tirsdag 24. februar 2009

Midtøsten= Islam, diktatur, krig, antisemittisme?

Sett fra Midtøsten fortoner både Gaza-krigen og Midtøsten forøvrig seg anderledes enn sett fra Norge, skriver Unni Wikan i Aftenposten, utdrag: Resultatet av mediedekning fra Midtøsten blir en ensidig fortelling som formidler et dystert, nedslående bilde av så vel muslimer som arabere. Vesten bryr seg bare om politikk i Midtøsten og ignorerer kultur og hverdagsliv.

Palestina-konflikten har ikke stått så sentralt blant folk jeg har møtt, som «vi» kanskje ville tro. «Palestina» er på mange måter et hetere tema i Norge enn blant såkalt vanlige folk i Egypt, Oman eller Jemen.

Mens man her hjemme kan få inntrykk fra media at muslimer én masse er for palestinere og mot israelere, er dette en kortslutning om man forflytter seg til bakkeplan i Midtøsten. Trolig sier antagelsen mer om «oss» enn om «dem». Jeg støtte ikke på antisemittisme eller fordømmelse av israelerne som mennesker.

Noe av det mest karakteristiske ved Midtøsten – og som delvis kan forklare de nyanserte syn på israelere og jøder – er hvordan folk flest ikke setter likhetstegn mellom myndighetene og menneskene, eller regjeringen og de regjerte. Man skiller konsekvent mellom staten og dens undersåtter.

Ingen kommentarer: