torsdag 31. januar 2013

Makt, penger, Allah og ideologisk tullprat

Gisselaksjonen i In Amenas i Algerie var et ledd i islamistenes kamp for å vinne verdensherredømme, skal vi tro VGs kommentator. Men den som bryr seg med å lese bakgrunnsstoffet får et annet bilde, ja Mokhtar Belmokhtar, mannen bak aksjonen, var sparket ut av al-Khaïda viser det seg (Morgenbladet 18/1):

Belmokhtar nektet å akseptere at han fikk sparken, og dannet isteden en islamistgruppe som bærer navnet det arabiske navnet Mouakaoun Bidima - «De som signerer med blod» - og som nå hevder den er ansvarlig for angrepet mot gassanlegget.

- Den viktigste drivkraften bak aksjonen er rivaliseringen mellom Belmokhtar og Abu Zeid, som opprinnelig var en smugler av lavere rang, sier Jean-Pierre Filiu om gisselaksjonen i Algerie.
 ....
Etter at det lokale al-Khaïda i fjor deltok i okkupasjonen av Nord-Mali, der de opprettet en slags shariastat sammen med islamistgruppen Ansar-Dine, besluttet terrorgruppen å skifte fokus.

- De bestemte seg for å slutte å angripe vestlige mål, og avstå fra å delta i globale og regionale operasjoner. Hovedmålet skulle være å drive shariastaten, sier Guidére.

I hele 2012 avsto AQMI fra kidnappingsaksjoner i Sahel. Den tidligere så ivrige kidnapperen Abu Zeid konsentrerte seg nå om «-statsbygging» og håndheving av sharialov i området. Belmokhtar var uenig i strategien.
Mens noen har problemer med å se skogen for bare trær, ser ikke VG trærne for bare skog. Handler dette om ideologi? Spør Morgenbladet og professor Filiu svarer:
- Ideologi er tullprat for jihadistene, særlig i denne delen av verden, der de er sterkt involvert i smugling av narkotika, diamanter, ulovlige innvandrere og våpen.

It's the economy, stupid!

Pressefrihetens elitelag

1. Eritrea
2. North Korea
3. Turkmenistan
4. Syria
5. Somalia
6. Iran
7. Kina
8. Vietnam
9. Cuba
10. Sudan

Nei, dette er verstinglisten, ifølge Reporters Without Borders. Norge er derimot på en pinlig tredjeplass, ned to plasser, altså fortrengt fra førsteplass av Finland.

Hvem skulle tro at Norge tilhører elitelaget når man ser hysteriet på Minerva, man skulle nesten tro at Norge var en versting, ja at frontlinjen i kampen for ytringsfriheten går i Norge. Men da ser da den viktige kampen står i land som Kina (nær bunnplassering), Russland (148. plass, ned 6 plasser), Saudi-Arabia (163. plass), Palestina (143.plass, opp 7) eller Israel (112., ned 20 plasser).

onsdag 30. januar 2013

Nabintuisme

Syllogisme er en logisk slutning med premisser og konklusjon. Aforisme er en kort setning, et løsrevet sitat eller en strøtanke som på en underfundig måte uttrykker et tankevekkende poeng.

Hanne Nabintu Herland forholder seg fritt til den slags tvangstrøyer og produserer i stedet sine nabintuismer:

- Nettopp retten til å være forskjellig og det å bli møtt med respekt til tross for forskjellige meninger, er noe av det jeg kjemper for. Jeg mener Norge er for ensporet opptatt av likhet og å ha like meninger. Det hemmer kreativitet, initiativ og mangfold. Målet må ikke være at vi alle skal bli like tilslutt, sier Nabintu Herland til BT (10/1).

Til BT noen dager senere (22/1):
- Her til lands har vi et altfor sterkt meningstyranni. (...) De verdiene som flertallet bekjenner seg til må styre utviklingen. Minoriteter skal respekteres, men kan ikke få herske over majoriteten. Den kristne humanistiske kulturen og de idealer den bygger på, må dominere norsk offentlighet. Respekt for minoritetene innebærer for eksempel at de får praktisere religionen sin uten hindre, men at de ikke skal prøve å tvinge den på oss andre.
Altså: Vi skal respektere forskjellighet og ikke tillate meningstyranni, men flertallet skal styre utviklingen og dominere offentligheten med sitt kristne syn. Ja?
 

mandag 28. januar 2013

Jon Hustad sett fra Sverige

Nyttårsdebatten om en ikke-sak har blitt fanget opp av våre svenske venner:

Enligt honom [Jon Hustad]] är norsk kultur protestantisk. Och protestantiska länder har till exempel alltid låg statsskuld. Vi är ­okorrupta, lösningsorienterade och flexibla. Tack vare en taxiskandal i Oslo har han dessutom bevis för att invandrade pakistanier är korrupta. Det var ett rasistiskt inlägg av en typ som man sällan ­läser i Sverige, men som blir allt vanligare i det extrema norska kulturklimatet.

lørdag 26. januar 2013

Verdensherredømme!

Islamistene driver en "verdensomspennende hellige krig" og målet er "verdensherredømme", skal vi tro VGs kommentator.

Dette må være nær et lavmål selv til VG å være. Likt og ulikt, sant og usant puttes i samme gryte, det generaliseres fra anekdoter og løsrevne sitat, sluttproduktet Skartveit koker i hop er usmakelig skremselspropaganda som primært appellerer til fordommene mot muslimer. Hva skal vi med Fjordman når vi har Skartveit til å koke i hop konspiranoia til oss?

F.eks. roter Skartveit med helt elementære fakta som å fremstille al-Kaïda og den iranske revolusjonen som to varianter av det samme. Det er like treffende som å si at Martin Luther allierte seg med Paven i Roma for å reformere kirken.

Se også Indregards fortolkning.

Nå kommer skjeggebusene og tar oss!

Tybring-Gjedde raserer norsk kultur

Den tradisjonelle Oslo-dialekten er i ferd med å forsvinne sier språkforsker Janne Bondi Johannessen:

- Min konklusjon er at danskene vant i Oslo. Den «dannede dagligtalen» kom jo derfra, og er den som har vunnet frem, sa Johannessen.

Det finnes egentlig ikke noen vestkantdialekt sier språkforskeren, Oslo-dialekten forsvant bare fra vestkanten først.

Det er altså folk som Christian Tybring-Gjedde, med sin flerkulturelle danske tale, som raserer det viktigste i norsk kultur - språket. Mens innvandrere som har bosatt seg på østkanten og lært norsk av folk som Arild Rønsen er de som bevarer den tradisjonelle oslo-dialekten.

Hvorfor dolker Tybring-Gjedde norsk kultur i ryggen på denne måten? Hvorfor snakker han ikke rotekte norsk slik Hadia Tajik eller Jon Hustad gjør? Hva er galt med norsk språk siden Tybring-Gjedde vil erstatte det med flerkulturell dansk?

fredag 25. januar 2013

Da Hege Storhaug møtte Jesus

Hege Storhaug og HRS har markert seg som skarpe kritikere av konservativ praksis og holdninger med begrunnelse i religion, spesielt islam. Men nå har hun selv kommet ut av skapet og fremstår som en god gammeldags kristen-nasjonalist. "Kristne bør være stolte" sier hun til den ultrakristne avisen Dagen:

- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.
De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt. Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.  
Storhaug forankrer stadig mer av argumentasjonen i "den kristne kulturarven".  I likhet med Carl I. Hagen flørter hun stadig med forskjellige kristen-fundamentalistiske grupperinger.

Tidligere var hun ute og omfavnet Pavekirkens "frihetsverdier".
- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.
- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.
- De kristne hadde en sentral rolle i fremveksten av det humanistiske vestlige demokratiet. Kristne har kunnet gå til Jesus som et eksempel. Jesus gikk i kampen mot de geistlige slik Martin Luther blant annet gjorde. Han hadde Jesus som forbilde da han ville frata geistlige makt.
- Det er det motsatte vi ser med Muhammed. Jo mer man går til Muhammed - jo mer Islamisme blir det. Jesus Skilte tydelig mellom det Jordiske og troslivet; «Gi Keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er,» siterer Storhaug Matteus 22:21.

Norge anno 1905

  1. Et av Europas fattigste land. Et tilbakestående, lukket bondesamfunn nesten uten kontakt med omverdenen. Levealderen er blant de laveste i Europa. Svake institusjoner og en tradisjonsbundet befolkning der likestilling står svakt.
  2. Et av Europas og verdens rikeste land. Et industrisamfunn i rivende utvikling og omfattende handel med omverdenen. Storbyene vokser raskt, demokratiet og institusjonene er velutviklet, korrupsjonen i forvaltningen er utryddet, borgerne nyter full frihet på alle områder, alle har stemmerett. Innbyggerne er godt utdannet og har den høyeste levealder i verden. Mangel på arbeidskraft har tiltrukket seg mange svenske innvandrere.
Hvilke av disse to beskrivelsene passer best på Norge anno 1905? Og ligner ikke (2) mistenkelig på Norge anno 2012?

Sannheten er Norge anno 1905 slett ikke var et fattig, tilbakestående land, slik myten vil ha det til, skriver professor Jan Eivind Myhre i Morgenbladet (18.jan). Tvertimot var Norge i 1905 et av Europas og verdens rikeste land, på høyde med Sverige, dog bak Storbritannia, Sveits og USA. Norge var allerede i 1905 langt foran land sør og øst i Europa. Demokrati og statsforvaltning var blant de mest moderne og velfungerende etter mange viktige og riktige skritt med utgangspunkt i den revolusjonerende grunnloven fra 1814.

I løpet av 1800-tallet ble Norge industrialisert og byene vokste frem. Oslo f.eks. vokste fra en ubetydelig småby med noen plankestabler på Vaterland til en stor industriby. Skipsfart og naturressurser var også sentralt for landets voldsomme økonomiske utvikling på 1800-tallet.

Slik kan vi fortsette. Poenget er: Myten om det tilbakestående Norge anno 1905 og det raserte Norge anno 1945 er seiglivet. Dette er naturligvis en bekvem myte for Arbeiderpartiet som slik kan påtå seg æren for å ha "bygget landet". Men det er altså bare tull.

Norges plass i verden er med andre ord omtrent den samme i dag som for 100 år siden. Husk det nesten gang Stoltenberg drar en bløff.

Rike bror?

torsdag 24. januar 2013

Et pervertert, hårsårt Ap

Frper Morten Ørsal Johansen hisser seg opp over at Anders Langes kobling apartheidregimet nevnes i en fotnote, Minervas NAA kommenterer:

Disse hårreisende synspunktene er dessverre symptomatiske for et parti som altfor ofte ikke klarer å forholde seg nogenlunde edruelig til kritikk, som ikke vil telle til ti, men later til å trives  i rollen som den forulempede part, i så stor grad at de heller ikke talte til to, og dermed, som Rossavik skriver, heller ikke rakk å tenke at det ikke tjener noen åpenbar hensikt for partiet å minne hele offentligheten om Anders Langes syn på apartheid og den hvite rase.
Frp truer med trekke statsstøtten til Antirasistisk senter, som altså var så uvørne at de i en fotnote nevnte at Anders Langes parti «skal ha fått penger» av sine venner i Sør-Afrika. Begrunnelsen for å trekke statsstøtten er at dette ikke er en «nøytral» fremstilling av fakta.

Hva om Frp brukte samme prinsipp om «nøytral» fremstilling overfor sine venner i det Halvrasistiske senteret (HRS)? Hva hadde da skjedd med offentlig støtte til HRS?

Prøver Frp å bli en hårsår, pervertert utgave av det koopterende Ap?

Ellers er det en sann fornøyelse å lese det forutsigbare kommentarfeltet under NAAs innlegg. Der dukker både Hege Storhaug og Rita Karlsen opp, like hårsåre og forurettede som Frp. Dette bekrefter vel bare NAAs poeng, dog med HRS i rollen.
Dagens bullshitter: Morten Ørsal Johansen og Per Sandberg. 
Gratulerer

tirsdag 22. januar 2013

Grorud-ghetto? Nei takk

Innvandrere er ikke spesielt opptatt av om det bor mange innvandrere der de bosetter seg. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, gir innvandrerne uttrykk for at de ønsker å begrense innvandrertettheten, viser nye tall fra SSB.

Nok en Frp-myte for fall.

Send dem "hjem"!

Asylbarna bør sendes hjem, hører vi fra flere hold, blant annet Minerva. Premisset er tydelig: "Hjem" er et annet sted, ikke Norge iallefall.

Men hele poenget er at mange av disse barna ikke har noe annet hjem enn Norge. Noen er ikke engang født i det som påstås å være deres hjemland. De er kanskje født i Norge og har vokst opp her. Så skal de plutselig ut og sendes til et land de ikke har noe forhold til, fordi foreldrene for 5-10-15 år siden kom på ugyldig grunnlag.

Da lille Kathe Lasnik skulle fylle ut jøderegistreringskjema, gjaldt den ene rubrikken når hun kom til Norge og hun svarte kort og ærlig: «Alltid vært i Norge.»

mandag 21. januar 2013

Rotter, muslimer og andre dyr

- Det er nesten så jeg vil omtale dem som dyr, sier Frp's innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen i en kommentar til Profetens Ummah-lederens terrorhyllest.

Frps mann prøver å overgå Ubaydullah Hussain ekle kommentarer. Denne gangen lykktes han ikke, men forsøket var godt.

Eksklusiv jødisk verdenskonspirasjon

"For some reason, they've decided to leave me out of the worldwide Jewish conspiracy," said Seth Nussbaum, a 34-year-old computer programmer of Southfield, MI. "And I can't say it doesn't hurt."

While his fellow Jews are controlling the flow of billions of dollars of international currency and brokering multi million-dollar entertainment deals, on this quiet night Nussbaum is making himself a frozen pizza and watching ER, far removed from any money beyond the $28,000 annual salary he receives from his job at Cyntech Industries.

Gammelt nytt fra Onion, plukket frem av Minerva.

søndag 20. januar 2013

Når er Tybring-Gjedde ferdigkrenket?

Andreas Hardhaug Olsen har skrevet et innlegg på Minerva der han tar i forsvar de som føler seg kneblet, til tross for at de får boltre seg i aviser og kringkasting, ja de får endog sette dagsorden for offentlig ordskifte. I praksis er det Christian Tybring-Gjeddes såre følelser Olsen har omsorg for. Nå avdekker debatten i kommentarfeltet at det tvertimot trengs mer av det samme slik at Tybring-Gjedde til slutt blir ferdigkrenket. TG må gjennomgå en opplæring slik at han til slutt forstår hva ytringsfrihet innebærer. Vi kan jo slett ikke innskrenke ytringsfriheten bare fordi TG sutrer! Joda, TG får usaklige tilsvar både i Aftenposten og på denne bloggen, men den som er med på leken må tåle steken. TG har ingen grunn til å sutre (Olsen har ingen grunn til å legitimere sutringen) når motargumentene av og til beveger seg ned på (endog under) TGs eget saklighetsnivå.


lørdag 19. januar 2013

Baathismen - islamisme, sosialisme, arabisme

Baathistene i Syria og Irak har behandlet islamistene som fiender og allierte alt ettersom, skriver Paul Berman i Morgenbladet (21/12/12):

I Syrias konkrete tilfelle: Baath-partiets voldelige oppførsel har der rettet seg mot erkefienden, Det syriske muslimske brorskapet, og vært en kontrast til partiets langvarige allianse med andre islamistgrupper: Hamas, Islamsk Jihad, Det muslimske brorskapet i Jordan, Hizbollah og Den islamske republikken Iran.
Til tross for en slags ideologi har baathist-regimene Assad og Saddam begge basert sin makt på en hard kjerne av lojale fra samme etniske gruppe, ja faktisk fra samme landsby. På en måte gir ikke baathismen som ideologi noen mening eller kjerne, men samtidig er den en slags motstandskult, motstand på vegne av et tenkt fellesskap og mot en tenkt fiende. En slags panarabisk nasjonalsosialisme, skriver Paul Berman.

Beundring av makt

"Beundringen av de rike og mektige og forakten for de fattige og maktesløse er et uttrykk for en alvorlig moralsk korrumpering. Formue og makt blir ofte betraktet med en respekt som ellers bare tilfaller visdom og tapperhet."

Kalle Moene siterer Adam Smiths bok Moral Sentiments fra 1759. Moene fortsetter:

Ifølge Adam Smith burde de rike heller bli møtt med skepsis og kritiske spørsmål: Hvem har du ranet siden du har blitt så ekstremt rik? Og de fattige: Hvem har ranet deg siden du er så fattig?

Men ulikhetene blir i stedet heiet fram gjennom den uforbeholdne beundringen av de rike og mektige. Helt urimelige resultater blir godtatt - som når lønnsnivået til vanlige lønnsmottakere i USA (medianlønnen og lavere lønninger) blir liggende konstant i over 25 år, mens nasjonalinntekten per innbygger fordobles. Hele veksten går til de aller rikeste.
Dette får meg til å tenke på Harald Ofstads tese om nazismens ideer var en ekstrem variant av en allmennmenneskelig forakt for svakhet.

fredag 18. januar 2013

Eufemismer og annet språkfusk

Det er forskjell på frisørdamer fra Stavanger som blir fysisk dårlige av å se kvinner med skaut går forbi jobben deres og på en akademikers kritikk av en religion. Likeledes er det forskjell på en person som advarer mot å stole på jøder og på å kritisere jødedommen. Når mediene bruker samme ord på helt forskjellige fenomener blir språket fattigere, men ikke minst låner det respektabilitet til krefter som er alt annet enn respektable.

Les mer om Jødekritiker som spiser negerbolle

Der ewige Muslim

Muslimske ledere i Oslo mener pressen er anti-muslimsk fordi den styres av jødene, meldes det. Dette er klassisk antisemittisme, ekstra ille blir det ispedd forståelse for Hitler og Holocaust. Uakseptabelt og vrøvl er det uansett.

Snoens blogg om saken kan naturligvis diskuteres, men kommentarfeltet nedenfor er forutsigbart til det kjedsommelige. Dette idiot-utsagnet fra disse imamene viser muslimenes sanne ansikt, det er deilig empiri for alle som dyrker teorien om muslimenes evige ondskap, muslimene som en saueflokk fjernstyrt av sure ditt og datt i koranen. Teorien er altså at enhver muslim er presist beskrevet av det som står i koranen. Ivar Bakke skriver:

Det er når vi finner sitat fra Koranen at det er riktig å snakke om muslimenes hat, å felle generelle dommer om deres religion og kultur. Sånn var det visst. Hvis noen tar fram tilsvarende problematiske sitat fra bibelen for å vise hvilken skrekkelig guddom de kristne eller jødene adlyder blir det naturligvis noe helt annet. Eller hvis en minner om forbundet av Deutschen Christen som hadde stor frivillig støtte (1/3) blant lutherske prester i 1932, og som var klart anti-semittisk og støttet Hitler. Eller skal vi troende likt og utøve religionskritikk uten altomfattende generaliseringer?

torsdag 17. januar 2013

Våt drøm til 20 mrd kroner

På Vestlandet arbeides det med ferjefri hovedvei Stavanger-Trondheim. Bare mellom Tysnes og Os ved Bergen vil en flytebro over den svære Bjørnafjorden koste minst 20 miliarder kroner (BT 9.jan). En tunnel under den vide Boknafjorden nord for Stavanger vil komme på minst 10 mrd kroner. Alt for å legge til rett for en døende teknologi.

Det koster 100.000 til 200.000 kroner/meter å bygge riksvei av god standard (tilnærmet motorvei B) i Norge. For 20 mrd kroner kan man altså bygge 10-20 mil helt ny vei. Det tilsvarer å bygge helt ny vei mellom Bergen og Førde (fjordkryssing ikke medregnet). Kryssing av Sognefjorden med bro vil altså doble prisen på en slik strekning. Men det finnes allerede en E39 oppover Vestlandet, deler av den har god standard slik at 20 mrd kroner er nok til å oppgradere hele strekningen Bergen-Ålesund til bortimot motorvei B.

Militante islamske stråmenn

Hvem omfavner militant islam? spør den etnisk kristne Runar Døving i Klassekampen (15/1) og svarer selv:

Jeg har ...har ennå til gode å se noen på venstresiden omfavne militant islam eller rettferdiggjøre kvinneundertrykkende praksiser. Likevel blir varianter av slike påstander stadig framsatt.

Slik skriver for eksempel Pål Steigan nylig på sin blogg: «Når jeg ser en kvinne i niqab som leier på tre førskolejenter i hijab, ser jeg et kvinnefengsel med barnemishandling på slep. Mine venner på venstresida ser et spennende kulturelt innslag i bybildet».

Slik skriver Asle Toje i boken Rødt, hvitt og blått: « ... venstresidens enøyde fokus på sosioøkonomisk ulikhet som roten til alt ondt. Kultur og religion brukes til å rettferdiggjøre vold mot muslimske kvinner.»

