fredag 13. februar 2009

Nazipolitiet

Eventuell bruk av hijab til politiuniformen diskuteres oppad vegge og nedad stolpe for tiden. Interessant nok har det norske politiet en god rasistisk tradisjon, i likhet med politiet i vårt naboland. Under krigen gikk det norske politiet nazistenes ærend lydig og ivrig. Dermed ble innsamlingen av norske jøder en stor suksess og de norske jødene ble sendt til Polen for å bli omgjort til aske.

Holocaust-senteret har dokumentert politiets viktige bidrag til å utslette de norsk jødene, noen interessante utdrag:

En politimann i Skien kom mange år etter krigen med dette utsagnet.

”Jeg husker godt at vi snakket oss imellom under krigen, på politikammeret, og kommentarene gutta kom med, var ganske enkelt at jødene var noe for seg selv, at de greide seg best selv. Det var oppfatningen hos mange, for de kjente dem ikke. De hadde aldri gjort ærlig arbeid, sa folk, det var bare tusking og handling. Jeg mener derfor at vi så på aksjonene mot jødene som noe helt annet enn aksjonene mot lærerne og mot dem som skulle på arbeidstjeneste” (utheving tilføyet).

Vinteren og våren 1941 ble det gjennomført en rekke aksjoner mot jødene i Trondheim. Flere jøder ble henrettet og konfiskasjon av jødiske eiendommer ble intensivert. Reidar Landgraff fullmektig for politisjef Flesch har gitt følgende beskrivelse av handlemåten.

”Gangen i beslagleggelsen var følgende: 2 norske politibetjenter og undertegnede oppsøkte innehaveren, leste opp beslagleggelsesdokumentene, indehaveren arrestert... forretningen stengt, en av mine folk ble øieblikkelig innsatt som kontrollør og registrering og taksering påbegyndt."

NS hadde forberedt grunnen ved en rekke heftige angrep på jødene og jødedommen i avisen Hirdmannen. At noe var under oppseiling illustrerer en artikkel fra 18 juli 1942:

”Har vi rett til å forsvare vår rase (…) Vi fører kampen videre, målbevisst og urokkelig, inntil den jødiske fare for folk og rase er overvunnet for alltid” (utheving tilføyet).

Det var ikke bare NS-aviser som hauset opp stemningen mot jødene. Aftenposten innholdt flere jødefiendtlige artikler. Dette samme gjorde Nationen og Bergens Tidende.

Det er mye som tyder på at kretser utenom det tyske og norske politi kjente til hva som skulle skje med jødene. Den kampanje mange aviser drev den 24. og 25. november med likelydende sitater fra Martin Luther er en indikator på det som allerede var godt planlagt (her fra Adresseavisen i Trondheim: ”Martin Luther: Bort med jødene"):

”Brenn ned deres synagoger og skoler – Forby deres åger og ta fra dem alt gods og gull – Guds vrede er så stor at de ved human behandling blir verre.”


Spørsmålet blir likevel hva det enkelte norske politimann var orientert om på det tidspunkt aksjonene ble gjennomført. Den behandling jødene gjennomgikk på Utstikker 1 den 27. november 1942 og i andre av aksjonene mot jødene levnet liten tvil om hva jødenes skjebne ville bli. Følgende avsnitt i svarteleks til Oslo fra Berlin levner lite tvil:

”Videre ber jeg om å utvirke at de som blir sendt ut (abdefördert), mister sitt norske statsborgerskap etter at de har forlatt norsk område, og at den norske regjering ikke fremsetter noen som helst krav med hensyn til enkelte jøder ( …) Ikke i noe tilfelle kommer det på tale at jøder som er sendt ut, får vende tilbake til Norge (Eine Rückkehr abgefördert Juden nach Norwegen kommt in keinem einzigen Fall mehr in Frage).”

Den overlevende Julius Paltiel* søkte erstatning fra Tilbakeføringskontoret og fikk dette til svar:

”Etter en stund ble jeg ringt opp fra Tilbakeføringskontoret i Trondheim og en av de ansatte sa til meg - 'Paltiel du har jo greid deg bra – så du trenger vel ingenting'” **

(utheving tilføyet).

-------------
Generell note: Knut Rød organiserte første ledd av folkemordet på de norske jødene (bare 26 overlevde oppholdet i KZ-leir), omtrent som Adolf Eichmann på kontinentet. Eichmann ble dømt og hengt i Israel. Knut Rød ble frikjent og fikk jobb i Oslo-politiet. Quisling ble dømt bl.a. for deportasjonen av norske jøder (til tross for sin perifere rolle), og for å ha unnlatt å benåde 16 norske motstandsfolk; Quisling ble henrettet til tross for at Norge ikke hadde dødsstraff. Nazisten Knut Hamsun ble erklært ikke strafferettslig tilregnelig og slapp dermed straff; Hamsun er nå så godt som rehabilitert og hedres både her og der.

*Note: Premifjolset rektor Turid Stenseth ved Åsveien skole i Trondheim avlyste besøk synagogebesøk i protest mot krigen på Gaza. Vertskap i synagogen skulle være Vera Kommisar, enken etter Paltiel.

**Note: Vi hørte et ekko av dette i Obiora-saken: "Obioras menneskeretter ble ikke krenket", konkluderte Justisdepartementet. Han ble kvalt til døde av den norske stat, men den norske stat krenket ikke hans menneskeretter. Paltiel ble arrestert av norsk politi, sendt i konsentrasjonsleir for å bli mishandlet og drept, men overlevde - han hadde vel ingen grunn til å klage?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Og hva har så dette med hijab-debatten å gjøre?

Anonym sa...

Fint lite, bortsett fra at det norske politiet med AJ i spissen bør jekke seg ned litt.