onsdag 28. november 2012

Gladmelding: Landbruket legges ned

For alle som klager over norsk landbrukspolitikk: Landbruket i Norge legges ned i stort tempo. Sist ble 900 gårdsbruk nedlagt, det utgjør 2 % av alle norske gårder. 2 % høres ikke mye ut, men med et slikt tempo over flere år summerer det seg opp til store endringer.


tirsdag 27. november 2012

Sykkelmarxisten går av

Nils Rune Langeland lanserte ideen om at Norges håpløse innvandringspolitikk regiseres av et "kulturmarxistisk sykkelnettverk" på Majorstua. Dette og andre utfall fikk Rune Slagstad til å reagere, og til slutt si opp stillingen som professor.

Slik går dagene i strøket Bislett-Majorstua. Da er det iallefall en sykkelmarxist mindre blant våre ledende professorer.

1-0 til Facebook-Høyre?

Vidar Kleppe i UNE - hva faen?

Vidar Kleppe har blitt utnevnt til medlem av Utlendingsnemnda melder NRK. For den som kjenner Kleppes politiske ståsted og karriere fremstår dette som noe underlig.

Asylsøkernes siste håp.

Nasjonalstaten: Gaza = Katalonia?

In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel.

....


Just as interesting is what happens to the Catalonias, the buried nationalisms within existing nation-states, that are now prepared to challenge the legitimacy of a country like Spain and demand liberation from it and the right to its own authentic nationalism. What began in the velvet divorce, peaceful and reasonable, now can become much less friendly under the pressure of severe economic pain. What other hidden nationalisms will emerge to use the shield of national self-determination to deflect economic pain?

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor

Just as interesting is what happens to the Catalonias, the buried nationalisms within existing nation-states, that are now prepared to challenge the legitimacy of a country like Spain and demand liberation from it and the right to its own authentic nationalism. What began in the velvet divorce, peaceful and reasonable, now can become much less friendly under the pressure of severe economic pain. What other hidden nationalisms will emerge to use the shield of national self-determination to deflect economic pain?

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor

In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor
In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor
In the end, nothing changed. A war was fought without an Israeli ground assault but with massive air and rocket attacks on both sides. Israel did not have the appetite and perhaps the power to crush Hamas. Hamas did not have the power to compel Israel to change its policies but wanted to achieve a symbolic victory against Israel

Read more: Gaza, Catalonia and Romantic Nationalism | Stratfor

søndag 18. november 2012

The rockets, stupid

One of Hamas' main goals in this current round of fighting is to retain enough Fajr-5 rockets to allow it to threaten the Israeli heartland, the Tel Aviv-Jerusalem corridor. If they succeed, Hamas will have gained a significant lever in its relations with the Israelis. The Israeli goal is to deny Hamas these rockets. The problem for the Israelis is that this requires a ground assault in order to have any chance of success. The Israelis may think they know where the rockets are, but they cannot be certain. Airstrikes can target known facilities, at least those where rockets are not stored in hardened underground bunkers. But only by going in on the ground with substantial force will the Israelis have the opportunity to search for and destroy the rockets.

by George Friedman, read more: A Pause for Negotiations in the Israeli-Hamas Conflict | Stratfor

One of Hamas' main goals in this current round of fighting is to retain enough Fajr-5 rockets to allow it to threaten the Israeli heartland, the Tel Aviv-Jerusalem corridor. If they succeed, Hamas will have gained a significant lever in its relations with the Israelis. The Israeli goal is to deny Hamas these rockets. The problem for the Israelis is that this requires a ground assault in order to have any chance of success. The Israelis may think they know where the rockets are, but they cannot be certain. Airstrikes can target known facilities, at least those where rockets are not stored in hardened underground bunkers. But only by going in on the ground with substantial force will the Israelis have the opportunity to search for and destroy the rockets.

Read more: A Pause for Negotiations in the Israeli-Hamas Conflict | Stratfor
One of Hamas' main goals in this current round of fighting is to retain enough Fajr-5 rockets to allow it to threaten the Israeli heartland, the Tel Aviv-Jerusalem corridor. If they succeed, Hamas will have gained a significant lever in its relations with the Israelis. The Israeli goal is to deny Hamas these rockets. The problem for the Israelis is that this requires a ground assault in order to have any chance of success. The Israelis may think they know where the rockets are, but they cannot be certain. Airstrikes can target known facilities, at least those where rockets are not stored in hardened underground bunkers. But only by going in on the ground with substantial force will the Israelis have the opportunity to search for and destroy the rockets.