Det er ingen adresse i noen av disse eksemplene, noe som gjør at jeg mistenker at det dreier seg om beleilige stråmenn.

onsdag 16. januar 2013

Ytringsansvar og -immunitet på Minerva

Representanter for den intellektuelle eliten tok i Aftenposten en måned etter 22.juli til orde for større ytringsansvar, Eskil Pedersen sa noe lignende senere på høsten. Nyordet og initiativet ble sablet ned fra høyresiden. Ytringsfriheten inkluderer retten til å krenke, må vite. Man kan ikke ta hensyn til følelser når man fremmer sine synspunkt. Så sant det ikke fører til at noen føler seg kneblet da må man vise ytringsansvar eller noe slikt, skal vi tro Andreas Hardhaug Olsen nye debattinnlegg, dette av hensyn til debattklimaet og den uinnskrenked ytringsfrihet eller noe slikt. Ja for om noen føler seg kneblet begrenser det altså den frie meningsutveksling, det hjelper ikke at de har uinnskrenket adgang til NRK, TV2 og riksdekkende aviser.

Altså: Tybring-Gjedde og Hege Storhaug må uinnskrenket få hakke på norske muslimer, men TG og Storhaug må for all del ikke få tilsvar som kan oppleves som en negativ sosial reaksjon på sine ytringer for da kan de jo føle seg kneblet. Andreas Olsen vil kanskje innføre ytringsimmunitet? De som føler seg kneblet inntar vel den offerrollen som blant andre Bård Larsen misliker.

Olsen vil tilsynelatende innføre et slags ytringsansvar overfor motdebattant, men ikke om den saken som debatteres? Olsen fremviser også utsøkt dobbeltmoral ved at han selv slenger sarkasmer og spydigheter til sine motdebattanter i kommentarfeltet. Dette begrunner han med at disse motpartene hadde "særdeles dårlige poeng." Så logikken hos Olsen er at så lenge man selv har rett, vel da gjelder ikke "ytringsansvaret". Og man selv har jo som kjent alltid rett.

Jøjemej. Ytringsfrihetsfundamentalismespiralen har gjort en ny omdreining.

mandag 14. januar 2013

Flagget! 17.mai! Kongehuset! Tillit!

Tillitsfulle barn deltar i 17.mai-tog. Kongen befinner seg antakelig et sted til venstre utenfor bildet. Nasjonalsangen ble formodentlig fremført. Men hvor var Tybring-Gjedde, eller Jon Hustad? Satt de hjemme og furtet?

Alt dette skjer i verdens rikeste land, landet uten kultur: "Og Tybring-Gjeddes bastante forherligelse av «det norske» er farlig. Den kopierer både den nazistiske stammementaliteten og den fundamentalistiske glorifiseringen av islam for de rettroende,"skriver Witoszek.


søndag 13. januar 2013

Religion - en offentlig privatsak

Dagens Vampus:

Moro at religion og tro er så instenst en privatsak når muligheten for islam er involvert, samtidig som kristen kulturarv nå skal definere oss mer enn tidligere. En kulturarv som for øvrig ble innført gjennom å kappe huene av de som ikke ønsket å bli omvendt til kristne. Født i en annen tid ville jeg altså enten blitt et hode kortere, eller senere blitt brent på bålet. Det er kulturarven sin, det! 

Tillit!

Generell tillit mellom mennesker er det nye trumfkortet de nasjonalkonservative klasker i bordet. Til forskjell fra Jon Hustad har Indregard hostet opp empiri som viser at Hustads trumfkort ikke var noe særlig å satse på likevel.

tirsdag 8. januar 2013

Når norsk er best

Noen ganger er det ålreit, og noen ganger er norsk kultur best - i hvertfall når det dreier seg om pinnekjøtt med kålrotstappe. Tybring-Gjedde inkluderte til og med verneplikten i kulturbegrept, også Jon Hustad er uvanlig raus når han snakker om kultur:

Neste gong ho får eit spørsmål om kva norsk kultur er, kan Tajik samanlikna pakistansk og norsk kultur. Eg kjenner meg sikker på at ho vil finna skilnader. Og så kan ho fortelja oss kva for samfunnsmodell ho meiner gjev best resultat, og om folk i det minste ikkje har ein bitte liten grunn til å uroa seg.
Med denne avslutningen klarte Hustad å pakke inn det lumre budskapet i et par setninger. Han får frem Tajiks familiebakgrunn (kanskje det er hovedbudskapet fra både Hustad og TG), han får frem at kontrasten er pakistansk og norsk (underforstått at den norske kulturen er bedre), og at kultur=samfunnsmodell.

