fredag 30. oktober 2009

En politisk fatwa mot Rushdie

– Ayatolla Khomeinis fatwa mot Salman Rushdie og Sataniske vers kom ikke av religiøse årsaker, men av politiske. Iran hadde nylig måttet trekke seg ut av krigen mot Irak etter store tap, reformistene begynte å få overtaket i Teheran, og duellen med Saudi-Arabia om lederskapet i den muslimske verden holdt på. De sataniske versene ble et våpen i denne striden, hevder den britiske journalisten Kenan Malik.

Oppdatering: Se Martins og Brumlebass' drøfting av BTs syltynne argumentasjon om Muhammedkarikaturene.
En bonde på ayatollahens sjakkbrett.

- Jeg elsker kroppen minSlik trener Konrad.

Se også: Obama-besøk stanser Konrads øldrikkeplaner.

torsdag 29. oktober 2009

Likhet og frihet krever forskjellsbehandling

I Frankrike dyrkes laïcité som en statsreligion og dermed tvinges friheten og likheten på folk. De høye idealene fra revolusjonen er ikke uproblematisk å omsette i praksis, skriver Kaja Melsom på Fritanke (via den tvilsomme):Laïcité har til hensikt å få bukt med enhver form for privilegier gjennom å
etablere en universell lov, som er lik for alle. Dette er en vakker tanke, men
når ingen særlover tillates, kan det til syvende og sist gå ut over
likebehandlingen. Det har å gjøre med at vi mennesker er forskjellige, og at det
derfor i praksis ofte må forskjellsbehandling til for å kunne likebehandle. Det
å tilby halal-mat til muslimer, eller kosher-mat til jøder, i offentlige
institusjoner, er eksempler på en slik positiv forskjellsbehandling.Tvungen likhet?

tirsdag 27. oktober 2009

Antroposofien, antisemittismen og nazismen

I Morgenbladet har det de siste ukene pågått en meget interessant og skarp debatt om mulige forbindelser mellom antroposofien og nazismen, spesielt antisemittismen. Den ledende norske antroposofen Alf Larsen var åpent antisemittisk, også etter krigen.

I siste nummer av Morgenbladet skriver professor JE Ebbestad Hansen blant annet følgende om Rudolf Steiner:

Med kristendommen kommer utviklingen av individet, og jøder og andre som
avviser kristusimpulsen motsetter seg derfor en grunnleggende lovmessighet i
historien. At jødedommen, som ikke hadde noen rettmessig plass i det moderne
samfunn, fremdeles var opprettholdt, ville få følger, uttalte Steiner i 1888.

Det er denne tenkningen generalsekretæren i Antroposofisk Selskap i
Norge radikaliserer når han hevder at «jødene» ga nazistene rasetenkningen og
selv må ta følgene. Ifølge referatet fra foredraget påstår [Conrad] Englert*
videre at «jødene» alltid har fornektet det frie, selvstendige individet og
derfor selv er ansvarlige for de forfølgelsene de er blitt utsatt for.

*Englert var generalsekretær i Antroposofisk Selskap i Norge, i 1938 holdt han foredraget Jødeproblemet og hevdet der "at de tyske jødenes skjebne var frembrakt av dem selv".

I Klassekampen (17.okt) hevder Kaj Skagen underlig nok at Conrad Englert blir hengt ut som "antisemitt på sviktende grunnlag", se også Skagens innlegg i Dag og Tid samme dato.

Om Skagens innlegg i Dag og Tid skriver professor Tore Rem (Dag og Tid 23.okt): "Det må være lenge siden norsk offentlighet er blitt presentert med en så selvutleverende tekst fra et presumptivt anstendig menneske." Om Englerts utsagn skriver Rem: "Er det mulig å tenke seg en mer infam form for antisemittisme enn at jødene gis skylden for å ha inspirert nazistene i deres rasetenkning?" Rem poengterer også at antroposofen Alf Larsen slaktet Bjørneboes Jonas, "blant annet på grunn av dens «kvalmende jødepropaganda»."

Klassekampen (24.okt) har intervjuet slektninger av Alf Larsen og de avviser at Larsens antijødiske eskesser var resultat av alderdom. Alf Larsen skal via Anders Lange ha hatt tett bånd til brune krefter i Sverige og til norske nazister etter krigen:

- Han [Alf Larsen] deltok på Nasjonal Samlings Borre-stevner under krigen
der Quisling talte. Og oppfordret [nevøen] Aasmund til å gå inn i NS fordi det
var «framtidas bevegelse». Han selv var for gammel, mente han.

Klassekampen: - En uspiselig type.

Hans Fredrik Dahl i Dagbladet (18.okt): "Avsky og forbauselse."

Se ellers gode og tvilsomme kommentarer til denne saken som er ytterst pinlig for antroposofene.
Seg selv å takke: Jødene bygger på et foreldet rase- og blodsbegrep, i følge ledende norske antroposofer.


Her Holocaust-monumentet i Berlin.

Stopp Datalagringsdirektivet - organisasjon stiftes 3. nov


Stopp Datalagringsdirektivet stiftes

Tirsdag 3.november 2009 vil Stopp Datalagringsdirektivet bli stiftet. Stopp Datalagringsdirektivet er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som skal arbeide for å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov.

Stiftelsesmøtet er åpent for alle og vil avholdes fra kl. 18:00 – 20:00 i Fritt Ords lokaler i Oslo. Det blir innledninger fra blant andre Jon Wessel-Aas (advokat for NRK og styremedlem i Den internasjonale juristkommisjons norske avdeling ), Bård Vegard Solhjell (SV), Michael Tetzschner (Høyre), Per Sandberg (FrP), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (Venstre).

Følgende personer har allerede sluttet seg til Stopp Datalagringsdirektivet:

Anine Kierulf, advokat og stipendiat ved juridisk fakultet ved UIO
Ida Jackson - Virrvarr, blogger
Torgeir Waterhouse, prosjektleder i IKT-Norge
Kristin Clemet, leder i Civita
Aslak Sira Myhre, leder i Litteraturhuset
Erlend Sand, leder av Europeisk Ungdom
Heming Olaussen, leder av Nei til EU
Svenn-Arne Dragly, leder av FriBit
Mali Steiro Tronsmoen, leder av SU
Ove Vanebo, leder av FpU
+ Lederne av Senterungdommen, Unge Venstre, Unge Høyre og KrFU

Utfyllende program om stiftelsesmøte og oppdatert liste over tilsluttede personer finner man på http://datalagringsdirektivet.no/

Pressen inviteres til å overvære møte.

For ytterligere informasjon:

Lars-Henrik Paarup Michelsen, initiativtaker, mobil: 98033301

Andre initiativtakere er:
Knut Johannessen
Carl-Christian Grøndahl
Hallstein Bjercke
Per Aage Pleym Christensen
Torgeir Waterhouse
Svenn-Arne Dragly

Oppfordring: Spre det glade budskap til alle du kjenner. Vi håper flest mulig engasjerer seg.mandag 26. oktober 2009

French: Røyking er usunt

KISANGANI (VG) - Det er blitt altfor mange sigaretter den siste tiden. Nå er det slutt, lover Joshua French.

- Det er insekter over alt i fengselet. Siden lørdag har jeg hatt kløe mellom tærne, vondt i øynene og ikke minst konsentrasjonsproblemer når jeg har forsøkt å lese, sier han til VG.

- Når røyken ikke engang holder insektene borte kan jeg like godt slutte, fortsetter han. Røyking er mye farligere enn å bli drapstiltalt av gærne negre. Derfor vil jeg nå bruke all min energi på å stumpe røyken for godt, men jeg er redd for å legge på meg, tilføyer han med en bekymret mine. Advokat Furuholmen var også så snill å ta med nikotinplaster og -tyggegummi, avslutter French og ber VG formidle et godt råd til alle smågutter i Norge:

Det er ikke tøft å røyke, det skremmer verken insekter eller negerpoliti.
Bli gjerne leiesoldat, men stump for all del røyken!

Nore - Storhaug: 1 - 0

Bekymringsmelding
Når Hege Storhaug omfavner regjeringens nye asylpolitikk er det all grunn til bekymring. Festung Norwegen er det mest iøynefallende ved Soria Moria II mener Morgenbladet. Se også Heikkis omtale av Storhaugs konspirasjonsbok.

Samtidig
Aslak Nore intervjues av BT (25.okt) og han sier:
- Den amerikanske patriotismen har ikke røtter i etnisk nasjonalisme. Det er en forfatningspatriotisme knyttet til grunnloven og forfatningen. Dette er ting barna må repetere daglig på skolen.
- Kan vi endre eller utvide grunnlaget for vår form for nasjonalfølelse, spør BT.
- Jeg ønsker å dra i gang debatt om hvordan man kan skape patriotisme som kan fungere samlende. USA går ganske langt i å tillate religiøse minoriteter å leve som de vil. Samfunnet klarer å være skamløst patriotisk, samtidig som de aksepterer grupper som vil leve annerledes liv, for eksempel amish eller de hasidiske jødene. Vi må akseptere at noen vil leve annerledes.

Gerhard Helskog sier i samme artikkel:
- USA er et brutalt kapitalistisk samfunn. Men det har den positive siden at hvis du er villig til å jobbe hardt, og du er flink, blir du ansatt. Det spiller ingen rolle om du går med en rar hatt. Halvparten av bedriftene i Silicon Valley er startet av innvandrere.

Professor Ole Moen nyanserer bildet en del:
- Det amerikanske patriotismen er sjåvinistisk. Det er en kultur som er svak for retorikk og preget av uvilje til å se sannheten. Det gir et grunnleggende sprik i mellom ideal og virkelighet.

Sluttresultat
Nore er nok ingen stor tenker og hans omtale av det amerikanske systemet får viktig korrektiv fra Moen, men Nores og Helskogs observasjoner og oppfordring om at vi må lære oss å leve med mangfoldet, er likevel svært viktig og milevidt fra Storhaugs totalitære, halvrasistisk linje.

Nå er det i og for seg ingen prestasjon å overgå Storhaug intellektuelt, så Nore har fortsatt ingen grunn til å posere. Men ett poeng får han.

søndag 25. oktober 2009

Aforismer fra 00-tallet

Nils Rune Langeland er en morsom, men uklar essayist. Passer derfor best i små doser, her fra hans bidrag (9.okt) til Morgenbladets serie om 00-tallet (tiåret vi er på vei ut av):


  • På 00-talet er det modne sosialdemokratiet ein sinnstilstand og ikkje ein politisk ideologi. Det fyrste sikre teiknet på det er ein ny art som dukka opp overalt i dei meiningsberande fora: retro-sekstiåttarane. Det er 27-åringar som heilt naivt meiner det same foreldra deira gjorde i 1977.

  • Makta åt LO gjer at lønnsmottakarane står nærare trygdeproletariatet enn dei rike som får leve i fred i eigne reservat.

  • Sanninga er at Dagbladet aldri har vore større. Det er berre det at Dagbladet i dag fordeler seg på 4-5 aviser.

  • Sosialdemokratiet har skaffa seg si eiga mellomklasse. I denne familieretta lønnstakargruppa av funksjonærar er ei såkalla utdanning mest for å kunne sitje på eit varmt kontor medan ein ventar på å hente ungane i barnehagen.

  • Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre liknar meir på kloke, høgtidssame biskopar enn politiske førarar.

Erkebiskop Jonas.

Jagland ga Nobelprisen til seg selv

- Norge ga Nobelprisen til seg selv, skriver Nina Witoszek.

Godt observert, selv om jeg må tillate meg å si velkommen etter og minne om at OK var de eneste som gjettet riktig.

NK Monsen får en håndsrekning

Nina Karin Monsen har lenge vært en uredd talskvinne for tradisjonelle dyder som finkultur, heteroseksuelle ekteskap, kristendom og renrasede kongefamilier - kort sagt, hun mener alt var mye bedre i gode gamle dager.

Nå får hun retorisk støtte av forfatteren Geir Uthaug som i Aftenposten gremmer seg over "kulturen i oppløsning". Uthaug observerer at det forbrukes mye mer lett underholdning enn det han temmelig vagt omtaler som høykultur. Dette er verken en ny observasjon eller en ny påstand. Også romerne (som Uthaug siterer) klaget over "ungdommen nåtildags". Uthaug burde også vite at Shakespeare (som han også siterer) var sin tids ledende produsent av såpeopera og folkelig underholdning.

Det er i det minste underholdende å se at Aftenposten igjen er blitt et organ for sure gamle gubber (og noen kjerringer) som ikke klarer å se i øynene at den finkulturelle kapitalen de mener å ha opparbeidet devalueres.

Oppdatering: God drøfting hos JonblOGG.

French sjekkes for fotsopp

Oppdatering (fra VG): Knut Hanevik ved Kompetansesenter for soppinfeksjonser ved Haukeland sykehus, sier at symptomene på fotsopp og gnagsår er svært forskjellige. Han er temmelig sikker på at French har fotsopp og ikke gnagsår.

KISANGANI/OSLO (Dagbladet): Joshua French sjekkes for fotsopp. Det bekrefter UDs representant Fred Rasmussen overfor Dagbladet.


Joshua French tære var tydelig fuktige med tendenser til fotsopp da Dagbladet møtte ham utenfor cella i fengselet i Kisangani i formiddag. Dette er et kraftig tilbakeslag for French etter at han tidligere fikk orden på en urolig mage.

- Det er vanskelig å unngå fotsopp i dette fengselet, og nå er jeg ganske irritert mellom tærne, sier French til Dagbladet.

