onsdag 11. februar 2009

Et kristenfascistisk politi

Det kongelig norske rikspoliti skal ha en ren uniform fri for politiske og religiøse symboler. Politiet skal bare representere den leigitime statsmakten og ikke noe annet. Derfor bærer polititjenestmenn riksløven, symbolet på statsmakten.

Ved nærmere ettersyn ser vi at merket inneholder ikke bare ett, men flere kors. Akkurat som korset i nasjonalflagget er dette et entydig kristent symbol, såvidt jeg vet.

Ikke nok med det: Politiets emblem inneholder også to såkalte fasces (en bunt pinner og en øks), et romersk symbol for makt og autoritet. Symbolet ble blant annet brukt av de italienske fascistene - derav også navnet på Mussolinis bevegelse.


9 kommentarer:

Anonym sa...

Right on!

At de seriøst maser om dette rene og politikk/religionsfrie er mest egnet til å gjøre en tenker skremt:

Forutsetter de at vi er så dumme/sløve at vi ikke legger merke til denne gedigne bløffen?

Igjen en suverent illustrert bloggpost.

Anonym sa...

Ble ikke Fasces benyttet som nettopp et symbol på Rom's politistyrker?

Ellers er vel heraldikken i våre riksvåpen ganske fascinerende. Korset på toppen av kronen kan vel bare bety: "Konge av Guds nåde", noe som da ved overføring skal gi bæreren av våpenet samme gunst.
Skjoldets basis med korsornament kan kanskje med hell tolkes i retning av vår kristne grunnlovsparagraf eller den tidligere formålsparagrafen, og kan altså bety noe sånt som "basert på våre felles kristne grunnverdier".

Ganske tung kristen symbolikk. Men vi kan jo egentlig gi jamt faen fordi svært, svært få legger faktisk dette innholdet i en som bærer politivåpen. De tenker vel heller noe i retning av: Jøss, en snut! Skjelden fugl det der, er de ikke i lønnskamp lenger?
De ser altså en representant for ordensmakta, hverken mer eller mindre, og gir beng i symbolikken.
Noe jeg mer og mer heller til å tro ville gjelde om noen av dem hadde skaut under lua også.

Anonym sa...

KKE:
Helt klar. Folk flest driter jo i om det er et kors eller fasces på politiets emblem.

Hva er viktig? Jo, man må vite at man faktisk har med en polititjenestemann å gjøre. Anvisning fra en politimann må etterkommes, mens Securitate ikke har noen slike retter.

Admiral_Gullars sa...

Fascene er gamle symboler på staten og makten fra romersk tid; og er ganske riktig å finne på norske politiuniformer.

Fakta er alltid fakta, selv om fakta i infantile miljø benektes.
Fakta er forøvrig i infantile miljø også kalt for mobbing.

Anonym sa...

Konrad er svært infantil når fakta kan vrenges for å lage et retorisk poeng.

:)

Admiral_Gringo sa...

Romerne generelt og Keiser Nero spesielt var jo ikke kjente for sin omtanke for kristenfolket da :)

Anonym sa...

Synes jammen det virker som om konrad går i korstog mot kors.

Anonym sa...

Øøøøh, korstog mot kors? Det er jo en absurditet.

Anonym sa...

nei så absolutt ikke. Det går an. Det er Konrads innlegg ett eksempel på.