lørdag 21. februar 2015

Wiborg (Frp) gir Tybring-Gjedde skylden for muslimhat i Norge

Erlend Wiborg (Frp) mener Christian Tybring-Gjedde (Frp) må ta en del av ansvaret for muslimhatet i Norge.

– Mennesker som Tybring-Gjedde må også ta sin del av ansvaret. Han har bidratt til muslimhatet generelt og gitt legitimitet til det, skrev stortingspolitikeren fra Østfold på Twitter.

– Jeg ble utfordret på hva som er grunnen til at vi har økende muslimhat i Norge. Da viste jeg til flere ting. Det ene er enkelthendelser som da Tybring-Gjedde uttalte for en del år siden at norsk kultur blir ødelagt av muslimer.

- Vi vet jo alle hvordan dette ledet til tragiske terrorhandlinger, avslutter Wiborg.

Velkommen etter, sier Konrad til Wiborg.

fredag 20. februar 2015

Frp ønsker massakrerte barn

Fremskrittspartiet har et enormt ansvar for at en ung mann, født og oppvokst i Norge, skapte seg sin egen enmanns terrororganisasjon som drev krigshandlinger, massakrerte barn og kvinner. Dette er det Frp som har ønsket, og resultatet så vi i 2011. 

Det er Per Sandberg som kommer med denne oppsiktsvekkende innrømmelsen.

Se også Indregards notater i sakens anledning.

tirsdag 17. februar 2015

Den internasjonale jødekapitalen

«Den internasjonale jødekapital som staar bak kommunismen og kræver kaos i Europa, gir sig ikke, om dens første leiesvende visner paa roten. Næste gang kommer den igjen i ny skikkelse, og det skulde vel ikke være nødvendig aa henvise til hvor lite landegrænser, hær og flaate i vor tid betyr som vern mot fremmed indflytelse.»
Avisen Nationen på lederplass, 1924.

Men så, NRKs korrespondent Gro Holm, i 2014:

Det er ingen hemmelighet at jødisk kapital og folk med jødisk bakgrunn er sterkt overrepresentert i de store amerikanske mediekonglomeratene. Det største av dem alle, Disney Company, eier blant annet ABC TV Network og ledes av Robert Iger.
For Gro Holm er en jøde først og fremst en jøde, ikke stort annet. Heldigvis fikk dette proto-rasistiske våset fra Holm tilsvar. 

Radikale og ekstreme

De høyreradikale partiene skiller seg mest fra de høyreekstreme ved at de ikke er like fiendtlige til demokratiet. Professor i statsvitenskap Uwe Backes har påpekt at rettsvesenet i Tyskland anser radikal kritikk av det eksisterende økonomiske systemet som lovlig, mens den definerer ekstremisme som en fare for staten, fordi den forkaster grunnlovsfestede verdier. Med utgangspunkt i denne klassifiseringen kan vi definere som «høyreekstreme» de bevegelsene som totalt avviser det parlamentariske demokratiet og ideologien bak menneskerettighetene. Mens bevegelsene som tilpasser seg disse, må kalles «høyreradikale».

De høyreekstreme, høyreradikale og høyrepopulistiske partiene inntar forskjellige plasser i politikken. Høyreekstremistene posisjonerer seg som det den italienske forskeren Piero Ignazi kaller «den ekskluderte tredje». De er stolte av denne posisjonen og bruker den for alt den er verdt. De høyreradikale og høyrepopulistiske aksepterer derimot å innta maktposisjoner, enten i regjeringskoalisjoner (Lega Nord i Italia, Det sveitsiske folkepartiet (SVP), FrP i Norge) – eller som støtteparti for regjeringer (Geert Wilders Folkeparti for frihet og demokrati (VVD) i Nederland og Dansk Folkeparti). Denne typen partier balanserer konstant på grensen mellom en marginalisering, som hindrer dem i å vinne stemmer hvis den vedvarer over tid, og en normalisering, som kan gi nedgang hvis den blir for tydelig.

Jean-Yves Camus, i LMD Norge

lørdag 14. februar 2015

Muslimer og andre terrorister

I dagens medieverden er terroristen Ahmed mer interessant enn terroristen Rob, skrev Øyvind Strømmen og Shoaib Sultan i Samtiden 2007.

I North Carolina henrettet Craig Stephen Hicks (46) tre unge studenter.

søndag 8. februar 2015

Dødelig politi

Det liberale tidsskriftet The Economist (13/12/14) er særdeles kritiske til det amerikanske politiet og amerikanske våpenkultur generelt: I USA ble 458 personer drept av politiet i 2013, mot null (0, ingen) i England og Wales. Et eksempel er John Crawford som ble skutt og drept av politiet inne i en butikk da han var i ferd med å kjøpe et luftgevær.

Economist har flere oppskrifter for hvordan den begredelige tilstand i USA kan bedres:

  • Bedre informasjon om hva politiet gjør, og bedre disiplinærtiltak mot politifolk som bruker unødig vold.
  • Militarisering av politiet må reverseres. Politiet trenger bedre opplæring og færre våpen.
I Norge vet vi at f.eks. det ikke hadde noen konsekvenser for politifolkene som drepte Obiora. Enda verre er at det våpenkåte Frp i regjering er i ferd med å gjøre en midlertidig bevæpning av norsk politi permanent.

Max Hermansen - en virkelig tenker

Vepsen har tatt seg bryet med å lese Hermansens skriverier (på Document.no naturligvis):
«Norge – og Danmark – har alt for lenge bøyd seg i støvet for Journalistisk Venstreparti. Nå MÅ det få følger for dem at de ikke forsvarer sin funksjon som den fjerde statsmakt. NRK må selges eller nedlegges. Pressestøtten opphøre. Og Journalisthøyskolen nedlegges. Vi kan ikke ha disse fiendene av demokratiet midt iblant oss

Akkurat ja. Slik snakker man om ytringsfrihet bare 1 måned etter Charlie Hebdo.


fredag 6. februar 2015

Se neger'n!

Den britiske skuespilleren Wenthworth Millers far er av afrikansk, jamaicansk, tysk, jødisk og cherokee opphav. Moren er av russisk, fransk, nederlandsk, syrisk, libanesisk og svensk opphav.tirsdag 3. februar 2015

Det finnes ingen moderate muslimer

Det finst ingen moderate muslimar i Frankrike. Det finst ingen muslimar i det heile, det finst menneske som kjem frå ein muslimsk kultur, som respekterer ramadan slik eg feirar jul og kan ete kalkun hos foreldra mine, men dei treng ikkje engasjere seg meir enn det mot radikal islam i eigenskap av moderate muslimar, for dei er ikkje moderate muslimar, dei er borgarar. Og som borgarar engasjerer dei seg, dei kjøper Charlie Hebdo, dei demonstrerer saman med oss, dei stemmer mot dei store idiotane på høgresida.

- Charb (sitert i Dag og Tid)