Read more: A Pause for Negotiations in the Israeli-Hamas Conflict | Stratfor

lørdag 17. november 2012

Egypt, Gaza and the Sinai Peninsula

The conflict in Gaza comes at an interesting time in Egyptian-Israeli relations. Cairo recently saw the Muslim Brotherhood candidate assume the Egyptian presidency, while in the past two years Israel has approved two Egyptian military increases "in the Sinai Peninsula above levels set in the Camp David Accords. The disposition of the forces in Sinai coupled with the presence of the U.N.-mandated Multinational Force and Observers mean at present, Egyptian forces do not pose a significant threat to Israel. How Egypt will respond to the conflict between Israel and Hamas in the Gaza Strip remains to be seen, but should the Morsi government or Egypt's military decide to support Gaza, such support would likely consist of turning a blind eye toward militant activities and smuggling in the Sinai Peninsula.

(Stratfor abstract).

Gratis bakgrunnsstoff om Gaza her.

Flere krigsmyter for fall

I en ny avhandling innenfor økonomisk historie (omtalt i Dag og Tid) fremkommer det at Norge rent økonomisk kom svært godt ut av andre verdenskrig. Gjenreisingen kostet ca 1 mrd kroner (i datidens kroneverdi), men Norges infrastruktur var kraftig utbygget og krigen ga industrien en kraftig vitaminsprøyte. Krigen inngikk ganske enkelt i Norges lange vekstperiode.

Tybring-Gjedde som familierådgiver for sine velgere

Frps Christian Tybring-Gjedde er ute med pekefingeren overfor sine medlemmer og kjernevelgere:

- Slutt å importere ektefeller og la barna deres få gifte seg ut av kjærlighet

TG er særlig bekymret for den kristen-konservative bølgen i Frp:
- Hvorfor ønsker norsk ungdom å i det hele tatt oppsøke kirker og forsamlingshus for å lytte til gamle konservative antiliberale menn. Ungdommer flest i Norge har et motsatt utgangspunkt. Nemlig ungdommelig rastløshet, frihetstrang og opposisjon til foreldregenerasjonen. Hvorfor er ikke dette en naturlig utvikling blant norsk ungdom?, spør Tybring-Gjedde.
- Ikke send barna på bibelskole, søndagsskole eller konfirmasjonsundervisning, la barna heller bruke denne tiden til lekselesing og lek, oppfordrer han. 

Tybring-Gjedde har en spesiell hilsen til sine medlemmer og velgere lengst nord i landet, der samisk og russisk kan høres både hjemme hos folk og i butikken:
- Snakk norsk til barna i hjemmet. La barna se på norsk barne-TV og lytte til norsk radio. Les norske eventyr og barnebøker for barna. 
Gammel konservativ moralist er ute med pekefingeren.

Trond Ali Linstad verre enn sitt rykte?

Det finnes to grupperinger i Norge som har interesse av å sause sammen israelkritikk med antisemittisme. Den ene er Israels mest innbitte venner, den andre er jødehaterne, skriver Vepsen og går grundig gjennom Linstads antisemittiske og antidemokratiske skriblerier.

torsdag 15. november 2012

Antisemittiske prisvinnere, del 2

Dag Øistein Endsjø har lest Nina Karin Monsens bok og finner blant annet følgende koseprat:

Jøder er noe annet enn «normale mennesker». De er «medfødt uføre». Jøders levesett er «kaosskapende» og «inhumant». Ute i et spesielt politisk ærend», har jøder gått i allianse med «utro, pedofile, kriminelle, prostituerte, rusmisbrukere, korrupte, enslige, humanetikere, kommunister, sosialister, sosialdemokrater, samboere» i en universell kamp mot «åndelige verdier, mening, sannhet og god moral». Takket være «demoniske» jødevennlige lover, lever vi nå i et samfunn preget av «løgnen og ondskapen».
Vel, Monsen skrev egentlig ikke om jøder, hun skrev om homofile.  Men er det noe bedre å spy ut forakt for homofile?

onsdag 14. november 2012

Knut Rød - verken nazist eller antisemitt

Trond Ali Linstad får kanskje ikke Kongens sølv likevel, på grunn av forkastelige holdninger til jøder. Men det er som kjent forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, eller politimestre og muslimer bør vi heller si.

Knut Rød, lederen for oppsamlingen av norske jøder for nøyaktig 70 år siden, ble som kjent frikjent for sitt bidrag til folkemordet. Han hadde mektige allierte i Milorg. Rød fikk tilbake stillingen i politiet og ble blant annet en "dugande kommunistjeger" (BT 28.11.2008). På den tiden leverte Det Mosaiske Trussamfunn en anmeldelse om antisemittisme, den ble behandlet og avvist av ingen annen enn Knut Rød (Klassekampen 13.11.2012).

Men Knut Rød var verken antisemitt eller nazist, muslim var han vel heller ikke.

Victor Lind og hans mor unnslapp Knut Rød, 
og Lind laget dette monumentet over Rød.

Formuesskattbløffen

Nok en gang er formuesskatten et tema i offentlig debatt, og helt forutsigbart vil Høyre-siden avskaffe denne skatteformen. Det er ikke utenkelig (helt hypotetisk) at Høyre-folk tenker mest på egen lommebok, uansett forsøker Høyre-siden seg med at formueskatten bare er ideologi og at den rammer hard og skjevt.

Gründeren Silje Vallestad raste over "et par hundre tusen i formuesskatt", mens skattelistene viser at hun bare betalte 12.000,- i formuesskatt. Ja, som formuesskatt er dette faktisk mer enn de fleste.Antisemittiske prisvinnere

Den norske konvertitten Trond Ali Linstad sto for tur til å få Kongens sølv. Hans meningsfelle Johan Galtung har såvidt jeg vet ikke fått noen medalje av kongen, derimot har han fått:

 • Humanistprisen - prisen utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til fremme av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring.
 • The Right Livelihood Award - den såkalte "alternative fredsprisen" 
 • Erik Byes minnepris - gis til en person som «over en periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutvikingen i positiv lei, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for fred, rettferdighet og menneskeverd».
 • Æresmedlem i Miljøpartiet De Grønne
De to første var rett nok på 1980-tallet før Galtung for alvor vifte med antisemittisk propaganda, men smule beklemmende er det vel for Human-etisk forbund (som i år synes det er på tide å ta et oppgjør med jødenes barbariske skikker).

Finnes Asle Toje?

Toneangivende intellektuelle som Thomas Hylland Eriksen har bidratt til et av de største sosiale eksperimentene i nyere tid: Forsøket på å avnasjonalisere Europa, skriver forsker Asle Toje på NRK.

Han får svar fra Indregard: Asle Toje er ikke en gang uenig med Thomas Hylland Eriksen. Det er synd, for debatten om det norske og nasjonalitet er viktig og vanskelig.

Som Indregard er inne på:  Toje resirkulerer den høyrepopulistiske og konspirasjonsteoretiske ideen om "eliten" som "bestemmer". Hadde Toje skrevet "jødene" i stedet for "eliten" ville han blitt avfeid som antisemitt (sammen med Linstad og Galtung). Men bruker man det enda mer vage og empirisk uetterrettelige "eliten" passerer altså konspiranoiaen for god fisk. Hos Toje synes denne eliten å være omtrent det Nils Rune Langeland kaller «kulturmarxistisk sykkelnettverk på Majorstua».

Det pussige er jo at Toje selv tilhører "eliten" med sin doktorgrad og fine stilling på Nobelinstituttet vest for Slottet. Toje unnlater også å snakke om andre eliter i Norge, særlig de elitene som baserer seg på økonomisk kapital i stedet for kulturell kapital, blant annet  toppadvokater og toppdirektører. I følge VGs skatteliste har Tojes naboer i snitt dobbel så høy lønn som landet forøvrig.

Dette er klassisk avledningsmanøver fra Frp-hold: Man snakker om eliten i betydningen de arrogante, bedrevitende professorer på Blindern og redaktører i Dagbladet. Dermed får man søkelyset bort fra næringslivstopper som sponser Frp, i disse dager eskemplifisert med støtte til føydalherren KI Røkke. Dessuten er direktører og McKinsey konsulenter viktigere for utvikling av Aftenposten og avis-Norge forøvrig, enn den redaktøren som tilfeldigvis sitter der.

tirsdag 13. november 2012

Trond Ali Lindstad og jødenes makt

Trond Ali Linstad, som i morgen [13.november] mottar Kongens Fortjenestemedalje, skrev jødefiendtlig artikkel på sin nettside, melder Vepsen.

Det ser altså ut til at Linstad har fremmet klassiske antisemittisk tankegods.

Siste: Utdelingen er utsatt.

Hallgrim Berg: krystallnatten som påskudd til anti-muslimisme

Til minne om Krystallnatten (1938) holdt MIFF en markering i Kristiansand, i et leserinnlegg i Fævennen refereres hovedtaler Hallgrim Berg slik:

Hovedinnholdet i fest- og foredragskvelden var tidl. stortingsrepr. Hallgrim Bergs (H) foredrag. I 1,5 time holdt han en glitrende orientering for en fullsatt sal. Etter å ha referert hva som skjedde denne novembernatten i Hitlers Tyskland i 1938, der jødeutryddelsen ble satt i system, kom Berg inn på dagens situasjon i Norge. Jødehatet her er ofte knyttet til israelhat. Folk flest sier de ikke er antisemitter, men viser i praksis at de er det.

Det farligste er dog den manglende kunnskap en har når det gjelder islam. Fra profetens død i 632 har de erobret så store områder i verden at de har herredømme over 1,5 milliarder mennesker. Det de vil er å underlegge hele verden for Allah. Derfor må jøder og vi andre vantro utryddes, eller vi kan bli fanget i deres åleruse; mange kommer inn, men det er umulig å komme ut. Det beste en kan gjøre er å sende hele Stortinget på et års studium av islam. Gi dem et friår til dette(!), var en av konklusjonene til Berg.

Hallgrim Berg benytter altså minnet om jødeforfølgelsene til å fremme sin egent halvrasistiske agenda. Kan det bli kvalmere?

mandag 12. november 2012

Krystallnatten 1938 - sto muslimene bak?

Krystallnatten fra 1938 ble markert med stort fakkeltog i Kristiansand 8. november, deriblant Hallgrim Berg som benyttet anledningen til et angrep (surprise!) på islam:

Så kom tidligere stortingsrepresentant Hallgrim Berg fra det gode, gamle Noreg: fra Hallingdalens Ål. Hans foredrag var først og fremst et oppgjør med vår tids antisemittisme, et jødehat som ofte dekker seg bak et Israel-hat. Samtidig var det en kraftig utfordring til å la seg skolere i vår tids manglende kunnskap om Islams målsetting: hele verden under Allah!
Dette kan vi lese i (surprise!) avisen Norge idag.

Altså: Hallgrim Berg benytter utrolig nok minnet om jødeutryddelsen til å spre sitt konspiranoide budskap om de onde muslimene. Berg har tidligere formidlet hel- og halvrasistisk vrøvl, men dette er bare kvalmt.

Sjarmtrollet Jarle Mathiassen er ikke noe dårligere: Han benytter også minnet om Krystallnatten til å angripe Ap mfl for at de lefler med muslimistene.


Antisemittisme - har det noe med Krystallnatten å gjøre?

I Bergen ville en prest delta i årets markering av årsdagen for krystallnatten med en parole hvor det stod Nei til jødehatet. Dette ble han nektet av arrangementskomiteen med den begrunnelse at parolene allerede var vedtatt, i følge Vepsen

Se også oppslag i Dagen.

søndag 11. november 2012

Anstendige mordere

Anders Behring Breivik og Adolf Eichmann møter hverandre i jakten etter det rene, konfliktfrie samfunnet. Og i ønsket om å beholde sin egen moralske renhet, skriver Bernt Hagtvet.

