fredag 13. februar 2009

Liberaliteten taper for moralismen

Det liberale prinsipp får ingen verdi i praksis, fordi ingen forsvarer det mot moralismen, skriver Frank Rossavik i Morgenbladet. Datatilsynets årlige personvernrapport er en sorgmunter demonstrasjon av avmakt ifølge Rossavik. «Vi polstrer rettsstaten med midler som er rettsstaten fremmed,» sa Datatilsynets direktør Georg Apenes til Nationen i fjor. Noen ganger kan man lure på om Datatilsynets sjef er for mye filosof og for lite politiker, men det er ikke lett å vasse i sirup. Alltid er noe annet viktigere enn hensynet til borgerens frihet, i Apenes’ tilfelle som regel «sikkerhet».

Rossavik er også bekymret for den skumle alliansen mellom verdikonservativ (religiøs) og venstreradikal moralisme, da går det galt: Det skjedde da loven mot kjøp av sex kom i fjor. Utenlandske horer som patruljerte Karl Johan og stilte impertinente spørsmål bikket stemningen slik at loven kunne vedtas.

De selverklærte liberalerne som Onar Åm og DLF er langt fra til å stole på, f.eks. når de ensidig erklærer en religion for barbarisk, primitiv og uakseptabel ("deres overtro er latterlig for alle sivilserte mennesker"), og omtaler forsvarere av religionsfrihet ("sosialister") på denne måten: "Denne fienden består av høyt utdannete mennesker med vestlig kulturbakgrunn. Overflatisk sett ser de ut som siviliserte vesener der de går rundt i sine fine dresser og snakker med sine fine ord." Dette minner om de mest tøvete konspirasjonsteorier: "Deres moderate fremtreden er bare en utspekulert måte å lure oss." Verre er det at de som forsvarer religionsfriheten og andre liberale idealer nærmest omtales som en samfunnets kreftsvulst og bare tilsynelatende siviliserte.

Ved å definere noe (som regel islam og tilhørende herligheter) som illiberalt og forkastelig, snur Onar Åm som sitt eget liberale prosjekt opp ned: Han blir en totalitær liberal-fundamentalist. Onar Åm og DLF-folkene klarer ikke eller ønsker ikke å forstå at å være liberal betyr å generøst akseptere også en livsstil vi ikke liker. Feminist-moralistene og kristenkonservative er akkurat like ille: Ved ganske enkelt å definere noe som undertrykkende mener de også at det blir legitimt med forbud.

På samme måte er særlig kristenkonservative og høyrevridde overraskende ivrige etter å forsvare ytringsfriheten når denne kan brukes til angrep på islam. Argumentene er holdbare, men tilpasset den på forhånd oppstilte konklusjon. De som roper høyest om ytringsfrihet i disse dager seiler ofte under falskt flagg.


Dersom folk ønsker å bli "undertrykt" så må de for pokker få lov. I et liberalt samfunn er dette en en grunnleggende frihet: Folk må få bruke livene sine som de vil. På sett og vis handler de fleste religioner om underkastelse. Om denne underkastelsen skjer i form av hijab eller på andre måter er vel underordnet.

Da er det en trøst at vi har folk som Frank Rossavik.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Her var det mye rart. Er det jeg som uttrykker meg svært uklart eller er det bare du som er kronisk ute av stand til å forstå norsk?

Det sitatet av meg refererer IKKE til muslimer eller til religiøse men til vestlige politikere og intellektuelle -- sosialister. Og det er barnslig å begynne å trekke inn konspirasjoner i dette. Hvor fikk du *det* i fra?

Og: jeg har ingenting i mot at kvinner selv frivillig ønsker å gå med Hijab -- MEN IKKE POLITIET.

Anonym sa...

Vel, ja du uttrykte deg uklart, men uansett er det et fjollete utsagn og joda, dette er resonnement som MINNER om konspirasjonsteoretiske resonnement.

Omtalen av din påståtte liberale holdning står jeg fullt inne for, og refererer seg ikke bare til dette ene innlegget men til den generelle anti-liberale agendaen på din blogg.

Forøvrig er feminist-moralistene klart verre enn deg og andre DLFere, dersom du leser nøye det jeg skriver.

Anonym sa...

Konrad,

alt jeg har sett av deg så langt vitner om manglende norsk-kunnskaper og en manglende integritet i forhold til dine kilder.

