onsdag 31. oktober 2012

Et 70-års minne

Som et viktig ledd i gjennomføringen av nyordningen i Europa inngår som kjent spørsmålet om jødenes stilling. Turen er no kommet til vårt land. Ved den lov som nettopp er gitt om inndragning av formue som tilhører jøder, er der tatt et avgjørende skritt. Lovens fremkomst på det nåværende tidspunkt må ikke sees som noen hevnakt fordi to jøder er medskyldige i drapet på politikonstabel Hvam i torsdags, den har en langt dypereliggende årsak, nemlig synet på jødespørsmålet i sin alminnelighet. Jødene har som kjent alltid vært snyltere på samfunnnet og deres innflytelse må derfor elimineres. Bak de krefter som er i mot en sunn utvikling i Europa står i første rekke jødene.
   (fra Morgenbladets leder, 28.oktober 1942)

5 kommentarer:

Unknown sa...

Dette var for 70 år siden. I dag gis det uttrykk for tanker som kanskje ikke er så annerledes, men om andre grupper: "Somaliere flest er verken dumme, late eller uorganiserte. Tvert om. I mine øyne er de smarte, arbeidsvillig og har organisasjonstalent, dog med et aldri så lite men: for mange slår ikke egenskapen inn før det tjener dem selv". Hvor sitatet stammer fra, kan jo være gjenstand for en gjettekonkurranse(dvs. et google-søk...).

Anonym sa...

Internett som vi kjenner det er ikke gammelt nok.

Det kunne for eksempel vært sagt om vietnameserne, da de var den store gruppa nye innvandrere.

Eller om irer i New York en gang i tida.

Eller ...

Konrad sa...

Rasismen er naturligvis ikke begrenset til folk med mørk hudfarge, til jøder eller til muslimer. Irer og polakker ble utsatt for rasisme i USA. Svensker ble utsatt for rasisme i Norge (det var en innvandringsbølge for vel 100 år siden). Finner på Finnskogen ble utsatt for rasisme. Vietnamesiske flytktninger likeså.

Det gjør naturligvis ikke saken bedre.

Det spesielle med jødeforfølgelsen for 70 år siden er hvor totalt, byråkratisk og industrielt det ble gjennomført. Det var ikke mumling i krokene og skjellsord i fylla. Statens store apparat ble satt i verk.

Det skremmende er imidlertid hvor lik retorikken/forestillingene av i dag (i det minst før 22.juli) er med den som omhandlet jødene for 70-80-90 år siden.

Anonym sa...

Sjakktrekk av jødene å myrde Hirdmann Arne Hvam som gjorde tjeneste som grensepolti.

Vel "what comes around gets around" retarde jødeelskere som tror på luspulver gasskammerskrøner!

Konrad sa...

Jøss, skrive slikt vrøvl endatil på julaften.