Både French og Tjostolv Moland har vært angrepet av fotsopp tidligere. French mener det er en alvorlig fotsoppepidemi under utvikling i fengselet.

Dagbladet følger saken, og kommer med oppdatering når det klarlagt om det er fotsopp både på høyre og venstre fot.

lørdag 24. oktober 2009

Religiøs indoktrinering

I likhet med mange andre har jeg blitt praiet på gaten av to vennlige jenter som snakker gebrokkent norsk. De er sendt ut for å omvende oss hedninger. Misjonsmarken er ikke selvvalgt, de får instrukser og må endog betale moroa selv. 18 måneder plikttjeneste er vanlig for jenter fylt 21 år og dette koster opp mot 100.000 kr (i følge A-magasinet 28.aug).


I Norge er det altså søster Johnson og søster Wallace som, på vegne Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, elger seg inn på gretne menn i sin verste alder (disse gubbene tror naturligvis de har draget på unge damer før de forstår hva det dreier seg om). Før de reiste til Norge måtte de to lære seg noe norsk og litt om Norge. De har ingen ferie og jobber 12-13 timer dagen, de får sende e-post til venner og familie bare en gang i uken. De to "søstrene" må være sammen hele tiden, bare på do og i dusjen får de være alene. På sitt tokt i Trondheim har de lykkes å kapre en nigeriansk student som de (da A-magasinet var på besøk) var i full gang med å indoktrinere.

Jeg har imidlertid aldri blitt forsøkt omvendt til islam.

Mormonerne utklasser muslimene på misjonering og fundamentalisme, så vel som på indoktrinering.

Märthas fjærkre

"Engler er en særegen form for fjærkre," innleder Trond Berge Eriksen sin anmeldelse av prinsessen nye englebok. Det lover like ille som overskriften: «En robust porsjon åndelig kvakksalveri». "Det er rett og slett for drøyt," konkluderer professoren i det som må være årets mest drepende anmeldelse.

Takk til den tvilsomme for link.

Furuholmen har imodium i bagasjen

Joshua Frenchs mage har roet seg betraktelig etter at advokat Furuholmen kom til Kongo med både imodium og kulltabeletter i bagasjen.

- Jeg hadde også med toalettpapir av mykeste norske kvalitet, men dette ville fort blitt brukt opp dersom vi ikke hadde fått kontroll over Joshuas fordøyelseskanal, sier Furuholmen til VG.


Furuholmen benytter anledningen til å berømme en anonym privatperson på Vinstra som har finansiert det storstilte innkjøpet av toalettpapir.

- Det sier ganske mye om det kongolesiske rettsvesenet at snille hvite guter må ta til takke med grovt, ubleket toalettpapir fra en lokal produsent. Toalettpapiret holder overhode ikke internasjonal standard, understreker Furuholmen.

French hadde flere dramatiske toalettbesøk bare den første dagen Furuholmen var på besøk i fengselet. Alt går meget bedre etter at jeg kom ned hit, sier Furuholmen.

Toalettpapiret skal ha vært pakket på denne måten da det ble klarert av Kongos tollvesen, i følge sikre kilder. VG har imidlertid ikke fått stadfestet merkenavnet.

torsdag 22. oktober 2009

Pressefrihet: Israel i fritt fall

Organisasjonen Reporters without borders har rangert verdens land etter grad av pressefrihet. På årets rangering har Israel fallt fra 47. plass til 93.plass. Andre påfallende dårlige plasseringer er Frankrike, Italia og Slovakia, disse europeiske landene er utrolig nok forbigått av Ghana, Mali og Sør-Afrika.

Utdrag fra listen:
1. Danmark, Finland, Irland, Norge, Sverige
6. Estland
20. USA
27. Ghana
30. Mali
37. Polen
44. Frankrike
49. Italia
93. Israel
122. Tyrkia
153. Russland
161. Palestinske områder

Moland har feber: 37,6 C

Etter grundige undersøkelser på sykehus er det nå konstatert at Tjostolv Moland har 37,6 i feber, melder VG. I følge Dagbladet har han imidlertid bare 37,5 C.

Vi kommer tilbake med mer så snart vi har bragt på det rene hvilket tall som er riktig. Det hersker også stor usikkerhet om temperaturmålingen er gjort i munnen, armhulen eller i endetarmen.

Gjennom Dagbladet fremkommer det også om at Joshua French har barbert seg, artikkelen sier imidlertid ikke noe om French vurderer å stille med hvit skjorte i retten. Det er også uklart om French fortsatt har problemer med løs mage, vi kommer tilbake med mer om resultatet av Frenchs siste dobesøk.


VG er sterkt i tvil om det finnes siviliserte termometre i Kongo.

lørdag 17. oktober 2009

Narkotikapolitikken er forfeilet

Oppdatering: Willy Pedersen med kronikk i Aftenposten, se også kommentar fra Vindheim.

"Norsk narkotikapolitikk er på vesentlige punkter forfeilet." Det er Willy Pedersen som i Morgenbladet siterer Johs Andenæs.

Professor Pedersens poeng kan såvidt jeg forstår oppsummeres slik:
Cannabis er ikke ufarlig, det gir en litt økt risiko for psykiske lidelser. Men de forbudte cannabis-stoffene er mindre farlige enn alkohol og tobakk. Straffeforfølging av de som overtreder cannabis-forbudet har minimal virkning på forbruket. De alvorlige konsekvensene av cannabis skyldes nettopp at det er forbudt. Cannabis bør derfor avkriminaliseres.

Pedersen har altså skiftet posisjon på de 15 årene som er gått siden han hørte Andenæs si seg enig med Nils Christie. Det må man kalle tverrfaglig og tverrpolitisk enighet. Se også Liberaleren.

Oppdatering: Se også en klargjørende drøfting hos Vindheim.


Blått: Cannabis er legalisert
Rødt: Besittelse av cannabis blir straffeforfulgt.


Blogglisten

Oppblåst forfatter eksploderte i blodbad

Forfatteren Aslak Nore eksploderte på Litteraturhuset. Bokbadet endte i verbalt blodbad.

Det er uklart om eksplosjonen skyldes Nores faretruende oppblåste ego eller om det skyldes at journalisten Simen Sæthre stakk hull på et ego strukket til bristepunktet.Journalisten Simen Sæthre kommer så vidt til syne bak den kjempestore Nore.Blogglisten

Hvordan kunne økonomene ta så feil?

Hvor går veien videre for økonomifaget etter finanskrisen? Økonomen Paul Krugman spør, og svarer selv i Morgenbladet (på originalspråket).

Se også Krugmans glimrende spalte i NYT:
Shadows
Q&A on Economy
Krugman kommenterer seg selv

Blogglisten

fredag 16. oktober 2009

Professor Hansen fnyser av sutre-Sanner

- Blottet for økonomisk logikk
(Finansavisen onsdag 14.okt)

- Jan Tore Hansen er etter min oppfatning blottet for økonomisk logikk, sier Terje Hansen.

Skatteekspert og pensjonert NHH-professor Terje Hansen mener Kristin Halvorsen og regjeringen treffer godt når de nå gjør nye endringer i bolig- og formueskatten for 2010. Hylekoret fra H og Frp har han derimot lite sans for.

- For meg som bor i en leilighet på rundt 200 kvm på Kalfaret, et av Bergens dyreste områder, faller faktisk ligningsverdien noe. I tillegg får min kone og jeg økt bunnfradraget med over 400.000 kroner, sier Terje Hansen.

Hylekoret
- H og Frp er svært misfornøyde med boligskattomleggingen. Har de noen grunn til det?

- Jan Tore Sanner er etter min oppfatning helt blottet for økonomisk logikk. Det morsomme er at både H og Frp hyler i vei uten å sjekke hva de hyler for. Jeg er villig til å vedde på at 90 % av Frps velgere får redusert formueskatt med denne omleggingen. For H-velgere blir resultatet h trolig heller ikke så ille. Minst 70 % vil nok komme bedre ut etter de nye beskatningsreglene, sier Terje Hansen.

Apropos
I samme utgave skriver avisens redaktør Trygve Hegnar: "Og hvorfor skal en som bor i Oslo betale mer bolig- og formueskatt enn en som har nøyaktig samme bolig et annet sted i landet."

Dette er særdeles svakt av den ellers utmerkede Hegnar, svaret burde nemlig Hegnar, en av landets største investorer, vite: Jo, fordi boliger i Oslo er mer verdt. Hegnar kunne stilt flere meningsløse spørsmål som: "Hvorfor skal en person som tjener 2 millioner i året betale mer inntektsskatt enn en person som tjener 200.000?" Hegnar vet godt at et hus på Frogner har større formuesverdi (såvel som større leiepris) enn et hus i Snåsa. Akkurat som en bankkonto med 1 million inneholder mer penger enn en bankkonto med 100.000.

Hegnar sutrer med Sanner, ikke rart når de bor i dyre hus i Oslo vest med omegn. Den samme Hegnar ivrer for å kutte landbrukssubsidiene, nå er han selv på barrikadene for forsvare subsidier han selv nyter godt av. Dersom Hegnars privatbolig har en markedsverdi på f.eks. 30 millioner kr, utgjør skattefritaket på den løpende kapitalinntekten fra boligen en subsidie på 420.000,- årlig (det er 2-3 ganger mer enn den typiske bonde tjener). I tillegg er det skattefritak på prisgevinst. Kjære Hegnar, spar oss for bullshit og dobbelmoral.

Apropos 2:
Eiendomsmegler Terje Tinholt sier til DN (14.okt) at den nye ordningen er veldig urettferdig. Privat har Tinholt en luksusbolig (med strandlinje) kjøpt for 12 mill i 2005, boligen har en ligningsverdi på 0,5 mill (undertegnede har en bolig med markedsverdi på knapt 4 mill og ca 0,5 mill i ligningsverdi). Tinholt reagerer kraftig på at ligningsverdien på hans bolig blir oppjustert.

Eiendomsmegler Tinholt har først tjent seg rik på skumme fløten i boligmarkedet med kraftig overprisede tjenester. Nå insisterer han i tillegg på fortsatt å snike seg unna skatt (for en bolig verdt 12 mill utgjør skattefritaket minst 170.000,-pr år), makan til frekkhet. Tinholt lirer av seg like mye bullshit som JT Sanner. Tinholts nabo, investor Jens Ulltveit-Moe, er på sin side fornøyd med at skatt på bolig øker og mener den burde vært økt mer, men så er da Ulltveit-Moe også gift med en professor i samfunnsøkonomi.Høyres "finansminister" er en økonomisk blotter, ifølge professor Hansen.Blogglisten

onsdag 14. oktober 2009

Mannen som reddet Norge

I mai 1968 vandret en ung geolog gatelangs i Oslo uten noe spesielt å gjøre. Han slo ihjel tiden ved å oppsøke et departement for å spørre om det var noen oljeselskaper på vei inn i Norge. Samme kveld ble han ansatt som den tredje norske oljebyråkraten, før oljeeventyret hadde begynt. Det skulle bli et lykketreff.

Hans navn er Farouk al-Kasim (bildet) og er nærmest ukjent i norsk offentlighet, hans historie blir da betegnende nok fortalt av Financial Times. “Farouk is perhaps the greatest value creator Norway has had,” skriver avisen. Al-Kasim og de andre pionerene fikk opprettet nasjonalt eierskap* til oljerikdommene, Statoil og Oljedirektoratet, og de fikk samtidig reddet Norge fra oljerikdommens forbannelse. Al-Kasim ivret også for å øke utvinningsgraden fra ca 25 % som er vanlig i andre områder til over 45 %, noe som har gjort norske oljefelt langt mer lønnsomme enn opprinnelig ventet.

al-Kasim er vel Norges mest lønnsomme innvandrer. Interessant nok kom han til Norge for å få bedre pleie for sin CP-syke sønn.

*Ikke til forkleinelse for Jens Evensen og Carl A. Fleischer (senere professor) som sto sentralt i å sikre nasjonalt eierskap til kontinentalsokkelen.

Blogglisten

tirsdag 13. oktober 2009

Bedre boligskatt - Sanner (snylterpartiet) sutrer

De som i dag eier boliger med en lav ligningsverdi må betale mer i skatt neste år. Det gjelder i første rekke folk som eier bolig uten gjeld og andre som eier mer enn sin såkalte primærbolig. Dermed får boliginvestorer svi i budsjettet, i følge Dagbladet.

Rent teknisk "gjeninnføres" altså skatt på egen bolig via formueskatten. Tidligere var det en svært beskjeden skatt på egen bolig ved at det ble beregnet en sjablongmessig kapitalinntekt. Denne fordelsskatten ble fjernet for noen år siden.

Det er et svært snedig grep Kristin Halvorsen her gjør. I stedet for å gjeninnføre den upopulære (dog fornuftige) fordelsskatten oppnås litt av det samme via "kakseskatten", dermed er vel endringen fullt spiselig for Ap og SV. Lav ligningstakst og saftig bunnfradrag bør vel også skjerme de flese gårdbrukere.

Jan Tore Sanner er slett ikke fornøyd med denne endringen, i følge Dagbladet. Det overrasker vel ingen. Sanner representerer Norges ledende snyltere, også kalt Høyre. Sanners velgere har fått et utmerket skattesystem der skatt på kapital er lav og mye kapital er kamuflert bak lave ligningstakster. Dette systemet er det særlig velstående boligeiere som har tjent på, mens fattige leietakere har tapt.

Halvorsen tar et lite men riktig skritt for å rette opp denne skjevheten. Da får det våge seg at Høyre får noen flere velgere, og Sanners "uavhengige" løpegutter kan sutre så mye de vil.

Eneste problemet er at regjeringen ikke går langt nok i å rette opp den blodig urettferdige boligskatten.

Andre om saken:
Andreas Halse
Frp-koden.


Enhver likhet med Sanner som uttaler seg om boligskatt er verken tilfeldig eller tilsiktet, den er uunngåelig.

Blogglisten

mandag 12. oktober 2009

Datalagringsdirektivet: Blinkskudd fra Frp

– Kommunistene ville ha vært i himmelriket, sier Bård Hoksrud (FrP). Dette er rene overvåkningsdirektivet.

Høyre og Ap feiger altså ut.

Samtidig driver Aftenposten (som kanskje har blitt en Ap-H-avis?) kampanjejournalistikk for Datalagringsdirektivet, eller kanskje de bare er nyttige idioter for Stoltenberg og Storberget? Les glimrende analyse hos Vox.

Takk til Liberaleren for link.

Blogglisten

Nobelprisen: Markedets begrensninger

Nobelprisen, eller mer presist Nobels minnepris, i økonomi går til Elinor Ostrom og Oliver E. Williamson. Begge har gitt vesentlige bidrag til forståelse av markedets begrensninger.

Ostrom har særlig studert såkalte allmenningsproblem. En allmenning er noe som ikke har klart eierskap eller der eierskap er vanskelig å håndheve. Fisk i havet, beiter i norsk utmark og frisk luft er klassiske eksempler. Uten regulering blir det lett overforbuk av slike goder, f.eks. i form av overfiske eller overforbruk av frisk luft (populært kalt luftforurensing). En av statens viktigste oppgaver er å regulere allmenninger for å hindre overforbruk.

Williamson har studert en annen form for markedssvikt, nemlig kostnader ved å gjennomføre transaksjoner mellom markedsaktører (f.eks. to personer). Slike transaksjonskostnader er umulig å unngå helt, men når transaksjonskostnadene blir store nok kan det være bedre å "flytte transaksjonen" inn i bedriften. Williamson sier dermed at bedrifter i prinsippet oppstår på grunn av transaksjonskostnader. Professor Williamson er en av de mest innflytelsesrike nålevende økonomer og har i årevis vært regnet som opplagt kandidat. Ronald Coase, som også fikk økonomiprisen, er en viktig forløper for Williamson.

Ostrom og Williamson sier altså at stater, institusjoner og bedrifter har en viktig rolle i økonomien, bare naive liberalister uten bakkekontakt tror at økonomien styres gjennom en uendelig strøm av spot-kontrakter.

Blogglisten

søndag 11. oktober 2009

Også Konrad leser lyrikk - Stephen C. Foster

Bob Dylan fikk ikke Nobels litteraturpris i år heller. Derfor vil jeg slå et slag for poesien, særlig den sungne sådanne. I dag: Stephen C. Fosters Hard Times (Come Again no More) (1854), fremført av en rekke nord-amerikanske artister som Bob Dylan (selvsagt), Bruce Springsteen, McGarrigle-familien (selvsagt), Nancy Griffith og Willie Nelson.

Let us pause in life's pleasures and count its many tears,
While we all sup sorrow with the poor;
There's a song that will linger forever in our ears;
Oh Hard times come again no more.
While we seek mirth and beauty and music light and gay,
There are frail forms fainting at the door;
Though their voices are silent, their pleading looks will say
Oh hard times come again no more.
There's a pale drooping maiden who toils her life away,
With a worn heart whose better days are over:
Though her voice would be merry, 'tis sighing all the day,
Oh hard times come again no more.
Tis a sigh that is wafted across the troubled wave,
Tis a wail that is heard upon the shore
Tis a dirge that is murmured around the lowly grave
Oh hard times come again no more.
refreng:
Tis the song, the sigh of the weary,
Hard Times, hard times, come again no more
Many days you have lingered around my cabin door;
Oh hard times come again no more.

lørdag 10. oktober 2009

Jagland mangler gangsyn

Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) er svært skeptiske til at Europarådets sjef Thorbjørn Jagland også er leder av Nobelkomiteen.

– Jeg tror ikke det er slik at man bevisst ekskluderer kandidater fordi lederen av komiteen også er leder for Europarådet, men bare det at man kan stille spørsmålet, svekker bildet av Nobelkomiteen som en uavhengig komité, og det er problematisk, sier direktør ved fredsforskningsinstituttet PRIO Kristian Berg Harpviken i følge Aftenposten.