Du har flere ganger trukket frem sitater i fra Vegard Martinsen på noe som angivelig er veldig anti-liberalt. Alle som kjenner Martinsen og leser det han skriver ser at du enten forvrenger eller misforstår. Du har misforstått eller forvrengt meg flere ganger, og du har gått til angrep på Børge Svanstrøm Amundsen basert på en svertekampanje iscenesatt av nettavisen, noe som forøvrig endte med at nettavisen måtte beklage løgnene de hadde skrevet om DNOF. Børge gikk aldri til injuriesak mot Nettavisen, selv om jeg mener at han burde det, nettopp fordi lavpannede apekatter som deg selv fortsetter å spre løgner om han basert på Nettavisens svertekampanje.

Anonym sa...

Ayay, suverent sakelighetsnivå.

Jeg har verken kalt deg eller BS Amundsen for lavpannede apekatter, jeg kommer heller ikke til å gjøre det. Jeg har belegg i kilder for det jeg skriver. Mine norskkunnskaper er det ingen som klager på.

Jeg har ikke sett noen beklagelse fra Nettavisen og DNOF-saken har vært omtalt av en rekke seriøse aviser, DN 2.aug 2005:
"Det Norske Organisasjons- og Foretakssenter (DNOF) topper verstinglisten over klager Bedriftsforbundet mottar. (...)
Det Norske Organisasjons- og Foretaksregister (DNOF) sender regning til nyregistrerte bedrifter. De har holdt på i årevis og gir skinn av å være fra Brønnøysundregistrene, sier Hedvig Svardal i Bedriftsforbundet, som sitter på et hundretall klager mot selskapet og tror dette er toppen av isfjellet. Hun skjønner ikke hvordan selskapet kan holde på i år etter år."

Påstår du at dette er oppspinn?

Anonym sa...

Når det gjelder deg og Vegard har jeg forklart nøye og faktabasert hvorfor dere er liksom-liberale, se f.eks.:
http://konradstankesmie.blogspot.com/2008/12/derfor-trenger-vi-ikke-dlf.html

Du klarer tydeligvis ikke å utfordre meg på saklig grunnlag, så da går du løs på personen i stedet. Ynkelig.

Anonym sa...

Konrad,

i min artikkel "Fienden blant oss" skriver jeg "Fienden blant oss er altså sosialister." På hvilken måte mener du at dette er uklart skrevet? Hvordan i alle dager klarte du å tolke dette til å bli muslimer, særlig når jeg eksplisitt i begynnelsen av artikkelen skriver: "og denne fienden er ikke muslimer eller islam" ?

Og når det gjelder personangrep bør du kanskje slutte å kaste stein i glasshus, når du omtaler meg som "Onarni."

Anonym sa...

Vel, jeg har vel sitert deg korrekt med presisering at du mener sosialistene er samfunnets kreftsvulst.

Heter ikke bloggen din "Onarki"?

Don Pedro sa...

"De selverklærte liberalerne som Onar Åm og DLF er langt fra til å stole på, f.eks. når de ensidig erklærer en religion for barbarisk, primitiv og uakseptabel ("deres overtro er latterlig for alle sivilserte mennesker"), og omtaler forsvarere av religionsfrihet ("sosialister") på denne måten:"

Hva ønsker Konrad å kalle en religion som idømmer steining for voldtatte kvinner, sivilisert?

Å anerkjenne systemer som står for systematisk krenkelse av fredelige mennesker er uforenelig med alt som forbindes med god moral og tilkjennegir et menneskesyn som er fullstendig forkastelig.

"Verre er det at de som forsvarer religionsfriheten og andre liberale idealer nærmest omtales som en samfunnets kreftsvulst og bare tilsynelatende siviliserte."

I den grad Konrad har begrep om hva som står i Koranen er han fullt ut inneforstått med at Koranen forbyr det meste som har med vestlig skikk og bruk og påbyr sine tilhengere å bekjempe vesten med alle dens verdier.
Mennesker som har våget å komme med saklig rasjonell kritikk er likvidert av islamister.

Hva er det så som får tilsynelatende anstendige mennesker til å forsvare dette tyranniet?
Det er ihvertfall hevet over enhver form for tvil at disse har et særdeles snuskete og menneskefiendtlig livssyn.

I den grad Konrad er kjent med innholdet i ordet "sivilisert", så kan han jo forsøke å definere de omtalte grupper selv.
Hvis Konrad mener steining av fredelige mennesker sivilisert er det vel bare å si, "I rest my case".

Konrad sa...

Don Pedro:
Du forstår øyensynlig like lite som Onar Åm hva frihet og liberalitet vil si. Uansett hva jeg måtte mene om islam så må folk i Norge ha den religionen de vil.

Hvor mange personer har blitt steinet i Norge? Hvor mange personer har blitt likvidert av islamister i Norge?