torsdag 19. februar 2009

Høyre - et parti for snyltere

Høyre er sykelig opptatt av skatt, lavere skatt. Nå er det eiendomsskatten på hytter og fritidsboliger de vil til livs. Da kan Oslo-folk og Bæringer fylle bilen med flesk, sprit, øl og bensin før de legger i vei til hytta for på den måten være sikre på at de ikke legger igjen fem øre i vertskapskommunen. Vertskapskommunen sørger på sin side for legevakt, brannvesen, gatelys og en rekke andre tjenester som kommer alle som oppholder seg i kommunen til gode, enten de betaler skatt eller ikke. I populære hytteområder må kommunen i realiteten produsere tjenester for langt flere enn dem som skatter til kommunen. Høyre vil altså ha slutt på at disse kommunene skal få en rimelig finansiering, i stedet vil Høyre at hyttefolket skal få fortsette å snylte på vertskapskommunen. Dilletantene ønsker ikke eller har ikke intellektuell kapasitet til å forstå prinsippene i skattesystemet - det er faktisk oppsiktsvekkende i et parti fullt av advokater og siviløkonomer.

Dette går inn i en fin Høyre-tradisjon. De later som de ikke forstår at investeringer i bolig er som enhver annen investering og bør avkastningen bør beskattes deretter. Ved å fjerne all skatt på egen boliginvestering samtidig som man får trekke alle gjeldsrenter og samtidig som utleie av inntil halvparten av egen bolig er skattefritt, subsidierer i realiteten leietakerne boligeierne. Et slikt skattesystem er naturligvis i Høyre-velgernes interesser, og det går inn i en god Høyre-tradisjon der velbeslåtte folk kan fortsette å snylte på folk flest.

Høyre forsvarer gjerne eiendomsbesitternes interesser, men er straks mer lunkne når det handler om tomteeiere i distriktene og hyttefolk som leier (fester) tomt. Høyre inngikk kompromiss i tomtefestesaken og tillot dermed i realiteten det Trygve Hegnar kalte tidenes ran. Det er mye som taler for at innløsingsretten kan være grunnlovsstridig. Kort sagt: Dobbeltmoral er en øvelse Høyre behersker vel så godt som deres politiske motstandere.

Høyre har mer enn et PR-problem. Høyre har rett og slett ikke noe å tilby utenom et primitivt instinkt, selv urbrølet på Frogner: Lavere skatt!

Nei, folket vil ikke Erna Solberg til statsminister. Selv om Solberg kan gjøre en grei jobb, har jeg problemer med å forstå hvordan et partiapparat befolket av dilletanter og intellektuelle dverger skal kunne lede landet.

10 kommentarer:

LordMarius sa...

Du misser på ett viktig punkt, og det er at en investering i bolig, i motsetning til andre investeringer, ikke kaster av seg før man realiserer investeringen ved å selge. En skatt på investeringen vil altså måtte betales med allerede inntekstbeskattede penger, og er altså en urimelig ekstrabelastning som rammer de med minst hardest.

Amos Keppler sa...

Dette var et VELDIG godt innlegg. Her blir et veldig stort skap satt på plass.

Konrad sa...

Beklager, det er helt feil. Bolig kaster av seg kontinuerlig ved at du bor i den. Man oppnår avkastning på kapital ved å sette pengene i banken (rente som beskattes fullt ut) eller ved at man investerer i maskiner eller eiendom (egen bolig kaster av seg særlig ved at man slipper å leie). Dette er helt uomtvistelig, det politiske spørsmålet er om avkastning skal beskattes likt.

LordMarius sa...

Wow, det var litt av et logisk krumspring. Når du setter penger i banken får du en LØPENDE avkastning av pengene. Du har en inntekt. Det har du ikke når du bor i egen bolig, inntekten, altså avkastningen kommer først når du REALISERER investeringen ved å selge. Dette er ikke så vanskelig å forstå.

Penger i banken = Jevn inntekt grådige mennesker kan beskatte jevnlig.

Investering i bolig = Mulig inntekt ved framtidig realisering av investeringen.

Skjønner du greia?

Konrad sa...

Investering i bolig kan gi to former for avkastning:

a) løpende avkastning ved at du bor der eller ved at du leier ut boligen til noen andre (dette er økonomisk sett akkurat det samme, men behandles helt ulikt skattemessig); dette er helt parallelt til å sette pengen i banken (renter) eller i aksjer (utbytte).

b) prisstigning; dette tilsvarer kursgevinst på aksjer (penger i banken har ingen kursgevinst så sant du ikke plasserer i fremmed valuta)

Dette er helt grunnleggende økonomisk innsikt, ikke noe hokuspokus.

LordMarius sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
LordMarius sa...

Joda Konrad, det du presenterer er i høy grad hokus pokus. Avkastning er ikke å bruke noe man har kjøpt. Avkastning er å tjene på en investering, i kroner og øre. Om det ikke er noen avkastning i kroner og øre å snakke om, så er det ingenting å skattlegge. Da må skatten betales med andre penger, penger som er beskattet på annet vis. Det er det som er problemet med eiendomsskatt, den fører til at enkefru Syversen må betale skatt på avkastningen av å bo i eneboligen sin av pensjonen sin, noe som gjør at hun blir flådd. blind.

Avkastningen på en eiendomsinvestering viser seg først når eiendommen realiseres ved salg, skal du skattlegge avkastningen er det først nå du kan gjøre det. For før realisasjonen er avkastningen kun teoretisk. For en sleskas fra bærum vil det ikke være noe problem å betale eiendomsskatten din, de som desverre vil RAMMES er de som ikke har så mye.

Konrad sa...

Vanligvis tar jeg 1000,-/timen for å forklare dette, men du er en hyggelig kar så jeg gjør det gratis. :)

Bolig er en investering, dvs du tar en stor kostnad (eller utlegg) i dag mot at du får noe igjen (en inntekt) i lang tid fremover. Så lenge du utfører grunnleggende vedlikehold (en løpende kostnad) taper ikke boligen verdi.

Hva tjener du på å bo i egen bolig? Det er selvsagt ikke penger du ser, men du tjener en god del. For enkelhets skyld kan vi si at du tjener det samme som leieprisen for den samme boligen. Om leier ut til deg selv eller til Per Hansen m/frue er jo ett fett. Når du leier ut til deg selv sparer du dette utlegget, penger spart er penger tjent som kjent.

Den løpende avkastningen av boligen din er dermed leieprisen minus vedlikehold.

La oss si at Lord Marius bor i en 4 roms leilighet på Majorstua, leieprisen for en slik leilighet er f.eks. 18.000,-/måned (=216' i året), vedlikehold ca 16' i året. Avkastning: 200.000,-

Dette er en skattefri inntekt i dagens regime. Dersom du i stedet for å kjøpe en leilighet hadde satt pengene i banken ville du fått en skatt på kapitalinntekten (renten) på 28%, dvs kr 56.000,- dersom vi antar at renten og markedsleien er lik.

Med andre ord: 56.000,- blir via skatteetaten omfordelt til deg og din familie fra alle de som ikke har denne gunstige skatteordningen, altså leietakere.

På toppen av dette kan du leie ut 2 hybler for la oss si til sammen 200.000,- i året (også skattefritt).

Egentlig helt rått.

Konrad sa...

Overhode ikke noe hokuspokus. Dette er rene skjære fakta. Det jeg skriver her er ikke et personlig synspunkt, det er kalde fakta og faglige fjellstø analyse. Det hjelper dessverre ikke å argumentere mot. Jeg sier ikke dette for å være ekkel, jeg bare sier det som det er.

Ellers er kommunal eiendomsskatt egentlig noe annet, det er egentlig en avgift til vertskommunen for huset ditt. Det er altså ikke en skatt på kapitalinntekt.

Egentlig skatter vi ikke av inntekt i form av kroner og øre, vi skatter av verdier vi får (og disse måles i kroner og øre). Enten din lønn blir betalt i kroner eller med flesk og sprit, er det skattepliktig.

Egen bolig er i en særstilling skattemessig ved at den verdien du får (et sted å bo) ikke skattlegges i det hele, mens den samme verdien oppnådd ved å ha pengene i banken skattlegges 100%. Denne absurditeten må det bli slutt på.

Admiral_Gringo sa...

YO