onsdag 22. juli 2015

Rasism? Joda, neida.

Sandra Bland døde i politiarresten i Texas under uklare omstendigheter. Hun ble stoppet av trafikkpolitiet fordi hun ikke blinket ved filskifte, politimannen forlangte at hun skulle stumpe sigaretten mens han snakket med henne og en krangel bryter ut. Til slutt ble politimannen så hissig at han la henne i bakken og satte på håndjern.

Sandra Bland var naturligvis svart og politimannen hvit.

Rasisme? Selvfølgelig ikke! Bortforklaringene er sikkert i gang.

Hissig idiot av en politimann? Selvfølgelig ikke. Bortforklaringer er sikkert i gang.

tirsdag 21. juli 2015

Max Hermansens sjarmerende sengekamerater

Pegida er infiltrert av nynazister, skriver DN 21/7. Pegida er rasister av verste sort mener professor Hajo Funke i Berlin, Pegida har tatt dreining mot det ekstreme høyre de siste månedene.

Ved et asylsøkermottak i Dresden møter hissig demonstranter opp og kaster stein og ølflasker mot huset.

søndag 12. juli 2015

Kåre Willoch: Kapitalismens verste fiende

Kapitalismens fremste forkjempere er i realiteten dens verste fiende skrev Kåre Willoch i VG 2003:

Det er en vanskelig oppgave å hindre at bedriftsledere misbruker sine stillinger til å forsyne seg av de lassene som de forvalter for andre. Man må forebygge at en begrenset krets innen næringslivet skyver penger til hverandre på bedriftenes og aksjonærenes bekostning. 

I Norge førte det bare til små notiser i pressen da det ikke lenger lot seg skjule at børsdirektøren i New York fikk 12 millioner dollar for jobben i fjor, og 15 millioner året før. Årslønninger som tilsvarer rundt 100 millioner kroner, er blitt så vanlige i USA at de ikke lenger vekker stor oppmerksomhet.

Dessuten er det vel fremdeles mange som tror at det som regel dreier seg om høy lønn for makeløs innsats. Det er meget som tyder på at det er en myte. Den anerkjente kommentatoren Paul Krugman valgte i International Herald Tribune heller å forklare utviklingen som resultat av «en orgie av gjensidig klapping på ryggen blant bedriftsledere og deres styrer».
At slike lønninger ikke bare er resultat av markedskrefter og jakt efter de beste hodene, ble også klarlagt i Financial Times 30.07. i fjor. Avisen påviste at ledere i de 25 største amerikanske aksjeselskaper som hadde gått konkurs siden januar året før, hadde fått med seg 25 milliarder kroner fra disse tragediene.
Joda, Kåre Willoch, Høyre-mannen som slapp kapitalismen løs rundt 1983. Og dette skrev han altså i 2003, før finanskollapsen i New York, før Terra-skandalen, før de islandske bankene kollapset.

lørdag 11. juli 2015

Hege Storhaugs konspiranoia

Konspirasjonsteoriene når stadig nye høyder, skriver Lars Gule (Klassekampen 9/7):

Ganske nylig publiserte Human Rights Service en artikkel, skrevet av Hege Storhaug, med tittelen «Masterplanen et hakk nærmere oss?» Her er det al-Qa’ida og IS som har utarbeidet en masterplan for verdenserobring. Og ganske riktig, IS er bare noen få skritt fra å realisere sitt prosjekt. IS-krigerne er overalt, også i Norge. Parallellene til den kalde krigens antikommunistiske konspirasjonsteorier er påfallende. Slik sprer HRS både frykt og hat. At denne «tenketanken» fortsatt mottar offentlig støtte, er underlig.

mandag 6. juli 2015

OECD: Skattekutt gir mindre vekst

Økonomen Cingano hos OECD viser at skattekutt for de rike bremser økonomisk vekst. Rådende politikk i Norge er skattekutt særlig for de rike, blant annet i form av redusert formueskatt og avvikling av arveavgift.

Sydney Morning Heralds kommentar:

This belief that fairness reduces growth but unfairness fosters it lies behind many of the tax "reforms" we've seen over the years. Trouble is, there's been surprisingly little empirical evidence to support this theory – a theory, you'll be surprised to hear, rich people really like..