torsdag 30. september 2010

Harde og myke fakta, igjen

Dagbladet skriver om tenketankekrigen (Konrads er ikke nevnt, fysj), særlig om Wilkinson og Picketts bok som hevder å vise at i samfunn med små forskjeller mellom folk der går alt så meget bedre. Dette faller ikke i god jord på høyre-siden og dermed angriper de bokens metoder og datamateriale. Tilsvarende omfavnes boken ukritisk av venstre-siden.

Politikk handler oftest om å tilpasse argumentene til den på forhånd oppstilte konklusjon.Kanskje sannheten er noe slikt som dette?

Blogglisten

Justismord i kø?

Lars Gule anmelder flere polititjenestemenn for grov uforstand i tjenesten etter at
Mohammed Nurul Islam Shekh er dømt til en av Norges strengeste straffer for familievold. Gule har også skrevet bok om saken.


Tvilsome bevis? Slett politiarbeid? Blablad slukte iallefall fornærmedes versjon.

Rossavik: En homofil EU-tilhenger

I solidaritet med Jyllands Posten og andre stolte ytringsfrihetskjemper velger også jeg (Konrad altså) å bruke ytringsfriheten på en irrelevant og tøvete måte. Derfor sier jeg det rett ut: Den tunghørte homsen Frank Rossavik er EU-tilhenger. Selv om dette er helt sant, er det helt irrelevant når det gjelder EU, tunghørte og homofile. Men dette handler om ytringsfriheten, jeg gjentar ytringsfriheten - relevans, saklighet og fakta er dermed uinteressant.

Alle som lar være å skrive dette er noen feiginger, de bøyer seg for homseterroren, sier Selbekk. De tunghørte skal ikke diktere innholdet i norske aviser!


Frykt ei, jomfru i nød. Ridder Cockvold på vei!

Blogglisten

onsdag 29. september 2010

Harde og myke fakta

Verden er full av oppblåste tall, skriver professor Kalle Moene i DN 11.sept. Jeg sakser:

De kommer dels som opportunistiske feilmarginer som kan tippe en beslutning i en ønsket retning, som i prognosene for elkraft som ga oss Alta-utbyggingen, og kanskje også i prognosene som nå kan gi oss nye kraftlinjer i Hardanger.

Politikken som skulle ta Kina i et stort sprang til den moderne tid, ledet som kjent til en økonomisk og sosial katastrofe. De demografiske anslagene på tragedien kom først på begynnelsen av 1980-tallet. De var dramatiske: 16,5 millioner mennesker døde, det vil si fem ganger flere enn i den store hungersnødkatastrofen i Bengal i 1943.

Noen år senere kom nye og enda høyere anslag, og det siste jeg har sett, står i Hang og Hallidays store bok om Mao: 38 millioner døde. På 20 år har vi altså fått mer enn en dobling av dødstallene uten at en har funnet nye døde i Kina eller har benyttet nye beregningsmetoder.

Hva ny forskning "får lov til" å finne ut er også illustrerende for hvordan tall i realiteten blir tilpasset rådende politiske holdninger. Ingen kan for eksempel finne ut at leveforholdene i Stalins Sovjet var bedre enn vi trodde. Den økonomiske historikeren Robert Allen, har imidlertid vist nettopp det i boken "Farm to Factory - A reinterpretation of the Soviet industrial revolution" (2003).

Allen beregner nye prisindekser og realinntekter på basis av tallene som er tilgjengelige etter murens fall. Mens de meste kjente levekårsundersøkelsene for Sovjet (Bergson og Chapman) fant at forbruket per innbygger falt på 1930-tallet, finner Allen at det faktisk økte betydelig, og særlig i byene. Millionene av unge som flyktet fra landsbygda til byene, tjente materielt på utviklingen og kunne derfor ha sine grunner til å støtte sovjetstaten.

Allen gjør selvsagt ikke stalinismen mer tålelig politisk. Men dersom tallene hans er riktige, blir det lettere å forstå hvorfor det grusomme regimet overlevde så lenge.

