lørdag 29. november 2014

Norges Ferguson

Mens vi forferdes over amerikanske politimenns brutale fremferd mot svarte ungdommer, er det verdt å minnes Eugene Obiora som ble drept av fire politimenn i Trondheim, eller "omkom mens han ble pågrepet" som det eufemistisk står på Wikipedia. Drapet fikk ingen konsekvenser for politimennene som utførte ugjerningen.


søndag 23. november 2014

Makt og elite i Norge

Ikke la deg lure av myten om det egalitære Norge, skriver sosiologene Hjellbrekk og Korsnes i Klassekampen 7/10:

I demokratiske styresett er det ein grunntanke at makta utgår av folket, til representantar av folket, som skal styre til beste for folket. Sjølv om denne eliten er blant dei mest opne, finn Patrick Lie Andersen at den vert meir lukka dess høgare opp i det politiske systemet ein kjem. I politikken rår det ei «lov om aukande ulikskap» når det gjeld klasse- og utdanningsbakgrunnar. Lokalpolitikarane utviser klare likskapstrekk med det folket dei skal representere, men det stiller seg annleis med klasse- og utdanningsbakgrunnen til topp-politikarane.

Også i den økonomiske eliten finn ein skiljeliner. På grunnlag av registerdata om formuesforhold, kan Nordli Hansen identifisere ein eigarelite som både har høge inntekter og høge kapitalinntekter. Er ein først ein del av denne eliten, har ein også gode utsikter til å verte verande rik over tid. I denne «eigareliten» er også innslaget av arv tydeleg: Dei har oftare foreldre med høge formuar og høge inntekter, og fedrar som sjølv er eller var bedriftsleiarar. Betydninga av denne arven har også auka over tid. Trass i likskapsorienteringa, og trass i at meritokratiske ideal står sterkt i det egalitære Noreg, finn ein altså ein formues- og eigarskapselite som i høg, og kanskje også i aukande grad vert reprodusert gjennom arv
Nesten samtidig, like i nærheten: Stein Erik Hagen sutrer over mobbing av de rike. Dertil kjemper Siv Jensen, leder av partiet for folk flest, i rollen som finansminister for skattelette til de som har de fett fra før, ja slike som Hagen.

Stakkars, lille Stein Erik Hagen

Stein Erik Hagen mener norske bedriftseiere behandles som en pariakaste, i følge DN.

I samme artikkel kan vi lese at Hagen-familiens selskap har en egenkapital på 9,5 mrd norske kroner, selskapet hadde et resultat på 1,1 mrd kr før skatt. 

Det er kanskje ikke så fryktelig vondt å være Hagen likevel?

Kjell Inge Røkke er til sammenligning oppført med en formue på 11,8 mrd kr og betalte i 2013 kr 118 mill i formueskatt. Røkke får en skattelette på 18 mill kr med budsjettforliket.

Ensporede, sneversynte konservative

Liberalere er de ivrigste til å blokkere venner i sosiale medier dersom de er uenige, mens konservative på Facebook helst omgir seg med folk som er enige med dem. Konservative stoler på et fåtall mediekilder, mens liberalere har tillit til et bredt spekter av medier. Det kommer frem i rapporten «Political Polarization and Media Habits» fra Pew Research Journalism Project.

Polariseringen kommer klarest til uttrykk når respondentene blir bedt om å beskrive hvilke nyhetsmedier de bruker: Hos republikanerne er tv-kanalen Fox den store favoritten (47 prosent), mens demokratene har flere favoritter, primært CNN (15 prosent), NPR (13 prosent), MSNBC (12 prosent) og New York Times (10 prosent). Demokrater forholder seg til et bredere spekter av både mediekilder og venner med ulike politiske synspunkter i sosiale medier sammenlignet med republikanere.