Dette sammensuriet har facebook-høyre overtatt fra Frp-høyre og dalstrøka innafor. "Kultur" har som kjent erstattet gener (rase, hudfarge) som skillet mellom de gode og de langt mindre gode. Kultur er i sin tur et stikkord for religion, dvs islam (hvem bryr seg vel om buddistene). Og kultur/religion er som gener fordi det er uforanderlig, vi kan ikke legge det av oss, med Nils R. Langelands ord:
"Alle burde lære av de arbeidsomme pakistanske jentene. Men de kommer aldri til å knekke den europeiske koden. De kommer aldri til å forstå hva dette egentlig handler om. Det gjør ikke vi heller, intellektuelt, men vi bærer det med oss, erfaringsmessig."
Eller Hans Rustad:
"Det er ikke hennes hudfarge, som er mørk, men det er kulturen hun bringer med seg og puster ut: det er som å se et marsvesen ved høylys dag. Ingen må komme å fortelle meg at det ikke er et sjokk å møte et vandrende svart telt på Gol!"

Hustads siste ligning kultur=samfunnsmodell innebærer at med andre ord at enhver pakistaner eller araber i kraft av sin kultur degenerer den norske samfunnsmodellen.

For en klokere drøfting, les Transfines.

lørdag 5. januar 2013

Drømmen om Europa

....å være europeer er å være mot krig, mot nasjonal egoisme og så videre...

Dette sa Francis Fukuyama i samtale med Jürgen Habermas.  Det er tydeligvis ikke bare Jagland som befinner seg i drømmeland.

Det er jo flott å være mot krig, nasjonalisme, egoisme og sånn, men er det virkelig noe som karakteriserer Europa? Krig mellom stater av alle slags størrelser, dog innenfor et geografisk lite område, har vel i tusen år vært typisk for Europa. Dette toppet seg naturligvis med andre verdenskrig, men krig og ufrihet ble det likevel ikke slutt på.

Ja ble ikke selve nasjonalstaten, grunnlaget for "nasjonal egoisme", oppfunnet i Europa? Jeg erindrer vagt noe om freden i Vestfalen, den franske revolusjonen og 17.mai fra historietimene.

Og da har jeg ikke engang nevnt kolonisering av nesten hele jordkloden. Det var vel også typisk europeisk?

Typiske europeere: Mot krig, mot nasjonalisme. Her representert ved tyske 
soldater som ville skape et integrert Europa fra Ural til Bretagne.

fredag 4. januar 2013

Lyntog eller luftslott?

Ringeriksbanen har vært påtenkt i over 150 år og på tegnebrettet i 20, men fortsatt må vi dra via Drammen for å komme til Hønefoss med tog. Ganske sykt, skriver Stein Aabø.

Ja og amen. Lyntog med dobbelspor til Lillehammer, Halden og Skien (det såkalte triangelet) er bra, men det virkelig overmodne er direkte linje fra Oslo/Sandvika til Hønefoss. Triangelet bør altså utvides med en ny arm til Ringerike og Hønefoss - dette er et prosjekt som er bra på alle måter.

Med over 10.000 biler i døgnet (stort sett personbiler) er E16 over Sollihøgda en av Norges mest trafikkerte veier.

Hvorfor ta toget om Drammen når E16?

Løgn, sex og juryordningen

En 48-åring ble i høst frikjent av juryen i Borgarting lagmannsrett for voldtekt av sin mindreårige datter. Tre fagdommere valgte å sette kjennelsen til side. En måned etter rettssaken innrømmet jenta at hun hadde løyet, meldte Aftenposten 15/12/2012.

Dette viser to ting:

  • Falske voldtektsanmeldelser forekommer og kan få alvorlige konsekvenser for den som blir anmeldt.
  • "Fjerner man juryen (folket), går den sunne fornuft tapt" som advokat Ellen H. Andenæs sier det.
Når det gjelder vurdering av bevis er ikke fagdommere noe bedre enn andre, de kan endog være dårligere. Fagdommerne er eksperter i jus, ikke i vurdering av bevis. 

Se også Jon Wessel-Aas.