søndag 28. oktober 2012

Lensmannen i Sør-Fron

I Gudbrandsdalen bodde familien Karpol som hadde flyktet fra forfølgelse i Baltikum på 1890-tallet. Som de fleste andre i Sør-Fron drev de gårdsbruk. For 70 år siden, 26. oktober 1942, kom lensmannen for å arrestere mennene i familien. Deres forbrytelse: De var jøder. Familiens eiendeler ble auksjonert bort, også dette sørget lensmannen for, og han stakk honoraret rett i egen lomme.

Lensmannen ble etter krigen tiltalt og fikk god skussmål, blant annet fra Milorg-folk. I likhet med andre politifolk ble lensmannen ikke dømt for å sendt folk til gasskamrene i Auschwitz, som det står i dommen: «han foretok arrestasjonene av familien Karpol så hensynsfullt som mulig, og at det ikke kan ligge ham til last at Karpols ikke vendte tilbake».

Lensmannen var imidlertid medlem av NS. Det ble han dømt for: 2000 kr i bot og tap av lensmannsjobben.

Fra Terje Carlsens artikkel.

Ingen kommentarer: