fredag 31. desember 2010

- Et svik mot oss alle

Med denne pompøse replikken ble Arne Treholt dømt som spion for over 20 år siden. Treholt hadde åpenbart hatt irregulær kontakt med sovjetisk tjenestemenn. Var han idealist i fredens tjeneste? En simpel spion drevet av pengebegjær? Påvirkningsagent? Litt av alt?

Nå har dokumenter offentliggjort via WikiLeaks avslørt at embetsmenn i norske departementer har gått bak sine overordnetes rygg i samtaler med amerikanske tjenestemenn. De norske embetsmennene var rett og slett ikke fornøyd med våre folkevalgte. Dette er selvsagt illojalt og en skandale. Hadde dette skjedd i 1984 og motparten tjenestemennen sovjetiske, ville navnet på embetsmannen vært Treholt.


Byråsjef Treholt var ikke fornøyd med den politiske ledelsen og tok selv kontakt med sovjetiske tjenestemenn, avslører WikiLeaks.

Blogglisten

En kriminell stat

(VG Nett) Kosovos statsminister Hashim Thaci skal være hovedmann bak grusomme krigsforbrytelser mot sivile serbere.

Thaci er altså mannen Bondevik tok i mot som om han var en statsleder (bildet). Med NATOs og Bondviks hjelp kom hel- og halvkriminelle til makten i Kosovo. Thacis forgjengere Agim Ceku og Ramush Haradinaj har også vært etterforsket for krigsforbrytelser. Ceku var (pussig nok) offiser i den kroatiske hæren og deltok i erobring og etnisk rensing av Krajina.


Blogglisten

torsdag 30. desember 2010

Tallet er 367

I Frankrike bor anslagsvis 3,5 mill muslimer. Av disse er 367 kvinner med burka/niqab (ansiktsdekkende plagg), omtrent 0,02 % med andre ord.

Les flere fakta om disse falske, fæle, grusomme muslimene.

Link stjålet hos Øyvind.


Sinans mesterstykke.

Blogglisten

Terror i Norden

Fem personer er pågrepet i Sverige og Danmark mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon i sentrum av København. For et par uker siden: En mann sprengte seg selv i Stockholm, han lyktes ikke å ta med seg andre i døden.

Med dette synes det opplest og vedtatt at terrorisme har kommet til våre fredelige nordiske land. Og nok en gang er det islamister som står bak.

Men vent nå litt!

Allerede i 2007 ble åtte personer drept i en terrorhandling på en skole i Jokela, Finland. I Malmö gikk en mann rundt og skjøt tilfeldige personer, så mange som tre personer ble drept mens et titalls ble skadet - klassiske eksempel på terrorisme. En tilsvarende sak fra Norge er drapet på Benjamin Hermansen i 2001, han ble et tilfeldig offer for nazistisk terror. Nazister, rasister eller høyreekstremister planla eller forsøkte på 80-tallet mindre aksjoner rettet mot sosialister, Blitz, muslimer eller innvandrere. I 2008 skjøt en norsk advokat mot et asylmottak på Hvalstad, en gutt ble skadet.

I tillegg har Norden opplevd attentat (som ikke bør forveksles med terror) mot flere kjente personer: politikeren Olof Palme (drept, ukjent gjerningsmann), foreleggeren William Nygaard (livstruende skadet, ukjent gjerningsmann, mulig sammenheng med Rushdie), nasjonalisten Kurt Westergaard (uskadet, tunisiske og somaliske gjerningsmenn), politikeren Anna Lindh (drept av serbisk innvandrer), kelneren Ahmed Bouchiki (skutt og drept av Mossad), mullah Krekar (boligen beskutt).

Truslene mot Jyllands-Posten er naturligvis uakseptable og forkastlige. Men i Norden er truslene mot ytringsfriheten minimal, særlig tøvete blir det når det hele kokes ned til spørsmål om Muhammed-karikaturer eller ikke. Kujonen Kokkvold fronter dette ytringsfundamentalistiske våset. De virkelige truslene finnes i land som Russland, Pakistan og Mexico der kritiske journalister rett og slett blir drept fordi de tar opp saker av betydning.