Som ventet fikk Allen store problemer med å publisere sitt imponerende arbeid. Tidsånden bestemte at åpningen av arkivene skulle vise at forholdene var verre enn vi trodde. Når han ikke fant det, må han ha gjort en dårlig jobb eller så rir han politiske kjepphester - mente flere.
Robert Allens bok på Princeton U Press.Hvor mange døde i Bosnia-krigen på 1990-tallet? 20.000, 100.000, 300.000? (Og ja, det gikk verst utover muslimene, om noen skulle ha glemt det.)

Blogglisten

Islamisme er politikk

For de som ikke har fått det med seg: Islamisme er politikk mer enn religion, påpeker Nafeez Mosaddeq Ahmed i intervju med BT:

- Det handler mer om ekskludering fra det sivile samfunn, sosial fremmedgjøring og politisk impotens, enn om religion. Unge muslimer som verken er komfortable med foreldrenes tradisjonelle verdisyn, eller britisk identitet, kan være sårbare for islamistisk propaganda. De har ofte liten sosial mobilitet og mangler kanaler for å uttrykke sin frustrasjon, for eksempel over krigene i Irak og Afghanistan. De aller fleste vokser dette fra seg, men en minoritet vil begynne å tro at muslimer er i krig med Vesten.
Tenk det. Kanskje det mange oppfatter som hat rett og slett er frustrasjon. Og hvordan blir norsk soldater oppfattet i Afghanistan mon tro? Som barnslige idioter? Som voldelige representanter for den arrogante vesten? Hmmm.


Ondskapen personlig.

Blogglisten

mandag 27. september 2010

Ny studie: Overvektige er fetere enn andre

Om du er bred rundt magen, har høy BMI og høyt blodtrykk, er det større risiko for at du også sliter med fedme og høy vekt, skriver VG.


Overvektige sliter ofte med fedme.

Blogglisten

mandag 20. september 2010

Svenskesuget

Muslimer är inte kapabla till kritiskt tänkande. Deras lära har programmerat om
deras hjärnor i så hög grad att själva nervbanorna ligger fel. Muslimsk kultur
omformar hjärnan, därför fungerar inte psykologisk vård på muslimer.

Sitat fra en dansk psykolog på en av Sverigedemokratenes samlinger.

Oppdatering:
- Sverigedemokraterna fremstilles i Norge gjerne som et protestparti som ligner Fremskrittspartiet, men det er misvisende. Sverigedemokraterna startet som et rasistisk parti, med tette bånd til nynazister, sier Didrik Søderlind, rådgiver i livssyn i Human-etisk Forbund. Han har fulgt partiet i en årrekke.


Feilvare. Muslimenes hjerner er varig skadet, i følge SD.

lørdag 18. september 2010

Æreskultur og løsning i Afghanistan

VI SNAKKER ofte om den afghanske og muslimske æreskulturen, med æresdrap og all elendighet som den fører med seg. Men det er faktisk den amerikanske æreskulturen som gjør en politisk løsning så vanskelig. Man nekter seg den eneste virksomme strategi som til alle tider har fått slutt på kriger ingen av partene kan vinne: forhandlinger. Det selvsagte fremstår som umulig på grunn av såret amerikansk æresfølelse, skriver Morten Strøksnes i BT. Les.

Spagatminister JG Støre.

Undertøystwitterbølgen


Bare for å vise hvor teit Helle Vaagland er, publiserer Konrad et feministisk undertøysbilde av seg selv.Blogglisten

Heng jævelen!

Allerede dagen etter at Pernille Thronsen ble funnet drept i Budapest, meldte drapsmistenkte Zhao Fei seg i Beijing. På en pressekonferanse torsdag sa talskvinnen Jiang Yuat Zhao at kinesiske myndigheter ønsker at Fei blir rettsforfulgt i hjemlandet, melder VG.

