mandag 6. juli 2015

OECD: Skattekutt gir mindre vekst

Økonomen Cingano hos OECD viser at skattekutt for de rike bremser økonomisk vekst. Rådende politikk i Norge er skattekutt særlig for de rike, blant annet i form av redusert formueskatt og avvikling av arveavgift.

Sydney Morning Heralds kommentar:

This belief that fairness reduces growth but unfairness fosters it lies behind many of the tax "reforms" we've seen over the years. Trouble is, there's been surprisingly little empirical evidence to support this theory – a theory, you'll be surprised to hear, rich people really like..


Ingen kommentarer: