onsdag 23. april 2014

Oslo Freedom Forum - mindre høyreevridde i år?

Oslo Freedom Forum har med rette blitt kritisert for å seile under falskt frihets-flagg. Halvorssens konferanse var i realiteten et dårlig kamuflert anti-Chavez show. Hans venner hos Civita forsøker dog å gi et annet inntrykk ved å underslå nøkkelinformasjon.

Årets navneliste er kanskje mer balansert en tidligere, men Halvorsens politiske profil er stadig gjenkjennelig med fokus på Ecuador og Cuba (ikke Venezuela nå ser det ut til) og islam. Halvorsen har vært nøye med å fokusere på Latin-Amerikanske land med venstreorienterte regimer.

Og med navn som Steven Pinker og Flemming Rose skjønner vi raskt at dette er «freedom» i en spesiell betydning. Dersom du tror Rose er en ytringsfrihetens hvite ridder, bør du sjekke fakta. Rose har forlest seg på Daniel Pipes og Samuel Huntington, Rose fremstår mest som «innvandringskritiker» og en islamfiendtlig som bruker ytringsfriheten som påskudd for sin anti-muslimske agenda.

Halvorssen står fritt til å invitere hvem han vil og til å fokusere på det han vil, men den som tror OFF primært handler om menneskeretter og politisk frihet må tro om igjen.

Det autoritære Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har aldri forstått betydningen av personvern. Det er et problem for hele venstresida, skriver Snorre Valen på Manifest og i Klassekampen.

Valen siterer Arbeiderpartiets Ingalill Olsen som er i typisk Ap-stil er maktarrogant og naiv på samme tid:

Jeg skal ikke uttale meg om det kan føles som et overgrep for andre, men jeg vet at for mitt eget vedkommende er det ikke et overgrep at mine trafikkdata lagres, sånn at noen kan gå tilbake og finne ut hvem jeg har kontaktet, og når jeg har kontaktet vedkommende de siste seks måneder. Det er ikke en inngripen i mitt privatliv, det truer ikke min integritet, og jeg har ingenting å frykte dersom jeg ikke blir mistenkt for noe alvorlig kriminelt, og blir jeg mistenkt, har jeg faktisk tillit til politiets håndtering av mine data. Det føles ikke engang som et personvernoffer.
Jeg registrerer at mange av mine medrepresentanter ikke opplever det sånn.

onsdag 9. april 2014

5 drepte kakerlakker i minuttet

Under folkemordet i Rwanda for 20 år siden var massakrene så omfattende og raske at det i gjennomsnitt ble hugget i hjel 5 mennesker i minuttet, skriver Vepsen.

I likhet med andre såkalte etniske konflikter var det ikke spontant utslag av underliggende motsetninger, det hele var orkestrert gjennom en lang kampanje. Typisk var demoniseringen av tutsiene gjennom massemedia:

“En kakerlakk kan ikke avføde en sommerfugl”, skrev hatmagasinet Kangura for eksempel i mars 1993. “En kakkerlakk avføder en annen kakerlakk”. I tillegg var propagandaen båret av konspirasjonsforestillinger. Tutsiene ble fremstilt som ondskapsfulle, mektige, listige og innflytelsesrike. I hutuekstremistiske kretser ble det hevdet at tutsiene arbeidet planmessig, kollektivt, og i det skjulte – fra innsiden og utsiden – med det siktemål å erobre makten og slavebinde – eller endog utrydde – hutubefolkningen.
Folkemordet ble fremstilt som selvforsvar. Hatkampanjen ligner veldig på den særlig jøder ble utsatt for i mellomkrigstiden. Det har også likhetstrekk med den demoniseringen som muslimer og sigøynere blir gjenstand for i enkelte miljøer i vesten.


Venstreekstremistenes voldsromantikk

De obskure kommunistene i Tjen Folket dyrker venstrevridd voldsromantikk med prat om væpna revolusjon, skriver Vepsen.

Disse forkvaklede ideene gjør ikke Tjen Folket noe bedre enn voldelig fascister som ABB.

Idioter i alle land.....

lørdag 5. april 2014

Høyre på sitt best

Høyres Michael Tetzschner vil ha finansministeren på banen, og åpner for at staten – heller enn et amerikansk kapitalfond – skal ta over betalingsselskapet Nets. Hver gang vi drar bankkortet eller logger inn i nettbanken, benytter vi oss av tjenestene til det dansk-norske betalingsselskapet Nets, melder Klassekampen (27.mars).

 – Både Advent International og Bain Capital er jo seriøse og lovlydige selskaper, og de vil være omfattet av «The Patriot Act» som pålegger amerikanske selskaper å gi opplysninger til NSA, uavhengig av hvor serverne befinner seg, sier Tetzschner.