Her kan det være verdt å minne om Goldensohns "Nürnberg intervjuer":

Otto Ohlendorf, leder for Einsatzgruppe D som myrdet omkring 90.000 jøder på østfronten, ble fornærmet da Goldensohn kalte ham en slakter som drepte uskyldige. Ohlendorf anså seg selv om en intellektuell og idealist. "Jeg skjøt ikke kvinner. Jeg ga bare ordre," sa Ohledorf til sitt forsvar.

Eller som Höß formulerte det:

"Jeg forstår ikke hvordan du kan ta sånn på vei for dette, jeg har da ikke drept noen. Jeg var bare sjef for utryddelsesprogrammet i Auschwitz."

lørdag 10. november 2012

Rasisme som levebrød

"Rasisme som levebrød" er overskriften på Hege Storhaugs innlegg i VG 9/11. Det var da en uvanlig presis (og åpenhjertig) beskrivelse av Storhaugs og HRS' egen virksomhet tenkte jeg, men nei, det var vel antirasistene hun siktet til.

Anekdoter og generalisering i den seriøse debatt

Yaseen var en livsglad gutt som helst ville leke med kamerater etter skoletid. Moren hadde dog satt seg mål om at han en dag skulle bli Hafiz, det vil si å kunne memorere hele koranen. Yaseen klarte kun å lære et kapittel utenat. Derfor ble han utsatt for tortur som endte med døden.

Det er Hege Storhaug som har plukket opp denne saken fra Storbritannia og gjengitt den på sine nettsider.

Hva er Storhaugs poeng med å trekke frem en trist, men enkeltstående, sak fra Storbritannia? Det handler naturligvis om muslimer og Storhaugs poeng er åpenbart å bruke anekdoter til å forme vårt bilder av muslimer generelt. Særlig islams perverterende virkning.

"Vi forventer en seriøs debatt uten personangrep. HRS forbeholder seg retten til moderering og til å fjerne upassende kommentarer."

Storhaug og HRS ønsker en seriøs debatt, men slipper likevel gjennom hyggelige meldinger som dette:

 • Du er beryktet for denne grovt perverterte, onde løgnretorikken din, Hogne..
 • Det er en ondsinnet, forkvaklet løgn fra din side.
 • Dette gjør deg til en liten hykler, Hogne
 • Jeg har i mange år undret meg over muslimers bestialske og voldelige gjerninger. ...  Noe som har vært umulig å forstå for mere siviliserte mennesker. Men nå har vi altså fått svaret og diagnosen : Schizofreni. Takk ! Jens Stoltenberg har reist jorden rundt med vaksiner til barn. Nå er det på høy tid at han tar seg en runde i den muslimske verden og utdeler schizofreni-medisin.

Jævla muslimister!

Yousef Assidiq har dokumentert anti-muslimsk koseprat på Facebook. Vi kan blant annet lese hyggelig meldinger som:

 • tvangs sterilisering av alle islamister burde bli innført i norge...regjeringen støtter ekstremistene, dette må vi stoppe på en eller annen måte
 • eller kanskje litt amputering, steining...da vil de føle seg hjemme :)
 • Kapp hode?? Hvorfor det da, da blir det ingen forandring, der er det helt tomt fra før.
 • la alle kristne få så mange unger de klarer å oppdra i Jesu Kristi navn.
Noen tar det helt ut:
 • Egentlig burde muslimene passe seg litt...tydelig at de ikke har lest så mye historie, for selv om har holdt oss rolig noen tiår nå så forteller vår historie klart en ting: Ikke kødd med den hvite mann!
 • Det er fortsatt vikinger i Norge, jeg er en og tydeligvis er det flere og jeg føler for å vise disse jævla insektene veien hjem.
Meldingene er lagt ut under fullt navn med bilde, og dette er i følge skattelistene virkelige personer. Disse to siste meldingene f.eks. er nokså tydelige trusler om vold, etnisk rensing og i verste fall folkemord. Den som trodde ABB var en enslig gærning tok som vi ser feil.

Klassekampen omtaler saken (9/11):
Klassekampen har gått igjennom 55 skjermbilder med høyreekstremt innhold, som Assidiq har publisert på sin blogg. Der fant vi 17 ytringer som gikk på ønsket om å drepe en muslim, og 11 ytringer som handlet om at vi enten er i krig med islam, eller at krigen er nært forestående, og at det dermed er viktig å skaffe seg våpen.

Lars Gule reagerer sterkt på at drapstruslene mot Assidiq er henlagt, og mener politiet burde gå til aksjon mot flere av dem som har truet ham og som sier på nettet at de vil drepe muslimer.

- Når talspersonen for Profetens Umma blir varetektsfengslet, hvorfor kan ikke en person som sier at han vil drepe en muslim bli fengslet, eller i det minste tatt inn til avhør? spør Gule. 
Se også Klassekampen på nett og Nettavisen.

Veier til vekst

Vil infrastrukturutbygging stimulere til økt verdiskaping? Det er Hallvard Bakke som spør (Klassekampen 2.nov) og svarer selv ved å sitere en ny utredning:

«Studier på norske data viser ingen generell sammenheng mellom veiinvesteringer og produktivitet. En makrostudie basert på nasjonalregnskapsdata for perioden 1963 til 1997, ga for eksempel ikke resultater som støttet en hypotese om at infrastrukturinvesteringer har bedret produktiviteten i Norge. En ny studie basert på fylkesfordelte tall fra 1997-2005 gir heller ikke noen statistisk signifikant sammenheng mellom veiinvesteringer og produktivitet.»
Det er altså ikke noen klar sammenheng mellom veibygging og verdiskaping. Utredningen kan leses her.

Asle Toje - ikke liberaler likevel

Asle Toje har såvidt jeg har notert definert seg selv som liberalkonservativ. Men hans nye bok gir et annet inntrykk skal vi tro omtaler og intervjuer. Ivar Bakke siterer fra Tojes bok:

Når Toje i sin bok klager over at overnasjonale domstoler som «ikke ser det som sitt mål å tjene flertallets interesser, men å verne mindretallet», og referer til at mange mener at «når abstrakte rettigheter går imot folkets interesser, så må rettighetene vike», ja da blir jeg litt på vakt. 
Selv blir jeg ikke bare på vakt, jeg blir forundret. Toje fremstår her som anti-liberal og autoritær: Hva skulle være internasjonale domstolers oppgave om ikke å beskytte mindretall og individer? Staten er allmektig og trenger ikke beskyttelse. Domstolen i Strasbourg er jo nettopp et korrektiv når staten (både utøvende og dømmende makt) krenker individet (og mindretallet). Toje legger i ytterste konsekvens opp til at mindretallets interesse må kunne ofres når de står i veien for "folket".

Det er ytterst pussig at slikt antikvert tankegods formidles av en statsviter, endatil med stilling ved Nobelinstituttet. Toje påstår at rettigheter er "abstrakte". Helt feil. Rettigheter er ikke "abstrakte". Det kan f.eks. dreie seg om penger, når folk blir ruinert er det ikke abstrakt.

Og for å sette det på spissen: Ble ikke jødenes "abstrakte rettigheter" satt til side da de ble skysset til Auschwitz? Dersom det tjente "folkets" eller "nasjonens" interesse var det kanskje greit å la millioner av ukraineres og kinseres rettigheter vike? Å dø av sult eller i et gasskammer er ikke noe abstrakt, det er meget konkret.

Toje er intervjuet av Minerva under overskriften "folk og fedreland". Det er ikke en liberaler vi møter i dette intervjuet. Det er en typisk nasjonal-konservativ.

onsdag 7. november 2012

Oliver Langeland: En glemt helt

Det er som kjent seierherrene som skriver historien. Dette gjaldt også i Norge der Gerhardsen & Co forsøkte å diktere  ettertidens bilde av selve Krigen. Arvid Bryne skriver i Dagbladet:

Fortellingen om hvordan de staute nordmennene i dette vesle landet sto sammen i innbitt kamp mot den onde overmakten, for til slutt å krones med seier og frihet, 8. mai 1945, er bærebjelken i norsk etterkrigshistorie og norsk identitet. Vi sto sammen med Einar Gerhardsen om gjenreising etter tyskernes barbariske ødeleggelser. Det var vi (gode nordmenn) mot de andre (tyskerne og NS-medlemmene), det gode mot det onde.

Og de som skapte denne historien fant vi i den indre krets i Hjemmefrontens ledelse. Det var de som skrev lovene de samme menn dømte «svikerne» etter da krigen var slutt. Vi finner dem også som forfattere av de bindsterke verk om krigen. Der skrev de historien om seg selv, for seg selv. 
Et av de verste utslagene var de nedrige forsøkene på å kneble Oliver Langeland og stoppe hans kritikk av landssvikoppgjøret. Til tross for at Langeland var en krigshelt, selv anså Langeland seg ikke som noen stor helt:
Engelsk radio med sterk norsk bistand laget svada for oss, så vi begynte så smått selv å tro at vi var helter, mens våre prestasjoner nøkternt vurdert var særdeles beskjedne. Dette må vi være oppmerksom på. Vi må ikke lyve oss til noen helteglorie.

Ved siden av Langeland er Svein Blindheim den andre store helten som ble tiet ihjel pga sin kritikk mot politikken før og etter krigen.

O. Langeland

- Arne Johannessen har gitt uansvarligheten et ansikt.

De som trodde politiet ønsker forandring etter 22. juli, har tatt feil. Denne uke gjenvelger norske politifolk Arne Johannessen som sin fagforeningsleder. Utrolig nok, skriver Hanne Skartveit i VG.

På tide at selveste krim- og Frp-avisa sier fra.

lørdag 3. november 2012

Ørjasæters seriøse debattanter

Rikssyneren Elin Ørjasæter skriver om en annen rikssynsers rasisme, det dreier seg om Nils Rune Langeland, "den ekleste gutten i klassen":

Det er et paradoks at seriøse debattanter som Hans Rustad (Document.no), Hege Storhaug (Human Rights Service) og forfatteren Ole Jørgen Anfindsen blir omtalt i landets sentrale avisredaksjoner som en slags avskum, folk man snøfter over eller ler av.
Mens Nils Rune Langeland, som i motsetning til disse åpenbart flørter med fascisme, tas inn i varmen som interessant rikssynser. Hvorfor kan Langeland først være så vulgær, og deretter få breie seg hos kulturelitens egne aviser, Morgenbladet og Klassekampen?
Joda, Anfindsen er seriøs i formen, han er høflig og dannet i språket, han var endog en av de få som tok selvkritikk etter 22.juli - inntrykket er sympatisk men innholdet er nedslående. Hans agenda er rasistisk, men den ekle agendaen pakkes inn i en saklige, vitenskapelig fremstilling.

Verre er Ørjasæters kontrastering av "rasisten" Langeland med den "seriøse" Storhaug. Det kunne ikke blitt mer feil. Rett nok driver Langeland med ufine sleivspark, men er tilsynelatende i stand til å angre. Storhaug derimot bare kjører på med sin dårlig kamuflerte rasisme. Seriøst?

Sammen med Siv Jensen driver Storhaug en kampanje mot Hadia Tajik, alle forstår at dette handler om Tajiks etniske bakgrunn. Sympatisk? Seriøst?

Nå meldes det at Ørjasæter "trekker seg fra Twitter". Jøss, kan man "trekke seg" fra Twitter?
Eksempel på illustrasjon 
fra den "seriøse" debattant Hege Storhaug.

Pelsdyravlslaget tar avstand

Etter den siste tids debatt er det skapt tvil om pelsdyrfarmernes holdning til arrangert ekteskap, og Pelsdyravslaget ser derfor behov for en oppklaring med følgende pressemelding: "Pelsdyravslaget tar avstand fra tvangsekteskap og understreker alles rett til å gifte seg med den de vil."

På samme måte er det skapt tvil om sauebøndenes syn på vold og trusler mot homofile. Sauavlslaget, avdeling Hedmark, har derfor sendt ut følgende pressemelding: "Saueavlslaget tar avstand fra trusler og bruk av vold mot personer på grunn av deres seksuelle legning."

Fiskebåtredernes forbund kan ikke være noe dårligere, og kommer med følgende presisering: "Fiskebåtrederne tar avstand fra all politisk vold og vil varsle politiet om vi får kjennskap til planer om slikt. Vi understreker samtidig at vi ikke har noe i mot jøder, jødedommen eller Israel." Bakgrunnen er at to fiskere på en pub i Bergen kom med hatefulle kommentarer om jøder og Israel, uten at vedkommendes arbeidsgiver umiddelbart tok avstand.

Kjenner du til noen som ikke har tatt tilstrekkelig avstand? Skriv en kommentar så tar vi saken!

Pelsdyroppdretter med ukjent holdning til tvangsekteskap.
Tar han sjansen på å bli slått i hartkorn med Tajik?

Hege Storhaugs Nürnberg-lover

"Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn", skrev Storhaug i Aftenposten. Hun definerte "urnordmann" på egen nettside først da hun ble konfrontert: "Urnordmenn er ifølge SSB’s def: vi som har fire norskfødte besteforeldre. Så kan man kalle det etnisk norsk, norsk eller hva det måtte være, men vi vet vel hvem vi tenker på?"

Joda, vi forstår at Storhaug sikter til den renrasede, som i minst tre generasjoner har 100% blodsbånd til norsk jord. Storhaug innrømmer også at det er "vi" det dreier seg om, hun slumper selv til å være i den riktig kategori. Storhaugs definisjon er nærmest en blåkopi av definisjonene i nazistenes "Nürnberg-lover":

 1. Alle fire besteforeldre ekte tyskere = "av tysk blod" (Deutschblütiger)
 2. Minst en av besteforeldrene jøde = blandingsrase 
 3. Tre eller flere besteforeldre jøder = jøde
Bare kategori (1) tilhørte i følge Nürnberg-lovene det tyske "blodsfellesskap", mens blandingsrase (2) kun tilhørte det tyske "Volksgemeinschaft" (nasjon eller kulturfellesskap).  
Storhaugs "urnordmenn" er altså  alle som er av "norsk blod" for å bruke nazistenes terminologi. Alle andre er utlendinger eller blandings.

Die Nürnberger Gesetze
(bilde fra Wikipedia).

fredag 2. november 2012

Rasisme by proxy

I stedet for å formidle rasisme i egne, entydige ordelag, publiserer Storhaug og Karlsen på HRS' nettsider drøye kronikker av diverse signaturer. Kari Helene Partapuoli skriver i VG (29/10, også gjengitt på ARS' nettside):

Med mindre HRS på debattplass i tydelige ordelag klargjør at de faktisk ikke deler Julia Caesars syn, må offentligheten legge til grunn at HRS anser afrikanere som psykisk utviklingshemmede og dessuten, i tillegg til mennesker fra Midtøsten, preget av innavl. HRS inviteres også til å forklare hvordan kvinners menneskerettigheter på noe vis fremmes av å bli fremstilt som psykisk utviklingshemmede på grunn av sin etniske bakgrunn. Hvis HRS stadig ikke er i stand til å avvise et rasistisk menneskesyn som de i to omganger allerede har uttrykt sin beundring for, er det vanskelig ikke å anse at HRS som sådan er fundert på et rasistisk menneskesyn.
Hogne Øian har tidligere utfordret Storhaug og Karlsen, uten å få noe klart svar. Se ellers siste grundige innlegg fra Øian.

Det mest forbløffende er at Storhaug har frekkhetens nådegave: "Man skal lete lenge for å finne en folkegruppe preget av mindre rasistiske holdninger enn urnordmenn." Eller kanskje Storhaug og hennes meningsfeller Karlsen og "Julia Ceasar" slett ikke er rasister, de sier jo bare sannheten! Pakkisene derimot sier ikke stort, men rasister er de, de har rasisme i blodet så og si, i motsetning til urnordmenn som har ikke-rasisme i blodet - skal vi ta Storhaug på ordet.
Knivskarp analyse - "størst av alt er friheten"
(HRS' egen ikke-rasistiske illustrasjon)

torsdag 1. november 2012

Autoritære foreldre gir konservative barn

Forskning sitert av Minerva viser at konservative og høyrevridde rett og slett er pyser som har hatt en vanskelig oppvekst:

“New research suggests that political socialization begins with parenting. Mothers and fathers who adopt an authoritarian parenting style (as opposed to an egalitarian style) tend to raise children who endorse conservative ideologies as adults.”