Og Kina er som kjent flittige i bruk av dødsstraff. Da er det bare en ting å si: Heng jævelen! Han drepte en snill, blond, blåøyd norsk jente. Med kaldt blod. Han fortjener ikke noe mindre enn dødsstraff.

I mellomtiden får vi håpe at de kjekke, uskyldsrene norske guttene snart kommer hjem fra det usiviliserte Kongo, der de etter en tvilsom rettssak henretter folk uten å blunke. La dem komme hjem til den siviliserte norske rettsstaten. Få guttene hjem til jul!


Vi må respektere landets straffelov, dødsstraff er helt greit, sier politiker.

mandag 13. september 2010

Iver B. Neumann på biltur

Iver B Neumann har ikke bare vært på bærtur, han har også vært på biltur. Nærmere bestemt til Hardanger, kunne vi høre på radioen. På vei hjem ut på kvelden merket han seg at det var lite trafikk og at det var mange tunneler på veiene der i Hardanger, i motsetning til i Oslo der det er masse biler til alle døgnets tider (særlig på de tidene professoren skal kjøre 2,3 km hjem fra Blindern). Ut fra denne grundige empirien konkluderte han med at folk i distriktene er noen sytepaver som gnåler ut i ett.

Neumann er tydeligvis dummere enn han gir seg ut for. Bygdeveien gjennom f.eks. Voss er ikke bare en lokalvei til nytte for vossinger, den er også en nasjonal vei, det er faktisk hovedveien mellom Oslo og Bergen. I Oslo er det en mengde veier ved siden av hverandre, sågar flere felt på samme vei. I distriktene er det som regel bare en vei, det går ikke an å bygge 0,17 vei eller 0,14 tunnel i samsvar med trafikkmengden (selv om mange veier i Hardanger er ca 0,56). Dessuten går det ikke tog, trikk eller t-bane fra Hardanger til Bergen. Neumann kan jo rusle eller sykle hjem fra jobb dersom han ikke nedlater seg til å ta buss eller trikk sammen med allmuen.Denne veien burde egentlig bare vært 53 cm bred, i følge beregninger utført av sosialantropologen Iver B. Neumann.

Import av voldsmenn og kriminelle

Predikanten Rune Edvardsen* starter kronerulling for de to drapsdømte nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French i Kongo, i følge VG.

Noen klager altså over mange kriminelle fra Litauen, Polen og Romania, sågar en og annen drapsdømt iraker. Samtidig driver altså andre kronerulling for å få fylle norske fengsler med flere kriminelle og drapsdømte. Er det ikke på tide at Per Sandberg og slike er rystet?

Kanskje på tide med kronerulling for Osman Osman? Han har norske barn og norsk pass.

*I følge Wikipedia er han sønn av Aril Edvardsen.


Den fundamentalistiske predikantene Konrad vil betale for å få Osman hjem til Norge.

Blogglisten

Brenner for toleranse

Pastor Bob Old satte fyr på to eksemplarer av Koranen i Springfield i Tennessee i forbindelse med markeringene av terrorangrepene 11. september.

- Islam er en ond og intolerante religion, islam fører ikke noe godt med seg, islam skaper bare krig og konflikt verden over, og muslimene er terrorister som liker å sprenge og sette fyr på ting. Dette beviser vi ved å sette fyr på den jævla Koranen, en farlig og forførisk bok, sier pastoren.Muslimer liker å sette fyr på ting de ikke liker, her fra Kashmir.

Blogglisten

søndag 12. september 2010

Treningsleir for politikere


Konrad har nå fått tak i bilder fra den hemmelige treningsleiren for kommende politikere. Her fra øvelse i å legge seg langflat (i dette tilfellet med gjørme for å forsterke ydmykelsen). Instruktørene er innleid fra VGs politiske redaksjon.


Blogglisten

Hemmelige henrettelser

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende straff, heter det i en FN-konvensjon som jeg kom til å tenke på da jeg leste denne notisen i Morgenbladet:

Med et noe uvanlig PRs­tunt åpnet den japans­ke regjeringen fredag forrige uke dørene til s­ine henrettels­es­lokaler for pres­s­en. Fra 2000 til 2009 ble 112 mennes­ker i Japan dømt til døden, og 46 ble henrettet. I dag har landet 107 døds­dømte fanger. I Japan kan det gå inntil 40 år før døds­dømte pers­oner blir henrettet, og vedkommende blir ikke informert om tids­punktet før øyeblikket før henrettels­en fi­nner s­ted. Familiemedlemmer og fors­varere blir førs­t informert i etterkant. Ifølge det japans­ke jus­tis­departementet er det s­yv henrettels­es­ans­talter i Japan. Plasseringen er fremdeles­ hemmelig.
I likhet med land som USA, Kina og Iran har altså Japan et stykke igjen før landet er fullstendig sivilisert.


Hemmelig til og med for den dømte.

Blogglisten

- Folk fleste er late og verdiløse

Arbeidstagernes del av kaken blir stadig mindre. Det kan ha bidratt til å bygge opp USAs gjeldsboble og krisen i verdensøkonomien, melder Aftenposten. Arbeidere verden rundt får for lave lønnstillegg. Fordelingen mellom arbeidere og bedriftseiere blir stadig skjevere.

- Dette viser at folk flest er late og verdiløse, sier professor Iver B. Neumann i en kommentar til oppslaget i Aftenposten. Når de objektive markedsmekanismene sørger for at kapitalistene får stadig større del av kaka mens arbeidstakere får mindre, beviser jo det at arbeidstakere bidrar svært lite til verdiskapingen. Kapitalistene derimot er jo de som virkelig skaper verdier.


Lav lønn som fortjent.

Blogglisten

Husk de 97.814

Vampus minner oss om de nær 3000 uskyldige som ble drept 9/11 - som om påminnelse er nødvendig. Hver av disse knappe 3000 var personer og navnene blir lest høyt ved ground zero hvert år.

La meg så minne om de 97.814 uskyldige sivile som har blitt drept etter USAs invasjon av Irak. Disse var også personer, men ingen leser navnene deres ved et minnesmerke. En av de 97.814 beskrives av sin svoger som en snill og empatisk mann som alltid smilte. “Uannsett hvor han var, ble det verdens beste sted å være."

Vampus og andre har naturligvis ingen begrunnelse for hvorfor akkurat disse 3000 tilfeldige ofrene er viktige å minnes. Dobbelmoralen ligger i tykke, illeluktende lag.


Irakere er statistikk, amerikanere er personligheter.

Blogglisten

lørdag 11. september 2010

Per Willy: Koranen må brennes av hensyn til ytringsfriheten

Det er skremmende å se hvordan store deler av norske menigheter bevisst unnlater å brenne Koranen, sier Per Willy Asmundsen i en kommentar til at pastor Terry Jones har avlyst bokbålet.

Også Per Edgar Cockvold er skuffet over at pastoren bøyer av for press, i frykt for muslimenes terror:
"Vi har ikke lov til å kompromisse når det gjelder retten til å ytre seg."

- Det finnes tusenvis av terrorceller der ute som har som mål å tilintetgjøre vår livsform, som ikke aksepterer verken kvinnefrigjøringen, ytringsfriheten eller menneskeverdet. De vil oss til livs, og naturligvis så er disse bøkene et veldig viktig symbol for disse islamistene, sier Klokkvold til Nettavisen.

Dette handler faktisk om vår livsform fortsetter Klukkvold:

- Ja. Retten til å tenke og uttrykke sine tanker, retten til å tro uten å mene at man har rett til å ta livet av de som tror noe annet, er så fundamentalt for hele vår livsform at vi faktisk i noen situasjoner er nødt til å markere at her går grensen.

We shall go on to the end, we shall fight with growing confidence and growing strength, we shall defend our freedom, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, avslutter Cockvold beskjedent.


We shall never surrender.

En surrealistisk nyhetsuke

Denne uken har bydd på den ene mer fascinerende nyheten etter den andre.


