torsdag 1. november 2012

Autoritære foreldre gir konservative barn

Forskning sitert av Minerva viser at konservative og høyrevridde rett og slett er pyser som har hatt en vanskelig oppvekst:

“New research suggests that political socialization begins with parenting. Mothers and fathers who adopt an authoritarian parenting style (as opposed to an egalitarian style) tend to raise children who endorse conservative ideologies as adults.”

Ingen kommentarer: