søndag 1. februar 2009

Plumper uti antisemittisme-gjørma

Den påstått vidsynte bak bloggen Viddal plumper uti gjørma med begge beina med følgende resonnement (utdrag):


  1. Israel er en jødisk stat. 76% av dem som bor i Israel er jøder.

  2. Folk i Norge som er mot krig har lov til å kritisere alle land som fører krig, alle land som bomber og terroriserer uskyldige sivile.

  3. Hver gang nordmenn kritiserer Israel for krigingen, bombingen og terroriseringen deres av ikke-israelere, møtes de med anklager om jødehat og antisemittisme.

  4. Mange nordmenn er derfor redde for å kritisere Israel.

  5. Enda flere er livredde for å kritisere jødene.

Punkt 1 og 2 er enkelt og greit, punkt 3 stemmer i en god del tilfeller. Punkt 4 er nok ikke helt riktig, kritikken av Israel har jo vært massiv de siste 4 ukene, jeg har ikke lagt merke til at noen har vært reserverte.


Så på punkt 5 plumper Viddal rett uti. Nå handler ikke lenger om kritikk av staten Israels politikk, men om kritikk av jødene som gruppe, altså alle jøder som jøder. Det er altså noe ved jødene som folkegruppe som fortjener kritikk og som bør kritiseres. Viddal presiserer i kommentarfeltet at det er dette han/hun mener: ".... er det noen spesiell grunn til at akkurat jøder skal være hevet over kritikk?"

I kommentarfelt på denne bloggen har Viddal også skrevet: "Jeg sier bare heia jødene! La dem ikke vaske sine hender for blod, men la guden deres, Jahve, i stedet sende manna ned på de blodige hendene deres, slik at de slipper å vaske dem for blod, dersom slik håndvask av en eller annen grunn er antijødisk." Det handler altså om jødene, om deres religion og tradisjon, det er jødene som folk som har blod på hendene i følge Viddal, ikke staten Israel og dens ledere (Olmert, Barak etc). Antisemittismen blir sjelden tydeligere enn dette.


Enten er denne personen så korka at han/hun ikke forstår bedre, eller så er driver denne personen med antisemittisme med viten og vilje.


Vidsynt? My ass.

OPPDATERING: Viddal påstår å være feilsitert, se fulltekst gjengivelse i kommentarfelt nedenfor. Viddal har tydeligvis litt tungt for, han/hun skjønner ikke selv betydningen av punkt 5, og påstår bare at min tolkning er bak mål (uten motargumenter). Punkt 5 er ikke feilsitert.

OPPDATERING 2: Viddal er selvsagt drittsur for det jeg har skrevet, men er ute av stand til fremsette noen motargumenter.

Oppdatering 3: Viddal prøver seg nå med en påstand om at krigen på Gaza var et folkemord, et Holocaust 2.0. Mulig at dette er et bevisst forsøk på å bagatellisere holocaust (en velkjent antisemittisk øvelse som i verste fall er straffbart i enkelt land), uansett er det nok et forsøk på å framstille Israel som et naziregime (en moderne antisemittisk øvelse). Begge deler er totalt ute av proporsjoner og en fornærmelse mot ofrene i Ruanda og Auschwitz.


Mye brun gjørme for tida.

23 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Jeg kan heller ikke se så mye til reservasjon eller "redsel" i forhold til det å kritisere Israel.

Hvem er det som er så redde?
Redde for Israel?

Konrad sa...

Kanskje de sender Mossad for å kverke alle nordmenn som uttaller seg litt kritisk til Israels krigføring?

viddal sa...

Hei, Konrad-MP. Det der er ikke et utdrag, det er en hel omskrivning. Hvis jeg har 8 punkter og du redigerer og slår sammen her og der og skriver 5 nye punkter...

Her er mine punkter:

* Israel er en jødisk stat.
* Brorparten (76%) av dem som bor i Israel er jøder.
* Israel okkuperer land utenfor sine grenser og fører jevnlig kriger mot sine naboland.
* Folk i Norge som er mot krig har lov til å kritisere alle land som fører krig, alle land som bomber og terroriserer uskyldige sivile.
* Nordmenn har også lov til å kritisere Israel når Israel fører krig.
* Hver gang nordmenn kritiserer Israel for krigingen, bombingen og terroriseringen deres av ikke-israelere, møtes de med anklager om jødehat og antisemittisme.
* Mange nordmenn er derfor redde for å kritisere Israel.
* Enda flere er livredde for å kritisere jødene.

Hvorfor har du fjernet punktene om at Israel okkuperer land etc?

Du klarer jo nettopp det kunststykke å få til en feilsitering, noe jeg prøver å unngå. Som jeg skriver:

«Da dette er et tema som formelig suger etter misforståelser, feilsiteringer og muligheter for å sitere ute av kontekst, settes viddometeret allerede her til null.»

Jeg har altså fattet meg i meget korte og presise ordelag, men du føler like fullt for å redigere deg selv inn i det meget korte resonnementet.

Konklusjonene du trekker utfra siste punktet er også - jeg har nær sagt selvsagt - helt bak mål.

Helt ubegrunnet og helt bak mål, MP.

Konrad sa...

Mitt fokus var det siste punktet, derfor sløyfet jeg det som sto mellom som ikke hadde noen betydning for konklusjonen. Det er uansett det siste punktet som er fjollete.

Du har selv presisert på din blogg at dette handlet om jødene som gruppe:
"er det noen spesiell grunn til at akkurat jøder skal være hevet over kritikk?"

Altså: Hva er du ønsker å kritisere jøder som jøder for? Deres utpregede jødiskhet?

Du insisterer åpenbart på å forholde deg til folkegruppen "jøder". Du forstår åpenbart ikke hvor problematisk dette er.

viddal sa...

Du forstår åpenbart ikke hvor mye lettere det er for andre å forstå hva du mener dersom du skriver hva du mener: Hva er problemet ditt?

viddal sa...

Punkt 8 er en ren konstatering av fakta, jamfør overskriften på saken (som du heller ikke syntes var viktig å få med).

Du sløyfet også de deler av resonnementet *DU* mente var irrelevante. Ikke særlig respektfullt hverken overfor meg eller leserne dine, som du prøver å selge inn en antisemittisk skalp til.

Skulle tro du fikk dusør, sånn som du holder på?

Konrad sa...

Som sagt: De mellomliggende punktene forandrer ingenting.

Det er punkt 8 som er problemet. Du har åpenbart ikke forstått at det faktisk ikke går an å kritisere folkegrupper. En folkegruppe er ikke en aktør. Enkeltpersoner som Olmert og Sharon kan (og bør) kritisereres for sine handlinger. Argumenter gjerne mot Mona Levin. Stater (som Israel) kan og bør kritiseres. Men jøder kan ikke kritiseres, like lite som man kan kritisere samer, negre eller personer med fregner.

Klarer du ikke å forstå dette?

Du har ikke en gang forsøkt å argumentere mot de jeg skriver. Det tyder på at du har en ytterst dårlig sak.

Gjervan sa...

"Jeg synes det var svakt av jødene å ikke innse at Jesus var deres Messias."
Jeg skulle til å si at dette er det eneste legitime kritikken av JØDENE (ikke Israel) jeg kunne komme på...

... så ble jeg usikker på hvor legitimt det egentlig er.

Konrad sa...

Takk, Gjervan.

Jeg har utfordret Viddal til å formulere en kritikk jødene, en kritikk som både er relevant og legitim. Jeg tror Viddal sliter fælt med å svare på den utfordringen.

"Jødene drepte Jesus", er en kritikk som har versert i et par tusen år. Strengt tatt var det jo romerne, altså italienerne, som drepte ham. Og hvor relevant er det egentlig?

viddal sa...

Som jeg skriver i Holocaust 2.0:

Vi er alle tilskuere, vi er alle kommentatorer, vi er alle medskyldige, vi er alle jøder.

Ergo må også hver og én av oss gå aktivt ut og ta avstand fra de israelske grusomhetene, hvis vi har noen som helst empati overfor lidende mennesker.

Konrad sa...

Dette er jo helt kokko.

500, 700, eller 900 drepte sivile er en tragedie, men ikke et folkemord.

Makan til sludder. Å kalle dette folkemord er en fornærmelse mot ofrene i Ruanda, Kambodsja, Srebrenica og Auschwitz. Du burde skamme deg, Viddal.

Hvor mange gasskamre var det på Gaza? Hvor mange Einsatzgruppen?

Jeg lar fortsatt pisspreiket ditt passere, men det er egentlig verst for deg.

viddal sa...

«Hvor mange gasskamre var det på Gaza? Hvor mange Einsatzgruppen?»

Hva har det med saken å gjøre?

Rebecka sa...

Konrad-du glemte Kongo. I går hørte jeg at det er 5 millioner døde i kampen sålangt-i løpet av disse årene. Hørt om disse tallene stemmer?

Konrad sa...

ØØhh, Viddal, du forstår åpenbart ikke hva du selv snakker (skriver) om. Du kaller Gaza-krigen Holocaust 2.0.

Vet du ikke hva Holocaust 1.0 handlet om? Har du ikke hørt om Ruanda 1994, Kambodsja 1975-79?

Holocaust 1.0 var et industrielt massedrap på jøder, sigøynere, homofile og andre uønskede. I tillegg var det på Østfronten dødsskvadroner (Einsatzgruppen eller noe sånt) som hadde i oppgave å drepe uskyldige for fote. Hvilke dødskvadroner var i aksjon på Gaza?

En ting er at du slenger rundt absurde påstander, du burde i det minste ha anstendighet nok til å FORSØKE å begrunne påstandene saklig (noe du selvsagt ikke klarer).

Konrad sa...

Dødstallene i Kongo er store men usikre, bl.a. fordi mange dør av sykdom og ikke av kuler. Demografiske undersøkelser trengs for å komme fram til tall som 5 mill, og de fleste av disse er "indirekte" krigsoffer.

En tragedie er det uansett.

I mellomtiden kan vi andre kose oss med litt demonisering av Israel.

viddal sa...

Konrad,

min bruk av betegnelsen «Holocaust 2.0» må tolkes ut fra begrepet Web 2.0.

Din definisjon av folkemord synes også å være i utakt med samtidens, og fx Wikipedias definisjon.

Konrad sa...

Påstandene dine er og blir tøv.

Klarer du overhode ikke å forstå at ethvert tilfelle av "drap på medlemmer av en gruppe" ikke kan være folkemord. Du kan ikke etter eget forgodtbefinnende påstå at ditt og datt er folkemord.

Kommentarer uten saksrelevante argumenter blir slettet (påstander om hvem som er i takt med tiden er ikke et argument).

viddal sa...

Very well. Du er ikke lenger i nærheten av å være interessant å prate med, så den er helt grei.

Hils psykologen din.

Konrad sa...

Viddal synes det ikke er interessant å snakke med folk som har et minimum av analytisk presisjonsnivå, slike folk bør gå til psykolog i følge Viddal på vidvanke.

Viddal har ikke noen saklige argumeneter eller analyse å komme med. Klarer man ikke å ta ballen, tar man mannen.

Mossad sa...

En takk til Konrad som fører en ytterst ensom kamp mot demoniseringen av Israel. Jeg er selv gift med en jøde, som attpåtil er Israeler (OMG!) og merker daglig på kroppen virkningen av at folk med Viddals intellektuelle kapasitet for analyse og, ja, empati, får boltre seg så og si uimotsagt i media.
Når det gjelder Gaza-krigen er det en uskreven regel at en ikke ytrer noe som kan ligne forståelse for at Israel, eller kritikk mot Hamas. "Men de dreper barn! Støtter du DET??" (Svar: Nei)

Så Viddal og hans meningsfeller er redde for å kritisere Israel? Jeg må le: for min del registrerer jeg at populariteten min har sunket betraktelig etter at jeg luftet mine tanker om krigen i lunsjen på jobb.(At Israel har rett til å forsvare seg, og at det er usannsynlig at IDF med vilje dreper barn) For all del Viddal, kritiser gjerne Israel, men ikke påberop deg å være redd for å gjøre det. Redd for hvem? Mona Levin? Du risikerer absolutt ingenting ved å kritisere Israel. For 20 år siden kunne det kanskje være ubehagelig å kritisere Israel, men nå er det definitivt ikke det, noe som bevises av at det nå er så og si stuerent å kritisere "jødene" i private sammenhenger, og allerede blir gjort i leserinnlegg ala Trond Andresen's i KK. I aftenposten dukker det også stadig opp kvasi-gjørmete innlegg. Derimot ville det å skrive det som Konrad gjør i denne bloggen under fullt navn i en avis- DET ville krevd baller. Jeg har lyst, men kommer ikke til å gjøre det med det første fordi jeg er redd. Redd for omdømmet mitt, så det er mer for feighet å regne, men mest av alt for at barna mine skal lide for det sosialt ved at den jødiske identiteten deres blir flagget. Det er dessverre en veldig reell frykt i dag.

Anonym sa...

jeg liker loff:)

Konrad sa...

Mossad:
Ja, det er det jeg prøver å si. Det skal ikke så mye intellektuell kapasitet til å ha holde et par av disse tingene fra hverandre, men det er åpenbart mange som mangler denne kapasiteten eventuelt viljen.

Rebecka sa...

Mossad: helt ensom ulv er han nok ikke-selv om han er viktig. Jeg selv går i menighet-og de aller fleste jeg kjenner respekterer Israel. Og noen er som meg-som prøver å sette seg inn i ting og forsvarer Israels rett til å leve.