Alt dette i følge Morgenbladet. Vi hadde en mistanke, så det er greit å få det bekreftet av Pew.

lørdag 22. november 2014

Makt og penger

Makteliten i Danmark består i det stor og hele av næringslivsledere samt ledere i arbeidsgiverforeninger (tilsvarende norske NHO), melder Klassekampen:

  • Mer enn 40 prosent av de mektigste personene har lederposisjoner i næringslivet, primært som direktører eller styreledere i et av Danmarks 100 største selskaper.
  • Tar man med ledere i arbeidsgiverorganisasjonene, kommer mer enn halvparten av makteliten fra næringslivet.
  • Den nest største gruppen, som utgjør 12 prosent, kommer fra statlige institusjoner – slik som kongehuset.
  • Fagforeningene har også relativt stor innflytelse: En av ti av de mektigste er fagforeningsfolk.
  • Bare 8 prosent av de mektigste er politikere. Disse tilhører regjeringen, eller de er ordførere i de store byene. De menige parlamentsmedlemmene er ikke med i det hele tatt.
  • Kulturelitens innflytelse er sterkt overdrevet: Bare 17 personer i den danske eliten kommer fra kulturlivet, da primært fra de store statlige kulturinstitusjonene som nasjonalmuseet og statens kunstmuseum.

Tybring-Gjedde en tulling?

Tybring- Gjedde har blitt en politisk marginal skikkelse, ikke bare i norsk politikk, men også i Fremskrittspartiet, skriver Nils August Andresen i Morgenbladet 21/11.

Er dette en diplomatisk måte å si at han er en tulling, en løs kanon?

torsdag 20. november 2014

Erling Fossen inn i dusteforbundet

Erling Fossen har latt seg intervjue av avisen DittOslo. Fossen har følgende gullkorn å dele med leserne:

  • Oslo er en stor by, trolig den største i landet
  • Oslo er mangfoldig
  • De som bor i Trangvik er bitre og ensomme, i motsetning til alle de som bor i Oslo
Det er litt uklart hva Fossen bygger dette på, men trolig kjenner han alle som bor i Oslo siden han uttaler seg så med så stor tyngde. I Bergen bor det jo bare 250.000 mennesker, det er jo så få at Fossen blir lei allerede etter et par dager for da har han jo blitt kjent med alle. I Oslo og omegn bor det derimot 1 million, ja kanskje enda flere! Da er det mange spennende mennesker å bli kjent med!

mandag 17. november 2014

Snylterne blant oss

Atkinson, Piketty og Saez skriver i Journal of Economic Literature (2011):

...over the last thirty years, top income shares have increased substantially in English speaking countries and in India and China but not in continental European countries or Japan. This increase is due to an unprecedented surge in top wage incomes. As a result, wage income comprises a larger fraction of top incomes than in the past.
Det har altså vært et historisk enestående oppsving i lønn for toppledere de siste tiårene slik at lønninger (sammenlignet med kapitalinntekt) utgjør en historisk stor del av de høyeste inntektene (i engelsktalende land + Kina + India). Det er altså direktørene i som slesker til seg en ufortjent høy lønn, mens vanlige folk i disse landene går for lut og kaldt vann.

lørdag 15. november 2014

Gjedda i sivet

Sagt om C. Tybring-Gjedde (Dagbladet 15.11)

«Og Tybring-Gjeddes bastante forherligelse av ‘det norske’ er farlig. Den kopierer både den nazistiske stammementaliteten og den fundamentalistiske glorifiseringen av islam for de rettroende.»
Professor Nina Witoszek i Dagbladet,
januar 2013.

«Vi kan avfeie Tybring-Gjedde som en ekstremist.»
Venstre-leder Trine Skei Grande
i Aftenposten, mai 2011.


«Støre tar skarpt oppgjør med Siv Jensen, og fremfor alt hennes partifelle Christian Tybring-Gjedde, som i skrift og tale kom med hatske angrep på innvandrere og Ap.»
Marius Wulfsberg i anmeldelse
av Støres selvbiografi i Dagbladet, 2014.