VGs gavegraving følger et tradisjonelt mønster, men likevel fascinerende med alle sine sexy detaljer. Saken viser VG på sitt beste og verste samtidig: Det har preg av kampanje, men samtidig fusker ikke VG med fakta. Når VG lukter statsrådblod blir det spetakkel (bildet til venstre: journalister på jobb).

Denne uken har vi også blitt kjent med den vakre, sympatiske og begavede Maria som har prestert å fullføre solid høyere utdanning i Norge - uten pass, uten bankkonto, uten lovlig opphold. Hun har til og med gitt ut bok. Dette er et av de mest forvirrende innlegg i asyldebatten.

Og vi må ikke glemme: Mye tyder på at politiet fusket med bevisene mot Arne Treholt. Selv om saken mot Treholt ikke kollapser helt, sitter man igjen med inntrykk av at det hovedsakelig var en politisk dom. Dessuten styrker det ikke tilliten til PST (eller POT som det da het), for å si det mildt. Også verdt å merke seg at aktoratet i Treholt-saken var de unge og fremadstormende Busch og Qvigstad, de samme som i dag leder landets påtalemakt. Spesialenheten skal naturligvis ikke etterforske politiets fusk med bevis - også det en smule surrealistisk.


På kontoen for idioti kan vi også føre denne pastoren i Florida som vil lage bokbål. Til å være pastor virker han uvanlig kunnskapsløs. Vet han ikke hvilken ekkel tradisjon han står i?


Menn med rare barter liker å brenne bøker.

Blogglisten

mandag 6. september 2010

Monsteromkamp

Debatten om Hardanger-mastene viser at vi bør revurdere forbudet mot gasskraft - for naturens og klimaets skyld, skriver professor i samfunnsøkonomi Sigve Tjøtta (DN 4.sept). Selektivt sitat:

BKKs egne prognoser bekrefter klimapolitikkens relevans:

  • Effektbehovet i regionen er på 2083 MW i år 2025, ifølge BKKs prognoser.
  • Uten å elektrifisere Troll A og Gjøa reduseres effektbehovet med 250 MW.
  • Behovet reduseres ytterligere med 400 MW med et konvensjonelt gasskraftverk på Kollsnes på plass. Et slikt gasskraftverk vil gjøre Sima-Samnanger linjen samfunnsøkonomisk ulønnsomt; dette ifølge BKK og Statnetts felles utredninger om strømforsyningen til BKK-området (oppdatert våren 2010).
Prognosene for totalt effektbehov i 2025 er da redusert til 1433 MW. Det skulle være tilstrekkelig; sammenlignet med maksimal effektbruk på 1810 MW sist vinter - den kaldeste vinteren i manns minne.

Mastene i Hardanger, i Sogn og på Møre er trolig irreversible. Det samme er vindmøllene som blir bygget langs kysten. Fysisk og teknisk er det mulig å fjerne dem. Men når linjene og vindmøllene først er bygd, tilpasser resten av økonomien seg med dem. Disse økonomiske endringer gjør det vanskeligere å fjerne mastene. Kostnadene kan bli for høye. Økonomien preges av veien vi går, inkludert våre feilsteg.


Kan lett demonteres, men er i praksis irreversible.

Blogglisten

Jødene kommer!

David Miliband er favoritt til å ta over som Labour-leder. Skremmende nok er Miliband av jødisk herkomst og dette er viktig del av identiten (i følge ham selv): den polsk-jødiske faren flyktet fra Belgia, mens den jødiske moren kom fra Polen.

Utrolig nok heter hans fremste utfordrer Ed Miliband. Ikke bare er han Davids lillebror, skremmende nok er også han jøde. Så mange jøder i en og samme familie? Kan det være en konspirasjon?

DNs omtale (28.aug) bringer også intervju med kommentatoren Nick Cohen i den venstrevridde avisa The Observer. "Cohen"? Navnet sier det meste. Han er naturligvis også av jødisk herkomst, også han med østeuropeisk bakgrunn.