Og da har jeg ikke engang nevnt Julian Assange og WikiLeaks. Assange personlig trues med drap av ledende politikere i verdens ledende demokrati, og selveste utenriksminister Gates er såre fornøyd med prosessen mot Assange. Samtidig lar private bedrifter seg bruke av USAs myndigheter til å hindre WikiLeaks' arbeid. Norske politikere er heller ikke glade for at pressefriheten brukes til noe vesentlig. Dette er et langt mer alvorlig angrep på pressefriheten enn mulige voldelige angrep fra en håndfull ekstremister. At den pompøse pressepave Per Edgar ikke bryr seg er skremmende.


La Terreur

Blogglisten

søndag 19. desember 2010

Fordekte, falske, forføreriske muslimer!


Lektor Dordi Skuggevik Tande har (Morgenbladet 10.des) merket seg at Anne Sofie Roald bare blir presentert som professor i religionsvitenskap. Roald er da vitterlig muslim, muslim, MUSLIM. Dette har da leseren rett på å vite! Her fremstilles Roald altså som en vanlig norsk dame med friske farger både i hår og antrekk, håret er endog frittflagrende og utildekket (bildet). Jævlig skummelt.

Gudmund Hernes skriver også på baksiden av dette bladet. Han presenteres som forsker og professor. Han er det vitterlig Ap-mann! Det har ikke Morgenbladet opplyst den forvirrede lektor Tande om. Hernes er endog sønn av en prest, han er altså oppvokst i tjukkeste norske lutheranismen. Jævlig skummelt. Her fremstilles Hernes som en intellektuell, som en fremragende forsker, men så viser han seg bare være en fordekt kristen og femtekolonist for Ap.

Dordi mener også å vite at Roalds akademiske karriere skjøt fart da hun la bort hijaben. Jøss. Dordi er lektor og har da antakelig gått på universitetet og burde dermed vite at akademisk karriere ikke har noe med antrekk og frisyre å gjøre: Det er det man har inne i hodet, ikke utenpå, som teller.

Blogglisten

lørdag 18. desember 2010

Nye gigantiske bankran

Toppsjefene i den amerikanske storbanken Goldman Sachs, som måtte reddes av staten under finanskrisen, deler over en halv milliard i bonuser, melder Aftenposten. Toppsjefen alene får omkring 150 mill kroner skriver Finansavisen.

GS er altså den banken som bærer det vesentlige ansvaret for den globale finanskrisen og deretter måtte reddes av føderale myndigheter.

NOKAS-ranerne fikk til sammenligning med seg omkring 57 millioner kroner. Etterforskning og rettssak kostet den norske stat det mangedoble.


Lovlig ran anbefales.

Blogglisten

onsdag 15. desember 2010

“for å forstå alt, må man vite alt”

Se Wessel-Aas' glimrende drøftingen av DLD-retorikk, eldre kronikk i Dagbladet.

Indregards likeså.

Vox er som alltid klar og prinsippiell.


Stasi-arkivene. Småtterier i forhold til Datalagringsdirektivet.

Blogglisten

søndag 12. desember 2010

Likestilling - NOT!

Mannen betalte barnebidrag for to barn han hadde med sin ekskone. Da hans tidligere partner fikk et nytt barn med en ny mann og var hjemme i foreldrepermisjon, gikk hun ned til 80 prosent av sin opprinnelige lønn. Denne lønnsnedgangen gjorde at mannen måtte betale tilsammen 1900 kroner mer i bidrag hver måned for de to andre barna, skriver Aftenposten 23.nov.

Forstå det den som kan. Konsekvensen av reglene er altså at denne mannen i praksis må betale for andres barn (selv han på papiret betaler for sine egne). Reglene er i utgangspunktet kjønnsnøytrale, men rammer nesten utelukkende menn.
Blogglisten

lørdag 11. desember 2010

Fredsprisen til Assange?

Eller i det minste en pressefrihetspris? "Hadde lekkasjene vært kinesiske, ville Clinton gitt Assange en pressefrihetspris," skriver Sven Egil Omdal i Aftenbladet, og videre:

Jonas Gahr Støre var ganske sikkert enig med Hillary Clinton da hun belærte kineserne om at «jo friere informasjonen flyter, desto sterkere blir samfunnet», men han støtter samtidig innføringen av Datalagringsdirektivet, som vil gjøre flyten av informasjon betydelig mindre fri.
I denne saken gjelder det kjente prinsipp: Min frihetskjemper er din terrorist. Men Jaglands Nobelkomite er jo bare en forlengelse av Aps utenrikspolitikk, så da kan vi ikke vente stort fra den kanten.

Samtidig, i et like forvirret hjørne av norsk politikk: Frps ungdom vil anmelde SVs ungdomsparti fordi SU lager en "mirror site" for WikiLeaks. Forsøker FpU å sette ny rekord i dumskap?

SUs leder mener det er hykleri fra vestlige politikere som den ene dagen gir priser til dissidenter langt borte, og neste dag forsøker å stenge eller bryte ned ytringer som truer deres egen makt eller gir kritiske vinklinger av hva de selv gjør.

Les ellers om tankepolitiet hos Indregard og Storebror-Storberget hos Bore
og Thons innlegg i DB.
Uønsket lekkasje.

Blogglisten

80 - 1

Nei dette er ikke resultatet fra en håndballkamp, det gjelder fordelingen av den økonomiske veksten i USA: 80 % av veksten har havnet hos 1 % av befolkningen. "Mens amerikanerne er livredde for at de skal bli offer for sniksosialisme, skjer det stikk motsatte. Og det skjer nesten uten protester," skriver BTs kommentator. Medianinntekten i USA har stått på stedet hvil siden 1980-tallet (median er den inntekten som deler folket i to like deler), for den typiske amerikaner har altså inntekten ikke rikket seg de siste 30 årene på tross av sterk økonomisk vekst.


Poengene er dels snappet hos NYT-spaltisten Kristof.Fortsetter å rane folk flest.


tirsdag 7. desember 2010

Kokkvold: - Ikke offentliggjør hva som helst


Per Edgar Kokkvold er klar på at et journalistisk medium ikke kan offentliggjøre hva som helst, i følge Aftenposten.

Han presiserer videre at mediene bør ha gode grunner dersom de vil videreformidle informasjon som kan være ødeleggende for internasjonalt diplomati.

Dette er samme mann som for ikke lenge siden insisterte på at norsk presse nærmest hadde plikt til å trykke de tøvete Muhammedkarikaturene. Som kjent førte dette til diplomatiske forviklinger. Dette er samme mann som har sympati med den danske dust Westergaard og den svenske sviske Vilks. Hvor er sympatien med Assange som trues av verdens suverent sterkeste stat?

Det er neppe tvil om at Kokkvold er en belastning for norsk presse. Enten er han rett og slett dum, eller så er han en banal nasjonalist, eller kanskje begge deler. Dusteforbundet har sikkert en ledig stilling. Kanskje han vil ta over som hoffnarr når Sonja får nok av Ari Behn?

Sarajevo, 1941 og 1994

Shoaib har skrevet en grundig oppsummering og vurdering av Walid al-Kubaisis mye omtalte "dokumentar".

Shoaib gjorde også oppmerksom på dette fascinerende fotoet fra Sarajevo, 1941. Muslimen Zejneba Hardaga (med slør, til høyre) hjelper jøden Rivka Kalb (uten slør) unna tyske og kroatiske nazister. Under Bosnia-krigen (1994) ble den gamle og syke Zejneba Hardaga reddet ut av israelske myndigheter. I Israel møtte hun igjen Tova Rosenberg, den lille jødiske piken (bildet) hun hadde reddet i 1941.


