onsdag 29. april 2015

Politiet er høyreblindt

Er norsk politi høyrevridd? Ja det ville ikke overraske, men de er iallefall høyreblinde. For 30-40 år siden var de høyreekstreme som Blücher og Kyvik aktive politiske voldsmenn, de var kort og godt terrorister. En ny ekstrem topp opplevde vi 22. juli 2011. Også da var politiet blinde på det ene øyet, de så bare til venstre mot NKP og AKP.

Til tross for det økte aktivitetsnivået, viet imidlertid Politiets Over­våkings­tjeneste (POT) miljøet nesten ingen oppmerksomhet. NUF ble for første gang tatt med i POTs årsoversikt i 1971, men der ble det konkludert med at miljøet ikke representerte noen trussel. De hadde «få tilhengere» og var «betydningsløse». Dette var en grov feilvurdering. I årene som fulgte skulle NUF-miljøet utgjøre en trussel for allmennheten, samt sette dype spor etter seg i de høyreekstreme miljøene i Norge, skriver Lasse Ellingsen.
Når jeg hører 30-40 år gamle opptak av Erik Blücher & Co på P2, er likheten med ABB og vår tid tydelig: Det var kommunistene og hippiene etc som var fienden, det var myndighetene som ødela Norge, eller "river landet i filler" som Tybring-Gjedde formulerte det."Våre meninger har vært undertrykt av myndighetene og venstresiden" sa føreren Blücher til NRK. "Vår hovedfiende er de som styrer og regjerer."

Sjarmtrollene i PEGIDA

PEGIDA holdt demonstrasjon i Ålesund, med tale av blant andre Kaspar Birkeland.

Birkeland er en mann det er verdt å lytte til. Han har blant uttalt
«På denne dagen for tre år siden ble det slutt på treningsleir for palestinere//Hamas på Norsk jord. :-) » (22. juli 2014)

«Det hadde faktisk vært en glede å knele ham, bøyd hodet fremover, lagt Glocken i nakkegropen og trukket av». (om regjeringsmedlemmer)

«Ap er verre enn Quisling» (fra S.posten)

osv.osv.

torsdag 23. april 2015

Rasister er også mennesker

Kringkastingsrådet avstår fra å vedta en resolusjon om Skavlans intervju med Jimmi Åkesson. Skavlan hadde god grunn til å stille kritiske spørsmål til Åkesson som leder et parti godt til høyre for Frp. Problemet er naturligvis at Skavlan er et pjatte- og koseprogram der kritiske spørsmål virker malplassert. Skavlan burde og kunne nok vært enda mer kritisk, det er programformatet som er forvrengt.

Hans Rustad og Elin Ørjasæter er naturligvis dypt fornærmet på vegne av Åkesson. Ørjasæter holdt i følge Rustad et "flammende innlegg" i Kringkastingsrådet der hun også tok opp alvoret i Sveriges innvandringssituasjon.

Dette viser nok en gang at Rustad og Ørjasæter hører til samme fylking som Åkesson, deres engasjement handler ikke om Skavlans eventuelle mangel på folkeskikk eller brudd på journalistiske normer. Det handler nok en gang om at de er ekstremt hårsåre for kritikk mot "innvandringskritikere".