Jagland avviser naturlig nok kritikken. Han forstår tydeligvis ikke Harpvikens poeng: Dette handler ikke om Jaglands karakter, moral og integritet, men om at når man opptrer med mange hatter kan det alltids bli stilt spørsmål. Den eneste måten å løse dette på er å trekke seg fra et av vervene. Jagland viser som vanlig lite politisk klokskap og står på sitt.

Igjen har Jagland vist påfallende mangel på dømmekraft, og fingerspissfølelse som Bergesen så presist sier.Jagland forteller flaue vitser i Europarådet.

fredag 9. oktober 2009

En politisk pris?

Oppdatering: På Wikipedia er det allerede en omfattende artikkel om kritikk av årets tildeling, åtte timer etter offentliggjøringen.

USA president Barack Obama blir altså tildelt Nobels fredspris. Om ikke annet har Nobelkomiteen vist at de kan overraske. Og for en gangs skyld har fredsprisen noe med Nobels testamente å gjøre, mens prisen tidligere har gått til alt fra menneskerettsaktivister til bankfolk og skogrøktere. Samtidig er Obama øverstkommanderende for verdens suverent største militærmakt (dessuten med NATO hengende i skjørtekanten), med tydelig vilje til å bruke sin overveldende ildkraft. Det er bare 11 måneder siden Obama ble valgt og han kan vise til få håndfaste resultater.

I rettferdighetens navn skal det sies at Obama har tatt viktige og riktige initiativ. Han har tatt lange skritt bort fra Bushismens aggressive unilateralisme. På sikt kan Obamas forsonende og konstruktive innstilling med vekt på forhandling og diplomati gi resultater som alene rettferdiggjør prisen. Obamas gode intensjoner og høye idealer til tross: Han er fanget av arven fra sin forgjenger og tvinges til å videreføre (fullføre?) to mer eller mindre håpløse kriger.

Dermed blir i praksis årets tildeling en pris for intensjoner, visjoner og idealer. Drømmeren Jagland gir prisen til den visjonære Obama, Obama er vel slik Jagland helst ser seg selv: Visjonær, veltalende, sjarmerende, intellektuell og analytisk. Denne tildelingen er kort og godt veldig Jaglandsk. Tildelingen er dristig og i verste fall naiv.

Kanskje Obama først og fremst får prisen fordi han ikke er Bush? Fordi Obama står for det motsatte av det vi i Europa foraktet ved Bush og hans regime?

Andre:
Pinlig mener Halse
Å hoppe etter Bush sier Reymert
Håpets vind kan fort bli en flau bris, skriver Pleym.
En umoden frukt skriver Blaatt.
Fame we can believe in, skriver TRI.
En tvilsom og veldig flau tildeling.
Siktet godt, men bommet, skriver Bergesen.

"Jagland beholder fredsprisen" skrev OK for to dager siden og var dermed på sett og vis nær sannheten.

Blogglisten

tirsdag 6. oktober 2009

Sveriges Obiora

24 år gamle Johan Liljeqvist døde i april i fjor etter å ha blitt pågrepet og lagt i jern av politiet i Göteborg. Han ble lagt på magen og flere politimenn satt opp på ham og presset ham ned med knærne mot ryggen. I følge rettsmedisineren døde Liljeqvist av politiets maktbruk. Liljeqvist døde av oksygenmangel. Likevel har ingen blitt tiltalt og etterforskningen av dødsfallet ble avbrutt før den var ferdig.

Behandlingen Liljeqvist ble utsatt for er omtrent identisk med den politiet i Trondheim brukte mot Obiora. 3-4 politimenn kvalte Obiora til døde utenfor et sosialkontor i Trondheim. Svensk politi innførte for over 10 år siden nye retningslinjer og ny opplæring etter fatale resultater med mageleie kombinert med trykk mot ryggen. Det var altså godt kjent mageleie kunne være dødelig og ikke måtte brukes. I likhet med Obiora ble Liljeqvist liggende i politibilen uten at politimennene ga førstehjelp eller begynte gjennoppliving. For å gjøre den skandinaviske avdelingen komplett bør det nevnes at også dansk politi har tatt livet av arrestanter på nøyaktig samme måte.

Både Liljeqvist og Obiora ble pågrepet for bagatellmessige forhold, begge måtte bøte med livet.

Mer om saken:
Aftonbladet
Expressen (leder): "Dødelig inkompetanse og nonsjalans i politiet", lederne i politiet lar det skure, og saken etterforskes av Göteborgs politiet selv (åpenlys inhabilitet).
Richard Aschberg i Aftonbladet

BlogglistenLiljeqvist - drept av svensk politi. Men neger var han ikke.