«Christian Tybring-Gjedde er en mann med ekstreme synspunkter.»
Erna Solberg i Ullern Avis,
august 2011.

«At du kan klare å gjøre noe med disse simple rasistene i partiet - fortsette utrenskingen du startet med da du kvittet deg med Vidar Kleppe og tatt med deg Sandberg, denne Jan Arild Ellingsen og Tybring-Gjedde - så hadde det vært jævlig bra.»
Stortingsrepresentant Abid Raja (V)
i debatt med Carl I. hagen i 2008

Document-falanksen

Torgrim Eggen (DN 1/11)  kommenterer debatten om nazisten Dan Park og hans apologeter (Lars Vilks, Hans Rustad etc):

Fordi Park også har tegnet profeten Muhammad som blir sodomisert av Nasse Nøffi betrakter den skandinaviske islamnoiafalanksen ham som en vesentlig kunstner. For disse er kunst primært interessant hvis den utfordrer islam eller i det minste venstresiden. I Norge representeres falanksen av Human Rights Service og nettstedet Document, som arrangerte møtet i Oslo. At Lars Vilks - som selv har tegnet Muhammad og må opptre med livvakt - skulle holde foredraget, var selvsagt også av betydning. Document er de vikarierende tegningenes kunstklubb.
Eggen avslutter drepende:
"Lars Vilks påstår på sin side at Zyklon-Baffæren var «en kommentar til debatten om den økende antisemittismen i Malmö». Med andre ord: Det er muslimenes skyld at Dan Park opptrer som et svin."

Forøvrig vil jeg anbefale Lars Gules gjennomgang av Hege Storhaugs nye tirade av tåpeligheter.

torsdag 6. november 2014

Sjikanehøyre og voldshøyre

Ole Nicolai Kvisler, som ble dømt for drapet på Benjamin Herman i 2001, er nå aktiv i et voldelig nordisk nazistnettverk, der han hylles som helt, melder Klassekampen. Kvisler ble nylig løslatt etter å sonet straffen for det rasistisk motiverte drapet, og deltok kort tid etter på stevne i regi av Svenska motstandsrörelsen - den most voldelige og ekstreme i Sverige.

For å parafrasere Hans Rustads tåkeprat: Sjikanehøyre og voldshøyre operer innenfor samme rom som nazistene. Rustad er så vag at det er umulig å forstå nøyaktig hva han mener, og det er vel kanskje hensikten så da lar jeg det være opp til leseren å fundere på om Rustad og Document tilhører sjikanehøyre, voldshøyre eller nazismen. Nei, Rustad har ingenting med Kvisler å gjøre, det bare virker sånn.

Kvisler under rettssaken i 2001, sammen med advokat Lippestad.

lørdag 1. november 2014

Nina Witoszek mangler manerer

Nina Witoszek har "møtt mange nordmenn som minner meg om Ibsens troll: de enøyde, råe kykloper som snakker uforståelig dialekt-norsk og mangler manerer" (Aftenposten 30/10).

Dette utsagnet er klassisk eksempel på Witoszeks egen forfinede dannelse - NOT!

Hege Storhaug og religionens essens

Det er ikke nødvendigvis en religions essens som utfolder seg i Midtøsten i dag, men snarere en politisk konflikt der religion har blitt reaksjonens våpen og forkledning. Denne lesningen er naturligvis ingen nyvinning fra Fukuyamas side, men fortjener mer plass i en offentlighet der det har blitt stadig mer stuerent å avskrive alle muslimer som proto-islamister, som når Hege Storhaug i Human Rights Watch sammenligner hijab med et nazi-armbånd. Slik kan det gå når det er religionens essens, og ikke kontekst som har blitt definert som problemet, skriver Eivind Trædahl i Klassekampen (29. oktober).

Storhaug er altså like fundamentalistisk  i synet på islam som de most hardkokte islamister. Komisk.