tirsdag 29. september 2015

Malcolm X - en muslim vender om

Malcolm X begynte som en svart, islamsk og agressiv anti-hvit aktivist i USA. Han så de hvite som djevelen selv og mente svarte og hvite ikke kunne leve sammen. Etter en pilgrimsferd til Mekka tidlig på 1960-tallet innså han at han var villfaren, han slo inn på en mer forsonlig linje. Malcolm X ble drept i 1965 av medlemer av Nation of Islam.

lørdag 26. september 2015

Svein Gjedrem advarer Solvik-Olsen

Det er ikke noe poeng å lage selskaper (A/S) av statlige etater, det er et overforbruk av A/S i offentlig sektor, sier Svein Gjedrem til Finansavisen. Et A/S som skal bygge enkelte veistrekninger vil ha alle inntekter staten, det blir et kunstig A/S, sier Gjedrem. Et Veiselskap A/S blir et Vegdirektorat nr 2, og vil ikke engang konkurrere med Vegdirektorat nr 1.

onsdag 23. september 2015

Veldig bra med eiendomsskatt i Oslo

DNs rentepanel mener Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt i Oslo kan dempe boligprisveksten i hovedstaden. - Det er jo veldig bra med eiendomsskatt i Oslo, sier professor Ragnar Torvik.


- Eiendom er beskattet for lett i forhold til kapital i næringslivet. Hvis du da får en eiendomsskatt der hvor presset på boligprisene er størst, er ikke det noen ulempe, sier Torvik.

Seniorforsker Knut Røed er enig.

- En veldig stor andel av boligene i Oslo er andreboliger som folk har kjøpt som et rent investeringsobjekt. Det er klart at eiendomsskatt vil gjøre bolig som investering mindre attraktivt. Det er en kostnad for dem som sitter med bolig i Oslo nå, men for dem som skal kjøpe bolig vil dette sannsynligvis føre til lavere priser, sier Røed.

Han påpeker at skatten dessuten kan gjøre at mange med store hus vil velge å leie ut deler av boligen, fordi det skal regnes bunnfradrag per boenhet.

- Det vil kunne stimulere utleiemarkedet i Oslo. Det er mange som bor alene i store eiendommer.

Professor Hilde Bjørnland mener også det er fornuftig med eiendomsskatt, selv om hun mener den heller burde vært nasjonal.

Samtidig påpeker hun at det høye bunnfradraget, som innebærer at boliger under fem millioner kroner vil slippe skatt, kan gjøre at prisene på de minste boligene presses opp.

- Hvis man har mye formue vil det fortsatt være attraktivt å investere i små boliger. Hvis folk som vil investere i bolig investerer i små leiligheter isteden, kan vi få som resultat at små boliger får en rekyl, sier Bjørnland. 

23.9.2015

torsdag 17. september 2015

Bård Larsen - kommunistjakt ad absurdum

Civitas Bård Larsen kunne før valget avsløre et Miljøpartiet De Grønne egentlig befinner seg på venstresiden. Dette er nok en krampeaktig "analyse" fra kommunistjegeren. Mens vi andre har forlatt 1980-tallet og endog opplevd 1990-tallet, henger Bård Larsen fast i den kalde krigens inndeling i kommunister og de gode. USA kvittet seg med McCarthy for over 50 år siden, Civita derimot holder seg med sin egen hus-mccarthy. Dette er så fordummende at det egentlig ikke trenger ytterligere kommentarer.

lørdag 12. september 2015

Kristenfascismen

Religiøs ekstremisme med politiske motiver finnes ikke bare i islam, men også blant kristne i Norge, skriver Dag Hoel i Morgenbladet, sitat:

Essensen i kristensionistenes tro er at opprettelsen av Israel i 1948 er fullbyrdelsen av en bibelsk profeti. Gud har gjenopprettet landet han ga til Abraham for snart ire tusen år siden, og alle jøder må nå «hjem» for at ytterligere profetier skal gå i oppfyllelse. Jødenes hjemvending har en kosmologisk funksjon. Den både varsler og iverksetter det store paradigmeskiftet.

Forestillingen er at vi er på vei inn i trengselstiden, en periode på noen år da verden skal forgå i eskalerende kriger. Episenteret for krigene er Israel. Landet vil invaderes av Russland og araberlandene. Verdens nasjoner skal reise seg mot jødene - Guds utvalgte folk. Vi ser begynnelsen på scenarioet med konliktene i verden i dag, og forestillingen underbygges av den voksende aggresjonen mot jøder. Trengselstiden vil kulminere med at Jesus stiger ned fra himmelen og nedkjemper Satans kommunistiske og islamske styrker i det endelige slaget, omtalt som Armageddon. Etter oppgjøret starter det fredelige Tusenårsriket, da Jesus skal regjere verden fra Jerusalem.
Og han henger bjella på katten, Finn Jarle Sæle er blant frontfigurene.