Blogglisten

mandag 6. desember 2010

Når frihet blir ufrihet

Reaksjonene på WikiLeaks viser at våre vestlige myndigheter ikke er mer begeistret for opposisjon og informasjonsfrihet, enn for eksempel sine kinesiske motparter, skriver Wessel-Aas i Dagsavisen (også på Uhuru).

Videre skriver han: "Wikileaks gjør i prinsippet ikke annet enn hva den tradisjonelle pressen skal gjøre som en sentral del av sin rolle som offentlig vaktbikkje." F.eks. denne saken fra Sverige viser WikiLeaks' berettigelse.

Nettopp. Derfor tviler jeg ikke på at Assange og WikiLeaks er til stor irritasjon for tradisjonelle medier, noen innrømmer det åpent, andre er for feige til å si noe høyt. Per Edgar Kokkvold, sjefen i Norsk Dusteforbund, er symptomatisk i så måte. Han nøyer seg med å si at det var greit å offentliggjøre voldtekstanmeldelsen mot Julian Assange, men er påfallende taus om trusslene mot Assange.

Apropos:
FN-leder feiger ut.

Blogglisten

Norske imamer? Ja takk

Det sier iallefall Anne Sofie Roald* (Morgenbladet 26.nov):

I det norske samf­unnet i­ dag er det utbredt mangel på kunnskap om hvordan islamske f­oresti­lli­nger har f­orandret seg i­ ti­d og rom. Det hersker også en misforståelse om at i­slam som reli­gi­on er veldi­g annerledes enn de to andre monoteisti­ske reli­gi­onene, kri­stendommen og jødedommen. Begge di­sse anses i­ kontrast ti­l i­slam å væ­re «si­vi­li­serte » og «fleksi­ble». Si­st, men i­kke mi­nst, er det altf­or mye i­slam i­ Norge, synes mange. Reli­gi­onsfi­losof­en JanOlav Henri­ksen har sagt at når det er mye reli­gi­on i­ samf­unnet, så er teologi­ nødvendi­g. Han har rett. Blant norske musli­mer fi­nnes alle sjatteri­nger av trender og bevegelser. Sæ­rli­g f­or dem som er f­ødt og oppvokst i­ dette samf­unnet kan det væ­re vanskeli­g å velge mellom de uli­ke retni­ngene som alle er f­ormet i­ helt andre samf­unn enn i­ Norge. Så det vi­ trenger, er et sted f­or å utvi­kle i­slamsk teologi­ i­ en norsk kontekst.
*Røde Roald: professor i religionsvitenskap, konverterte til islam som ung.


Blogglisten

søndag 5. desember 2010

Fatwa mot Assange

Stor-mufti av Canada Tom Flanagan sier at Julian Assange, leder av WikiLeaks, bør likvideres. Bakgrunnen er at WikiLeaks har satt en rekke diplomater og statsledere i forlegenhet, samt at WikiLeaks har dokumentert de amerikanske dødsskvadronene i Irak og andre steder. Mike Huckabee, en fremstående amerikansk mullah, stadfester fatwaen. Stor-ayatollah Newt Gingrich sier Assange er en frafallen og dermed kan og bør likvideres uten videre.

Norsk presses stormufti, Per-Edgar Kokkvold, synes fatwaen er helt grei. Assange er en voldtektsforbryter og dessuten satt den norske presse i forlegenhet ved å vise hvor puslete vi er. Kokkvold har ikke utstedt noen mot-fatwa, så da får vi anta at han er tilfreds med å bli kvitt Assange og hans brysomme gjeng.

Australia vil ikke beskytte Assange mot trusselen fra de amerikanske fundamentalistene.


Passende straff for Assange?

Blogglisten