Når skal denne utviklingen stanses? Blir engelskmennene fremmede i sitt eget land?


Utenlandsk ukultur på vei inn i britisk politikk.


Blogglisten

søndag 5. september 2010

Forskning viser: Muslimene tar over!

Kvinner taper og innvandrere vinner på retting i valglistene i kommunevalgene, skriver Johannes Bergh, Tor Bjørklund og Ottar Hellevik i DN 28.aug. Jeg sakser:

Rettingene har betydning for hvem som blir valgt til kommunestyret. I 2007 ble 63 prosent av mandatene tildelt ut fra velgernes listeretting. Mange av dem ville riktignok blitt valgt også om partienes rekkefølge var blitt fulgt, men en fjerdedel av representantene i 2007 kan takke velgernes rettinger for plassen.
(..)
Kandidater med minoritetsbakgrunn har derimot en klar fordel av listerettingen. At minoritetspolitikere er godt representert i de kommuner som har flest ikke-vestlige innbyggere, kan i stor grad forklares ved nettopp valgordningen. Det foregår en bevisst retting til fordel for minoritetskandidater. Mye tyder på at innvandrere gir tilleggstemmer til kandidater med samme bakgrunn som dem selv. Her er også en av forklaringene på den økte listerettingen i Oslo.
Skummelt!


Denne muslimen satser ikke på lokapolitikken i Oslo.

Blogglisten

ETA går inn i FN-styrkene

Den baskiske terroistorganisasjonen ETA erklærer nå våpenhvile. Dette markerer begynnelsen på en normalisering av ETA, og det ventes at ETAs soldater om ikke lenge vil delta i FN-styrkene.

- Vi er fryktløse og vant til å arbeide under kummerlige forhold, i motsetning til puddingene fra Skandinavia, sier maskert ETA-talsmann.

NRK meldte tidligere denne uken at soldater fra den terroristorganisasjoen UCK ønsker å bidra i FN-styrker. De mener at erfaringen med terror mot serbiske myndigheter vil være verdifulle.


Blogglisten

lørdag 4. september 2010

Stoltenberg: Kriminelle må ta sin straff

- Det kan ikke være slik at kriminelle kan stikke av til hjemlandet for å unndra seg straff og erstatningsansvar, sier statsminister Stoltenberg til NRK radio.

Kjell Magne Bondevik er enig og har engasjert seg i Budapest-saken.


Bred enighet om at kriminelle må ta sin straff, her de dødsdømte i Kongo.

Blogglisten

fredag 3. september 2010

Obama leverer tilbake Nobelprisen

Statsminister Jens Stoltenberg innfører fra og med fredag nye regler som forhindrer statsråder i å beholde gaver de mottar i embets medfør.

- For å følge opp intensjonen i regelendringen, har Barack Obama annonsert at han leverer tilbake Nobelprisen. Han returnerer selve pengepremien (som utgjør hele 10 millioner kroner) og gullmedaljen, bekrefter Stoltenberg.

Obama beholder imidlertid selve diplomet. Det hvite hus sier i en kommentar at slike pengebeløp skaper feilaktig inntrykk av at USAs president lar seg bestikke av små, oljerike land på den andre siden av havet. USAs utenrikspolitikk er ikke styrt av oljeinteresser, understreker presidentens talsmann.


Obama unngår teppeskatt.

Blogglisten

Frank Rossavik i den islamofobe grøfta

Frank Rossavik kjører i dagens Morgenblad i den samme islamofobe grøfta som Cockvold. Rossavik har sett i krystallkula og funnet ut at noen få tusen konservative muslimer i Norge truer vår frihet. Det er mildt sagt en fremstilling med slagside. Har homsen Rossavik virkelig glemt at den kristenultrakonservative Nina Karin Monsen fikk Fritt ords pris? Monsens standpunkt finner dessuten betydelig klangbunn blant Krfs og Frps kjernevelgere (og kanskje også blant Aps og Sps for alt jeg vet). Trusselen mot liberaliteten kommer ikke fra en marginalisert, avmektig minoritet, den kommer fra det politiske sentrum.

Har Rossavik glemt at Otto Jespersens jødemonolog ble felt i PFU? Joda, Klukkvold verner gjerne om jødenes menneskeverd, men ikke muslimenes ditto.

Apropos:
I forbindelse med Khan-Østrems utfall mot Cockvold demonstrerer norsk presse nok en gang sin mangel på evne til selvkritikk. Pave Per-Edgar er altså hevet over kritikk, ser det ut til. Morgenbladet på lederplass ser dog ut til å være et hederlig unntak.

Den fullstendig ikke-islamofobe pressepave sier f.eks. ting som dette:

«Vi behøver noen som våger å si i fra, som tør å si til de fredelige, anstendige muslimer at de er nødt til å ta et valg, at ytringsfrihet er prisen de må betale for å dyrke sin tro her i landet. Liker de det ikke, får de reise.» (Amagasinet 4.april 2008)
Klukkvold nøler ikke med å holde enhver muslim som ikke "tar avstand" ansvarlig for terror: «Kokkvold finner det forstemmende at ikke moderate muslimer reagerer på truslene med et unisont "ikke i vårt navn!". » (Amagasinet 4.april 2008)

Har Cockvold noengang stilt samme kollektive krav til baskere, katolikker, irer, protestanter, baptister? Kokkvold er ikke bare en belastning for pressen, han forsøpler norsk offentlighet med sin åpenlyse dobbelmoral.


Da Rossavik gikk ut for å lete etter en homofob muslim fant han denne damen i ferd med å ta på seg niqab.

Blogglisten

torsdag 2. september 2010

Dialog med Goebbels og Göring

Oppdatering: Kommentar fra to Civita-karer.

Det er irrasjonelt av statsvitenskapsprofessor Bernt Hagtvet å boikotte Bjørnsonfestivalen fordi Goebbels en tenker venstrefascist han forakter, står på programmet, skriver Åmås i Aftenposten.

Åmås bruker pussig nok overskriften "ingen boikott av tenkning", men han siterer redelig nok fra Bjørnson-festivalens program der Myrdal omtales som «en av Sveriges mest kompromissløse og kunnskapsrike intellektuelle».

Dersom Myrdal kan få hederlig omtale som "kunnskapsrik og kompromissløs" bør vel også rasshølet David Irving bli gjenstand for samme holdningsløse omtale. Irving er da vitterlig både kunnskapsrik og kompromissløs. Eventuelt kunne begge gamlingene bli omtalt som "politisk ukorrekt", det har jo blitt den nye hedersbetegnelsen på høyresiden.

Neida, Myrdal er ingen Goebbels. Men Åmås er nokså tøvete når han kaller Myrdals manglende evne og vilje til å ta inn over seg gigantiske historiske fakta for "tenkning". Det er forskjell på å være åpen og ha hull i hodet.

Vel, Hagtvet kan nok være litt monoman i sine stadige angrep på syttitallets MLere, men han setter fingeren på et ømt punkt: Holocaust-forsvarere og -benektere er altså intellektuelt bunnslam, mens deres likemenn Pol-Pot forsvarerne er vår tids ledende tenkere og akademikere.


- Åpenhet og dialog i stedet for boikott, sier festivalsjef.

Blogglisten

Monsterekspert avsetter monsterminister

Monsterminister Terje Riis-Johansen må tåle mye pepper etter at han håndplukket en leverandør til Statnett som leder for utvalget som skal utrede konsekvensene av sjøkabler i Hardanger.

Monsterrådgiver Elizabeth Hartmann i ekspertbyrået Siste skrik sier at hun er overrasket over at statsråden valgte en leder som jobber i et firma som er leverandør for Statnett.

VGs monsterkommentator har på bakgrunn av dette valgt å avsette Riis-Johansen. VG gir Stoltenberg frist til fredag kl 12:00 med å skaffe ny statsråd til monsterdepartementet.


Ny statsråd?

Blogglisten