålreit, men at jeg ikke burde vært der fordi det er en legitimering av muslimers rett til krenkethet og raseri. Altså at jeg ikke kan støtte fredelige muslimer i Norge, fordi andre muslimer andre steder i verden har grepet til vold. Det er gammeldags, fordomsfull gruppetenkning. Det har man aldri gjort i forhold til kristne. Ahmadiyya-menigheten er ikke populær blant de andre muslimene i Norge, men jeg har vært flere ganger hos dem. Det er ikke å ta parti. Ordføreren er til stede for befolkningen når innbyggere har spesielle anledninger eller markeringer. Det har jeg tenkt til å fortsette med, sier Fabian Stang til Minerva (min utheving).

Bård Larsen derimot mener det hele var umusikalsk:

Det er ganske spesielt at Islamsk Råd valgte å demonstrere mot Muhammed-filmen, mens sakesløse utenlandske diplomater ble slått i hjel* og raseriet herjet. Det er umusikalsk og uproporsjonalt.

Også Alexandra Irene Larsen har forsøkt seg på denne tynne logikken. Opptøyene i Kairo kan nok være ute av proporsjon med den lille tullefilmen, men markeringen på Youngstorget var jo av helt andre proporsjoner såvidt jeg kunne bedømme. 

Men logikken til 2 x Larsen er mer enn snodig: Fordi noen et annet sted i verden fremmer sitt syn med vold, så kan ikke en person her i Norge fremme omtrent det samme synet på en fredelig og behersket måte. 

*Ja, og hvem sto egentlig bak drapet på Stevens?

onsdag 3. oktober 2012

Alexandra Irene Larsens "forskning"

På nettstedet forskning.no, "en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter", resirkulerer Alexandra Irene Larsen sin BT-kronikk om den "uforsonlige profet". I likhet med andre i dette landet har Larsen ytringsfrihet, og har de siste årene benyttet ytringsfriheten til å drive en dårlig kamuflert anti-islamsk kampanje. Det har hun full rett til. Verre er det at hun bruker forskning.no og merkelappen "religionssosiolog" til å gi den politiske kampanjen et skinn av vitenskapelighet og objektivitet. Dette er rett nok ikke misbruk av ytringsfrihet, men det er helt klart misbruk av vitenskapen.

Gamle Max Weber har noen råd som Larsen burde tenke over:

 • Som forsker skal du primært være forpliktet til "sannhet" som verdi og ikke se bort fra fakta som er ubehagelige for din egen politiske overbevisning.
 • Du bør såvidt mulig unngå å bedra deg selv og andre ved innføre maskerte verdipremisser i form av tilsynelatende nøytrale begreper.
 • Du bør delta i verdidiskusjoner for å klargjøre dine verdipremisser.
 • Hvis du er universitetslærer bør du avstå fra å drive politisk propaganda fra kateteret.
Det fremste kravet til en forsker er intellektuell rettskaffenhet, i følge Weber. På dette punktet er det store, gapende hull hos Alexandra Larsen.


tirsdag 2. oktober 2012

Valg mellom S*berg og S*berg

Er småpartienes langsomme forlis et tap for Norge? Er det småpartiene som passer på de viktige sakene? Ender vi i praksis med en uformell storkoalisjon Ap-H-Frp?

Les Indregards Toblokksdystopi.

mandag 1. oktober 2012

- Vår overlegne kultur

Vi har klart å heve vår kultur til å bli overlegen stammesamfunnenes voldsbaserte kamp om makt. Det unike med vestlig kultur er friheten innbyggerne nyter, og da også friheten til å ytre seg på en måte som kanskje kunne komme til å krenke andre, skriver Alexandra Irene Larsen i BT 28/9.

Bakgrunnen er "Muhammed-bråket". Men det er uklart hva dette har med "stammesamfunnenes voldsbaserte kamp om makt" å gjøre. Er opptøyene i Kairo og Pakistan et utslag av "stammesamfunnenes voldsbaserte kamp om makt" slik Larsen synes å mene? Er det "stammene" som braker sammen i Kairos gater? Hva med andre verdenskrig? Den spanske borgerkrigen? Oppstanden i Ungarn 1956? Nord-Irland? Det greske militærdiktaturet? Vietnam-krigen? Okkupasjonen av Irak? Er ikke dette ferske eksempler på "voldsbasert kamp om makt"? Som vanlig har ikke Larsen belegg for sine vage antydninger.

Larsen mener også at dette handler om "kultur". Mens det for ikke lenge siden var god tone å hevde at den hvite "rase" var de andre overlegne, er det nå helt mainstream å hevde at vår kultur/religion er andre kulturer/religioner (synonym for islam/muslimer) overlegen. Er vår frihet virkelig et trekk ved vår kultur? Jeg trodde det var et trekk ved våre institusjoner, ved vår måte å organisere samfunn og politikk på. Og hva er dette "vestlige"? Hvilke land er med? New Zealand? Hviterussland? Ukraina? Tyskland (før/etter 1945)? Mener Larsen seriøst at vi er en distinkt og ensartet "kultur" over hele dette udefinerte området?

"Hver enkelt må ta ansvar for å tøyle sin egen krenkelse," skriver hun videre. I den overlegne kulturen hun selv mener å tilhøre er det altså den fornærmede som må vise ansvar, ikke den som fornærmer. Ja, dette er en kultur der bæsjevitsens forsvarer er en helt.

Alexandra Irene Larsen er sprekkeferdig av stolthet over vår sublime kultur. Det er ikke en spesielt imponerende posisjon å innta for en forsker og religionssosiolog.

ISLAMISERING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Det er ikke skolens oppgave å legge til rette for organisert religionsutøvelse, skriver Hege Storhaug.

Ingressen gir inntrykk av at Storhaug vil gå inn i en prinsippiell drøfting, men neida, det er den skumle islam og de skumle muslimene det handler om. En og en muslim kan tåles, men muslimer i gruppe er veldig skummelt. Storhaug understreker at dette ikke handler om terrorfrykt. Nei dette handler om å "stå på det frie demokratiets side" i følge Storhaug.

En trussel mot demokratiet 
dersom det foregår et eget rom 
i skoletiden.