Problemet er altså at informasjon om våre transaksjoner på kort eller nettbank vil være underlagt amerikanske lov som gir føderale myndigheter rett til å hente ut opplysninger. Ganske sprøtt.

torsdag 3. april 2014

Jødenes blod

Ordet "rase" ble først brukt om jødene i Spania på 1400-tallet, der ble ordet "raza" opprinnelig brukt i forbindelse med heste- og hundeavl, skriver Bjørn Bandlien i Klassekampen 31. mars 2014:

Hvorfor skjer så dette akkurat på denne tiden? Det har sammenheng med den økte forfølgelsen av jøder og muslimer. Særlig rundt midten av 1400-tallet førte denne forfølgelsen til at svært mange jøder konverterte til kristendommen, slik at de beholdt livet, eiendommer og ikke ble utvist av landet.

Dette gjorde at mange som i utgangspunktet var jøder fikk fremstående stillinger og makt. For mange var dette en torn i øyet, og det var mange som viste sin forakt for de nylige konverterte jødene gjennom omfattende opprør. Også mange innen kirken støttet opp om opprørerne og i deres skrifter dukker forestillingen om jødenes blod opp.

På tross av konverteringen beholdt jødenes sine karaktertrekk, dette var overført gjennom blodet og dermed noe som kjennetegnet deres raza. Selv om mange innen eliten protesterte mot denne type argumentasjon, sluttet mange opp om forestillingene om jødenes blod og rase.

Den brune kommentartråden

Øyvind Strømmens nye bok er anmeldt på Minerva. Ikke overraskende er kommentarfeltet fullt av folk som kritiserer Strømmens kartlegging av høyreekstreme miljøer. Kanskje noen føler seg truffet? Blant signaturene er Olav Torheim som har vært sentral i Målmannen, Norges snåleste "tidsskrift". Radikal Portal har kartlagt virksomheten og konkluderer:

Med Olav Torheim som redaktør fortsetter tidsskriftet med å blande språkpolitikk, fremmedfiendtlighet og konspirasjonsteorier om blant annet Bilderberggruppen. Kort tid etter går Målmannen over fra å bare skrive til å faktisk delta i fascistisk virksomhet.
Fra arkivet: Harald Eia gestalter Torheim.

Høyreekstremister er ikke som andre terrorister

Øyvind Strømmen er ute med ny bok og sier til Aftenposten:

– Debatten etter et terrorangrep begått av en islamist dreier seg om ideologien, organisasjonen og de politiske ytrningene. Et høyreekstremt terrorangrep begås ofte av soloterrorister. Når fienden kommer innenfra, får man en diskusjon om psyke, mental tilstand og bakgrunn. Da blir ideologi og politikk mindre viktig.

Strømmen poengterer samtidig at ekstremismer forsterker hverandre ved at f.eks. islamistiske ekstremister gir næring til anti-muslimske ekstremister.

Gratulerer, Anne Sender!

Fritt Ords Pris for 2014 går til Anne Sender, melder Aftenposten.

En svært hyggelig og fortjent pris.

Dette er en av Norges viktigste priser, med tidligere vinnere som Per Fugeli, Anders Sømme Hammer, Shabana Rehman, Kim Friele og Hanne Sophie Greve.

Med unntak for skivebommen Nina Karin Monsen er dette en pristildeling med stor treffsikkerhet, langt bedre enn Fredsprisen.

onsdag 2. april 2014

Motvold på Utøya

Halvor Fosli har leste Øyvind Strømmens I hatets fotspor og i den forbindelse bemerker Fosli:

Til tross for manglende gjensidighet (prøv å bygge en kirke i Saudi-Arabia eller drive misjon i Iran), vokser islam i det tolerante Vesten. Men det skjer altså mot et bakteppe av motstand, misnøye, vaklende velferdsstater, angst for terror, voksende anti-islamske høyrepopulistiske partier – og reell, motbydelig motvold, der vårt eget 22. juli så langt er det verste.
I Foslis forvirrede verdensbilde er altså ABBs ugjerninger "motvold". Massakre på uskyldige tenåringer er rett nok motbydelig, men det er likevel reell vold mot noe og det kan nesten virke som Fosli oppfatter "motvolden" som et slags legitimt forsvar mot terror og islam.

Foslis agenda er like åpenbar som den er kokko: Øyvind Strømmen burde ikke skrevet en bok om høyreekstreme, men om islamisme og muslimer som innvandrer til Europa (høyreekstremismen blir da bare en i parentes bemerket naturlig og nødvendig konsekvens).

Fosli bedriver argumentasjon nesten helt nede på Hans Rustads nivå. Nei, vent nå litt: Hans Rustad er faktisk Foslis forbilde slik Fosli presenterer Hans Rustad som den nye "motkulturisten" (Syn og Segn nr 1, 2014).